Legfőbb ügyészek új kihívásokkal szemben - A Visegrádi Négyek Legfőbb Ügyészei szorosabbra fűzik az együttműködést

2019.06. 6. Jogi Fórum / Legfőbb Ügyészség

Eredményesen zárult a Visegrádi Együttműködésben résztvevő országok legfőbb ügyészeinek májusi találkozója, ahol kiemelt figyelmet szenteltek az Európai Unió tagállamai közötti bűnügyi együttműködés javítására, a határokon átnyúló elektronikus bizonyítékokhoz való hozzáférés lehetőségeire, valamint a közbiztonság megsértésére irányuló bűnözés elleni küzdelem kihívásaira.

A 2012 óta, évente megrendezett tanácskozásnak idén, 2019. május 27-29-e között, Varsó adott otthont, melyen Polt Péter magyar, Pavel Zeman cseh, Jaromír Čižnár szlovák legfőbb ügyészek és  Zbigniew Ziobro lengyel nemzeti főügyész vezette delegáció vett részt. A találkozót Ladislav Hamran, az Eurojust elnöke, egyben szlovák nemzeti tagja is megtisztelte a jelenlétével.

A legfőbb ügyészek megállapították, hogy az Európai Unió tagállamai közötti igazságügyi együttműködés javítása kiemelkedően fontos feladat. A jól működő uniós együttműködési formák mellett a kevésbé alkalmazott jogi eszközök hatékonyabbá tétele szükséges újabb jogszabályok alkotása helyett. A részt vevők kihangsúlyozták az Eurojust tevékenységének szükségességét, mivel a szervezet megkönnyíti az információk gyors cseréjét, ezáltal is biztosítva a jogsegélykérelmek teljesítését.

A legfőbb ügyészek megerősítették a 2018-ban aláírt Visegrádi Nyilatkozatban elfogadott álláspontot, mely szerint lépést kell tartani az információs technológiák gyors fejlődésével, és meg kell ismerni a bűnözők által használt innovatív technológiákat a bűnözés elleni hatékony ügyészi fellépés biztosítása érdekében. Emellett lehetővé kell tenni a határokon átnyúló digitális bizonyítékok beszerzésével kapcsolatos jogsegélyek teljesítését, a más államban székhellyel rendelkező internetes szolgáltatók által kezelt adatokhoz való hozzáférést.

A Visegrádi Csoport Tagállamainak legfőbb ügyészei megállapították, hogy a polgárok biztonsága érdekében számos új kihívással kell szembenézni, melyek közül a legfontosabb a terrorizmus megelőzését és leküzdését segítő hatékony és korszerű módszerek kidolgozása. A találkozó tagjai egyetértettek abban, hogy csak szorosabb, kölcsönös együttműködéssel, és megfelelő ellenőrzéssel érhető el a felmerülő veszélyek csökkentése, végső soron pedig a megszüntetése.

  • kapcsolódó anyagok
ÜGYÉSZSÉG
BŰNÜLDÖZÉS
EUROJUST
EURÓPAI ÜGYÉSZSÉG