Fórum Végrehajtási jog régebbi elöl     új hozzászólás


Elévülés

Vh-ügyes # e-mail 2017.10.19. 22:59

vgabesz

víz 5 év
villany, gáz 2 év
telefon 1 év

az elévültség joghatásának kiváltása pedig egy szigorú protokoll...

VÉGREHAJTÁSI VÁLSÁGKEZELÉS ALAPÍTVÁNY
www.vegrehajtasugyintezo.hu
TEL.: 06-30-8464220
MAIL:vegrehajtasugyintezo@gmail.hu

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2017.10.16. 15:45

Nem lehetne fordítva? Ti. hogy konkrétan kérdezel.
Egyébként a főszabály öt év.

www.kbs-ugyved.hu

vgabesz # e-mail 2017.10.16. 15:21

Tiszteletem.
Szeretnék tájékoztatást kapni hogy mi mennyi idő alatt évül el.
Víz,villany telefon,gáztartozás stb...
A válaszokat előre is köszönöm.

ObudaFan # e-mail 2017.10.16. 14:39

Ha 2010-ben vetted fel a kölcsönt, akkor azért kérdéses az elévülés. HA viszont 17 éve, akkor könnyen elképzelhető.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2017.10.16. 13:25

Márpedig azt, hogy visszafizetted a kölcsönt, neked kell bizonyítanod.

www.kbs-ugyved.hu

Whinston # e-mail 2017.10.16. 13:18

Tisztelt Fórumozók !
Tanácsot szeretnék kérni,elképzelhető,hogy valaki járt már így? 2010-ben igénybe vettem a Provident kölcsönt,amit becsülettel visszafizettem.Mostanában az Instrum Justicia Zrt. küldözget leveleket,hogy tartozom és átvették a meg nem fizetett összeg behajtását.Nem értem miről írnak...annak idején minden héten jött egy pénzbeszedő akinek ki lett fizetve a törlesztő ő egy kis füzetbe aláírta,hogy át vette a pénzt.Ki lett fizetve az egész összeg,a füzetecske meg már nincs meg ennyi év után.Mit tudok tenni ,hogy bizonyítsam be ,hogy én kifizettem az egész összeget 17 év után??? Valaki tud tanácsot adni ??? Előre is köszönöm ha valaki ad ötletet hogy mit tegyek.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2017.09.25. 11:59

Az sem számított volna, ha ténylegesen megegyeznek a részletfizetésben.

www.kbs-ugyved.hu

Vh-ügyes # e-mail 2017.09.25. 09:16

A helyesen és hiánytalan módon kiállított kérelemtől számított egy héten belül az elrendelés, valóban meg szokott lenni...
Felteszem, amire gondolsz az a "ráutaló magatartással majdnem létrejött egyezség" Nos, igen...

VÉGREHAJTÁSI VÁLSÁGKEZELÉS ALAPÍTVÁNY
www.vegrehajtasugyintezo.hu
TEL.: 06-30-8464220
MAIL:vegrehajtasugyintezo@gmail.hu

gerbera317 # e-mail 2017.09.25. 08:29

Mivel a közjegyzői vh-lap kiállítása és az aziránti kérelem között alig telik el idő, egyáltalán nem rezgett az a léc. Itt nem. Rezgett viszont máshol, ő maga írja, hol. Kellett ide némi szerencse is.

Vh-ügyes # e-mail 2017.09.24. 22:31

minden frankó, maximum ott rezeghetett volna a léc, hogy a jogosult mikor kérte a vh elrendelését... (az ugyanis megelőzi a vh lap keltezését és szakítja az évülést)

jelzem, nincs mire verned magad, ez sima "sétagalopp"

VÉGREHAJTÁSI VÁLSÁGKEZELÉS ALAPÍTVÁNY
www.vegrehajtasugyintezo.hu
TEL.: 06-30-8464220
MAIL:vegrehajtasugyintezo@gmail.hu

maresz75 # e-mail 2017.09.21. 21:08

Tisztelt fórumozók!

Az alábbi peres eljárás menetét szeretném veletek megosztani.
Végrehajtás megszüntetése iránt keresetet nyújtottam be elévülésre hivatkozva a bíróságra egy követeléskezelő ellen.
Az elévülést az alábbiakra alapítottam:
A követeléskezelő Banki tarozásom nem fizetése miatt Fizetési Meghagyás kibocsátását kérte, ami 2011.06.02-án jogerőre emelkedett. A közjegyző 2016.08.11-én Végrehajtási lapot bocsáltot ki. Mivel a fizetési meghagyás jogerőre emelkedése és a végrehajtási lap kiállítása között több mint 5 év eltelt és eközben végrehajtási cselekmény nem történt.

Az elsőfokú tárgyaláson a követeléskezelő részéről nem volt jelen személyesen senki és nem nyújtottak be írásban sem nyilatkozatot. Én előadtam, hogy a tartozásomról tudtam, és kaptam néhány fizetési felszólítást is, de a fizetési meghagyás jogerőre emelkedése és a végrehajtási lap kiállítása között végrehajtási cselekmény tudtommal nem történt. Én a követeléskezelővel az 5 év alatt részletfizetési megállapodást nem kötöttem. A bíróság a jogerős Fizetési meghagyás illetve a Végrehajtási lap átnézése után igazolta, hogy az 5 év eltelt a két határozat kiállítása között.

A bíróság az ítéletben a végrehajtást megszüntette.

Az ítélet kézhezvételekor került tudomásomra, hogy a követeléskezelőt képviselő ügyvéd küldött a bíróságnak írásos nyilatkozatot, amiben az elévülés megszakadását azzal igazolta, hogy 2 alkalommal megfizettem egy bizonyos összeget a tartozásomból, és kértem tőlük ajánlott levélben részletfizetési ajánlatot, amit a követeléskezelő úgy értelmezett, hogy az már elég a részletfizetési megállapodás létrejöttéhez. Mellékelte az ügyvéd a levelet illetve egy forgalmi kimutatást a tartozásomról.
A probléma a nyilatkozattal az volt, hogy az ügyvéd az elektronikus űrlapon rossz ügyszámot jelölt meg és ezen a számon került lajstromozásra. Így a nyilatkozat a tárgyalás időpontjában nem állt a bíróság rendelkezésére.

A bíróság az alábbi törvényekkel indokolta az ítéletét:
1952. évi III. tv. 366. §
Vht. 57. § /1/, /3/, /4/ bekezdés
Pp. 370/A. § /3/
1959. évi IV. törvény 324. § /1/
Pp. 164. § /1/ bekezdés
Pp. 376/A § /5/, /6/ bekezdés
Pp.370/A. § /5/ bekezdés

A követeléskezelő fellebbezést nyújtott be a másodfokú bíróságnak, és kérte az elsőfokú tárgyalás megismétlését arra hivatkozva, hogy a bíróságnak észre kellett volna vennie, hogy a nyilatkozat melyik ügyhöz tartozik annak ellenére is, hogy rossz ügyszámon lett megjelölve
A másodfokú bíróság kötelezte az elsőfokú bíróságot a tárgyalás megismétlésére.

Az ismételt elsőfokú tárgyaláson (ami ítélkezési szünetben volt), én voltam, mint felperes személyesen illetve a követeléskezelő, mint alperes részéről az első tárgyalásra benyújtott nyilatkozat.
A tárgyaláson a bíró ismertette az alperes által benyújtott nyilatkozatban írtakat. Én elismertem, hogy fizettem be 2 alkalommal és küldtem részletfizetésre ajánlatot a követeléskezelőnek, de részletfizetési megállapodást nem kötöttem velük, és továbbra is fenntartottam a kereseti kérelmemet, hogy a végrehajtás megszüntetését kérem.

A bíróság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján a végrehajtást ismételten megszüntette az alábbi indokokkal:

„A Pp.164. § bekezdése értelmében az alperest terhelte annak bizonyítása, hogy a fizetési meghagyás jogerőre emelkedése és a végrehajtás iránti kérelem benyújtása közötti időben az elévülés megszakadt.

  • A bírói gyakorlat értelmében a végrehajtás iránti kérelem minősül végrehajtási cselekménynek, melynek következtében az elévülés a végrehajtás elrendelésével indul újra.
  • Végrehajtási cselekmény a végrehajtónak a végrehajtás érdekében tett bármilyen intézkedések, a végrehajtás kérőnek a végrehajtás foganatosítására, az esetlegesen szünetelő végrehajtás folytatására irányuló kérelme is.
  • A felperessel szemben kibocsátott fizetési meghagyás 2011.06.02 napján emelkedett jogerőre, ehhez képest a végrehajtási lap kibocsátására a közjegyző által 2016.08.11 napján került sor, a felperes csupán 2016. szeptemberben szerzett tudomást arról, hogy vele szemben végrehajtási eljárás indult.
  • A fentebb idézett jogszabályi rendelkezések értelmében csak a végrehajtási eljárás iránti kérelem, vagy a már megindult végrehajtási eljárás folytatására tett intézkedés szakítja meg az elévülést.
  • Ennek értelmében az alperes által hivatkozott befizetések az elévülést nem szakították meg, nem szakította meg továbbá a felperes részletfizetési ajánlat kérése sem.
  • Ennek értelmében megállapítható, hogy a fizetési meghagyás jogerőre emelkedése és a végrehajtás iránti kérelem benyújtása között az elévülés bekövetkezett, ezért a bíróság a felperes kérelmének megfelelően a végrehajtást megszüntette
  • Tekintettel arra, hogy az alperest a bíróság pervesztesnek tekintette, a végrehajtási költségek viselésére is kötelezte.”


A napokban kaptam meg a végzést, hogy a fenti ítélet jogerőre emelkedett.

Bízom benne, hogy a fentiekkel is tudok másoknak segíteni, akik hasonló esetben vannak. Ezt ügyvédi segítség nélkül csináltam végig. Az eljárás alatt nem eszközölt letiltást a béremből és nem foglalt le semmit tőlem, még levelet sem kaptam a végrehajtótól az eljárás alatt.
-

