Fórum polgári jog régebbi elöl     új hozzászólás


Társasházi közösképviselő felmondása

osmi # e-mail 2020.10.07. 12:50

"Csaknem 3 évnyi közös költség tartozásom áll fent, amely miatt nincs szavazati jogom."
Van.

Zsolt000000 # e-mail 2020.10.07. 11:00

A történtek egy 5 lakásos társasházat érintenek. Aránytalan tulajdoni hányad megosztással 10%,-12%,-17%,-30%,-31%. (jelenlegi össz értéke kb 150 Millió Ft)
A társasház alapító okirata 1975-ös. Külön SZMSZ-el nem rendelkezik.
Tulajdonszerzésem időpontja 2014, a 10%-os tulajdoni hányaddal rendelkező lakást vásároltam meg.
A társasház törvénytelenül működött. Hivatalosan megválasztott közös képviselője nem volt, a 17%-os tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonos kiáltotta magát ki közös képviselőnek. Közös fővízmérő és mellékmérők különbözetével soha el nem számolt, létező számla nélkül szedett be közüzemi tartozást. stb. stb. az alapító okirat szerinti éves közgyűlést nem tartották és nem annak megfelelően működtek.
A társasházhoz tartozik egy kb. 1000 m2-es telek, melynek a rendben tartása teljes egészében tisztázatlan.
2015. A társasházi közös szennyvízvezeték hibájából kifolyólag a két földszinti lakás közvetlenül károsodot.
2015. májusában közös képviseletet ellátó egyéni vállalkozót bízott meg a ház, vállalkozói szerződéssel.
2015. a csatornázási munkálatok kapcsán egy törvényes közgyűlés került megtartásra. Ezt követően tulajdonosi akarat hiányából, a közös képviselő jogi ismereteinek hiányosságaiból nem sikerült több szabályos közgyűlést megtartania.
Ez rám nézve azt jelentette, hogy a csatorna csövek kicserélésre kerültek, de a szükséges talajcserét, aljzatbeton helyreállítását, a felmenő csövek vakolási javítási munkálatait, falak szárítását, az ingóságaimban és ingatlanomban keletkezett minden kárt nekem kellett megfinanszíroznom és annak ellenére, hogy 2 lakásbiztosító társaság kárszakértője jegyzőkönyvezte az esetet (több alkalommal), a közös képviselő aláírta mindkét biztosító részére a felelősség elismerő nyilatkozatott azzal kapcsolatosan, hogy közös szerkezeti elem okozta a kárt, a kár rendezése, a helyreállítás kapcsán sem segítségre, sem megoldásra nem számíthattam tőle a továbbiakban.
A társasház nem rendelkezik társasházi közös biztosítással, így a lakások csak egyéni lakásbiztosításokkal vannak biztosítva. Vagyis közös kár esetén csak a tulajdoni részarány szerinti összeget folyósítja.
Ez úgy alakult, hogy a hibás csatorna cső csere kapcsán elvégzett munkálatok, rám eső részéből 13 %-ot térített a lakásbiztosítóm. Míg a többi tulajdonostárs esetében egy másik biztosító 46%-ot azonos folyóméterre számolva. (Erre a 1,5 Millió Ft-os beruházásra, tulajdoni hányad szerint, rendkívüli közös költség címén minden tulajdonos befizette a cső csere árajánlatai szerinti összeget.)
A csőcsere költségein felül a lakásomban keletkezett károk kapcsán tehát a társasház részéről semmilyen megoldási javaslatot nem kaptam. Ha a biztosító által megadott árakkal számolom ez még 2 Millió Ft, ha 2017-es hivatalos értékbecslésre alapozom, a két állapot közötti különbség kb. 6 Millió Ft.
2016. aláírás nélküli közgyűlési meghívó érkezett e-mailben, kifüggesztés nélkül. Napirendi pontok között semmi nem szerepel a káreseményem rendezésével kapcsolatosan. Ezen a közgyűlésen leadtam egy 300 000 Ft-os számlát szennyezett talaj és törmelék elszállításról. Melyet azóta sem említett meg soha. A 2015-ös év költségvetését értelemszerűen nem zártuk le és nem fogadtuk el. 2016-os évre nem készült tervezet.
2017. e-mailben érkező közgyűlési meghívó, kifüggesztés nélkül. 2016-os éves beszámoló mellékelve. Szintén nem fogadtuk el.
2018. Nem volt közgyűlés
2019. Nem volt közgyűlés
2020. Összeállítottam egy anyagot a keletkezett károk kapcsán, 4700 fotó, 230 oldalas tényszerű ügyleírás, tulajdonosi egyeztetések, kivitelezői és műszaki egyeztetések, szakvélemények, közgyűlések. Az igazságügyi kárszakértő munkáját segítő kárfeltárási dokumentáció, 35 oldal. Kerestem kártérítési szakjogászt, de sikertelenek voltak a próbálkozásaim, 6 ügyvéddel egyeztettem… és több tucat igazságügyi szakértővel leveleztem. Majd márciusban a koronavírus miatt elvesztettem a munkámat és sajnos nem tudtam volna bevállalni a közel 1,5 Millió Ft-os szakértői díj és ügyvédi díj előfinanszírozását, úgy, hogy senki nem adott egyértelmű válaszokat.
A kárigényem érvényesítése kapcsán a közjegyzőn keresztül kirendelt igazságügyi szakvéleményen alapuló közös megegyezést szerettem volna választani, annak okán, hogy a tulajdoni hányadok megoszlása kapcsán nagyon méltatlannak ítélem meg, hogy a 17%os tulajdoni hányaddal rendelkező tulaj rosszindulatából bekövetkező káresemény több milliós tételét a tulajdonosi közösség 70 %-a viselje.
2020. februárjában felszólítottam a TH közös képviselőt, hogy tisztázza a társasház pénzügyi helyzetét, 2015-től. A megtartott közgyűlések jegyzőkönyveit és csatolt dokumentumait adja át és függessze ki. Az általam kért, kárrendezés napirendi pontját egyetlen alkalommal sem vette fel a közgyűlési napirendi pontok közé. (Hivatalos értékkel bíró meghívót sem produkált egyetlen alkalommal sem)
Az alapító okirat szerint a közös képviselő hivatalos megbízatásának ideje 3 év! Ezt követően nem fizettem be semmilyen közös költséget. A társasház közös villanyóráját 2015 óta nem vette a nevére, a csekket a 17% tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonos csak ledobja a lépcsőházban, át nem íratta, ezt is én fizetem, hogy a 2. emeleti albérlője ne törje ki a nyakát a lépcsőházban.
2020.
Közgyűlési meghívó érkezett e-mailben, kifüggesztés nélkül. 2017,-2018,-2019-es évek beszámolóival.
Csaknem 3 évnyi közös költség tartozásom áll fent, amely miatt nincs szavazati jogom. A nem hivatalos meghívó okán nem kívánok elmenni a közgyűlésre. Akinek van bármilyen megoldási javaslata, hogy hogyan tudnám megoldani az ügyet, azt nagyon nagy örömmel és őszinte tisztelettel fogadom. Az nagyon elkeserít, hogy az emberi butaság és rosszindulat eszköztárára tapasztalatom szerint nincs felkészülve a magyar jogrendszer. Teljesen eredménytelennek bizonyult a tényszerűségre, korrektségre, a jóhiszeműségre alapuló kommunikációm.
A közös képviselő 5 éves időszaka alatt 500 000 Ft-ot vett fel a „munkájáért”
Köszönöm a megtisztelő figyelmet és türelmet!

bermuda háromszög #   2020.10.02. 10:33

Márti5
Számoljatok azzal, hogy belátható időn belül nem lesz jegyzőkönyvetek.
Akkor mit tennétek ma, hogy ne legyetek lehetetlen helyzetben?

Olyantól várni aláírható jegyzőkönyvet, aki épp most bukott le, jelentős hátrányt okozott és sértődött meg ....

Szomorú örökös #   2020.10.02. 06:11

Márti5

A mi társasházunk 27 albetétes, tehát nem olyan nagy, és a társasházi törvényben nem találtam semmi utalást arra, hogy ne lehetne valaki közösképviselő a házból ellenjuttatás nélkül.

Ez így van, addig nincs ezzel gond, amíg csakis közös képviselőnek hívják, azonban semmilyen olyan döntést nem hozhat, ami már a társasházkezelés fogalmába tartozik. Ahhoz ugyanis már kell a szakmai képzettség is.

valójában mi csak megakarunk szabadulni tőle, és majd utána nyugodtan keresni egy másik közösképviselőt, addig meg mi is tudnánk csinálni az ügyvezetést, számlákat kifizetni, stb., 7 éven át már csináltuk korábban.

Ezt nyilván elvállalhatja így bárki a házban, azonban ha én ott laknék, tuti, hogy nem vállalnám fel. Ilyen korlátok között ugyanis eléggé nehéz lenne dolgozni - főleg úgy, hogy csak egy hatalmas plusz feladat lenne a magánélet mellett anyagi juttatás nélkül, de még az is vele jár, hogy simán felelősségre vonhatnak bármilyen döntésért. No szóval bolond ember, aki ezt bevállalja.

Szomorú örökös #   2020.10.02. 05:44

Márti5

azért igen, hogy a jegyzőkönyvben amit ő fog megírni, nem lesznek benne a rá terhelő szavak vagy mondatok, pl. amikor én azt mondtam, hogy ő kétszeresen is megszegte a megbízási szerződést (nem kért ajánlatot, és 500 ezer Ft felett közgyűlési határozat kell egy munkához

Igen, itt az általad bemásolt szerződés szerint vétett a közös képviselő. Bár továbbra is azt azért megjegyzem, hogy most, mikor gyakorlatilag nagyon lehűlt a levegő, akkor ő a ház érdekeit nézte, hogy a hiba mielőbb kijavításra kerüljön. Feltételezem - kihangsúlyozom, csak feltételezem - hogy a másik, általatok közgyűlésileg kiválasztott árajánlat kivitelezője nem azonnal látott volna a munkához és ő nem akarta azt bevállalni, hogy a gázművek épp most, a fűtési szezon elején lekapcsolja a gázszolgáltatást a házban, mert azért tuti megint balhé lett volna. Márpedig ha szivárgás van, ha rossz a vezeték, akkor ők kőkeményen megteszik és utána nagyon nehéz visszacsinálni, hiába is javíttatjátok ki. Akkor egy darabig nagy valószínűséggel villanyfűtésre lett volna lehetőség a lakásokban. De mint mondtam, ez csak egy feltételezett verzió a részemről.

Megbízó és megbízott tudomásul veszi, hogy egymás tudomása nélkül munkát nem rendelhet meg

Mondjuk ez a mondat kicsit furcsa számomra a szerződésből, mert gyakorlatilag ezen pont alapján semmilyen szinten nincs önállósága nálatok a közös képviselőnek. Ha minden egyes aprócska feladathoz a társasház esetenkénti beleegyezése kell, akkor az nagyon döcögősen fog mindig is haladni. Tudok olyan történetről, amikor eldugult a lefolyó és mikor duguláselhárítót kerestek, akkor a lakók közölték, hogy „csakis árajánlatot” kérnek, nem azonnali munkavégzést...csak gondolj bele, milyen érzés lehetett, hogy a vállalkozó kijelöléséig ott úszik a ház a sz@rban. :-D

Szóval ezen kontexusban gyakorlatilag csak egy „feladat-végrehajtó”, nem pedig közös képviselő az, akit megválasztotok. :-(

ráadásul ajánlat nélkül a munka napján még szerződést is kötött a vállalkozóval a fix vég összegről!

Nyilván, mert anélkül ekkora összeget nem fizethetett volna ki a vállalkozónak. Azt mondjuk nem értem, hogy mi az a 200 ezer forint, amit szerintetek jogtalanul számolt fel a vállalkozó...érdekes hozzáállás, amikor majd a megrendelő mondja meg a munka elvégzése után, hogy mennyit akar fizetni egy munka végén a vállalkozónak, pedig a szerződés pont arról szól, hogy mindkét fél kötelezettséget vállal és ahhoz tartja is magát végig. Ha így álltok hozzá, akkor lesz még sok bajotok a kivitelezőkkel úgy nagy általánosságban. :-O

erre ő csak azt válaszolta, hogy igen, ez az én saram. Vagyis el ismerte, hogy valóban többszörösen is megszegte a megbízási szerződést....Tehát ha ez és más őrá hátrányos mondatok nem lesznek a jegyzőkönyvben, akkor én kérhetem, hogy egészítse ki a jegyzőkönyvet, hogy az megfeleljen a valóságnak

Hidd el, ha nem akar magának bajt, akkor ez is benne lesz, meg az is, amit te olvastál a fejére. Ha az, ami a szerződésszegéséről elhangzott a közgyűlésen, nem lesz benne, akkor valóban megvan a jogod, hogy ne hitelesítsd. De ahogy a korábban okoskodó hozzászóló célozgatott rá, azt nem teheted meg, hogy arra szólítod fel, hogy a lemondását hagyja ki belőle, mert ti akartok felmondani neki. :-)

Egy a lényeg, a jelen helyzet szerint fizetni kell a juttatását a felmondási idő alatt. Viszont a törvény alapján addig ő bizony közös képviselőként el kell lássa a feladatát. Viszont ha az lejár, akkor utána már semmit nem követelhettek tőle, hogy elvégezzen. A társasház anyagát átadja, elszámol mindennel és angolosan távozik.

Utána felelősségre vonni a tettéért már csak törvényességi eljárás esetén lehet, az pedig úgy tudom, hogy a jegyzőnél kezdeményezhető.

Márti5 #   2020.10.01. 23:47

Azért az 1 havi közösképviselői díjért nem aggódunk, viszont azért igen, hogy a jegyzőkönyvben amit ő fog megírni, nem lesznek benne a rá terhelő szavak vagy mondatok, pl. amikor én azt mondtam, hogy ő kétszeresen is megszegte a megbízási szerződést (nem kért ajánlatot, és 500 ezer Ft felett közgyűlési határozat kell egy munkához, ráadásul ajánlat nélkül a munka napján még szerződést is kötött a vállalkozóval a fix vég összegről!) erre ő csak azt válaszolta, hogy "igen, ez az én saram." Vagyis el ismerte, hogy valóban többszörösen is megszegte a megbízási szerződést.

Tehát ha ez és más őrá hátrányos mondatok nem lesznek a jegyzőkönyvben, akkor én kérhetem, hogy egészítse ki a jegyzőkönyvet, hogy az megfeleljen a valóságnak, de ezzel meglehetősen elhúzódhat a jegyzőkönyv megírása amire viszont S.O.S. szükség van egy új közösképviselő megválasztásához is, mert utána a banknak fog kelleni az a jegyzőkönyv is ahol az előző közösképviselő lemondott, nem csak az új beiktatását tartalmazó.

Tehát, hogyan lehet kényszeríteni a jegyzőkönyv írót a korrekcióra, ebben az esetben a lemondott közösképviselőt? És ha nem módosítja, akkor mi a megoldás? Írni egy másik másik jegyzőkönyvet erről az incidensről mint SZVB elnök, amiben viszont a valós tények lennének leírva? Vagy pedig addig nem aláírni egy jegyzőkönyvet amíg azt a két hitelesítő nem hagyja jóvá?

Vagy esetleg a hitelesítők írhatnak egy megjegyzést az aláírások alá, hogy mi hiányzik vagy hibás a jegyzőkönyvben?

És az is lehetséges, hogy nem kell megvárni a jegyzőkönyvet, anélkül is tarthatunk egy közgyűlést ahol megválasztunk egy új közös képviselőt?

A mi társasházunk 27 albetétes, tehát nem olyan nagy, és a társasházi törvényben nem találtam semmi utalást arra, hogy ne lehetne valaki közösképviselő a házból ellenjuttatás nélkül. (valójában mi csak megakarunk szabadulni tőle, és majd utána nyugodtan keresni egy másik közösképviselőt, addig meg mi is tudnánk csinálni az ügyvezetést, számlákat kifizetni, stb., 7 éven át már csináltuk korábban.)

Itt az idevonatkozó rész a megbízási szerződésből:

...
3.4. Megbízó és megbízott tudomásul veszi, hogy egymás tudomása nélkül munkát nem rendelhet meg. A Társasház üzemeltetésével, felújításával kapcsolatos bárminemű, sürgős munka (csőtörés, áramkimaradás) esetén egymást írásban vagy szóban a munkák elvégzését megelőzően, ennek sikertelensége esetén a munkák megrendelésével egyidejűleg értesítenie kell. A halaszthatatlan, de a költségvetésben nem szereplő munkák esetében az SZMSZ-ben részletezett feltételek esetén sürgősségi közgyűlést kell összehívni.

4.10. Megbízott a várhatóan nagyobb volumenű munkák esetében előzetesen árajánlatokat szerez be, amelynek jóváhagyása nélkül a Megbízott érvényesen nem vállalhat kötelezettséget az adott ajánlat tekintetében. Felek az írásbeli jóváhagyási jogosultság tekintetében az alábbiak szerint állapodnak meg: Árajánlat beszerzésére a Társasház is jogosult.

bruttó 500.000,- Ft meghaladó munka esetében Megbízó részére közgyűlés jogosult írásban megadni Megbízott számára a kötelezettségvállalásra vonatkozó jóváhagyást.

4.11. Megbízott a pénz- és számlakezelés során a kifizetések időbeni teljesítése érdekében a Megbízott a Megbízó érdekeit figyelembe vevő jó gazda gondosságával jár el. A számlák jogosságát, formai, tartalmi, értékbeli szabályosságát és helyességét ellenőrzi, melyet Megbízott számítógépes kapcsolatán keresztül Megbízónak előzetesen megküld.
...

Szomorú örökös #   2020.10.01. 23:04

Nem mellesleg a jegyzőkönyv hitelesítőnek nincs joga felülbírálni annak tartalmát, ha az teljesen egy az egyben azt tartalmazza, ami a közgyűlésen elhangzott - eleve az okos összetételű házaknál hangfelvétel alapján készül. És kb. akkor annyi a dolga vele, mint Áder Jánosnak a parlament által hozott törvényekkel. Aláírja! Pont!

Szomorú örökös #   2020.10.01. 22:01

Márti5

Most vettem csak észre a vége szöveget:

Az is kérdéses, hogyha egyáltalán megírja a jegyzőkönyvet (aminek az egyik hitelesítője én vagyok), akkor abban mennyi lesz abból a témából ahol mi ráolvastuk, hogy milyen hibákat követett el és hogyan szegte meg a megbízási szerződést is.

Ha megírja azt a jegyzőkönyvet, akkor az is tuti benne lesz, hogy ő élt a rendes felmondás jogával, ami után már nem tudtok neki rendkívüli módon felmondani és természetesen megvonni tőle se fog menni a javadalmazását a felmondási időre. Gondolkodj csak logikusan!

Mint korábban is írtam, a szerződésszegő magatartása - ami még mindig nem tudjuk, hogy az volt-e valójában, mert a szerződés többi részét nem mutattad meg - egy külön történet. Természetesen ha valóban megszegte a szerződéses kötelezettségét, akkor felelősségre vonható, de a javadalmazása jár neki ettől függetlenül. Ha nem fizetitek ki, akkor jogosan fog fizetési meghagyási eljárást kezdeményezni - aminek nyilván ha ellene mondtok, akkor per lesz, de még akkor is külön vita tárgya.

