A szövetkezet a gazdasági társulás egyik különleges formája. A többi társulástól elsősorban az különbözeti meg, hogy a tagjainak gazdasági tevékenységének előmozdítására és anyagi helyzetük javítására jön létre. A szövetkezeti mozgalom a XVIII. század végén, XIX. század elején Nagy Britanniában indult el. Az első sikeres szövetkezetet 1844-ben a rochdalei takácsok alapították, az általuk kidolgozott elvek hatalmas hangsúlyt kaptak a későbbi szövetkezeti alapszabályokban, szövetkezeti jogforrásokban és a mai napig nagyrészt változatlanul érvényesek. Európa többi államában – így Magyarországon is – 1850-es 1860-as években alakultak az első szövetkezetek.

A Szerző bírósági titkár, Phd hallgató.