A vadászható állat és a gépjárművek találkozásából eredő balesetek száma évről-évre növekvő tendenciát mutat. Magyarországon 2021-ben 7459 nagyvadat (gímszarvasat, dámszarvasat, muflont, őzet, vaddisznót) ütöttek el. Ezen megfontolásból a tanulmány a vad és a gépjármű találkozásával kapcsolatos polgári jogi felelősségi kérdéseket vizsgálja, kitérve az 1959. évi és a 2013. évi Ptk. szabályaira, illetve a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvény részletszabályaira, így annak legutóbbi, 2023. július 1. napjával történt módosítására is.

A tanulmány bemutatja azokat az eseteket, bírósági döntéseket és azon vizsgálandó körülményeket, amikor a vadászatra jogosult vagy a gépjárművezető felróhatósága megállapítható vagy valamelyik fél oldalán a rendellenesség bekövetkezik. Így a tanulmány többek között foglalkozik a vadveszélyt jelző tábla kihelyezésével, a kapcsolódó Kresz. szabályokkal, a vad megjelenésével a belterületen, a közúton, az autópályán témakörökkel.

A Szerző közlekedési és közlekedésigazgatási szakjogász, bírósági titkár.