Az Alkotmánybíróság 2006. május 8-9-ei teljes ülésének napirendje

2006.05. 5. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén megvizsgálja a sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény 3. § (2) bekezdésének, valamint a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 366. § (1) bekezdésének alkotmányosságát.

Napirendre kerül az az indítvány, amely a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 114. § (5) bekezdését támadja.

A testület foglalkozik azzal az indítvánnyal is, amely megkérdőjelezi a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 366. § (1) bekezdése „vagy riasztó hírt terjeszt,” szövegrészének alkotmányosságát.

Megtárgyalják az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 27. § (3) bekezdés második mondatának „külön határo­zatban” szövegrészével kapcsolatos határozattervezetet.

Az alkotmánybírák elé kerül a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 68/A. § (2) bekezdését, továbbá a végrehajtására kiadott 217/1997. (XII. 1.) Kormányrendelet 49. § (1) és (2) bekezdését támadó indítvány.

Kedden tárgyalja az Alkotmánybíróság a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 30. § (4) és (5) bekezdése alkotmányosságát megkérdőjelező határozattervezetet.

Napirenden szerepel az Országos Választási Bizottság 45/2005. (XII. 15.) OVB határozata, a 40/2005. (XII. 1.) OVB határozata, valamint a 41/2005. (XII. 1.) OVB határozata ellen benyújtott kifogások.

Egy indítványozó a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 2. § i) pontját támadja.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG