Teljesítés nélküli munkaszerződések - A Főügyészség újabb megalapozott gyanút közölt Hunvald Györggyel szemben

2010.02. 4. Jogi Fórum / Központi Nyomozó Főügyészség

A különösen nagy kárt okozó, üzletszerűen, társtettesként, bűnszervezet tagjaként elkövetett csalás bűntette és más bűncselekmények miatt a Központi Nyomozó Főügyészség előtt folyamatban lévő bűntető ügyben a főügyészség e héten Hunvald György VII. kerületi polgármesterrel szemben - egy munkaszerződéssel összefüggésben - újabb bűncselekmény megalapozott gyanúját közölte.

Hunvald György - az eljárás adatai szerint - 2007. év elején abban állapodott meg a litván állampolgárságú, de már hosszabb ideje Magyarországon élő barátjával, hogy a VII. kerületi Önkormányzatnál munkaszerződéssel alkalmazni fogja.

2007 májusától ezen litván állampolgárt a polgármesteri kabinetbe - amelynek tagjai Hunvald György közvetlen irányítása alá tartoztak - 400.000.- Ft személyi alapbérrel vették fel.

Hunvald György barátja - a polgármester tudtával - az önkormányzatnak érdemi munkát nem végzett.

Annak ellenére, hogy ezen személy semmilyen munkaszerződés szerinti tevékenységet nem végzett, a részére 2007 májusától 2009 januárjáig munkabér és egyéb juttatások címén bruttó 9,7 millió forintot fizettek ki. Hunvald György a VII. kerületi Önkormányzatnak - a kifizetett közterhekre is tekintettel - mindösszesen 12,7 millió forint vagyoni hátrányt okozott.

Hunvald György ezen cselekménye 1 rendbeli jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette megalapozott gyanúját kelti.

Hunvald György a gyanúsításközlés ellen panasszal nem élt, ugyanakkor vitatta a gyanúsításban foglaltakat.

Az ügy kapcsolódó előzményei:

A nyomozás során - a most gyanúsítás tárgyává tett munkaszerződésen túl - eddig 3 megbízási szerződéssel kapcsolatban merült fel hűtlen kezelés és magánokirat-hamisítás megalapozott gyanúja.

Egy tanácsadói szerződéssel összefüggésben 2009. április végén, további két megbízási szerződéssel összefüggésben 2009. év végén hűtlen kezelés bűntette és magánokirat-hamisítás vétsége megalapozott gyanúját közölte Hunvald Györggyel a főügyészség.

  • A 2009. áprilisában közölt bűncselekmény lényege szerint Hunvald György - a Kardos Péterrel történt megállapodásának megfelelően - 2008-ban fiktív megbízási szerződést kötött Kardos Péter barátjával, abból a célból, hogy a szerződés alapján járó megbízási díjjal egészítsék ki Kardos élettársának az egyik önkormányzati intézménytől kapott jövedelmét. A fiktív megbízási szerződés nyomán történt kifizetésekkel Hunvald György 1,3 millió forint vagyoni hátrányt okozott a VII. kerületi Önkormányzatnak. Ezen bűncselekmény - melynek Kardos Péter volt a felbujtója - lényegét Hunvald György beismerte, míg Kardos Péter feltáró jellegű beismerő vallomást tett.
  • Hunvald György polgármester - a Gál György volt gazdasági bizottsági elnökkel történt megállapodásnak megfelelően - 2008 elején megbízási szerződést kötött Gál György barátnőjével, aki egyébként ugyanezen időszakban a korábbinál lényegesen nagyobb önkormányzati bérlakást is kapott. Annak ellenére, hogy a hölgy semmilyen szerződés szerinti tevékenységet nem végzett, Hunvald György 2008. decemberéig a szerződés "teljesítéséről" havonta valótlan igazolást állított ki, amely alapján a megbízási díj 2008 végéig kifizetésre került. A fiktív megbízási szerződés nyomán történt kifizetésekkel Hunvald György - a közterhekkel együtt - 3,8 millió forint vagyoni hátrányt okozott a VII. kerületi Önkormányzatnak.
  • Hunvald György polgármester - a Czibula Csaba volt VII. kerületi önkormányzati képviselővel (aki ellen a főügyészség indítványára a bíróság nemzetközi és európai elfogatóparancsot bocsátott ki) történt megállapodásnak megfelelően - 2007 év elején megbízási szerződést kötött Czibula Csaba volt feleségével. Annak ellenére, hogy a hölgy a szerződésben meghatározott tevékenységet nem végzett, Hunvald György a szerződés "teljesítéséről" havonta valótlan igazolást állított ki, amely alapján a megbízási díj 2008 végéig kifizetésre került. Az ezen megbízási szerződés nyomán történt kifizetésekkel Hunvald György - a közterhekkel együtt - 4,1 millió forint vagyoni hátrányt okozott a VII. kerületi Önkormányzatnak.

Ezen bűncselekmények vonatkozásában - melynek Gál György, illetve Czibula Csaba volt a felbujtója - Hunvald György a folytatólagos februári kihallgatásán vallomást tett, vitatva a gyanúsításban foglaltakat, míg Gál György megtagadta a vallomástételt, és a gyanúsításközlés ellen panasszal élt, amelyet a Legfőbb Ügyészség elutasított.

A főügyészség a Fővárosi Bíróság előtt indítványt tett Hunvald György előzetes letartóztatásának további 2 hónappal, 2010. április 12-ig történő meghosszabbítására.

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐELJÁRÁS
BÜNTETŐJOG
ÜGYÉSZSÉG