gerbera317 # e-mail 2017.05.31. 08:25

@Szendibella
Akkor most szépen fogod a végrehajtási lapot, kinyitod a 6. pontnál (többnyire a 2. oldalon található), és megnézed, hogy a vastagon szedett, A fizetési meghagyás a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 99.§-ának (2) bekezdése szerint vélelmezett kézbesítés alapján emelkedett jogerőre. szöveg előtti négyzetben van-e pipa. Ha nincs pipa, akkor fizetsz, ezt pedig ne is olvasd tovább.
Ha van pipa, és szeretnéd vitatni a követelés akár jogcímében, akár összegszerűségében, akkor:
Megfordítod a végrehajtási lapot, és az utolsó oldalon (vagy eggyel előtte), bekeretezve találsz egy ilyen tájékoztatást, annak is a harmadik bekezdésétől kezdődően:
Ha a fizetési meghagyást a kötelezett nem vette át, és ezért azt a Pp. 99. §-ának (2) bekezdése alapján kézbesítettnek kell tekinteni (beállt a kézbesítési vélelem), és erre tekintettel a fizetési meghagyás jogerőssé vált, a címzett (kötelezett, illetve adós), mint kérelmező a Pp. 99/A. §-ának (3) bekezdésében írt okok fennállása esetén a végrehajtási eljárás folyamatban léte alatt, a fizetési meghagyás végrehajtására irányuló eljárásról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül kérheti a kézbesítési vélelem megdöntését [Pp. 99/B.§ (1) bek.]. A kérelmet a fizetési meghagyást kibocsátó közjegyzőnél kell előterjeszteni; az Fmhtv. 11. §-ának (3) bekezdésében meghatározott kötelezettnek a kérelmét a MOKK rendszerén keresztül elektronikus úton kell előterjesztenie. Ezen kívül a kötelezett (adós) a kézbesítési vélelemre tekintettel jogerőssé vált fizetési meghagyással szemben a végrehajtási lap kézbesítésétől számított tizenöt nap alatt ellentmondással élhet, feltéve, ha a fizetési meghagyást nem végrehajtói kézbesítés útján kézbesítették. Az ellentmondást a fizetési meghagyást kibocsátó közjegyzőnél kell előterjeszteni; az Fmhtv. 11. §-ának (3) bekezdésében meghatározott kötelezettnek az ellentmondását a MOKK rendszerén keresztül elektronikus úton kell előterjesztenie. Az ellentmondás előterjesztésével egyidejűleg a kötelezett köteles a végrehajtás során felmerült, a jogosult által előlegezett költségeket a végrehajtónál megfizetni. Ha ezt a kötelezett a fizetési meghagyást kibocsátó közjegyzőnél okirattal nem igazolja, a közjegyző az ellentmondást érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ellenkező esetben a végrehajtási eljárást felfüggeszti. A végrehajtás során az ellentmondás előterjesztéséig felmerült költségeket a kötelezett viseli, kivéve, ha a kézbesítési vélelmet megdönti [Fmhtv. 32. §]. A bíróság a perré alakult eljárásban az alperest legkésőbb az eljárást befejező határozatában pénzbírsággal sújtja, ha az alperes (a kötelezett) a jóhiszemű joggyakorlás követelményeivel ellentétesen vagy egyébként nyilvánvalóan alaptalanul terjesztett elő ellentmondást kivéve, ha a fizetési meghagyás kézbesítésének vélelmét megdönti [Pp. 320. § (2) bek.].
Ezt szépen elolvasod. És még megjegyzed, ki az eljáró végrehajtó meg a közjegyző, mert ezeknek a nevére és címére szükséged lesz, miután elolvastad azt a tájékoztatást.
Ha ez megvolt, elvágtatsz a végrehajtóhoz, és az Fmhtv. 32. §-ra hivatkozva letétbe helyezed nála a vh-lap 13. pontja szerinti összegek, valamint a végrehajtást kérő által előlegezett költség együttes összegét, és kéred a végrehajtót, hogy a letétbe helyezésről adjon egy igazolást (ami többnyire jegyzőkönyv formájában ölt testet).
Ezután pedig, a végrehajtási lap átvételétől számított 15. napig postára adva, írsz egy levelet a közjegyzőnek, hogy az Fmhtv. 32. § szerint ellentmondással kívánsz élni a fizetési meghagyás ellen, egyúttal annak a kézbesítési vélelmét is meg kívánod dönteni. És csatolod a költségek megfizetését igazoló végrehajtó jegyzőkönyv másolatát is. És vársz.
Ha pedig úgy döntesz, hogy mindez meghaladja a képességeidet, két dolgot tehetsz: 1) ügyvédet fogadsz, és mindezt ő csinálja végig helyetted (és kínosan ügyelsz arra, hogy ne vh-kifogást adjon be, hanem tényleg azt csinálja, amit itt leírtam), 2) a másik lehetőség, hogy inkább kifizeted a tartozásodat (vagy tűröd, hogy a végrehajtó behajtsa).

drbjozsef # e-mail 2017.05.31. 07:43

Szendibella,

hát akkor tegnap szereztél róla tudomást. Nosza tedd amit tanácsoltak.

Szendibella # e-mail 2017.05.30. 19:42

végrehajtói irodára gondoltam a behajtó alatt

Vadsuhanc #   2017.05.30. 18:15

Behajtó ?

Szendibella # e-mail 2017.05.30. 17:57

A papíron az van, hogy majus 09-én adta ki a kezéből a dokumentumot a behajtó de nekem csak tegnap adta oda a munkáltató :(

ObudaFan # e-mail 2017.05.30. 17:49

Szendibella

Ha nem tudsz róla, akkor könnyen lehet, hogy kézbesítési vélelemmel emelkedett jogerőre a fizetési meghagyás. HA ez így van, akkor a végrehajtásról való tudomásszerzéstől még 15 napon belül kérheted a kézbesítési vélelem megdöntését, illetve ellentmondással élhetsz annál a közjegyzőnél, aki a fizetési meghagyást kibocsátotta.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

Szendibella # e-mail 2017.05.30. 17:49

mármint megkértem az új lakókat ,hogy szóljanak :)

Szendibella # e-mail 2017.05.30. 17:48

Nem kaptam egyet sem mivel nekik szerintem a régi címem lehet meg. Miután eladtuk a házat kértem őket ha bári papír jön a nevemre szóljanak de egyszer sem szóltak úgy hogy gondolom nem jött .

