Munkáspárt vs. Fővárosi Bíróság Elnöke (videó)

2008.03.14. Jogi Fórum / TASZ

A Fővárosi Bíróság elnökének feljelentése nyomán a Munkáspárt elnökségi tagjai ellen rágalmazás miatt büntetőeljárás indult. A másodfokú bíróság ítéletében bűncselekmény hiányában felmentette a TASZ által képviselt összes vádlottat. Nézze meg a tárgyalásról készített videót!

Feljelentő
Ebben a TASZ szerint abszurdnak minősíthető ügyben nem más, mint a Fővárosi Bíróság elnöke tette a feljelentést, és a TASZ örömmel fogadta, hogy a Fejér Megyei Bíróság felül tudott emelkedni azon, hogy ki volt a feljelentő.
A feljelentés és később a vádirat szerint a Munkáspárt elnökségének hét tagja rágalmazott. A párt ugyanis a Fővárosi Bíróság egyik ítéletével kapcsolatban nyilatkozatot adott ki, melyben azt - többek között- politikai ítéletnek, a hatalom bosszújának minősítette. A Munkáspárt elnökét az eljárás során a TASZ ügyvédje képviselte, mivel álláspontjuk szerint az elnökség nyilatkozatában bírósági döntéssel kapcsolatban fogalmazódik meg vélemény, s ez nem lehet alapja büntető eljárás megindításának, lefolytatásának.

A jogvédők szerint egy nyílt, demokratikus jogállamban mindenkinek joga van arra, hogy véleményét bírósági ítéletekkel szemben szabadon kifejtse, s a szólás szabadsága e körben büntetőjogi eszközökkel nem korlátozható.

A Székesfehérvári Városi Bíróság úgy ítélte meg, hogy a Munkáspárt nyilatkozatában nem vélemény, hanem tényre utaló közvetlen kifejezés valósult meg, amely tény valótlan volt, ezért a rágalmazás megállapítható. Büntetésül a bíróság az elnökségi tagok mindegyikét két évre próbára bocsátotta.

A városi bíróság azonban tévedett. Döntését megváltoztatták. A másodfokú bíróság ítéletében bűncselekmény hiányában felmentette az összes vádlottat: a Munkáspárt kijelentése nem volt gyalázkodó, az véletlenül sem rágalmazás, s a bíróság jóhírneve nem politikai nyilatkozatok függvénye.

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐELJÁRÁS
TASZ