Fórum cégügyek - társasági jog régebbi elöl     új hozzászólás


Egyesület alapítás, létrehozás

Krisz74 # e-mail 2017.11.21. 12:10

elküldeném Önnek, ha megteszi hogy vett rá egy pillantást

ObudaFan # e-mail 2017.11.21. 12:07

Akkor valószínűleg nem kellene most választani, de természetesen látni kellene a teljes alapszabályt.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

Krisz74 # e-mail 2017.11.21. 11:48

Nicsen átmeneti rendelkezés. Köszönöm a válaszát előre is..

ObudaFan # e-mail 2017.11.21. 11:38

És valamilyen hatályba léptető, vagy átmeneti rendelkezés nincs erre az alapszabályban?

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

Krisz74 # e-mail 2017.11.21. 11:26

Tisztelt Szakértő !

Szeretném megkérdezni a következőt!

Adott egy országos szövetség területi (származtatott) szövetsége. A területi szövetség tisztségviselői mandátuma lejár, de 2017 év elején el lett fogadva a közgyűléssel egy új Alapszabály. Az alapszabályban az szerepel hogy a tisztségviselőket a nyári olimpia évéhez igazodva kell megválasztani.

Az alapszabályban foglaltakkal ellentétben 2018-ra új tisztségviselő közagyülést akarnak tartani.

Mikor jár el helyesen az adott szövetség elnöksége?
Ha az alapszabályban foglaltak szerint járnak el és csak 2020-ban történik választás vagy jogosnak tekinthető a tisztség választás

Az új 2017-es alapszabályt minden tag elfogadta!

linuxos # e-mail 2017.11.02. 16:42

Kötelező-e minden egyesület esetében pénzkezelési szabályzatot alkotni? Vannak olyan kis egyesültek (a miénk is ilyen), amely egy település területén működnek, nem foglalkoztatnak alkalmazottat, nincs bérjellegű kifizetésük, áfamentesek, nincs vállalkozói-gazdasági tevékenységből bevételük stb. Éves költségvetésüket jobbára a tagdíjak teszik ki (hiszen a pályázati pénzek, adományok, támogatások meglehetősen esetlegesek). Szóval egy ilyen egyesületnek is kötelező pénzkezelési szabályzattal rendelkeznie? Ha igen, van erre minta, ami a lehető legegyszerűbb, 1-2 oldalas szabályzat? Ki fogadhatja el: közgyűlés vagy elég az elnökség?

ObudaFan # e-mail 2017.10.31. 18:00
linuxos # e-mail 2017.10.30. 21:04

Nincs részletezve, csak annyi van róla, hogy nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel 3 évre választja meg a vezető tisztségviselőket a közgyűlés.

Gondolom jobb mindenkiről egyesével határozatot hozni, abból baj nem lehet.

ObudaFan # e-mail 2017.10.30. 18:11

Ha az alapszabálybsn nincs részletezve, akkor szerintem a közgyűlés dönthet arról, hogy szavaz.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

linuxos # e-mail 2017.10.30. 14:00

Egy értelmezési kérdésben szeretnék véleményt kérni.

Ha az elnökség tagjainak megválasztásáról úgy határoz az alapszabály, hogy őket együtt választja meg a közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel x évre, akkor ez azt jelenti, hogy "csomagban", egyetlen határozattal dönt a közgyűlés, vagy értelmezhető úgyis, hogy egy napirendi ponton belül, ahány főről van szó, annyi határozatot hoz a közgyűlés? Vagy ez tulajdonképpen mindegy, így is jó, meg úgy is?

Köszönöm!

linuxos # e-mail 2017.10.28. 21:20

Köszönöm!

Igen, erre figyelünk, de ez a veszély nem fenyeget, közel 30-an vagyunk, az alakuláskor is jóval 10 fölött voltunk. Csak most kilépett egy alapító tag, amire eddig nem volt példa.

ObudaFan # e-mail 2017.10.28. 21:12

Nem kell.
De ha 6 hónapon túl 10 fő alatt van a taglétszám, megszunik az egyesület, erre vigyázni kell.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

linuxos # e-mail 2017.10.28. 16:11

Üdvözletem!

Már régen jártam itt.

Azt szeretném megkérdezni, hogy ha egy alapító tag kilép az egyesületből, akkor ezt a tényt be kell jelenteni a bíróságnak? Egyáltalán, a tagság tekintetében a változásokat (kilépés, belépés, kizárás stb.) be kell jelenteni a bíróságnak?

Köszönöm!

ObudaFan # e-mail 2017.10.10. 13:26

Persze, most is van ilyen hatályban :

2013. évi CXXII. törvény

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

9. § (1) Föld tulajdonjogát nem szerezheti meg:

  1. az e törvényben meghatározott esetek kivételével jogi személy.

10. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a föld tulajdonjogát belföldi természetes személy és tagállami állampolgár szerezheti meg.

11. § (1) A 10. §-ban foglaltaktól eltérően, a föld tulajdonjogát - a Nemzeti Földalapról szóló törvényben meghatározott földbirtok-politikai irányelvek érvényesítése, valamint közfoglalkozás, illetve más közérdekű cél megvalósítása érdekében - az állam, valamint a (2) bekezdésben meghatározott jogi személy is megszerezheti a (2) bekezdésben meghatározott esetekben és feltételekkel.

(2) A föld tulajdonjogát

  1. a bevett egyház vagy annak belső egyházi jogi személye tartási, életjáradéki, gondozási, ajándékozási szerződés alapján, valamint végintézkedéssel,
  2. jelzálog-hitelintézet a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló törvényben foglalt korlátozásokkal és időtartamra,

c)4 a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat közfoglalkoztatás és szociális földprogram és településfejlesztés céljára

szerezheti meg.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

nanos # e-mail 2017.10.10. 09:56

Van-e vagy volt-e hatályban olyan jogszabály amely alapján egy Egyesület nem szerezhetett földtulajdont?
Köszönöm.

ObudaFan # e-mail 2017.09.25. 13:25

Szerintem semmi nem zárja ki, bár elegánsabb megoldás, ha van egy elnök és mondjuk még egy főtitkár, mert akkor a hatásköröket is jobban el lehet osztani.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

ujalapitvany #   2017.09.25. 10:34

lehet 2 elnöke az egyesületnek akik egyben az egyesület képviselői is lennének?

Rexor # e-mail 2017.09.04. 14:48

Amelyik a legjobb árat adja.

ujalapitvany #   2017.09.03. 18:13

Melyik banknál érdemes egyesületnek bankszámlát nyitni?

Krisz74 # e-mail 2017.08.23. 14:03

Köszönöm szépen a választ !

Krisz74 # e-mail 2017.08.23. 14:03

Köszönöm szépen a választ !

ObudaFan # e-mail 2017.08.22. 08:36

A korábbi Ptk. alapján volt több BH erre, sajnos pro és kontra is, de általában ezt nem engedték. Az új torveny alapján nem tudok BH-t, de szerintem tamadhato.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

Krisz74 # e-mail 2017.08.21. 09:14

egyet elfelejtettem sportegyesületről és sport szövetségről van szó ,de gondolom ez kiderülhetett az írásomból

Krisz74 # e-mail 2017.08.21. 09:12

tisztelt ügyvéd úr !

Én is úgy gondoltam !
Az én egyesületem most csatlakozott egy országos szövetséghez és megrökönyödve tapasztaltam, hogy nagyobb egyesületek úgynevezett " többlet szavazattal élhetnek" az alapszavazaton felül, ugyanis az alapszabályban az van lefektetve, hogy 10 versenyző után +1 szavazati többlet szavazat illeti meg.??? Igaz, én ezt az alapszabályt nem olvastam. Én ezt szabályellenesnek tartom. Egy vidéki kis városi egyesület lévén mindig hátrányba leszek a fővárosi vagy a több százezer fős városokban megalakult egyesületekkel szemben a nagy számok alapján.

Krisz74 # e-mail 2017.08.21. 09:12

tisztelt ügyvéd úr !

Én is úgy gondoltam !
Az én egyesületem most csatlakozott egy országos szövetséghez és megrökönyödve tapasztaltam, hogy nagyobb egyesületek úgynevezett " többlet szavazattal élhetnek" az alapszavazaton felül, ugyanis az alapszabályban az van lefektetve, hogy 10 versenyző után +1 szavazati többlet szavazat illeti meg.??? Igaz, én ezt az alapszabályt nem olvastam. Én ezt szabályellenesnek tartom. Egy vidéki kis városi egyesület lévén mindig hátrányba leszek a fővárosi vagy a több százezer fős városokban megalakult egyesületekkel szemben a nagy számok alapján.