A tanulmány a kiskorú gyermek sorsát érintő pereket mutatja be, azon belül is elsősorban a szülői felügyelet szabályozását.

A Ptk. Családjogi Könyvének szülői felügyeletet érintő rendelkezései 2022. január 1. napjától úgy módosultak, hogy a bíróság az egyik szülő kérelmére is dönthet a szülői felügyelet közös gyakorlásáról.

Ez a jelentős jogszabályi változás is aktuálissá teszi annak a kérdésnek a joggyakorlatban történő vizsgálatát, hogy a módosítás előtt milyen gyakran került sor a közös szülői felügyelet bíróság által történő elrendelésére a szülők közös kérelmére.  A tanulmány részét képezi – az anyagi és eljárásjogi szabályozás bemutatásán túl – egy konkrét bíróságon végzett empirikus kutatás, melynek eredményei összevetve hasonló témában végzett kutatások eredményeivel kerülnek ismertetésre.

A Szerző bírósági titkár a Kisvárdai Járásbíróságon.