Az Ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület (ÜDE) 2018. március 5-én 13 órai kezdettel nyílt vitafórumot tart a Budapesti Ügyvédi Kamara (1055 Budapest, Szalay Utca 7.) dísztermében, melynek témája az elektronikus kapcsolattartás és annak anomáliái.

Az ÜDE az alábbiakban foglalta össze a konferencia aktualitását és fő témáját:

“2018. január 1-el kötelezővé vált az ügyvédek számára az elektronikus kapcsolattartás a hatóságokkal, nemcsak a polgári peres eljárásban, hanem a büntetőeljárásban, a közigazgatási eljárásokban, és a területi ügyvédi kamarákkal való kapcsolattartásban is. Az ügyvédeknek a fenti időponttól tehát minden hatósággal külön elektronikus felületen kell a kapcsolatot tartani.

A cégeljárásban az ezideig jól, kiszámíthatóan és biztonságosan működő elektronikus aláírási rendszer helyett ún. ügyfélkapus felhasználó név és jelszó használatával kell belépniük az ügyvédeknek, amely nyomán kiszolgáltatottá váltak esetleges hackertámadásoknak, ráadásul az állam így minden ügyvédi tevékenységünket nyomon tudja követni, sértve az ügyvédi titok körét. 

Az új elektronikus kapcsolattartásban mindennaposak a problémák, folyamatos jelzések érkeznek az ügyvédek részéről a legkülönbözőbb hibákról, ami nagyban akadályozza munkájukat. Sokszor előfordul, hogy nem működik a SZÜF, a KAÜ, az ÁVDH, a JÜB2, az RNY, az ÁNYK, E-papír, Cégkapu, Ügyvédkapu, illetve a Perkapu.

A különböző rendszerek állandó meghibásodása miatt a kötelező elektronikus kapcsolattartás nemhogy megkönnyítette az ügyvédek munkáját, hanem inkább nagyban megnehezítette. 

Az ÜDE konferenciáján előadást tartanak: Nagy Tibor, a Legfőbb Ügyészség informatikai főosztályának vezető ügyésze, Gömbös Sándor rendőr dandártábornok az ORFK Hivatali vezetője, Nehéz-Posony Márton a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökségi tagja, Homoki Péter ügyvéd, a Magyar Ügyvédi Kamara témafelelőse, informatikai szakjogásza.

A nyílt vitafórumra az ÜDE meghívót küldött Handó Tünde OBH elnök, illetve Pintér Sándor belügyminiszter részére.”