Lezárult két állami tulajdonú gazdasági társaság ellenőrzése - Az Állami Számvevőszék megállapításai

2017.07.31. Jogi Fórum / ÁSZ

Az Állami Számvevőszék befejezte két állami tulajdonban lévő társaság, a Müpa Budapest - Művészetek Palotája Nonprofit Kft. és az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy az illetékes minisztériumok, illetve Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. mindkét társaság felett szabályszerűen gyakorolták tulajdonosi jogaikat. A Müpa Budapest Kft. és a Nemzeti Dohánykereskedelmi Zrt. működésének szabályozottsága egyaránt összességében megfelelő volt; vagyongazdálkodásuk és a pénzügyi-számviteli feladatok ellátása megfelelt az előírásoknak.

Az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek a nemzeti vagyon részét képezik, ellenőrzésük kiemelten fontos a nemzeti vagyon megőrzése, megóvása érdekében. Az Állami Számvevőszék ellenőrzésével hozzájárul a közpénzek szabályos, átlátható, elszámoltatható és eredményes felhasználásához. Az ÁSZ ezért ütemezetten végzi az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek ellenőrzését, melynek keretében sor került a Müpa Budapest - Művészetek Palotája Nonprofit Kft. és az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. ellenőrzésére is.

A Müpa Budapest Kft. ellenőrzése

A Müpa Budapest - Művészetek Palotája Nonprofit Kft. fő feladata a Művészetek Palotájának szakmai működtetése, továbbá kulturális programok szervezése. A társaságot 2001-ben hozta létre a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma. A társaság a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában álló közhasznú gazdasági társaság, feladatait az ellenőrzött időszakban saját és használatba kapott eszközökkel látta el. A társasági részesedés feletti tulajdonosi jogokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a társaság használatába adott nemzeti vagyon feletti tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolta.

Az ellenőrzés megállapította, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma a társasági részesedés feletti, és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a társaság használatába adott nemzeti vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlása megfelelt a jogszabályi előírásoknak.


A társaság működését alapvetően szabályozták, ugyanakkor a közhasznúsági mellékletben kimutatott közvetlenül el nem számolható költségek, ráfordítások egyes tevékenységek közötti megosztásának, elszámolásának módját nem határozták meg. A társaságnál a pénzügyi-számviteli és ellenőrzési feladatok ellátása szabályszerű volt. A bevételek és ráfordítások elszámolása az előírások szerint történt, a végzett szolgáltatások önköltségét az előírások szerinti utókalkulációval támasztották alá. A jogszabályi és belső szabályozásban előírt beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségét összességében szabályszerűen teljesítette. A társaság a belső ellenőrzést szabályszerűen működtette.

A társaság vagyongazdálkodása szabályszerű volt. Az előírások szerint tartotta nyilván vagyonát, továbbá a vagyon változást eredményező döntések is megfeleltek az előírásoknak.


Az ÁSZ a Müpa Budapest - Művészetek Palotája Nonprofit Kft. ügyvezetőjének három javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

A Nemzeti Dohánykereskedelmi Zrt. ellenőrzése

Az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. feladata a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység szervezésének szakmai irányítása. A társaságot a Magyar Állam nevében az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért felelős miniszter alapította 2012. október 29-én. A társasági részesedés feletti tulajdonosi jogokat 2012. december 31-ig a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., ezt követően a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium gyakorolta. A társaság feladatait saját eszközeivel látta el, vagyonkezelésbe vett vagyonnal nem rendelkezett.

Az ellenőrzés megállapította, hogy az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. társasági részesedése felett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása szabályszerű volt. Ennek keretében megtörtént a társaság üzleti tervének jóváhagyása, a számviteli beszámolók jogszabályi előírások betartásával történő elfogadása, valamint a javadalmazási, juttatási rendszerről szóló szabályzat megalkotása.


A társaság a jogszabály által előírt szabályzatokat elkészítette, azonban a 2014. január 1-jétől fennálló önköltségszámítási szabályzat készítési kötelezettségének nem tett eleget. Az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatával 2013. december 31-ig nem rendelkezett, ezt követően a hatályos szabályzat összhangban volt a jogszabályi előírással.

A társaságnál a bevételek és a ráfordítások elszámolása, a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése megfelelt a jogszabályi és a belső szabályozásban foglalt előírásoknak. A társaság a belső ellenőrzést kialakította és a belső ellenőrzési szabályzata alapján működtette. A társaság a vagyongazdálkodás feltételeit szabályszerűen alakította ki, a saját vagyonát az előírások szerint tartotta nyilván és gondoskodott a vagyon értékének, állagának megőrzéséről. A vagyonváltozást eredményező döntései megfeleltek az előírásoknak.


Az ÁSZ az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának egy javaslatot fogalmazott meg, amelyre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

  • kapcsolódó anyagok
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK