Erősebb védelem az eredetmegjelöléssel rendelkező termékeknek

2006.03.20. Jogi Fórum / Európai Parlament sajtószolgálat

Az agrártermékek és élelmiszerek megjelölésének védelmével foglalkozik a német zöldpárti Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf két jelentése. Az első a hagyományos különleges termékekre, a második pedig az oltalom alatt álló eredetmegjelölésekre, földrajzi jelzésekre vonatkozik. Előbbit 538-15-7 arányban, az utóbbit kézfelemeléssel fogadták el csütörtökön.

Az EU a „helyi specialitásokat” különleges védelemben részesíti. Az agrártermékek és élelmiszerek eredetmegjelölésnek három formája létezik.

Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés garantálja, hogy egy bizonyos terméket egy bizonyos földrajzi területen, egy elismert és rögzített eljárás szerint termesztenek, dolgoznak fel, és állítanak elő.

Az oltalom alatt álló földrajzi jelzés esetén a termelési folyamat legalább egy része, a termesztés, a feldolgozás vagy az előállítás egy bizonyos területhez kötődik, vagy egy különleges hírnévvel rendelkező termékről van szó.

A hagyományos különleges termék elnevezés nem földrajzi eredetre utal, hanem egy termék hagyományos összetételére vagy egy hagyományos előállítási és/vagy feldolgozási eljárásra vonatkozik.

Mezőgazdasági termékek és élelmiszerek hagyományos különleges termékei

„Annak érdekében, hogy a fogyasztókat megóvják a közösségi szimbólumnak és a termék eredet-megjelölésének összetévesztésétől, a címkén fel kell tüntetni az származási helyet, valamint a hagyományos különleges termék megjelöléssel forgalmazott mezőgazdasági termék vagy élelmiszer előállításának helyét” - áll a jelentésben.

A szöveg szerint „hagyományosnak” olyan termék tekinthető, „amely bizonyítottan olyan különleges jellemzőkkel rendelkezik, amelyek megkülönböztetik az ugyanazon kategóriájú hasonló termékektől, és a második világháborút megelőző idők óta használják a piacon”.

A közösségi szinten elismert, hagyományos különleges termékek listáját az Európai Bizottság gondozza, a jegyzéket pedig közzéteszi az interneten is.

A védett termék leírását a képviselők szerint az oltalomra vonatkozó kérelem kézhezvételétől számított legfeljebb hat hónapon belül kellene kihirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjába.

Mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalma

„Az Európai Unió számára egyre növekvő jelentőséggel bír a szellemi tulajdonjogok világkereskedelemben való védelme. A földrajzi jelzések és az eredetmegjelölések e tekintetben különlegesen fontos szerepet töltenek be” - áll a második jelentésben.

Az oltalmat harmadik országbeli földrajzi jelzések is megkaphatják, amennyiben a származási országban oltalom alatt állnak. Az Európai Bizottságnak viszont „minden erőfeszítést meg kell tennie azért, hogy az eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel rendelkező közösségi termékeket elismertesse a harmadik országokkal” - véli az EP. A képviselők szerint „a fogyasztók tájékoztatását szolgáló tájékoztató és reklámkampányok megszervezésére van szükség mind az unión belül, mind az unión kívül”.

Az oltalmi bejegyzést az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az interneten is ki kell hirdetni.
A jelentés szól arról is, hogy hagyományos különleges termékek, az oltalom alatt álló eredetmegjelölések, illetve földrajzi jelzések jelenleg használt uniós logói nem megfelelőek: formájuk és színük azonos, feliratuk gyakran olvashatatlan. A képviselők szerint „figyelembe véve e három elnevezéstípus sajátos jellemzőit, a három logót egy-egy saját színkóddal kell egymástól megkülönböztetni. Ez lehetővé tenné, hogy a fogyasztó világosabb tájékoztatást kapjon”.

A jogszabálynak megfelelően bejegyzett elnevezés alatt forgalmazott mezőgazdasági termékek és élelmiszerek származási és feldolgozási helyét egyértelműen és jól láthatóan fel kell tüntetni a címkén.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI PARLAMENT