Az Alkotmánybíróság szeptember 29-i teljes ülésének napirendje

2008.09.25. Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság szeptember 29-i teljes ülésen megkezdi az országos népszavazás elrendeléséről szóló 76/2008. (VI. 13.) OGY határozat felülvizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalását.

Immár nyolcadszor kerülnek az alkotmánybírák elé a köztársasági elnöknek az Országgyűlés által elfogadott, még ki nem hirdetett törvények alkotmányellenességének előzetes vizsgálatára irányuló indítványai. A határozattervezet az Országos Érdekegyeztető Tanácsról szóló, az Országgyűlés 2006. december 11-i ülésnapján elfogadott törvény 3. § (2) bekezdés b) pontja, 5. §-a, 6. § (1) bekezdése és 7. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 19. § (1) bekezdésének a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 17. § (4) bekezdését megállapító szövegrésze alkotmányosságával foglalkozik.

Határozat készül a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 155/A. § (2) bekezdés utolsó mondata, a büntető eljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 266. § (1) bekezdésének c) pontja, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 333. § (1) bekezdés utolsó mondata alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.

Megvizsgálják a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 37. § (2) bekezdés második mondatának alkotmányosságát.

Szó lesz az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 2/B. § (2) bekezdése alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezetről.

Megtámadták az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 24. § (1) bekezdésének, továbbá a 40. § (1) bekezdésének alkotmányosságát is.

Napirendre kerül a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, illetve a védett állatfajták védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 8/1998. (I. 23.) Korm. rendelet alkotmányosságát vizsgáló határozattervezet.

A testület megkezdi az országos népszavazás elrendeléséről szóló 76/2008. (VI. 13.) OGY határozat ellen benyújtott hat kifogás tárgyalását. Az országgyűlési határozatot a Magyar Közlöny június 13-án megjelent 87. száma tartalmazza: „Az Országgyűlés az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998 . évi III. törvény rendelkezései szerint megtárgyalta Albert Zsolt és Albert Zsoltné által benyújtott országos népszavazási kezdeményezést, és arról a 2008 . május 9-i ülésén a következők szerint döntött: Az Országgyűlés az »Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon ne vezessék be a mindenki által kötelezően választandó üzleti alapon működő több biztosítós egészségbiztosítást?« kérdésben az országos ügydöntő népszavazást elrendeli. Az országos ügydöntő népszavazás költségvetésére – az egy naptári napon
szavazásra bocsátott kérdések számától függetlenül – 3,7 milliárd forint fordítható.”

Megvitatják az Országos Választási Bizottság 163/2008. (III 18.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást. Az OVB hitelesítette a dr. H. Z. magánszemély által kezdeményezett népszavazás aláírásgyűjtőívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a 2008. évi I. törvény alapján megalakuló egészségbiztosítási pénztárak kizárólag egészségbiztosítási szolgáltatást nyújthassanak?”

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 161/2008. (III 18.) OVB határozata ellen is. Az OVB hitelesítette a dr. H. Z. magánszemély által kezdeményezett népszavazás aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a 2008. évi I. törvény alapján megalakuló egészségbiztosítási pénztárak részvényeinek száz százaléka a Magyar Állam forgalomképtelen kincstári vagyonába tartozzon?”

Megtámadták az Országos Választási Bizottság 162/2008. (III 18.) OVB határozatát.

Az OVB hitelesítette a dr. H. Z. magánszemély által kezdeményezett népszavazás aláírásgyűjtőívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a 2008. évi I. törvény alapján megalakuló egészségbiztosítási pénztárak kizárólag non-profit gazdasági társaságokként működhessenek?”

Napirendre tűzik a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény egyes rendelkezései alkotmányosságát elemző határozattervezetet.

Szóba kerül a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi törvénnyel összefüggésben, mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült határozattervezet is.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG