2009 áprilisától a pendrive-ra is szerzői jogdíjat kell fizetni, ugyanúgy, ahogyan a memóriakártyákra: az adathordozók árában száz, illetve ezer forintos nagyságrendű változással kalkulálhatunk.

Az ARTISJUS Jogdíjközleménye – amely 2009 január 1. és 2009. december 31. közötti időtartamra (időbeli hatály) határozza meg a jogdíjakat – szerint az adattárolási kapacitás növekedésével arányos rendszerben kell ezentúl jogdíjat fizetni a hordozható háttértárak után.

Szinger András, az Artisjus főigazgatója a Pénzcentrumnak adott interjújában elmondta, hogy szerinte nincs másról szó, mint hogy a technológia fejlődésével újabb-és újabb adathordozókról hallgatunk zenét, nézünk filmet. Már a nyolcvanas években is megfizettünk a magnókazetták jogdíját, aztán jött a videokazetta, a CD, a DVD- most pedig a pendrive és a memóriakártya van soron. A legutolsó felmérések szerint a felhasználók 35 százaléka zenét, 6 százalékuk pedig filmet tárol az USB-kulcsokon, a memóriakártyánál ez az arány 46 és 9 százalékos.

ARTISJUS

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 20. § (1) és (2) bekezdése alapján az érintett jogosultak közös jogkezelő szervezeteivel, a FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületével, a HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesülettel, a Magyar Hanglemezkiadók Szövetségével, valamint a Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Előadóművészi Jogvédő Irodájával egyetértésben a kép-, illetve hangfelvételek magáncélú másolására tekintettel az üres kép- és hanghordozókra állapította meg a jogdíjait, amelyről az ARTISJUS Közleményt adott ki.

Ki fizet és mikor?

Az Szjt. 20. § (2) bekezdése alapján a Közleményben említett jogdíjat az üres kép- vagy hanghordozó gyártója, külföldön gyártott kép- vagy hanghordozó esetén pedig a jogszabály szerint vám fizetésére kötelezett személy, vagy – vámfizetési kötelezettség hiányában – egyetemlegesen a hordozót az országba behozó személy és az azt belföldön először forgalomba hozó személy köteles az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesülethez a vámkezelés befejezésétől, vámfizetési kötelezettség hiányában pedig a forgalomba hozataltól vagy – ha ez a korábbi – a forgalomba hozatali céllal történő raktáron tartás megkezdésétől számított nyolc napon belül megfizetni. A jogdíj megfizetéséért az adott hordozó összes belföldi forgalmazója is egyetemlegesen felel.

A főigazgató a Pénzcentrumnak kifejtette továbbá, hogy négy kivétellel (Nagy-Britannia, Írország, Luxemburg, Málta) az összes EU- tagállamban fizetnek a vásárlók hasonló jogdíjat a különböző adathordozók után – igaz, nem mindenhol jelölik ezt hologramos matricával. Tehát ha külföldről hozunk be pendrive-ot, jó eséllyel akkor is benne van a termék árában a jogdíj, csak nem a magyar jogosultakat juttatjuk bevételhez. Ha valamely itthon forgalmazó kereskedő más országban már megfizette a díjat, az Artisjus igazolása alapján azt visszaigényelheti.

Mennyit?

Az ARTISJUS Közleménye a következőképpen határozza meg az audio, illetve audiovizuális tartalom másolására/tárolására alkalmas külső, hordozható háttértárolók (pl. pendrive, USB Flash Drive) jogdíjait:

1 GB-ig 100 Ft
2 GB-ig 200 Ft
4 GB-ig 400 Ft
8 GB-ig 600 Ft
16 GB-ig 1200 Ft
32 GB-ig 2400 Ft

Forrás: http://www.artisjus.hu/

Az audio, illetve audiovizuális tartalom lejátszására alkalmas, hordozható multimédia eszközbe integrált tárolóegységek tekintetében pedig a következő jogdíj-kategóriákat határoz meg a közlemény:

32 MB-ig* 100 Ft/db
64 MB-ig* 200 Ft/db
128 MB-ig 400 Ft/db
256 MB-ig 640 Ft/db
512 MB-ig 1200 Ft/db
1 GB-ig 1600 Ft/db
2 GB-ig 1920 Ft/db
4 GB-ig 3200 Ft/db
10 GB-ig 4800 Ft/db
40 GB-ig 7200 Ft/db
80 GB-ig 8000 Ft/db

Forrás: http://www.artisjus.hu/

Fontos, hogy a csillaggal jelölt kategória alá tartozó mobiltelefon funkcióval is rendelkező multifunkcionális eszközbe integrált tárolóegységre csak akkor kell megfizetni a szerzői jogdíjat, ha annak kapacitása meghaladja a 64 MB-ot.

Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a Jogdíjközleményben meghatározott jogdíjak az áfát nem tartalmazzák.

A megállapítás módszertana

A Jogdíjközlemény időbeli hatálya alatt forgalomba hozott, a Jogdíjközlemény megfelelő pontjának hatálya alá általános funkcionális ismérveik alapján besorolható, de az ott feltüntetett legnagyobb tárolókapacitást legalább 100%-kal meghaladó tárolókapacitású hang- és képhordozók után az ARTISJUS a jogdíjat az alábbiak szerint állapította meg:

  • A jogdíj a Jogdíjközlemény jogdíjakat meghatározó részének az adott hang- és képhordozóra alkalmazandó pontjában meghatározott legnagyobb tárolókapacitást 100%-kal meghaladó tárolókapacitású hordozó után az adott pontban meghatározott legmagasabb jogdíj 50%-ával növelt összege. E rendelkezést minden további 100%-os tárolókapacitás növekedés esetén alkalmazni kell. A 100%-os kapacitásnövekedésnél kisebb mértékű tárolókapacitás növekedés a fizetendő jogdíj összegét nem érinti.

A Jogdíjközlemény időbeli hatálya alatt forgalomba hozott, kép-, illetve hangfelvételek magáncélú másolására alkalmas olyan hang- és képhordozók után, amelyek általános funkcionális ismérveik alapján a Jogdíjközlemény egyik pontja hatálya alá sem tartoznak, a jogdíjat az ARTISJUS az Szjt. 90. §-a szerint állapítja meg.

A jogdíjkedvezményről

Az ARTISJUS kifejti, hogy az egyenlő bánásmód követelményét szem előtt tartva a közzétett jogdíjakhoz képest a Jogdíjközlemény időbeli hatálya alatt (2009. január 1-jétől 2009. december 31-ig) az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén jogdíjkedvezmény adható. Jogdíjkedvezményben részesülhet az üres kép- vagy hanghordozó gyártója, külföldön gyártott kép- vagy hanghordozó esetén a vám fizetésére kötelezett személy, illetve vámfizetési kötelezettség hiányában a hordozót az országba behozó személy vagy az azt belföldön először forgalomba hozó személy, ha

a) az Szjt. 22. § (1) bekezdése alapján és a jelen Jogdíjközlemény szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének minden általa gyártott, behozott, illetve forgalomba hozott üres kép- és hanghordozóval kapcsolatosan maradéktalanul eleget tett

b) jogdíjtartozása nincs,

c) a Jogdíjközleményben foglalt védjegyhasználati engedélyt, minden egyes optikai védelemmel ellátott címkével kapcsolatosan maradéktalanul betartotta, és a kedvezmény igénybevételéről és az ehhez társuló kötelezettségvállalásokról az ARTISJUS-szal szerződést köt.