Fórum Végrehajtási jog régebbi elöl     új hozzászólás


Vevő Jogai - Ingatlan Végrehajtás

raggazin # e-mail 2018.04.19. 01:15

Nonolet, Gerbera317!

Köszönöm a válaszaitokat.

nonolet # e-mail 2018.04.18. 16:28

raggazin

CSAK azt teheted, amit haszonélvező megenged neked és CSAK ADDIG!

HA nem enged meg semmit, akkor semmit nem tehetsz.

HA netán BÉRBE adja valakinek, akkor tulajdonosként lehetsz te az előbérlő.

- -

Röviden: haszonélvezettel venni nem túl jó ötlet.
A haszonélevő haláláig mintha nem is tiéd lenne...

(vagy amíg meg nem váltod a jogot tőle,
HA!!!
egyáltalán hajlandó eladni a jogát neked)

gerbera317 # e-mail 2018.04.18. 14:44

Az árverési hirdetmény sosem az mbvk-é, hanem az a végreható intézkedése. És az egy irat, úgy is néz ki, mint egy irat (fehér papíron fekete betűk, egyedül a fejlécben a címer színes). És - nem mellesleg - közokirat.
Ettől függetlenül az özvegyi jog haszonélvezeti jogot jelent, az "özvegyi" kifejezés a haszonélvezet keletkezésének körülményére utal.

raggazin # e-mail 2018.04.18. 12:53

Gerbera317!

MBVK honlapján néztem az ingatlan árverési hirdetményekben. "törvényen alapuló haszonélvezeti jog függetlenül az ingatlannyilvántartás tartalmától"
"sikeres árverés esetén sem köteles kiköltözni haszonélvező"
Gondolom erre gondoltál Te is, mármint az MBVK hirdetményre.

gerbera317 # e-mail 2018.04.18. 06:18

A kettő ugyanaz. Egyébként biztos vagy abban, hogy a hirdetményt (megismétlem: a hirdetményt!) nézted?

raggazin # e-mail 2018.04.18. 03:37

Tisztelt Gerbera317!

Kikértem a tulajdoni lapot amin haszonélvezeti jog helyett 1975-ös bejegyzésű Özvegyi jog van feltüntetve.Az árverési hirdetményben haszonélvező van a tulajdoni lapon özvegyi jog. Mint laikus kérdezem a kettő nem ugyanaz? Így más jogosultságai vannak a földterületen?
Köszönöm.

gerbera317 # e-mail 2018.04.17. 07:00

Például arra tarthat igényt, hogy te ott ne csinálj semmit.

raggazin # e-mail 2018.04.17. 02:17

Tisztelt Mindenki!

Árverezés alatt van egy belterület, szántó, amin haszonélvezeti jog van.
Ha sikeresen árvereznék és betelepíteném fával pl. mire van jogosultsága a haszonélvezőnek, mire tarthat igényt?
Köszönöm.

gerbera317 # e-mail 2018.04.11. 09:52

Miért lenne gáz??? Az a gáz, hogy ott van valaki. Elvégre te vagy a tulajdonos. Kiköltözni pedig annak kell, aki ott van, nem pedig annak, aki nincs ott. Nem véletlen, hogy a törvény nem csak az adóst emlegeti, hanem adós jogán az ingatlanban lakó személyeket is. Ilyenkor az számít, hogy a tulajdonos birtokba jutott, nem pedig az, hogy mely jogcím nélkül ott tartózkodó méltóztatott a tulajdonosnak a birtoklás jogát átadni.

pugnator # e-mail 2018.04.10. 22:24

Nagyon Köszönöm!!!

Az nem gáz h az adós jogán ott lakó személy,az adós anyja adta át az ingatlant? ...és nem írt alá semmit?
egy átadás átvételi papirom van amit én csináltam de átadó aláirasa nelkul,csak az én és két tanu aláirasa van rajta,meg pár fotóm az órákról.
Adós anyjának a számát egyébként ő adta meg nekem azzal h majd az átadja a lakást.
Sajnos a vegrehajtot nem irasban kertem hanem személyesen mentem be hozzá :/

Ezektől fuggetlenul mehet még amit segítségűl pótlásként írtál nekem?

Mert akkor már megy is holnap :)

gerbera317 # e-mail 2018.04.10. 12:34
Naja. Sokszor a kevesebb a több. És az álláspontod sincs kifejtve, így nem is biztos, hogy a bíróság érteni fogja a bajodat. Elég lett volna ennyit írni
balblabla vh-kifogás a végrehajtó mulasztása ellen az alábbi szerint
az aárverést követően az adós az ingatlant ingóságaitól kiürítve átadta a részemre, ennek tényét a végrehajtónál bejelentettem, és többször kértem, hogy a 154. § szerint adja át az ingatlant. A végrehajtó ezt megtagadta arra hivatkozva, hogy kilakoltatási moratórium van érvényben.
Tekintettel arra, hogy kilakoltatási moratórium az ingatlan kényszerátadásának tiilalmáról szól, míg én az ingatlan 154. § szerinti átadását kérem a végrehajtótól, melynek feltételei egyébként fennállnak,
kérem a T. Bíróságot, utasítsa a végrehajtót az ingatlan haladéktalan átadására.
Kérem továbbá a 217/B. § szerinti szankció alkalmazását a végrahajtó ellen, mivel a mulasztását többszöri kérelem és felhívás ellenére, szándékosan követte el.

Megjegyzem, ezt még mindig beadhatód kvázi pótlásként.

pugnator # e-mail 2018.04.10. 12:20

Nem pont úgy,de hasonloan utaltam,ezt küldtem:

Alulírott alatti lakos fordulok a Tisztelt Bírósághoz az alábbi jogvitás ügyemmel.

szám alatt természetben található, ....belterület ... hrsz alatt az ingatlan- nyilvántartásba felvett társasházi lakás 1/1 tulajdoni hányad arányú tulajdoni illetőségére, árverési vétel útján szerzetem tulajdon jogot a dr. .... önálló bíróság végrehajtó előtt .... alatti ingatlan árverési jegyzőkönyv alapján.

Az ingatlan árverési jegyzőkönyv alapján az illetékes földhivatali osztály előtt a tulajdonjog bejegyzése iránti eljárás kérelemre megindult, a tulajdonjog bejegyzése folyamatban van. Az ingatlan címére kimentem, az ingatlan eredeti tulajdonosai ...... adós (1/2 tulajdoni hányad) valamint ...... adós (1/2 tulajdoni hányad) az ingatlant az árverési jegyzőkönyv kézhezvételét követően kiürítették, az ingatlant elhagyták, a lakásba jelenleg egyetlen személy sem lakik, sem állandó jelleggel, sem ideiglenesen, kiürített lezárt állapotban van.

Utalok a Vht. 154.§-ban, a 154/A.§-ban, valamint a 154/B.§ foglaltakra is. Az adós és a vele lakó személyek az ingatlanból kiköltöztek, az ingatlan kiürített és lakatlan állapotban van. Ennek megfelelően a Vht. 154/A.§ alapján az adós és a vele együtt lakó személyek biztosították, hogy a végrehajtó átadja az ingatlant számomra, mint árverési vevőnek.

A fentiek ellenére – álláspontom szerin a kilakoltatási moratóriumra történő alaptalan hivatkozással – az eljáró fent nevezett végrehajtó az ingatlant nem kívánja kérésem ellenére birtokba adni, helyszíni birtokba adás útján.

Félő, hogy amennyiben a birtokbaadás nem történne meg, vagy egyéb okból a közüzemi szolgáltatások átíratása, az új közüzemi szerződések megkötése elmaradna, úgy a közüzemi tartozások vonatkozásában esetlegesen fennálló követelések tekintetében egyetemleges kötelezetté válhatok az eredeti adósokkal. Ez esetben jelentős károm keletkezne. Ezen túlmenően hivatkozok arra, hogy lakhatásom jelenleg albérlettel megoldott, amennyiben a tárgyi ingatlant birtokba vehetném a végrehajtótól, akkor bérleti díj fizetési kötelezettségem is megszűnne saját tulajdonú ingatlan használata esetén.

Eljáró végrehajtó a birtokbaadás kilakoltatási moratórium miatti elhalasztásáról részemre jegyzőkönyvet nem küldött, álláspontom szerint a moratórium alkalmazhatóságának esete nem áll fenn, mivel az adós illetve vele együtt lakó személyek önként elköltöztek, és azt kiürítették.

A fentiek alapján

v é g r e h a j t á s i k i f o g á s t

terjesztek elő.

Kérem a Tisztelt Pesti Központi Kerületi Bíróságot, hogy hívja fel, illetve kötelezze a /. vh szám alatt folyamatban lévő végrehajtási eljárásban lejáró Dr. önálló bírósági végrehajtót (.) a ... belterület / hrsz. alatti lakás birtokbaadására.

gerbera317 # e-mail 2018.04.09. 15:56

De azért az álláspontodat is megírtad, ugye?

pugnator # e-mail 2018.04.09. 14:26

Köszönöm, fenntartottam. befizettem.

gerbera317 # e-mail 2018.04.06. 13:59

Én fenntartanám a kifogásomat, különben soha nem tanulja meg a végrehajtó, hogy a 154. § szerinti átadás nem azonos a 154/A. § (12) szerinti átadással.
Előbbit akkor kell alkalmazni, ha az adós önként átadta az ingatlant, és akkor a végrehajtó egy intézkedéssel birtokba lépteti a vevőt. Itt nem kerül sor kényszer alkalmazására.
Utóbbit pedig akkor kell alkalmazni, ha az adós nem költözik ki önként. Ekkor - kérelemre - kényszert kell alkalmazni, aminek az időpontját a moratórium lejártát követő időszakra kell halasztani.
Jelen esetben a sima 154-et kell alkalmazni, amit ha a végrehajtó megtagad, a mulasztása ellen végrehajtási kifogásnak van helye.

pugnator # e-mail 2018.04.06. 10:18

Rákérdeztem januárban,megnézték,mondták igen beérkezett a kifogás,azt mondták várjak mert van,h 2-3 hónap a határozat, aztán február végén is rákérdeztem,ugyan az a válasz jött. majd márc 23 dátummal írták a végzést ami ápr 05 érkezett meg. Szóval nem úgy éreztem,hogy leszartam,hanem nem tudtam ,hogy lehet e valamit tenni sürgetés ügyileg. Főleg, h olyan infot is kaptam,hogy azert húzzák,hogy válaszásokig ne legyen átadás(még ha nincs is bentlakó...)

drbjozsef # e-mail 2018.04.06. 07:36

Hát igen, 30 nap után rá kellett volna kéredzkednie...
De amúgy se igen érdemes már mit tenni.

gerbera317 # e-mail 2018.04.05. 21:52

Csak négy. Egyébként lexarom, ahogy ő is lexarta.

drbjozsef # e-mail 2018.04.05. 14:15

Öt teljes hónapig mégis mi a frászt csináltak?

pugnator # e-mail 2018.04.05. 13:48

Tisztelt Fórumozók,gerbera317!

gerbera,kérted h szaámoljak be a fejleményekről. Beadtam a vh kifogást 2017.12.08-án, arról h nem akarja átadni a VH a moratoriumra hivatkozva az ingatlant 2018.ápr.30ig. Ma (2018.04.05)jött végzés róla de csak annyi h fizessek be még 10k ft mert csak 5k fizettem be és ugye 15 az illeték. Ha nem akkor elutasítják. Most már tehetek rá nagy ívben,mert ápr 30 előtt ugysem lesz határozat,ugye? Akkor meg ugy is átadják... Vagy vigyem végig azért? Kártérítés ,elmaradt jövedelem ,ilyesmi? Van értelme? kb 5 hónapnyi

gerbera317#e-mail 2017.12.06. 17:27
„Adós anyja "átadta" a lakást... illetve inkább csak két kulcsot”
Na és? Átadta. Innentől bemész, zárat cserélsz, és bejelented a végrehajtónak, hogy birtokba vetted az ingatlant, és kéred annak a 154. § (1) szerinti átadását.
Mert a törvény ezt mondja:
154/A. § (1) Az adós és az adós jogán az ingatlanban lakó személyek (...) kötelesek az ingatlant ingóságaiktól kiürítve elhagyni, és biztosítani, hogy a végrehajtó átadja azt az árverési vevőnek.
Ez megtörtént, tehát itt következik a 154. § (1) szeirnti átadás: Ha az árverési vevő a teljes vételárat kifizette, és az árveréstől számított 30 nap eltelt, a végrehajtó az árverésen megvett ingatlant átadja az árverési vevőnek. Magyarul van, nagyon magyarázni sem kell.
Ne fogadd el a moratoriumosdit, ha kell, végrehajtási kifogást emlegetve követeld a 154 szerinti átadást! A moratórium, meg a jegyző 60 napos szarsága a _kényszerkilakoltatásra_ vonatkozik, arra az esetre, amikor az adós és az adós jogán az ingatlanban lakó személyek _nem_ hagyják el az ingatlant ingóságaiktól kiürítve, és _nem_ biztosítják, hogy a végrehajtó átadja azt az árverési vevőnek, ld. 154/A. § (10)-(13). De itt nem erről van szó! Ha vonakodik a végrehajtó, támadd meg vh-kifogással, azzal talán jobb belátásra bírod!
Majd számolj be, mire jutottál.

pugnator#e-mail 2017.12.06. 17:13
Tisztelt gerbera317 és nálam tapasztaltabbak,kérném a segítségetek!

2017.11.06. 08:56-i bejegyzésre:

árverés szept elején, Tulajdoni lapra széljegybe múlt héten kerültem,az árverési jkv. előtte egy héttel,november elején jött meg.

Adós anyja "átadta" a lakást... illetve inkább csak két kulcsot, nem írt alá semmit, lakás üres,kulcsok nálam.
Szerintem az ingatlan végrehjtó általi átadásának nincs akadálya.
Személyes ügyfélfogadásra elmentem mivel úgy volt megbeszélve,h átadja az irodában az ingatlant. Másik helyetteshez kerültem,aztán odagyült több végrehajtó helyettes és kijelentették h nem adhatják így birtokba (ez eddig ok) csak a helyszinen,de ezt meg csak a választási moratorium utan. Nem kellett fenyegetni végrehajtási kifogással őket,mert ők ajanlották,hogy adjam be és ha a biroség ugy határoz akkor átadják moratorium alatt is.

