Címke: Mailáth György tudományos pályázat

A fiatalkorúakat érintő szankciórendszer sajátosságai, tekintettel a 14 év alatti elkövetőkre is

A felnőtté válás nem egyszerű biológiai folyamat, hanem a lelki, tudati, erkölcsi kibontakozás ideje is. Átmenet a gyermekkorból a felnőttkorba, egyben egy átmeneti státuszt is jelent mind a család, mind a társadalmi környezetben. Napjainkban a gyermekek biológiai fejlődése felgyorsult, a gyermekek korábban érnek, az információs forradalom következtében a kiskorúakat már elég korán elérik a társadalom olyan különféle hatásai, amelyektől a korábbi időkben még védve voltak. Nem adható egzakt válasz arra a kérdésre, hogy egy fiatalkorú miért válik bűnelkövetővé. A tanulmány a fiatalokkal szembeni szankciórendszer sajátosságait, különösen a 14 év alatti elkövetőkre tekintettel vizsgálja. A Szerző bírósági titkár a Fehérgyarmati Járásbíróságon....

  • 1
  • 2