Állami Számvevőszék: nyilvános az ellenőrzési terv

2012.06.20. Jogi Fórum/ Állami Számvevőszék

Az Állami Számvevőszék nyilvánosságra hozta a 2012. második félévre vonatkozó ellenőrzési tervét. Készül a jelentés a 2011-es zárszámadásról, folytatódik az önkormányzatok vizsgálata, a górcső alá kerülő településeket kockázatelemzéssel választja ki az ÁSZ. Emellett a Számvevőszék a kormánypártok és alapítványaik gazdálkodását is ellenőrzi a következő hat hónapban.

Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke 2012. június 18-án jóváhagyta, majd átadta az Országgyűlésnek az ÁSZ 2012. második félévi ellenőrzési tervét. A Számvevőszék – középtávú stratégiájával összhangban – ellenőrzés-tervezési rendszerét gördülő tervezéssé alakítja át. Ennek alkalmazásával a tervezőmunka, a kockázatok felmérése és értékelése folyamatos feladatot jelent. A féléves tervidőszak kijelölésével közelebb kerül egymáshoz a tervezés és a megvalósítás. Ezáltal az ellenőrzések megállapításai rövidebb időn belül hasznosulhatnak. 

Az ÁSZ első félévi terve 38 ellenőrzési feladatot tartalmazott. Ez 2012. második félévi indítással, további 12 ellenőrzési feladattal egészült ki. Az ellenőrzési munka folyamatosságából adódóan 15 ellenőrzés a megelőző évről húzódott át. Ezek közül – az első félévben jelzettek szerint, a jogszabályi környezet változása miatt – 5 téma pontosító átdolgozása megtörtént.

Fókuszban a zárszámadás és az önkormányzatok 

A Számvevőszék éves feladatainak középpontjában a zárszámadás és a helyi önkormányzatok ellenőrzése szerepel. Előbbi során cél az ellenőrzési lefedettség növelése és a korábbi években felszínre került problémák mélyrehatóbb vizsgálata. Ezt a feladatot az ÁSZ az ellenőrzések egymásra épülő, összehangolt rendszerével kívánja megvalósítani. Ezek az ellenőrzések, a törvényi kötelezettség értelmében az év második felében záródnak le. 

Az önkormányzati területen – a 2011. évi ellenőrzések tapasztalataiból kiindulva – folytatódik a pénzügyi gazdálkodási helyzet értékelése a kockázatértékeléssel kiválasztott településeknél. Úgynevezett „pilot” ellenőrzések indulnak a vagyongazdálkodás szabályozottságának, valamint az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat-ellátásának megítélésére, valamint a belső kontrollrendszer kialakításának értékelésére. Az önkormányzati ellenőrzésekhez kapcsolódóan, külön program alapján az ÁSZ elvégzi a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzését is. 

Újabb „pilot”-ellenőrzések 

Az önkormányzatoknál megkezdett, a gazdálkodás különböző területeit érintő ellenőrzésekhez hasonlóan, a Számvevőszék a központi alrendszer vonatkozásában is tervezi a második félévben „pilot” ellenőrzések elindítását. Ezek az állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek vagyonérték-megőrző tevékenységére, illetve egyes központi költségvetési szervek pénzügyi gazdálkodási helyzetének és vagyongazdálkodásának értékelésére irányulnak. 

Az Állami Számvevőszék nemzetközi kötelezettségek alapján – a Szlovák Számvevőszékkel párhuzamosan – tervezi a hazai kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzését. Emellett a törvényi előírásoknak megfelelően folytatódik a pártok ellenőrzése, 2012. második félévében kormánypártok – Fidesz, KDNP – és alapítványaik kerülnek górcső alá, valamint megtörténik a fővárosi forrásmegosztás felülvizsgálata is. 

Az ÁSZ törvény előírásaiból adódóan a beérkezett intézkedési tervek kockázatértékelése alapján a következő hat hónapban sor kerül az egyes intézkedések megvalósulásának utóellenőrzésére, mely önálló témaként jelenik meg a tervben. 

Az ellenőrzési terv az interneten, a http://www.asz.hu címen a „Tervek” menüpontban olvasható.

  • kapcsolódó anyagok
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK