A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által védjegytörlés tárgyában hozott határozat bírósági nemperes eljárásban való felülvizsgálata

2012. május 7. Medve Georgina Ágnes

"Eljárásjogi szemszögből a védjegytörlés bírósági szakasza a nemperes eljárások közé sorolható, viszont sok mindenben eltérést mutat a nemperes eljárások általános jellemzőitől. A sorok olvasása folyamán érezhető lesz, hogy ezt a szempontot helyezem fókuszba, amikor a nemperes eljárások perhez való viszonyítása során rámutatok a kettő közti szimbiózisra.

A védjegytörlés mindig egy közigazgatási eljárásként indul meg a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtt, és csak a Hivatal döntése ellen benyújtott megváltoztatási kérelemmel kerül a törlési ügy a bíróság elé. Egyértelmű, hogy a két fórum eljárása szoros kapcsolatban áll egymással, hiszen mint ok-okozat, egyik következik a másikból. Arra figyelemmel, hogy mély elemzést adjak a bírósági eljárásról, nem elég csak ezen behatárolt szakasz jellegzetes működési mechanizmusait leírni, hiszen mint, ahogy azt látni fogjuk a bíróság cselekményét bizonyos esetekben a hivatali eljárás menete is befolyásolja.

Remélem, hogy úgy, mint ahogy Balzac egy átfogó társadalmi korképet tudott adni egyetlen bérház lakói alapján az akkori Franciaországról, Goriot apó című regényében, úgy majd én is a teljesség igényével tudok rámutatni a törlési eljárás bírósági nemperes szakaszának a jellegzetességeire, esetleges problémás szabályaira."

Medve Georgina Ágnes a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának hallgatója. Szakmai gyakorlatát a Jogi Fórum IP&IT jogi blogját szerkesztő Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Irodánál töltötte, mely időszak nagyban segítette a fenti diplomamunka elkészítését.

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA
VÉDJEGY