Lezárult a megyei múzeumok ellenőrzése - Az Állami Számvevőszék megállapításai

2017.02. 1. Jogi Fórum / ÁSZ

Befejezte a megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzését az Állami Számvevőszék, és nyilvánosságra hozta az utolsó öt – a miskolci, a kecskeméti, a székesfehérvári, a szombathelyi és a veszprémi – intézmény ellenőrzéséről szóló jelentéseit. Az ellenőrzések tapasztalatait összegezve megállapítható, hogy a megyei múzeumok döntő többségnél a kialakított irányítási rendszer nem biztosította az átlátható, elszámoltatható és ellenőrizhető közpénzfelhasználást. A pénzügyi és vagyongazdálkodás mind a 19 ellenőrzött múzeumnál szabálytalan volt, továbbá szabálytalanságok voltak a kulturális javak nyilvántartásában és a legtöbb múzeumban a kulturális javak vagyonvédelme és állományvédelme sem volt biztosított a kölcsönzések során. A 19 megyei múzeum ellenőrzése során az ÁSZ mintegy 520 javaslatot fogalmazott meg a feltárt szabálytalanságok megszüntetése érdekében.

Magyarország Alaptörvénye szerint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége. A megyei hatókörű városi múzeumok kulturális szempontból meghatározó jelentőségűek mind a földrajzi elhelyezkedésüket, mind az ellátott feladatokat, valamint látogatottságukat tekintve. Pénzügyi és vagyongazdálkodásuk meghatározza a közfeladatok ellátását, a kulturális örökséghez tartozó javak védelmét és megőrzését, valamint a nyilvánosság számára történő hozzáférhetőség biztosítását.

Az ÁSZ 2015 második felében kezdte meg mind a tizenkilenc megyei hatókörű városi múzeum ellenőrzését és az első hat jelentését (Debrecen, Győr, Nyíregyháza, Szekszárd, Szentendre és Szolnok) 2016. december 8-án, sajtótájékoztató keretében hozta nyilvánosságra. Három múzeum (Szeged, Tata és Zalaegerszeg) ellenőrzése december közepén, illetve további öt múzeum (Békéscsaba, Eger, Kaposvár, Pécs és Salgótarján) ellenőrzése december második felében zárult le. Az utolsó ütemben a miskolci, a kecskeméti, a székesfehérvári, a szombathelyi és a veszprémi múzeum ellenőrzés fejeződött be.

A 2011 és 2014 közötti évekre kiterjedő ellenőrzések során az ÁSZ az egyes intézmények tekintetében eltérő mértékű, de sorozatos szabálytalanságokat tárt fel, amelyek veszélyeztethetik a múzeumok által kezelt, állami tulajdonban lévő kulturális javak megőrzését. A múzeumok pénzügyi és vagyongazdálkodása a tizenkilencből egyik esetben sem felelt meg a vonatkozó törvényi előírásoknak. Továbbá a kulturális javak kölcsönzése során feltárt szabálytalanságok miatt a kölcsönzött kulturális javak vagyonbiztonsága egyik megyei hatókörű városi múzeumnál sem volt megfelelően biztosított. Az Állami Számvevőszék az összesen 19 megyei hatókörű városi múzeum esetében 46 esetben értesítette az illetékes hatóságot a feltárt szabálytalanságok miatt, ebből 31 esetben fordult az ÁSZ az ügyészséghez.

A miskolci, a kecskeméti, a székesfehérvári, a szombathelyi és a veszprémi múzeum ellenőrzése

A miskolci Herman Ottó Múzeum teljesített bevétele 2014-ben 767 millió Ft, teljesített kiadása 704,8 millió Ft volt. A Kecskeméti Katona József Múzeumnál 523,6 millió Ft volt a teljesített bevétel, míg teljesített kiadása 434,4 millió volt. A Székesfehérváron található Szent István Király Múzeum teljesített bevétele 747,7 millió Ft, teljesített kiadása 645,9 millió Ft volt, míg a szombathelyi Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum teljesített bevétele 560,7 millió Ft, teljesített kiadása 486 millió Ft volt. A Veszprémben található Laczkó Dezső Múzeum teljesített bevétele 2014-ben 430,7 millió Ft, teljesített kiadása 400,8 millió Ft volt.

A megyei hatókörű múzeumok 2011 és 2013 között jelentős szervezeti és gazdálkodási átalakuláson mentek keresztül. Az ÁSZ megállapította, hogy az irányítószervek feladatellátása az öt múzeum közül kettőnél, a kecskeméti és a miskolci múzeumnál volt összességében szabályszerű, a szombathelyi intézménynél részben szabályszerű, míg a székesfehérvári és veszprémi múzeum esetében szabálytalanságok jellemezték. A 2011 és 2013 közötti átszervezések során mindegyik intézménynél tártak fel szabálytalanságokat a számvevők.

