A tanulmány a kontraktuális, azaz a felek között fennálló szerződéses jogviszonyon alapuló közreműködőért való kártérítési felelősségnek a magyar polgári jogi szabályozásban és gyakorlatban megjelenő alapkérdéseit vizsgálja. Az alapfogalmak és funkciók tisztázását követően bemutatja a közreműködőért való felelősség jogintézményének magyar jogtörténeti megjelenését, hagyományait, legfontosabb szakirodalmi megállapításait a „régi” Polgári Törvénykönyv szabályozási koncepciójának alapjaiig. Ezt követően kitér a hatályos Polgári Törvénykönyv szabályozási modelljére, az amögött kirajzolódó jogalkotói célkitűzésekre. A tanulmány részletesen tárgyalja a kontraktuális közreműködőért való felelősség kapcsán a magyar polgári jogi szakirodalomban, bírói gyakorlatban felmerülő legfontosabb kérdéseket és problémákat, így különösen a közreműködő fogalmi körét pozitív és negatív oldalról, a jogszerű, illetve jogszerűtlen igénybevétel kérdését és annak szerepét a felelősség kapcsán. Végül pedig áttekinti a közreműködővel szembeni igényérvényesítés releváns kérdéseit, majd pedig egy önálló részben összegzi a tanulmány kulcsmegállapításait.

A Szerző kártérítési szakjogász, a Budapest Környéki Törvényszék Polgári Kollégiumának bírósági titkára.