Elemzés a hulladékgazdálkodók sérülékenységéről - Az Állami Számvevőszék megállapításai

2017.01.25. Jogi Fórum / ÁSZ

Az Állami Számvevőszék elemzést készített a méretgazdaságossági szempontból sérülékeny többségi önkormányzati tulajdonban lévő társaságok ellenőrzése során tapasztalt hiányosságok kezelésének lehetőségeiről. Az ÁSZ 2014-től kezdődően folyamatosan ellenőrizte a társaságok gazdálkodásának és tulajdonosi joggyakorlásának megfelelőségét. Az ellenőrzésekre alapozva a Számvevőszék értékelte a jellemző szabálytalanságokat és az azokból eredő kockázatokat a sérülékeny társaságokra fókuszálva. Az értékelés igazolta, hogy az üzemméret csökkenésével a gazdálkodás szabályszerűsége csökkent. A tulajdonos önkormányzatok többsége a társaságok feladatellátását nem tudta szabályszerűen kontrollálni, mely hozzájárult a társaságok tevékenységében rejlő működési kockázatok növekedéséhez. A társaságok döntő hányada nem rendelkezett a közszolgáltatási tevékenyég mérésére alkalmas kritériumrendszerrel, ezzel nem biztosították a működés és közfeladat-ellátás mérhetőségét.

A hulladékgazdálkodó társaságok tevékenységének színvonala alapvetően befolyásolja a szolgáltatást igénybe vevő lakosság életminőségét. Az egységes közszolgáltatási árszint biztosítása a lakosok esélyegyenlősége szempontjából meghatározó, mivel az indokolatlanul magas díjak a családok megélhetését veszélyeztethetik. A társaságok célszerű, eredményes és gazdaságos működése tehát az egyik legfontosabb társadalmi cél, amihez a maga eszközeivel az ÁSZ is hozzá kívánt járulni. Ennek érdekében a Számvevőszék 2014 és 2016 között összesen 29 társaság ellenőrzését végezte el.

A hulladékgazdálkodási ágazat jelentős szerkezeti átalakuláson ment át az elmúlt hat évben, amely új kihívások elé állította a hulladékgazdálkodó társaságokat. Az elemzés igazolta, hogy a kisebb ellátási területen, alacsonyabb tőkeellátottság, árbevétel és mérlegfőösszeg mellett működő, összességében kisebb üzemméretű, sérülékenyebb társaságok nehezebben tudtak alkalmazkodni a jogszabályi és finanszírozási környezet változásaihoz, eszközrendszerük gyakran nem volt elégséges a problémák megfelelő kezelésére.


A számvevőszéki ellenőrzések eredményei azt mutatták, hogy a sérülékeny társaságok esetében a működés megfelelőségi szintje alacsonyabb volt, mint a nagyobb üzemméretű társaságoknál. A megfelelőségi problémák hozzájárultak ahhoz, hogy a tizenegy sérülékeny társaság közül tíz mérleg szerinti eredménye 2014-ben negatív volt. A szabályozottsági és szabályossági hiányosságok a nagyobb üzemméretű társaságokhoz viszonyítva halmozottan jelentkeztek. A közszolgáltatás elszámoltathatósága és a közvagyon megfelelő védelme a társaságok többségénél nem volt biztosított. A beszámolókban szereplő tevékenységi adatok nem biztosítottak a tulajdonosok számára teljes körű, megbízható képet a vagyoni, pénzügyi helyzet áttekintéséhez és döntéseik megalapozásához. A társaságok meghatározó része a személyes adatok védelmére, valamint a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó előírásokat megsértette, melynek következtében nem biztosították az információs alapjogok védelmét sem.

Az ellenőrzések számos esetben tártak fel olyan szabálytalanságot, amelyet a könyvvizsgálóknak feladatellátásuk során jelezniük kellett volna. Az auditálási hiányosságok kiküszöbölése céljából az ÁSZ jelzéseket tett a Magyar Könyvvizsgálói Kamara felé. Az elemzés rávilágított, hogy a társaságoknak is olyan megoldásokat kell találniuk a problémák megelőzése és a kockázatok kezelése érdekében, amelyek hosszútávon biztosítják a kiegyensúlyozott gazdálkodás és minőségi működés feltételeit. Az ÁSZ összességében arra a következtetésre jutott, hogy a gazdálkodási és működési kockázatok csökkentése a tulajdonosok, az ellenőrző- és felügyeleti szervek és a menedzsment hatékonyabb munkáján, valamint a közszolgáltatás fejlesztésén keresztül valósulhat meg.


Az elemzés teljes terjedelemben az ÁSZ honlapján ide kattintva található meg.

  • kapcsolódó anyagok
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK