Lezárult a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. ellenőrzése - Az Állami Számvevőszék megállapításai

2017.08.21. Jogi Fórum / ÁSZ

Az Állami Számvevőszék befejezte a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. 2012. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakra vonatkozó ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a Magyar Fejlesztési Bank Zrt., a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása összességében szabályszerű volt. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. vagyongazdálkodása, a pénzügyi-számviteli és az ellenőrzési feladatok ellátása szabályszerű volt, közzétételi kötelezettségének eleget tett. A társaság működésének szabályozottsága nem volt megfelelő.

Az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek a nemzeti vagyon részét képezik, ellenőrzésük kiemelten fontos a nemzeti vagyon megőrzése, megóvása érdekében. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseivel hozzájárul a közpénzek szabályos, átlátható, elszámoltatható és eredményes felhasználásához. Az ÁSZ ezért ütemezetten végzi az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek ellenőrzését, melynek keretében sor került a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. ellenőrzésére is.

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. mint nemzeti turisztikai marketing szervezet feladata a Kormány turizmuspolitikájának megvalósítása, a nemzetközi és a hazai turizmushoz kapcsolódó marketing tevékenység szervezése, hatékonyságának mérése, továbbá adatgyűjtés és elemzések készítése. 2012 júliusától a társaság közösségi agrár- és bormarketing feladatokat is végez. A társaság turisztikai ágazatot támogató tevékenységét 12 külföldi és 8 hazai fióktelep, képviselet működtetésével látja el, valamint szervezi, fejleszti és koordinálja az országos Tourinform irodahálózat működését. A kormányzati szektorba sorolt, kizárólagos állami tulajdonú gazdasági társaság elnevezése Magyar Turizmus Zrt. volt, 2016 májusától működik Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. néven. A társaság részesedése felett 2014. július 15-ig a Magyar Fejlesztési Bank Zrt., 2014. július 16. és 2014. szeptember 11. között a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és ezt követően a Nemzetgazdasági Minisztérium gyakorolta a tulajdonosi jogokat.

Az ellenőrzés megállapította, hogy a tulajdonosi jogok gyakorlása összességében megfelelő volt. A tulajdonosi joggyakorlás szabályait a vonatkozó jogszabályok előírásaival összhangban lévő alapító okirat tartalmazta. Meghatározták a vagyonnal való felelős gazdálkodás rendjét, valamint a tulajdonosi joggyakorlók képviseletét a társaság irányításában, felügyeletét ellátó testületekben.

Az ÁSZ megállapította, hogy a társaság működésének szabályozottsága a számviteli politika hiányossága, valamint az önköltségszámítási szabályzat hiánya miatt nem felelt meg az előírásoknak. A szolgáltatások önköltségét a szabályozási hiányossággal összefüggésben utókalkulációval nem támasztották alá.

A pénzügyi-számviteli és az ellenőrzési feladatok ellátása keretében a bevételek és ráfordítások elszámolása szabályszerűen történt. Éves beszámolóit a törvényi előírásoknak megfelelően elkészítette és közzétette. A társaság, mint kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet a pénzügyi lízing értékéről az adatszolgáltatást az államháztartási miniszter felé nem teljesítette.

A társaság vagyongazdálkodása és a vagyon nyilvántartása szabályszerű volt, a vagyon értékét megőrizte. A vagyongazdálkodással összefüggő feladat- és hatásköröket, felelősségi viszonyokat a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.-nél a jogszabályi előírások figyelembevételével kialakították.

Az ÁSZ a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. vezérigazgatójának három javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

  • kapcsolódó anyagok
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK