Címke: mediáció

Az elévülés mint a végrehajtás elrendelésének és foganatosításának esetleges akadálya

A tanulmány a Vht.-ban szabályozott elévülés jogintézményét kívánja bemutatni a bírósági gyakorlat tükrében, a jogutódlás tárgykörben közzétett publikációhoz hasonló rendszerben. A dolgozat jogtörténeti szabályozásra is kitér. Figyelemmel van arra, hogy a Vht. 2018. január 1-jétől módosult. A kérelemre és a hivatalból vizsgálandó eseteket is bemutatja. Mivel a Szerző bírósági közvetítő is, jelen irományban is ráirányítja a figyelmet a bírósági közvetítésre. A Szerző bírósági titkár. Letöltés

Mediáció a polgári jogban, különös tekintettel a gyermek érintettségére

A tanulmány körbejárja a polgári jogi mediáció általános kérdéseinek, valamint ebből kiemelve a családjogi mediáció és a gyermek érintettségének kérdéskörét. A dolgozat első része tisztázza a mediáció fogalmát, majd bemutatja a közvetítői eljárás egyes fajtáit, típusait és – egy rövid történeti kitekintést követően – az Európai Unió ezirányú legfontosabb törekvéseit, majd az újkori mediáció Magyarországi fejlődését. Az írás következő része ismerteti a közvetítői eljárás menetét, a mediátor megkeresésétől az eljárás befejezéséig, majd a kézzel fogható és látens előnyeit. A családi mediáción belül megkülönböztethető ügytípusok közül azokkal foglalkozik részletesebben, melyekben kiemelt szerepe van a gyermek érdekének, így a házasság felbontásával és...

Mediáció a szabálysértési eljárásban

A tanulmány a helyreállító igazságszolgáltatás és annak keretin belül alkalmazott mediáció megjelenését, valamint annak a szabálysértési jogbeli szabályozását mutatja be. A Szerző bírósági titkár. Letöltés

A büntetést kiváltó egyezség jellemzői és lehetőségei – A büntető és szabálysértési eljárásban alkalmazott mediáció lehetőségei

A tanulmány a büntetőeljárás egy speciális diverziós formájátt, a büntetést kiváltó mediációt mutatja be. Speciális jelentőségét az adja, hogy a közvetítői eljárás az egyetlen, hatékony, alternatív eszköz, amely a büntetőjogban, a sértett és az elkövető közötti relációban peren kívüli megoldásul szolgálhat. A tanulmány elején a Szerző a mediációt a magyar büntetőeljárásban kialakuló diverziós formák fejlődésének egyik állomásaként mutatja be. Ezt követően egy rövid külföldi kitekintés után tér ki a büntetőjog területén, majd a szabálysértési eljárás során alkalmazott közvetítői eljárás szabályainak bemutatására. Utóbbi fejezeten belül a Szerző szabálysértések során eljáró titkárként, személyes tapasztalatait felhasználva fejti ki kritikai észrevételeit. A dolgozat végén...