ObudaFan # e-mail 2017.05.30. 17:47

Ahhoz, hogy a végrehajtásig eljusson az ügyed minimum három felszólító levelet kellett kapnod!

Bőven elég ahhoz egy fizetési meghagyás is.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

Vadsuhanc #   2017.05.30. 17:35

Szendibella!

Ne haragudj de így nem kerek. Ahhoz, hogy a végrehajtásig eljusson az ügyed minimum három felszólító levelet kellett kapnod! Azokkal mi van ?

Szendibella # e-mail 2017.05.30. 17:24

Sziasztok !

Segítséget szeretnék tőletek kerni tegnap kaptam egy LETILTÁS nevezetű dokumentumot egy végrehajtó irodától vagyis nem én kaptam hanem a munkálatom , hogy a keresetem 33 % vonják le. A dokumentumban az szerepel ,hogy a BKV bízta meg őket az összeg behajtásával .
Be mentem a BKV-hoz mert nem értettem az egészet hogy mire is kapok én büntetést azt mondta az ügyintéző hölgy 2013-ban 5X megbüntettek mert nem volt bérletem és most ezt akarják behajtani . Mondtam a hölgynek ,hogy én erről semmifele értesítést sem felszólítást nem kaptam a 4 év alatt ,hogy én nekem bármiféle tartozásom is lenne feléjük . Most pedig 320.000 Ft követel a BKV és 300.000 ft pedig a behajtó iroda.
mit tudok ebben a helyzetben tenni ? Egyik ismerősöm azt mondta hogy 1 év után elévül a bkv felé való tartózás és ,hogy jogtalan már így 4 év után a követelése a BKV-nak pláne úgy hogy semmiféle figyelmeztetést nem kaptam . Most pedig a tartozás többszöröset kérik mert rápakoltak mindenféle dolgot.
mit tudok tenni ebben a helyzetben ?
Köszönöm a válaszokat

Vadsuhanc #   2017.05.30. 17:23

Kedves gall!

A Te példáddal élve.. szólok a szobafestőnek, hogy csináljon már valamit a szobámmal. Kifesti. De én tapétát akartam. Maga ezt nem mondta- mondod Te.

A fürdőmbe akarok egy bidét, de ezt nem mondom neked mint szakembernek, hanem egy fehér izéééét kérek oda a fürdőbe. Nem ugyanaz.

Te kérdeztél és a kérdésedből nem egyértelmű még most sem mit szeretnél megtudni és nem szakszavakat használsz, ami nem baj, de ezért ne a neked válaszolókat hibáztasd.

Tisztelettel.....

( a válaszolók erre a kérdésre kb. 10.000. szer válaszoltak már. Kicsit utána kellene nézni, mint nekem, ha uj wc kagylót akarok a és nem bidét. )

Kérlek ne haragudj, de nem jogos a felháborodásod ! Ilyen formában nem. ) Szép napot.

Szendibella # e-mail 2017.05.30. 17:10

1

gall # e-mail 2017.05.30. 16:56

Nagyon köszönöm a segítséget!!!
Eggyel a kiabálós alatt kérdeztem egy mondatban a tennivalókat, csak egy megerősítést vártam az előtte kapott segítségeket értelmezve hogy jól próbálok-e cselekedni.
Ami Nektek egyértelmű az másnak nem biztos hogy az.
Kedves kiabáló , remélem soha nem lesz szükséged szakmunkásra aki jól leteremt , miért nem tudsz egy wc-t kicserélni vagy kifesteni a lakásod, esetleg újravezetékezni...

Üdv Mindenkinek és Maradok Tisztelettel!