Kategória: Blog: Jogi szaknyelv

Dr. Kovács Tímea: Összefoglaló a Jog és stílus műhelykonferenciáról

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Jog- és Államtudományi Kara 2016. május 20-án tartotta meg Jog és stílus című műhelykonferenciáját, amelyen a Jog és nyelv kutatócsoport tagjaként jelen melléklet vezetője, dr. Kovács Tímea (jogi angolt oktató jogász, Angol jogi szaknyelv I. Contract law Szerződések joga c. kétnyelvű kötet szerzője) is részt vett. Az alábbiakban a konferencia történéseinek rövid összefoglalója olvasható.

Dr. Kovács Tímea: Angol nyelvű szerződéses rendelkezések az újonnan kialakuló, egységes angol jogi terminológia tükrében

Jelen cikkben a rovat vezetője, dr. Kovács Tímea jogi angolt oktató jogász, az Angol jogi szaknyelv I. Contract law Szerződések joga c. kétnyelvű kötet szerzője az angol nyelvű rendelkezések terminológiájáról, azok elnevezéseiről, és a legproblémásabb szerződéses rendelkezésekről ír. Emellett néhány, a gyakorló jogászok, ügyvédek és fordítók által a területen már feltárt buktatóra és azok megoldásaira is kitér.

dr. Cserba Andrea – Német jogi szaknyelvi alapvetés a közjegyzői tevékenységről II. – A fizetési meghagyásos eljárás terminológiája

Dr. Cserba Andrea jogász-német jogi szakfordító, az ELTE német jogi szaknyelvi oktatója jelen cikkében a német és a magyar szabályozás összehasonlítása mellett bemutatja a fizetési meghagyásos eljárás terminológiáját. A cikk lektora dr. Mirk Mária, az ELTE egykori német szaknyelvi professzora, a MOKK német jogi szaknyelvi oktatója.

Dr. Cserba Andrea: Német jogi alapvetés a közjegyzői tevékenységről 1.

Dr. Cserba Andrea jogász-német jogi szakfordító, az ELTE német jogi szaknyelvi oktatója jelen bejegyzésében a közjegyzőkkel kapcsolatos alapvető német szakszókincsét mutatja be. A cikk lektora dr. Mirk Mária, az ELTE egykori német szaknyelvi professzora, a MOKK német jogi szaknyelvi oktatója.

dr. Cserba Andrea: Jogi személyekkel kapcsolatos német jogi szaknyelvi alapvetés II.

Dr. Cserba Andrea jogász-német jogi szakfordító, az ELTE német jogi szaknyelvi oktatója jelen bejegyzésében a kft. szervezeti felépítésével, valamint egyes szervei megnevezésével kapcsolatos német jogi terminológiáját mutatja be. A cikk lektora dr. Mirk Mária, az ELTE egykori német szaknyelvi professzora, a MOKK német jogi szaknyelvi oktatója.

Betűnként 2000 forintot, összesen húszezer forintot kaphat Ön, ha megtalálja a “precompany” szót. – Dr. Lesetár Péter újabb díjkitűzése

Dr. Lesetár Péter angol tolmács és szakfordító húszezer forint díjat tűz ki annak, akitől az info@elexis.hu e-mail címre először beérkezik a /precompany/ angol főnév egyetlen előfordulását tartalmazó, valamely angol nyelvű, az Egyesült Királyságban vagy az Amerikai Egyesült Államokban 1905 és 2005 között hatályba lépett jogszabály részlete.

Dr. Lesetár Péter: A szövegkörnyezet fontossága a szakfordítói tevékenység során – egy társasági jogi alapfogalom angol fordítása példáján bemutatva

Lesetár Péter angol tolmács és jogi szakfordító jelen cikkben egy konkrét példán keresztül, saját meglátásaira építve, a magyar jogfogalom és az angol fordítás összevetésével arra világít rá, hogy egy-egy jogi szakkifejezés pontos fordításához mindig figyelembe venni a kontextus tágabb összefüggéseit. A cikk a Szerző Társasági jogi kulcsfogalmak a Gt. és az új PTK. fordításaiban című, megjelenés alatt álló könyvének egy részletén alapul.

Segítsen megtalálni a precompany-t! Tízezer forintos díjat kaphat érte! – Dr. Lesetár Péter díjkitűzése

Tízezer forint díjat tűz ki Dr. Lesetár Péter ügyvéd, angol tolmács és szakfordító annak, akitől az info@elexis.hu e-mail címre először beérkezik a /precompany/ angol főnév egyetlen előfordulását tartalmazó, valamely angol nyelvű, az Egyesült Királyságban vagy az Amerikai Egyesült Államokban 1905 és 2005 között hatályba lépett jogszabály részlete.

Dr. Lesetár Péter: Az egyszemélyes társaság szakkifejezés német, angol és francia fordítása

Az <egyszemélyes társaság> mind a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben, mind az új PTK.-ban előforduló gazdasági jogi szakkifejezés. Dr. Lesetár Péter ügyvéd, tolmács és szakfordító szerint a kifejezés mind magyarul, mind fordításaiban problémás. Az alábbi cikkében a problémák elemzése mellett megoldásokat javasol az <egyszemélyes társaság> angol, német és francia fordítására.

Dr. Lesetár Péter: A Gt. teljes címének angol fordítása

Dr. Lesetár Péter ügyvéd, tolmács és szakfordító alábbi cikkében a 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról (a továbbiakban: Gt.) címének angol fordítását elemzi. Jelen cikk a szerző Társasági jogi kulcsfogalmak a Gt. és az új PTK. fordításaiban c. műve egy részletének átdolgozása.