Áfa-levonási gyakorlat és ellenőrzés - Az Európai Bíróság ítéleteinek hatása a hazai hatósági és bírósági joggyakorlatra

2013.10.27. Jogi Fórum

Az áfa levonási jog kapcsán kiemelt jelentőséggel bírnak az Európai Bírósági ítéletek. Az elmúlt években az adólevonás jogszerűségének megítélése körében kialakult hazai hatósági és bírói joggyakorlat szerinti feltételeket sokszor a jóhiszeműen eljáró számlabefogadók sem tudták teljesíteni.

Az Európai Bíróság ítéletei megerősítik az irányvonalat: a számlabefogadó oldalán csökkentik a kockázatot azáltal, hogy amennyiben a számára közvetlenül vagy közvetve értékesítőnél, szolgáltatásnyújtónál a hatóságok különféle rendellenességeket tárnak fel, akkor ezek önmagukban, automatikusan nem róhatók fel a számla befogadójának.

Ugyanakkor a NAV szerint egyedi ügyekről van szó, így azokból nem vonható le általános következtetés sem az adóhatóság gyakorlatára, sem pedig arra vonatkozóan, hogy az adózók adott esetben megalapozottan élhetnének-e utólagos jogorvoslattal.

De akkor mégis hogyan kell értelmezni az Európai Bíróság ítéleteit és miként hat ez a magyar gyakorlatra, várható-e az adóhatósági ellenőrzések érdemi változása?

A Jogi Fórum 2013. október 30-dikán megrendezésre kerülő konferenciáján a változásokat elemzi és bemutatja a Bartha Katalin okleveles adószakértő, igazságügyi szakértő, Juhász Márta okleveles adószakértő, valamint dr. Korossy Csaba, a NAV Központi Hivatal, Ellenőrzési Főosztály osztályvezetője.

A szakmai napon az alábbi témákat elemzik szakértőink:

1. Főbb EU jogesetek rövid áttekintése – főként a Mahagében-, Tóth-, Dávid-ügyek
2. Az Áfa levonási jog megítélése az EU-döntések alapján (kellő körültekintés, bizonyítottság, az ellenőrzési, ill. nyomozati eljárás anomáliái, stb.)
3. A hazai bírósági döntések az EU döntések után
4. A NAV álláspontja, az ellenőrzési gyakorlat változása

Az előadók a jelenlévők részére széleskörű konzultációs lehetőséget biztosítanak.

További részletek, regisztráció:

http://konferencia.jogiforum.hu/afa_levonasi_gyakorlat_es_ellenorzes

  • kapcsolódó anyagok
ADÓZÁS
ÁFA
JOGI FÓRUM KONFERENCIÁK