Jelen tanulmány bemutatja, hogy a tanú kihallgatásával kapcsolatosan a nyomozóhatóságok által alkalmazott kriminalisztikai taktikákat a büntetőeljárás bírósági szakaszában miként lehet alkalmazni, illetőleg annak milyen sajátosságai vannak. Általánosságban elmondható, hogy a technika rohamos fejlődése ellenére mind a mai napig a büntetőeljárás egyik legfontosabb bizonyítási eszköze a tanúvallomás, ugyanis ennek útján származik a legtöbb közvetlen ismeret ahhoz, hogy a történteket a valóságnak objektíve legmegfelelőbb módon lehessen rekonstruálni. Az irányadó jogszabályi háttér ismertetése mellett az egyes tanútípusok és a kapcsolódó kihallgatási taktikák, valamint a vallomást befolyásoló körülmények és az ahhoz tartozó taktikai fogások is bemutatásra kerülnek.

A Szerző bírósági titkár.