Rendezett családi körülmények között magától értetődő kötelezettségként jelentkezik a szülő számára a nagykorú gyermekéről, annak továbbtanulása idején való gondoskodás. A továbbtanuló, nagykorú gyermek speciális köztes állapotban van: bár már betöltötte a nagykorúság elérésének feltételéül szabott 18. életévét, de tanulmányai folytatása miatt önmagáról mégsem tud anyagilag gondoskodni. Az előző generációkhoz viszonyítva napjainkban az fordul inkább elő elvétve, ha a nagykorú gyermek, nagykorúsága betöltését követően a saját lábára áll és megkezdi önálló életét.

A Polgári Törvénykönyv felismerte a továbbtanuló, nagykorú gyermek különleges helyzetéből adódó sérülékenységét és a rokontartásra vonatkozó rendelkezései között külön fejezetben foglalja össze a továbbtanuló, nagykorú gyermektartására vonatkozó speciális rendelkezéseket.

Jelen tanulmány a továbbtanuló, nagykorú gyermek tartásának anyagi jogi feltételrendszerének ismertetését követően a tartási kötelezettség elemeit vizsgálja, a tanulmány végén ejtve szót a hazai és a határokon átnyúló végrehajtás egyes kérdéseiről.

A Szerző bírósági titkár. A tanulmány az Országos Bírósági Hivatal által meghirdetett Mailáth György Tudományos pályázat keretében készült 2019-ben.