Javul az üdülni vágyók jogainak védelme

2008.10.17. Európai Bizottság

Az Európai Parlament által október 22-én megszavazandó új szabályozás szerint a fogyasztók Unió-szerte nagyobb védelmet élvezhetnek majd az üdüléssel kapcsolatban – azaz az időben megosztott használati jogok, illetve tengerjáró hajók, belvízi forgalomban közlekedő hajók és lakókocsik időben megosztott használati jogának a vétele vagy viszonteladása során, valamint a kedvezményes üdülési klubokkal kapcsolatban.

A javasolt irányelv célja, hogy növelje a fogyasztóknak az időben megosztott használati jog ágazatába vetett bizalmát (az ágazat forgalma 10,5 milliárd euró, és Unió-szerte több mint 40 000 munkavállalót foglalkoztat), illetve hogy megszabadítsa a piacot azon tisztességtelen kereskedőktől, akik problémákat okoznak a fogyasztóknak és rossz fényt vetítenek a törvényesen működő gazdasági kereskedőkre. Az időben megosztott használati joggal kapcsolatos jelenlegi uniós szabályozás alapvető jogokat biztosít a fogyasztók számára, azaz az egyértelmű tájékoztatáshoz, a visszalépéshez és a szerződéstől való elálláshoz, valamint a gondolkodási időhöz való jogot, és megtiltja az előlegfizetést. Az új irányelv, amelyről az Európai Parlament a következő szerda szavaz, a meglévő szabályozás jelenlegi joghézagait kívánja megszüntetni. A legfontosabb az, hogy az új irányelv ki fogja terjeszteni az időben megosztott használati jogról szóló 1994-es irányelv hatályát a piacon újonnan megjelenő termékekre, úgymint a kedvezményes üdülési klubok, illetve tengerjáró hajók, belvízi forgalomban közlekedő hajók és lakókocsik időben megosztott használati joga. Kiterjeszti emellett a védelmet az olyan fontos területekre is, mint például az időben megosztott jogú termékek viszonteladása és a csereklubbeli tagság. Az új szabályozás biztosítani kívánja, hogy a fogyasztók az Unió egész területén azonos, megfelelő védelemben részesüljenek, valamint azonos versenyfeltételeket fog teremteni az időben megosztott használati jog és egyes egyéb, üdüléshez kapcsolódó termékek piacán.

Mit jelent az időben megosztott használati jog?

Az időben megosztott használati jog arra jogosít fel, hogy legalább három éven keresztül bizonyos időtartamig (pl. egy vagy több hétig) egy üdülőingatlanban tartózkodjunk az év egy meghatározott időszakában. Az időben megosztott ilyen használati jog számos uniós országban nagyon népszerű. Az időben megosztott használati jogot vásárló fogyasztók száma például az Egyesült Királyságban, Svédországban, Németországban, Olaszországban és Spanyolországban a legnagyobb. Spanyolországban, Portugáliában, Németországban, Olaszországban és Franciaországban jelentős nemzeti ipar alakult ki az időben megosztott jogok területén. Az időben megosztott használati jogot vásárló fogyasztók piaca egyre növekszik az olyan országokban mint a Cseh Köztársaság, Magyarország és Lengyelország.

A jelenlegi 1994-es irányelv az alábbiak révén védi a fogyasztók érdekeit:
  • Biztosítja a vevők információhoz való jogát: a szerződés aláírása előtt prospektusból tájékozódhatnak.
  • Próbálja megakadályozni a „nyomás alatt történő vásárlást” azáltal, hogy legalább 10 napos gondolkodási időt biztosít, mely alatt a fogyasztónak joga van elállni a szerződéstől.
  • Megtiltja, hogy az üzemeltető foglalót kérjen a vevőktől a gondolkodási idő alatt.

Miért vizsgálta felül a Bizottság a jelenlegi jogszabályt?

Az irányelv 1994. évi elfogadása óta nagy változások következtek be a piacon. Olyan új termékek és szerződések jöttek létre, amelyekre nem terjed ki a jogszabály hatálya. Ennélfogva az ezeket megvásárló fogyasztók nem rendelkeznek azonos jogokkal, illetve nem részesülnek azonos szintű védelemben. Az új termékek például különböző típusú tulajdonok (pl. tengerjáró hajó, belvízi forgalomban közlekedő hajó vagy lakókocsi) használatára jogosíthatják fel a fogyasztót illetve a szerződések három évnél rövidebb időtartamra is szólhatnak. További probléma, hogy a meglévő szabályozás nem terjed ki az időben megosztott használati jog viszonteladására és cseréjére.

Mire terjed majd ki az új irányelv hatálya?

Az új irányelv a régi irányelv helyébe lép, korszerű, egyszerűsített és koherens keretet biztosítva; hatálya kiterjed az időben megosztott használati jogra és a hosszú távra szóló üdülési termékekre, illetve ezek cseréjére és viszonteladására. Az irányelv meglévő szabályozás hatáskörét kiterjeszti az alábbiakra is:
  • Rövidebb távra szóló szerződések – három évnél rövidebb időre szóló szerződések.
  • Ingóságok – a szabályozás kiterjed olyan ingóságokra vonatkozó, időben megosztott jogra mint a belvízi forgalomban közlekedő hajók, lakókocsik vagy tengerjáró hajók használata.
  • Hosszú távra szóló üdülési termékek – ezek közé tartoznak a kedvezményes üdülési klubok, ahol a fogyasztó pl. 3 000 eurót fizet, hogy jelszót kapjon egy weboldalhoz, ahol megtekintheti az üdülési szálláshelyekre, repülőjegyekre és autóbérlésre vonatkozóan ígért, gyakran félrevezető „hatalmas árengedményeket”. Az új szabályozásnak köszönhetően a kereskedők nem kérhetik el előre a teljes összeget az ilyen klubtagságért, ehelyett a fogyasztók éves részletekben fizethetnek.
  • Időben megosztott jogú termékek viszonteladása – a használati jogot megvásároló tulajdonosokat gyakran kereskedelmi ügynökök keresik fel, akik jutalék ellenében eladják a tulajdonos jogosultságát.
  • Időben megosztott jogú termékek cseréje – egyes jogtulajdonosok további díjat fizetnek azért, hogy csereklubba léphessenek be, ahol elcserélhetik pl. a Kanári-szigetekre szóló üdülési hetüket egy egyhetes alpesi üdülésre. A további információkra vonatkozó követelménynek azt kell biztosítania, hogy a fogyasztók reális képet kapjanak az ajánlatról, és később ne csalódjanak.

A jelenlegi szabályozás nem terjed ki a hosszú távra szóló üdülési termékekre, a viszonteladási- és csererendszerekre. Emiatt ezekre nem vonatkozik a gondolkodási idő biztosítása, az előlegkérés tilalma és az információhoz való jog. Következésképpen a nyomás alatt szerződést aláíró fogyasztóknak kevés az esélyük a szerződéstől való elállásra. Az új irányelv egyrészt a fogyasztói jogokat kívánja erősíteni az időben megosztott használati jog és a hosszú távra szóló üdülési termékek piacán, másrészt azonos versenyfeltételeket teremt az eladók számára.

  • kapcsolódó anyagok
FOGYASZTÓVÉDELEM
EURÓPAI BIZOTTSÁG