Így csak egy jkv-et irtak volna,hozzacsatolva az én átadás-átvételi jkv.met de az nem lett volna közokirat. De mivel ,az adós(se az átadó) nem irta alá így ezt sem csinaltak meg.

Elég sok a közüzemi tartozas.

Mik a lehetőségeim,mik a jogaim most a lakással?

Elvileg birtokon belül vagyok,hivatalosan mégsem.
Elkezdhetek renoválni,miegymás és majd ha megjön a ahtározat a biroságtol a végrahajtási kifogásra vagy lejár a moratorium akkor átadja a VH?

Mennyire tiszta ez így jogilag,hogy nálam vannak a kulcsok,tulajdoni lapon is lassan már nem csak széljegyen vok (b400 +6600ft elment az illetékes földhivatalnak) ?

A villany,viz,gáz új szerződéskötés csak akkor lehet megköthető ha megven a VH általi birtokbaadás?

Bocs ha volt már hasonló,nem egy fórumot átpörgettem de egyre kuszább...

Köszönöm az infokat

gerbera317 # e-mail 2018.03.28. 15:17

Vagy úgy, május 3. Egyébként mindegy. A lényeg, hogy ne elhalasztást állapítson neg, hanem a kilakoltatás kitűzését. Utóbbi ugyanis a rendőrség közreműködésének elrendelésével függ össze, az ilyen intézkedés ellen előterjesztett végrehajtási kifogásnak pedig nincs halasztó hatálya, ld. 221. § b) pont. De ezt meg kell neki mondani, mert attól tartok, hogy egy olyan végrehajtót fogtál ki, aki ezeket nem tudja, és biztos-ami-biztos alapon csak halaszt, halaszt, és halaszt. Jó nagy hülye vagy, hogy az alaptalan halasztásait nem támadtad meg vh-kifogással, mert biztos, hogy elmarasztalták volna érte, te pedig annak alapján kártérítési perben érvényesíthetnéd ellene minden késedelemmel érintett nap használati díját. Utólag már hiába is támadnád.

A jegyzős dologról is mondd meg neki, hogy a jegyző már értesítve lett, és a 60 nap már eltelt, úgyhogy ha újra meri kezdeni a 60 napos jegyzős hercehurcát, végrehajtási kifogással fogod megtámadni az újabb elcseszett intézkedését, aminek a bíróság minden bizonnyal helyt fog adni, és akkor nem fogja megúszni kártérítési per nélkül.

colle # e-mail 2018.03.28. 14:33

Gerbera317!

Köszi a gyors választ. Ezt nem vágom. „De ha rám hallgatsz, akkor most nem szólsz, hanem csak április utolsó hetében. Mert ha most elhalasztja, az adós azt is kifogással fogja megtámadni

Mármint az adós mit tudna megtámadni? És a végrehajtó mit tudna elhalasztani? Vagyis arra gondolsz, hogy május 3-ra nem tűzhet ki a végrehajtó birtokba adási időpontot, mert moratórium van? Ebben segítesz, hogy mire gondoltál?

Egyébként azért kérdeztem az egészet, mert a végrehajtó most azzal jött, hogy újra értesíteni kell a jegyzőt.

gerbera317 # e-mail 2018.03.28. 14:24

Miért kellene értesíteni? Az eljárás ott folytatódik, ahol a felfüggesztés miatt abbamaradt. Most jön az, hogy a végrehajtó a kiürítés foganatosítását április 30-ig terjedő időszakot követő időszakra halasztja el. Mivel az intézkedési ökonómia rulez, ezt csak akkor fogja megtenni, ha te most kéred a kiürítés kitűzését.

De ha rám hallgatsz, akkor most nem szólsz, hanem csak április utolsó hetében. Mert ha most elhalasztja, az adós azt is kifogással fogja megtámadni, és amilyen fatökű a te végrehajtód, amíg az el nem bírálják, megint nem fogja neked a putrit átadni.

colle # e-mail 2018.03.28. 13:24

Kedves Szakértők!

A jegyző már értesítve lett a birtokba adásról, 60 nap eltelt, mert az adós nem ment ki. Közben a bíróság az eljárást felfüggesztette. Eltelt 1 év. A bíróság jogerősen elutasította a kifogást. A bérlőnek mennie kell. Ilyenkor kell -e újra értesíteni a jegyzőt? Köszönöm!

nonolet # e-mail 2018.03.27. 19:10

Nem mindegy mennyi a tartozás...?

Az a licitet adó vevőket semmiben nem befolyásolja.
Nem érdekli.