Könnyebb lesz a hazai diplomák elismertetése az EU-ban jövõ májustól. (Megjelent: 2003. január 17.)

“Automatikusan elismerik majd a magyar diplomát az EU tagországokban, nyolc szabályozott szakmában a csatlakozás pillanatától. A végzettséget igazoló hazai oklevelek elismerése a többi szabályozott szakmában is könnyebb lesz, vagyis egy jelentõs akadály elhárul az uniós tagországokban való munkavállalás elõl.”

“Az EU-jog a szakképesítések kölcsönös elismerése terén azokra az esetekre terjed ki, amikor valamely uniós állampolgár EU-tagállamban szerzett bizonyítványával szabályozott szakmát kíván gyakorolni egy másik tagállamban. (Szabályozottnak azt a szakmát tekintik, amelynek megkezdése, vagy gyakorlása egy államilag szervezett képzésben szerzett oklevél, bizonyítvány, vagy egyéb okirat birtoklásához kötött.) Abban a nyolc szakmában, amelyet uniós szinten ágazati irányelvek szabályoznak – általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, általános ápoló, szülésznõ, állatorvos, építészmérnök, jogász -, az elismerés fõszabály szerint automatikus lesz.”

“Az automatikus elismerés azonban csak azt jelenti, hogy az illetõ szakképesítéssel rendelkezõ esetében nem vizsgálható, megfelel-e az adott tevékenység gyakorlása szakmai feltételeinek és képzésre való hivatkozással nem lehet õt eltiltani ettõl. Egyéb körülményekre azonban a továbbiakban is lehet hivatkozni… Erkölcsi bizonyítvány megléte, büntetlen elõélet, foglalkozás-egészségügyi vizsgálat továbbra is elõírható, ennek szabályozása azon túl is tagállami hatáskörben marad. Ezeknek a körülményeknek a mérlegelésére az illetékes hatóság 3 hónapot kap, ezalatt indoklással ellátott határozatot kell hoznia, ami ellen jogorvoslati lehetõséget is biztosítania kell.”

“Nyelvi követelményt nem lehet hatóságilag elõírni, de a munkáltató természetesen szabadon dönthet arról, hogy nem kíván olyan orvost alkalmazni, aki nem beszéli az illetõ ország nyelvét. Az oklevél lefordításának kötelezettségét a tagállam elõírhatja, de azt már nem, hogy ezt az õ hatóságai végezzék el, el kell fogadnia a magyar hivatalos fordítást is… Fordítási vagy eljárási díjat lehet kérni, de ez sem lehet olyan mértékû, ami megakadályozza a piacra lépést.”

“Az állami közhatalom gyakorlásához kapcsolódó állások betöltésénél (tehát például a közigazgatási állásoknál) pedig az említett nyolc szakma mûvelõit is eltilthatja egy-egy tagállam, ha a saját állampolgárság meglétét feltételként írja elõ.”