A gazdasági erőfölényes helyzettel való visszaélés közösségi jogi megítéléséhez szükséges közgazdasági-jogi ismeretek összevetése” avagy „Közgazdaságtan kontra jogtudomány az EK-Szerződés 82. cikkének vizsgálata során

2012. május 8. Dr. Uszkay-Boiskó Sándor

"A pályamunka alapvető célja az, hogy bemutassa azt a komplex, összetett és néhol igen bonyolult vizsgálódási folyamatot, amely – mintegy előfeltételként – feltétlenül szükséges a 82. cikk alkalmazásához. Gondolunk itt elsősorban arra, hogy a gazdasági erőfölényes helyzet megállapításához, majdan az azzal való visszaélés vizsgálatához ”első körben” közgazdasági, majd főleg jogi ismeretek szükségesek. Köztudott, hogy a 82. cikk alkalmazhatóságához egy többlépcsős eljárást kell lefolytatni, és ha ily módon arra az eredményre jutunk, hogy az alkalmazás szabatos és konjunktív feltételei fennállnak, úgy e tilalmi cikk alkalmazása jogi akadályba nem ütközik. A vizsgálat során azonban olyan kérdésekkel kell foglalkozni, amelyek szükségképpen igényelnek közgazdaságtani és jogi ismeretek is egyaránt. Vannak olyan lépcsőfokok és ezen belül olyan alkérdések, amelyek vonatkozásában e két tudományág valamelyikének szupremáciája érvényesül, ugyanakkor találkozhatunk olyanokkal is, ahol ezek egymást kiegészítve, „vegyesen” szükségesek. Azt azonban bátran kijelenthetjük, hogy egyik a másik nélkül nem létezik, így ezeken mintegy komplex, jól felépített rendszeren végig haladva juthatunk el optimális esetben a megfelelő eredményre, avagy a cikk alkalmazására vagy adott esetben annak nem alkalmazására.

Pályamunkánkat alapvetően e lépcsőfokok, szakaszok alapján építettük fel, amelynek során hol kifejezetten, hol pedig utalásszerűen kifejezésre juttatjuk a közgazdaságtani vagy éppen a jogi ismeretek dominanciáját vagy ezek vegyes meglétének szükségességét.

Mindezt pedig oly módon tesszük, hogy a pályamunka megírása során különös figyelemmel kellett lennünk a terjedelmi határokra, így bizonyos kérdéseket a teljességre való törekvés igénye nélkül, ámde tudományos megalapozottsággal kívántunk bemutatni, tekintettel arra, hogy e téma kifejtése akár egy önálló szakdolgozat terjedelmét is kitehetné."

letöltés
  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
GAZDASÁGI JOG
VERSENYJOG
EURÓPAI UNIÓ