Tájékoztatási problémák egyes bankoknál a pozitív adóslistáról

2011.03.10. Jogi Fórum/PSZÁF

Fogyasztóvédelmi témavizsgálatot folytatott a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete öt pénzügyi intézménynél annak megállapítására, hogy a pozitív listás lakossági hitelinformációs rendszerhez (pozitív adóslista) önkéntesen csatlakozott pénzügyi intézmények ügyfelei egyértelmű, teljes körű tájékoztatást kapnak-e a pozitív adóslistáról a szerződéskötés előtt. A vizsgálat 2010 szeptemberében indult.

A Felügyelet az eljárás során megállapította: mindössze egy hitelintézet informálta teljes körűen a fogyasztókat a pozitív adóslistáról. A vizsgálat két piacvezető banknál alapvető problémákat tárt fel. Utóbbiak annak ellenére sem tájékoztatták megfelelően az ügyfeleket, hogy a vizsgált időszakban már adatokat továbbítottak a pozitív adóslistába. A vizsgálat során meghallgatott fogyasztók beszámolói és az átadott dokumentumok alapján a Felügyelet megállapította, hogy e bankok több esetben nem adtak sem szóbeli, sem írásos tájékoztatást a pozitív adóslistáról, a pénzügyi intézménynek az adattovábbításban való részvételéről, az ügyfél általi csatlakozás lehetőségéről, a csatlakozás egyszerűségéről, ingyenességéről, bármikori visszavonhatóságáról, s a szolgáltatás előnyeiről.

A Felügyelet elvárja a pozitív adóslistához önként csatlakozott pénzügyi intézményektől, hogy valamennyi potenciálisan érintett ügyfél, minden esetben kapjon a szolgáltatással, az adatok továbbításával és azok következményeivel kapcsolatos szóbeli, illetve írásos tájékoztatást. Lényeges, hogy a pénzügyi intézmények valamennyi szóba jöhető fogyasztónak kínálják fel a lehetőséget, hogy szabadon eldönthessék a tájékoztatást követően: kívánják-e adataik rendszerbe történő továbbítását.

A Felügyelet célszerűnek tartja, hogy az ügyfelek pozitív adóslistával kapcsolatos tájékoztatása a hitelszerződéssel kapcsolatos tájékoztatástól és annak megkötésétől elválasztva történjen meg, s a fogyasztók által kitöltött nyilatkozatokat a pénzügyi intézmények ne a hitelcsomagban, hanem attól külön tárolják. Ezzel elkerülhető az a fogyasztói érzület, amely vélelmezi, hogy a hitel-odaítélésnek mintegy előfeltétele a pozitív adóslistához való csatlakozás is. Indokolt, hogy a pénzügyi intézmények csak akkor tájékoztassák az ügyfeleket a pozitív adóslistában való részvételhez társított kedvezményekről, ha azok az ügyfél csatlakozásával egyidejűleg biztosíthatók. Az is szükséges, hogy az újonnan szerződő vagy a korábban kötött szerződésüket módosítani kívánó ügyfelektől a pénzügyi intézmények írásban kérjenek nyilatkozatot arról: hozzájárulnak-e a létrejövő szerződés adatainak átadásához a pozitív adóslistába.

A Felügyelet elvárja, hogy a pozitív adóslistához önként csatlakozott pénzügyi intézmények az ügyfél személyes megjelenésekor, vagy az ügyféllel való kapcsolatfelvételkor már fennálló hitelszerződések tekintetében is mérjék fel – akár levélbeni megkereséssel – azok pozitív adóslistába történő felvitelének igényét. Az ügyfél-tájékoztatás teljes körű megvalósulását a Felügyelet vizsgálatai során folyamatosan ellenőrizni fogja, és annak eredményét honlapján közzéteszi.

  • kapcsolódó anyagok
PÉNZÜGYI JOG
PSZÁF