A különélő szülők gyermekei sorsának alakulását nagyban befolyásolja, hogy a különéléstől fogva miként tudnak, akarnak együttműködni egymással a szülők a gyermek nevelésében. Amennyiben jogvitára kerül sor különösen fontos azon jogszabályi rendelkezések és azok változásának vizsgálata, melyek a szülői felügyelet gyakorlásának rendezését, a különélő szülő kapcsolattartását és jogait rögzítik.

A szülői felügyelet gyakorlása rendezésének az új Polgári Törvénykönyvben rögzített szabályozásába beépült a Kúria több évtizedes iránymutató gyakorlata. A tanulmány bemutatja, hogyan épült be a joggyakorlat a családjogi szabályrendszerbe, kiemelve a szülői felügyeleti jog rendezése változásának szabályait.

A Szerző bírósági titkár.