A gyermekek többféleképpen kerülhetnek kapcsolatba az igazságszolgáltatással – áldozatként, vádlottként vagy tanúként, az ügyben érdekelt személyként, vagy oktatás keretében. Kiszolgáltatott helyzetüket felismerve a XX. században egyre inkább előtérbe kerül a gyermekek jogainak rögzítése az élet minden területére vonatkozóan – így az igazságszolgáltatással való találkozással kapcsolatban is.

A tanulmány első része a gyermekbarát, valamint a gyermekközpontú igazságszolgáltatás fogalmát határozza meg, valamint a gyermekbarát igazságszolgáltatás előzményének tekintendő nemzetközi dokumentumokat mutatja be  kronológiai sorrendben. A gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulása alapvető feltételeinek bemutatását követően a Magyarországi helyzetet elemzi. Arra keresu a választ, hogy hogyan érvényesülnek a nemzetközi elvek, iránymutatások hazánkban, a gyakorlatban és a jogalkotásban.

A Szerző bírósági titkár.