Sok más pálya esetében az elhelyezkedésnél már rég megszokott a versenyhelyzet, a jogászoknál ez aránylag új jelenség. Ehhez alkalmazkodnunk kell, máshol már jól bevált karrierépítési taktikákhoz kell folyamodnunk.

Sok más pálya esetében az elhelyezkedésnél már rég megszokott a versenyhelyzet, a jogászoknál ez aránylag új jelenség. Ehhez alkalmazkodnunk kell, máshol már jól bevált karrierépítési taktikákhoz kell folyamodnunk. Néhány jótanács az induláshoz a jelenlegi joghallgatóknak:

 1. A jogi pálya választásánál egyetlen motivációként az anyagi szempont nem elég. Elhivatottság és kitartás nélkül ma már igen nehéz állást találni.
 2. A folyamatos szemeszter alatti készülés szükséges a sikeres vizsgaidõszakhoz.
 3. A nyelvismeret elõny, azonban nyelvvizsgázásra és esetleg a jogosítvány megszerzésére a szorgalmi idõszakban alig van idõ, ezeket a nyári szünetre jó tartogatni.
 4. Az átlag feletti tanulmányi eredmény fontos, de a specializálódás, egy szakterület behatóbb tanulmányozása tovább segítheti a késõbbi elhelyezkedést.
 5. A különbözõ tanulmányi versenyeken és pályázatokon elért sikerek szintén jó pontot jelenthetnek a munkáltatóknál, minél többször részt kell venni az ilyen megmérettetéseken.
 6. Gyakorlati tapasztalatok megszerzéséhez az egyetemek nem nyújtanak megfelelõ kereteket, ajánlatos már az egyetemi évek alatt a kötelezõ szakmai gyakorlat mértékét meghaladóan ezekre szert tenni, pl. ügyvédi irodáknál.
 7. Tényként fogadható el, hogy több jogász van, mint állás, ezért a kapcsolatépítést még a tanulmányok folytatása alatt jó megkezdeni, ez a pályakezdésnél elõnyt jelenthet.

Tanácsok álláskeresõ jogászoknak

 1. Nem szabad csak egyetlen pozícióra feltenni mindent, szükség van több opcióra, beleértve akár olyan állásokat is, melyek csak ideiglenesnek tekinthetõk, de az ottani gyakorlatszerzés, kapcsolatépítés késõbb esetleg hasznunkra válhat.
 2. Földrajzi értelemben is szükség lehet némi rugalmasságra.
 3. Az álláskeresés fázisa esetenként igencsak megnyúlhat, jó, ha ezt az idõt sem hagyjuk kihasználatlanul: egy elmaradt nyelvvizsga, szaktanfolyam (pl. számítógép-kezelõi) ilyenkor pótolható, és javítja az esélyeket.
 4. Annak ellenére, hogy a jogi állásoknál aránylag ritka az ilyen típusú kiválasztás, érdemes megkeresni fejvadász- és karriertanácsadó cégeket, és az adatainkat ezek adatbázisaiba regisztrálni, azokat folyamatosan frissen tartani.

A klasszikus jogászi pályákkal a modern HR-szakma nem nagyon tud mit kezdeni, mivel a kiválasztás folyamatában sok egyéb – zavaró – tényezõ akad. A bíróságok, ügyészségek esetében a szervezeti rendszer része a rekrutáció, az ügyvédség és a közjegyzõk esetében erõs szerepe van az informális kapcsolatoknak, mely szintén nem teszi szükségessé egy fejvadász beavatkozását. Igyekeztünk ezért olyan állásokat felderíteni, amelyek közelebb állnak a versenyszférához, és betöltésükkor indokolt egy jogvégzett szakember alkalmazása. Ezen alternatívák esetében már egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy a profi emberi-erõforrás menedzsment is gyûjteni kezdje õket. Felsoroltunk néhány olyat is, amelyek zártabb jellegû pozíciók (jogász állások a fegyveres erõknél), ezt indokolja, hogy akár frissen végzett jogászok is elfoglalhatják õket. Az egyes pályákhoz néhol megjegyzéseket, kapcsolódó anyagokat fûzünk, ezzel próbáljuk megkönnyíteni az érdeklõdõk dolgát a keresésben.

Alternatív álláslehetõségek:

 • jogtanácsos:
  • közigazgatásban
  • cégeknél
  • civil szervezeteknél
  • köztestületeknél
  • kórházaknál
  • jogvédõ irodáknál

szakfordító, szaktolmács

fordítócégek: http://forditas.lap.hu/

diplomata, közigazgatási állások az EU csatlakozással

http://www.kulugyminiszterium.hu/

jogász állások a rendõrség, a honvédség állományában

Belügyminisztérium
http://www.b-m.hu/
Nemzetbiztonsági Hivatal
http://www.nbh.hu/
Honvédelmi Minisztérium
http://www.honvedelem.hu/

biztosítási tanácsadó

Biztosítási Oktatási Intézet
http://www.boi.hu

mobil jelzáloghitel-tanácsadó

http://www.budapestbank.hu
job@budapestbank.hu

író, szakújságíró

lásd: jogi szakkiadók a linkgyûjteményben: http://www.jogiforum.hu/linkek/101
http://ujsag.lap.hu/

magánnyomozó

magánnyomozó cégek:
http://detektiv.lap.hu/index.html
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara:
http://www.szvmszk.hu/

szabadalmi ügyvivõ

szabadalmi ügyvivõ irodák
http://www.hpo.hu/…/url/10.html
Magyar Iparjogvédelmi és Szerzõi Jogi Egyesület
http://www.mie.org.hu/
Szabadalmi Ügyvivõi Kamara etikai szabályzata és felelõsségbiztosítási szabályzata
http://www.mie.org.hu/…k_etika.html

önálló bírósági végrehajtó

Szakmai kamarával rendelkeznek.

A Fõvárosi Bírósági Végrehajtók Irodája
http://court.kerszov.hu/…vegreh_2.htm

tanár/oktató (eseteként nem csak jogi felsõoktatásban)

mediátor (a legkülönfélébb szakterületeken)

http://www.e-terapia.hu/med/
http://www.uzleti-mediacio.hu/
http://www.consensus.hu/
http://www.abklaw-patent.hu/faliujsag.html