A múzeumoknál kialakított irányítási rendszer nem támogatta az átlátható, elszámoltatható és ellenőrizhető közpénzfelhasználást

Az ÁSZ ellenőrzései megállapították, hogy mindegyik múzeumnál sorozatos szabálytalanságok voltak a korrupció ellen védettséget biztosító belső kontrollrendszer kialakításában és működtetésében. Jellemző hiányosság volt, hogy nem rendelkeztek számviteli politikával, leltározási szabályzattal, önköltség-számítási szabályzattal, valamint közbeszerzési szabályzattal. A szervezeti és működési szabályzatban pedig több múzeumnál előfordult, hogy nem tüntették fel a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személyeket, ezáltal nem intézkedtek a közélet tisztaságának biztosítása és a korrupció megelőzése érdekében. Gyakori volt az is, hogy nem gondoskodtak a belső ellenőrzés kialakításáról, ezáltal nem teremtették meg a gazdálkodás szabályszerűségének, a közpénzek felhasználásának elszámoltathatóságát, átláthatóságát. Az integritás szemlélet érvényesítése érdekében a miskolci és a székesfehérvári múzeum intézkedett csak, azonban mindegyik múzeumnál szükségesek a további erőfeszítések az integritás kontrollrendszer fejlesztése érdekében.

Szabálytalanságok a pénzügyi- és vagyongazdálkodásban

Az ÁSZ ellenőrzései feltárták, hogy a pénzügyi és vagyongazdálkodás egyik múzeum esetében sem volt szabályszerű. Továbbá a miskolci Herman Ottó Múzeum és a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum pénzügyi- és vagyongazdálkodásának ellenőrzése 2011-re nem volt végrehajtható, ez utóbbi múzeum esetében pedig 2012-re is hiányosan álltak rendelkezésre a dokumentumok. Több múzeum jogalap nélkül vagy vagyonkezelési szerződés hiányában tartotta nyilván könyveiben a vagyontárgyakat, illetve azok hasznosítására vagyonhasznosításra feljogosító szerződés, illetve vagyonkezelési szerződés nélkül került sor. Számos szabálytalanságot tártak fel az ellenőrzések a gazdálkodási jogkörök gyakorlásában is, több esetben pénzügyi ellenjegyzés hiányában vállaltak kötelezettséget, illetve a teljesítés igazolás és az érvényesítés során sem jártak el a jogszabályoknak megfelelően.

A kulturális javak nyilvántartása és állományvédelme egyik múzeumnál sem volt biztosított

Az ÁSZ megállapította: a miskolci, a kecskeméti, a székesfehérvári, a szombathelyi és a veszprémi múzeum nem gondoskodott teljes körűen a kulturális javak nyilvántartásáról. Több esetben nem rendelkeztek a kulturális javak kölcsönzése során határozott idejű, írásbeli kölcsönzési szerződéssel, volt ahol a múzeumigazgató írásos kölcsönzési engedélye vagy átadás-átvételi elismervény alapján került sor a kölcsönzésre. Jellemző hiányosság volt, hogy a szerződések nem tartalmazták a jogszabályban rögzített állományvédelemre és vagyonbiztonságra vonatkozó kötelező tartalmi elemeket. A kölcsönzött kulturális javak vagyonbiztonsága ezért egyik megyei múzeum esetében sem volt biztosított az ellenőrzött időszakban – állapították meg az ellenőrzések.

Újabb 134 javaslat az ellenőrzötteknek

Az ellenőrzések megállapításai alapján az ÁSZ Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének egy, a Herman Ottó Múzeum igazgatójának pedig további 21 javaslatot fogalmazott meg. Az ÁSZ Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének hat, a Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatójának pedig további 17 javaslatot tett, míg Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének kettő, a Székesfehérvári Intézményi Központ főigazgatójának nyolc, a Szent István Király Múzeum igazgatójának pedig további 22 javaslatot fogalmazott meg.

A szombathelyi múzeum ellenőrzése során Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének 14, a Szombathelyi Köznevelési Intézmények Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete igazgatójának egy, a Múzeum igazgatójának 15 javaslatot, a veszprémi múzeum ellenőrzésekor pedig Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének négy, a Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet vezetőjének hat, a Laczkó Dezső Múzeum igazgatójának pedig további 17 javaslatot fogalmazott meg az ÁSZ. Az érintetteknek a javaslatok alapján 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

Az egyes múzeumok részletes ellenőrzési megállapításairól az alábbi linkekre kattintva tájékozódhat: miskolci Herman Ottó Múzeum, a Kecskeméti Katona József Múzeum, a székesfehérvári Szent István Király Múzeum, a szombathelyi Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum és a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum.

  • kapcsolódó anyagok
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK