Növelni kell a fogyasztói bizalmat az EU-ban

A Bizottság a fogyasztók bizalmát szeretné növelni a pénzügyi szolgáltatások terén egy új jogszabálycsomaggal. A Bizottság közleményében rámutat: a pénzügyi válság a fogyasztói bizalom válságává lett.

A pénzügyi válság a fogyasztói bizalom válságává lett. Az átláthatóság hiánya, az alacsony kockázati tudatosság és az összeférhetetlenségek nem megfelelő kezelése azt eredményezte, hogy a fogyasztóknak EU-szerte újra és újra olyan befektetési és biztosítási termékeket adtak el, amelyek nem voltak megfelelőek számukra. A fogyasztók pénzügyi szektorba vetett bizalma megingott. Mindemellett a meglévő jogszabályok nem fejlődtek kellő gyorsasággal ahhoz, hogy le tudják képezni a pénzügyi szolgáltatások egyre növekvő komplexitását.

Csak akkor tudjuk kezelni az alacsony fogyasztói bizalom problémáját és teremthetünk szilárd alapot a növekedéshez az EU-ban, ha megtesszük az e hiányosságok megszüntetéséhez szükséges lépéseket. A fogyasztói bizalomhoz és gazdasági növekedéshez közép- és hosszú távon erős, jól szabályozott és a fogyasztók legfőbb érdekét valóban szem előtt tartó lakossági piacokra van szükség. Ezért a Bizottság ma olyan jogszabálycsomagot terjesztett elő, amely a fogyasztók érdekében előírásokat határoz meg és kiskapukat számol fel. A csomag konkrétan új, fogyasztóbarát standardok bevezetését javasolja a befektetésekről szóló tájékoztatás tekintetében, standardokat határoz meg a tanácsadásra vonatkozóan, és megszigorít egyes, a befektetési alapokra vonatkozó szabályokat, hogy gondoskodjon biztonságosságukról.

Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos kijelentette: „Az elmúlt időszak legsúlyosabb pénzügyi válságát követően a pénzügyi szektornak a fogyasztót kell emelnie ténykedései középpontjába. A lakossági termékeknek biztonságosabbá, az azokról nyújtott tájékoztatásra vonatkozó standardoknak egyértelműbbé kell válniuk – a termékek értékesítőinek pedig a legmagasabb standardoknak kell megfelelniük. Ezért e csomagot kizárólag a fogyasztóknak szenteltük, hogy világos és megbízható információk, valamint az ő érdekeinek középpontba helyező szakmai tanácsadás alapján választhassanak pénzügyi terméket.

A jogszabálycsomag fő elemei

A csomag három jogalkotási javaslatból áll: a lakossági befektetési csomagtermékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló rendeletre irányuló javaslatból, a biztosítási közvetítésről szóló irányelv felülvizsgálatából, valamint a befektetési alapok keretében vásárlók védelmének (ezt jelenleg az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokról (ÁÉKBV) szóló irányelv szabályozza) fokozását célzó javaslatból.

Lakossági befektetési csomagtermékek

A Bizottság lakossági befektetési csomagtermékekre vonatkozó javaslata a befektetést mérlegelő fogyasztóknak nyújtott információk minőségét kívánja javítani. A befektetési termékek összetettek, összehasonlításuk vagy a bennük rejlő kockázatok teljes körének felmérése nehéz lehet.

Tekintve, hogy a befektetések gyakran a fogyasztó élete során megtakarított teljes összeg gerincét alkotják, a nem várt kockázatok vállalása és az azokból eredő veszteségek katasztrofális következményekkel járhatnak a fogyasztókra nézve. Mivel a lakossági befektetések piacának volumene eléri a 10 billió eurót, a nem megfelelő vagy rossz termékek vásárlása gyorsan jelentős problémává nőheti ki magát.

A bizottsági javaslat célja, hogy a fogyasztók tájékoztatása könnyen érthető formátumban történjen – ennek érdekében a javaslat a termékinformációk olyan új, innovatív standardját vezeti be, amely rövid, érthető nyelvezetű és így sokkal inkább fogyasztóbarát. Ezek az úgynevezett kiemelt befektetői információk. A javaslat értelmében a befektetési termékek minden kibocsátójának (pl. a befektetésialap-kezelőknek, a biztosítóknak és a bankoknak) minden egyes befektetési termék vonatkozásában össze kell állítaniuk a kiemelt befektetői információkat.

Minden egyes ilyen dokumentum tájékoztatást nyújt majd a termék fő jellemzőiről, valamint az adott termékben foglalt befektetéshez kapcsolódó kockázatokról és költségekről. A kockázatokra vonatkozó információknak a lehető legegyenesebbeknek és a lehető legjobban összehasonlíthatóknak kell lenniük, anélkül, hogy túlzottan leegyszerűsítenék a gyakran összetett termékeket. A kiemelt befektetői információk minden fogyasztó számára egyértelművé teszik, hogy egy adott termék esetében előfordulhat-e, hogy pénzt veszítenek, valamint azt is, mennyire összetett az adott termék.

A kiemelt befektetői információk szerkezetére, tartalmára és megjelenésére közös standardok vonatkoznak. Ily módon a fogyasztók a kiemelt befektetői információk segítségével össze tudják hasonlítani a különböző befektetési termékeket és végül ki tudják választani a szükségleteiknek leginkább megfelelőt.

A javaslat a magánnyugdíj-pénztárak mellett a befektetési alapok minden típusa, a biztosításalapú befektetések és a lakossági strukturált termékek esetében írja elő a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum összeállítását.

A biztosítási közvetítésről szóló irányelv felülvizsgálata

A Bizottság a biztosítási közvetítésről szóló irányelv felülvizsgálatára tesz javaslatot – jelenleg ez az irányelv szabályozza az általános biztosítási termékektől, mint pl. a jármű- és a lakásbiztosítás, a befektetési elemeket is tartalmazókig valamennyi biztosítási termék értékesítési gyakorlatát. A fogyasztók gyakran nincsenek tisztában a biztosítási fedezet vásárlásához kapcsolódó kockázatokkal. Miközben a biztosítások értékesítése kapcsán elengedhetetlen lenne a pontos szakmai tanácsadás, a legfrissebb felmérések szerint a biztosítási termékek több mint 70%-át megfelelő tanácsadás nélkül értékesítik. A jelenlegi uniós jogszabályok nem foglalkoznak részletekbe menően a biztosítási termékek értékesítésével, a szabályok tagállamonként különbözőek és kizárólag a közvetítőkre alkalmazandók.

A Bizottság javaslatának célja a fogyasztók védelmének javítása a biztosítási ágazatban, a biztosítási értékesítések teljes skálájára vonatkozó közös standardok létrehozása és megfelelő tanácsadás biztosítása révén. Ennek érdekében javítja az átláthatóságot és azonos versenyfeltételeket alakít ki a közvetítők, illetve a biztosítótársaságok általi értékesítésekhez. Mindezek eléréséhez a Bizottság a következő változtatásokat javasolja:

  • A fogyasztói védelem szintje azonos lesz, függetlenül attól, mely csatornán keresztül vásárolja a fogyasztó a biztosítási terméket. Akár közvetlenül egy biztosítótársaságtól, vagy közvetve, közvetítő (pl. ügynök vagy bróker) révén vásárol meg a fogyasztó valamely biztosítási terméket, azonos szintű védelemben részesül. Ez jelenleg még nem valósul meg, mivel a biztosítási közvetítésről szóló irányelv csupán a közvetítők által lebonyolított értékesítésekre vonatkozik.

  • A fogyasztók előzetesen világos tájékoztatást kapnak a biztosítási terméket értékesítő személy szakmai státuszáról. Az összeférhetetlenség kockázatának hatékonyabb kezelését célzó szabályok kerülnek bevezetésre, köztük a biztosítási termékek értékesítői által kapott díjazás közzétételére vonatkozó kötelezettség.

  • A biztosítási termékek értékesítését őszinte, szakmai tanácsadásnak kell kísérnie.

  • A közvetítők számára könnyebbé válik a több tagállamra kiterjedő működés, ez előmozdítja a biztosítási szolgáltatások valódi belső piacának kialakulását.

Átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV)

Az első ÁÉKBV-irányelv megteremtette a befektetési alapok európai belső piacát. A befektetési alapokra vonatkozó jelenlegi uniós jogszabály pedig az integrált piac alapjául szolgált, megkönnyítve a kollektív befektetési alapok határokon átnyúló kínálatát. Az európai lakossági befektetők által széles körben használt ÁÉKBV-k sikerét bizonyítja, hogy az általuk kezelt eszközök értéke csaknem 6 billió eurót tesz ki. Az ÁÉKBV-ket rendszeresen értékesítik az EU határain kívüli befektetőknek is, akik a magas szintű befektetővédelem miatt nagyra értékelik ezeket az alapokat.

A Bizottság által a jelenlegi ÁÉKBV-szabályok vonatkozásában javasolt módosítások alapját a pénzügyi válság tapasztalatai jelentik, és céljuk a befektetők biztonságának és a piac integritásának védelme. A javaslat mindenekelőtt biztosítja, hogy az ÁÉKBV „márkanév” megbízható maradjon – ehhez garantálja, hogy szerte Európában egyértelműek és azonosak legyenek a letétkezelők feladatai és felelőssége.

A mai napon előterjesztett javaslat három területet ölel fel:

  • az ÁÉKBV-k nevében eljáró valamennyi letétkezelő feladatainak és felelősségének pontos meghatározása;

  • az ÁÉKBV-kezelők díjazására vonatkozóan pontos szabályok meghatározása: a díjazás módja nem ösztönözheti őket túlzott mértékű kockázatvállalásra. A díjazási politika szorosabban fog kapcsolódni a befektetők hosszú távú érdekéhez és az ÁÉKBV befektetési célkitűzéseinek eléréséhez; továbbá

  • közös megközelítés kialakítása arra vonatkozóan, hogyan szankcionálandó az ÁÉKBV jogszabályi keretének alapvető megsértése, többek között a közigazgatási bírságok szintjeire vonatkozó közös standardok meghatározása annak biztosítása érdekében, hogy a bírságok mindig meghaladják a rendelkezések megsértéséből eredő potenciális előnyöket.

  • kapcsolódó anyagok
FOGYASZTÓVÉDELEM
EURÓPAI BIZOTTSÁG