A tanulmány az adók módjára behajtandóvá minősített köztartozásokat rendszerszerűen kategorizált formában mutatja be az állami és önkormányzati adóhatóságok közötti hatáskör megosztási szabályok alapján, és ismerteti azok végrehajtására vonatkozó speciális sajátosságokat az adózás rendjéről és a bírósági végrehajtásról szóló törvényi rendelkezéseinek tükrében.

A Szerző bírósági titkár.