Fórum polgári jog régebbi elöl     új hozzászólás


Elkésett a kereset?

ObudaFan # e-mail 2017.06.10. 15:30

Megbízási szerződést nem is feltétlenül kell csatolni. Meghatalmazást kell, de ott is az a szabály, hogy ha a fél nevében megjelent meghatalmazott vagy törvényes képviselő a képviseleti jogát, illetőleg a per viteléhez szükséges felhatalmazását nem igazolja, a fél nevében megjelent személyt megfelelő határidő kitűzésével fel kell hívni a meghatalmazás, a képviseleti jog vagy a per viteléhez szükséges felhatalmazás igazolására.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

TT28 # e-mail 2017.06.09. 13:18

Ha jól emlékszem akkor nem történt a bíróságon sem szóban jegyzőkönyvezet ellenkérelem. De még nem kaptam meg a tárgyalási jegyzőkönyvet majd átolvasom amint megvan.
És az sem okoz semmilyen problémát, hogy nem volt az ügyvédnek megbízási szerződése? Mégis az ügyvédjeként járt el és kérdéseket tett fel?

ObudaFan # e-mail 2017.06.08. 06:11

a tárgyaláson előterjesztett ellenkérelmet, annak bizonyítékait jegyzőkönyvbe veszik, de köteleznek, hogy 15 napon belül terjeszd be elektronikusan is.

Ha írásban be akarod nyújtani. Csakhogy nem kötelező az ellenkérelmet írásban benyújtani, jegyzőkönyvbe is lehet diktálni.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

Dr.Attika # e-mail 2017.06.07. 19:38

Elvileg így van. Gyakorlatban - egyes bíróságoknál- a tárgyaláson előterjesztett ellenkérelmet, annak bizonyítékait jegyzőkönyvbe veszik, de köteleznek, hogy 15 napon belül terjeszd be elektronikusan is.
Nagy a zűrzavar az e-per vonatkozásában majd egy évvel a bevezetés után.

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

ObudaFan # e-mail 2017.06.07. 14:13

Ha szóban előterjesztette a tárgyaláson az ellenkérelmét az alperes, akkor az ugyanolyan, mintha elektronikusan beadta volna.
A bizonyítékokat pedig legfeljebb a kisértékű perekben kell az első tárgyalásig benyújtani.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

Vadsuhanc #   2017.06.03. 18:14

TT28

Szerintem nagyon előre szaladsz a perben. Nem is értem miért van helye a kérdésnek ebben az időben.

Amennyiben az alperes mulasztást fog elkövetni a második tárgyaláson az ügyvéded nyilván erre lépni fog.

Lásd az ügyvéded és Dr Attika válaszát.

drbjozsef # e-mail 2017.06.03. 18:01

TT28,

azt írtad, van ügyvéded. Mégis miért nem azt kérdezed meg, aki az ügy összes iratával és határidejével tisztában van?

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2017.06.03. 13:46

A tárgyaláson megjelent az alperes vagy a képviselője?

www.kbs-ugyved.hu

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2017.06.03. 13:45

hogy megvolt az első tárgyalás és a második tárgyalást kitűzték ahol a tanukat meghallgatják”.
Akkor mi a kérdés?

www.kbs-ugyved.hu

TT28 # e-mail 2017.06.03. 11:13

Én vagyok a felperes. Az alperes az akinek nem voltak benyújtva az iratai. Az ügy jelenleg ott tart, hogy megvolt az első tárgyalás és a második tárgyalást kitűzték ahol a tanukat meghallgatják.
Dr. Attika, köszönöm a választ, de sajnos teljesen laikus(mérnök) vagyok, nem teljesen értem, hogy ez mit jelent. Ez számomra pozitív vagy negativ? Kell ebben az esetben valamit tennem?(Panaszt, vagy bármilyen fellebbezést benyújtanom?)
Köszönöm a segítséget.

Dr.Attika # e-mail 2017.06.03. 08:00

Ha a bíróságon még nem volt bejelentett jogi képviselője az alperesnek, akkor az iratokat neki papíralapon kellett volna kézbesíteni. Ha erre nem intézkedett a bíróság, akkor olyan mintha a keresetlevelet és idézést nem kézbesítette volna.

