A 2015. évi fővárosi forrásmegosztást rendben találta az ÁSZ - A kisebb hiányosságok is megszűntek az ellenőrzés végére

2016.01. 8. Jogi Fórum / MTI

Összességében rendben találta az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a 2015. évi fővárosi forrásmegosztást, vizsgálata során csak kisebb hiányosságokat tárt fel, amelyek az ellenőrzés végére megszűntek - közölte az ÁSZ.

Az ellenőrzés célja a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2015. évi forrásmegosztási rendeletben előírt megosztásának ellenőrzése, valamint a helyi adózással kapcsolatos kiadások megállapítása, az elszámolások szabályszerűségének ellenőrzése volt - írták.

Az ÁSZ megállapította, hogy a rendeletalkotási folyamat összességében szabályozott volt, biztosította a forrásmegosztás alapját képező bevételek és kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő, szabályszerű tervezését, valamint elszámolását. A feladatok végrehajtása - kisebb hiányosságok mellett - megfelelt a belső szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek - tették hozzá.

Közölték, a Fővárosi Önkormányzat a forrásmegosztási rendeletalkotással kapcsolatos feladatokról az előírásokkal összhangban belső szabályzataiban és folyamatleírásaiban rendelkezett, azonban a munkaköri leírások hiányosan tartalmazták a szabályzatokban rögzített feladatokat. Az önkormányzat a rendeletalkotás során betartotta a forrásmegosztási törvényben foglaltakat, azonban a belső szabályzatokban, a folyamatleírásokban és a munkaköri leírásokban előírt eljárási szabályokat nem teljes körűen hajtotta végre. A rendelet előírásai összhangban voltak a forrásmegosztási törvényben foglaltakkal, a rendeletalkotás folyamatára vonatkozóan kialakították a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést, azonban azt nem működtették az elvégzendő tevékenységek teljes körére - fűzték hozzá.

Azt írták, az ellenőrzés szerint a 2015. évi forrásmegosztási rendelet tervszámai megalapozottak voltak, azokat számításokkal, elemzésekkel, az adóbevételek időarányos teljesülésének adataival támasztották alá, a pénzügyi elszámolás szabályszerű volt. Szintén szabályos volt az adóhatóság működtetésével összefüggő, helyi adózással kapcsolatos kiadások megállapítása és elszámolása, valamint a 2015-ben elszámolt kiadási előlegek megosztása, és érvényesítése. A 2014-ben elszámolt kiadási előlegek és a ténylegesen elszámolható kiadások összevetése 2015-ben megtörtént, a megállapított különbözet elszámolása az egyes kerületekkel megfelelő volt. A forrásmegosztásba bevont bevételek és kiadások megfeleltek az előírásoknak, számítási hibát az ÁSZ ellenőrzés nem tárt fel - tették hozzá.

Kiemelték, az előző évi ÁSZ ellenőrzés során feltárt hiányosságokat a Fővárosi Önkormányzat az ellenőrzött időszak alatt megszüntette, a javaslatok beépültek a forrásmegosztás folyamatába. A jelen ellenőrzés során feltárt kisebb hiányosságokat is megszüntették az ellenőrzött időszak végére, így most intézkedést igénylő megállapításra és javaslattételre nem került sor - zárul a közlemény.

  • kapcsolódó anyagok
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK