Az Európai Bizottság 2017-es és 2018-as eredménytáblája szerint az alternatív vitarendezési módszerek előmozdításában, ösztönzésében az első helyen állnak a magyar bíróságok. Az ügycsoportok száma egyre nő, 2020-tól például a gyámhatóságoktól a bíróságokhoz kerülnek a kapcsolattartás végrehajtásával összefüggő ügyek, amelyek során nagy szerep juthat majd a mediációnak.

Negyedik alkalommal tájékozódtak nemzetközi konferencián a bírósági szervezet közvetítői az alternatív vitarendezés hazai és nemzetközi helyzetéről.

Turcsánné Molnár Katalin, a Székesfehérvári Törvényszék elnöke szerint a bírósági szervezetben hosszú távú edukatív hatása van a mediációnak. Kiemelte: a szemléletváltás és az újfajta gondolkodás mellett egy fokozottan ügyfélközpontú eljárást sikerült meghonosítani, a bírósági közvetítők egy újfajta konfliktuskezelési technikát sajátíthatnak el, amely megoldás-fókuszú gondolkodásra késztet, ezzel is erősítve a közvetítő szakmai személyiségét.

Hunyadi Krisztina, egyetemi oktató előadásában azt taglalta, mit visznek magukkal az ügyfelek a bírósági közvetítői eljárásból. Hangsúlyozta: a konfliktuskezelés során a kirekesztés helyét a befogadás foglalja el, ennek eredményeképpen erősödik a bizalom, amely a felek közötti konszenzus megteremtésének első építőköve – tette hozzá a coach-mediátor.

A nemzetközi közvetítői konferencián a résztvevők egy német módszerrel is megismerkedtek, amely a válásban érintett gyermekek sorsának megnyugtató rendezését helyezi a középpontba. Az esemény első napján a résztvevők megtudhatták azt is, miért van nagy jelentősége a közvetítésnek a nemzetközi családjogi perekben, és hogyan kapcsolódik a közvetítéshez a személyiségi jogok védelme.

A konferencia második napján többek között a közigazgatási területen bevezetett közvetítés eddigi eredményeit, tapasztalatait összegezték a résztvevők, egy osztrák székhelyű gazdasági mediátor pedig az igazságügyi mediátorok képzésében adott nemzetközi kitekintést.

Az alternatív vitarendezési eljárás 2012 óta működik a magyar bíróságokon, a polgári ügyszak után 2018 óta már a közigazgatási ügyekben is elérhető. A mediáció bevezetése óta az eddig lefolytatott 5300 eljárás több mint felében született megállapodás, melyekért az ország több mint 70 bíróságán 181 közvetítő dolgozik. A tapasztalatok szerint az egyezség nélkül záruló eljárásoknak is pozitív hatásuk van: a megállapodások nélkül záródó ügyek ügyfelei együttműködőbbek a későbbi tárgyalások során és sok esetben végül perbeli egyezséggel zárul a jogvita.