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2017.06.02. 23:08

Ki az alperes? van jogi képviselője? Hol tart a per?

www.kbs-ugyved.hu

TT28 # e-mail 2017.06.02. 21:40

Tisztelt Hozzáértők,

Hasonló témában szeretnék segítséget kérni, az én esetemben én vagyok a felperes, elektronikusan benyújtott ügyvédem minden íratott a bíróságra, de az alperes semmit nem töltött fel a tárgyalás napjáig. Sem a bizonyítékait sem pedig az ügyvédi megbízási szerződést.
Az ügyvédem szerint ez nem probléma, viszont egy másik ügyvéd szerint ez egy olyan eljárási hiba ami megkérdőjelezhető és ha másodfokra kerül az eset akkor erre a hibára hivatkozva nekem kell ítélni a pert.

Tudna nekem ebben valaki tanácsot adni, hogy melyik lehet a valós?
Köszönöm

Dr.Attika # e-mail 2017.04.18. 18:22
premike # e-mail 2017.04.18. 17:30

Dr.Attika

Köszönöm szépen a válaszod, így már értem!

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2017.04.18. 17:29

Egész pontosan: az aktanyomatot tekintik keresetlevélnek.

www.kbs-ugyved.hu

Dr.Attika # e-mail 2017.04.18. 17:17

premike!
A fizetési meghagyásos eljárásban a keresetlevél maga a FMH. Ha perré alakul az eljárás és a jogosult még külön előkészítő iratot nyújt be, azzal csak pontosítja kereseti kérelmét. Nem történt itt sem anyagi jogi, sem eljárásjogi határidő mulasztása.

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

premike # e-mail 2017.04.18. 17:00

Kovács_Béla_Sándor

Ezt nem értem.

premike # e-mail 2017.04.18. 16:57

Igen, a Pp. általad hivatkozott szakasza így rendelkezik, azonban a PJE rendelkező része éppen ezt teszi kivétellé, hiszen így szól:

"A keresetlevél benyújtására a jogszabályban megállapított határidő számítására - amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 105. § (4) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók."

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2017.04.18. 16:53

A keresetnek - ha határidő van a benyújtására - be kell érkeznie határidőben. Csakhogy ez nem kereset.

www.kbs-ugyved.hu

Vadsuhanc #   2017.04.18. 16:42

premike

Én is laikus vagyok, de érintett ebben a kérdésben utánanéztem és, ha tévedek valószínű majd kijavítanak.

Pontosan a Te általad hivatkozott 4/2003. számú PJE határozatból idézek:

..." A Pp. 105. § (4) bekezdés értelmében a perbeli határidő elmulasztásának következményeit nem lehet alkalmazni, ha a bírósághoz érkezett beadványt legkésőbb a határidő utolsó napján ajánlott küldeményként postára adták..."

A Te esetedben pontosan a 15. napon lett postázva, így szerintem határidőn belül van.

2009. évi L. törvény 22. § alapján .." A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésének ugyanaz a hatálya, mint a keresetlevél beadásának..."

Ezért vagyok biztos benne, hogy már akkor becsatolták, de azért nézz utána kérlek.

premike # e-mail 2017.04.18. 16:34

Bocs! Köszönöm a válaszod Vadsuhanc!

premike # e-mail 2017.04.18. 16:33

Elég ha a határnapon postázásra kerül a kereset? Az én olvasatomban (teljesen laikus vagyok) a 4/2003. számú PJE határozat szerint nem.

Arról nincs infóm, hogy az fmh kérelem mellé csatolta-e a felperes a meghatalmazást, mert nincs ilyen az iratok között, de a közjegyzőnél utána járok.

Vadsuhanc #   2017.04.18. 15:41

Azt meg csak gyanítom, hogy a fizetési meghagyás " kérelmezésekor " a jogi képviselő már csatolta a meghatalmazását.

Vadsuhanc #   2017.04.18. 15:07

A feladás 15 napon belül megtörtént.