Szomorú örökös #   2020.10.01. 21:56

Nincs jegyzőkönyv! Pont a jegyzőkönyv vezetője mondott fel a háznak azon a közgyűlésen, ami ergo így nem volt.

bermuda háromszög #   2020.10.01. 21:09

Az volt a közgyűlésen ami a jegyzőnyvbe került.
Pont.

Szomorú örökös #   2020.10.01. 20:25

6 A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE
6.1 A felmondás kizárólag közgyűlési bejelentéssel történhet.

Akárhogy is nézzük, ez bizony megtörtént! Aki ezt letagadja, az bizony kőkeményen hazudik és sokba kerülhet neki ez a hazugság. Hiába nincs nyoma, egy esetleges eljárás esetén ha csak egyetlen lakó is tanúsítja a közgyűlési lemondás bejelentését, akkor hatalmas lekváros bukta van és nagy valószínűséggel nem csak a felmondási időre járó juttatásba kerül a háznak. Pont!

bermuda háromszög #   2020.10.01. 20:01

Márti5

A közgyűlés végén a közösképviselő lemondott és haza is ment
Ez azt jelenti hogy nincs nyoma?
Ha nincs, akkor felmondhattok

Szomorú örökös #   2020.10.01. 18:52

Márti5

Megbízott túllépi a jelen szerződés által meghatározott jogkörét, és ezzel a Th-nak kárt okoz.

Te csak a felmondási lehetőségek részét tetted be, így azt, hogy mi a jogköre a közös képviselőnek, azt mi nem tudhatjuk. Eddig azt csakis a te elmondásodból ismerjük itt. Hogy ez megegyezik-e a közös képviselővel megkötött szerződéssel, az egyelőre rejtély.

A rendkívüli, azonnali hatállyal történő felmondás jogát az egyik fél kizárólag a másik szerződő fél szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelességszegése, jogszabálysértése, továbbá szándékosan károkozó magatartása esetén gyakorolhatja. Az összes egyéb esetben a szerződés csak rendes felmondással szüntethető meg.

Itt pontosan az szerepel, hogy milyen feltételek teljesülése esetén lehet azonnal felmondani, de hogy ezek teljesülnek valóban-e az elkövetett dolgokkal, azt már szerintem csakis jogász döntheti el, nem a lakók.

Mindent összefoglalva kétségtelen, hogy amennyiben valóban szerződést szegett, akkor felmondhatnátok neki, azonban itt már erre nincs szükség, mivel a közös képviselő önként távozott, ti pedig kereshettek újat.

Úgytűnik nekem, hogy a 6/3/c alapján mi is felmondhattunk volna neki (rendkívüli módon) és akkor nem járna neki semmi sem.

Hát ezzel már elkéstetek, mert ő mondott fel, az pedig ahogyan a szerződésben is szerepel - te másoltad ide - közgyűlési bejelentés alapján történt, ergo nagy valószínűséggel szabályos. Sőt ha megvonjátok a juttatását a felmondási időre, akkor ő indíthat ellenetek polgári eljárást. Azt ugyanis nincs jogotok visszatartani. Két különböző dolog a javadalmazás és a károkozás. Előbbi ugyanis a szerződés alapján jár, utóbbi pedig még addig abszolút nem bizonyított, amíg hatósági határozat nincs róla.

ijesztgetett minket azzal is, hogy csak hivatásos közösképviselő veheti át a házat valami új törvény szerint. (amiről idáig nem találtam semmi kézzel foghatót.)

Szerintem a társasház mérete, lakásszáma indokolhatja - ő valószínűleg erre gondolt - hogy nem egy önjelölt közös képviselő végezheti ezt a munkát, hanem csakis olyan, aki az ehhez szükséges képzettséggel rendelkezik és regisztrálta magát az országos nyilvántartási rendszerben, azaz eltiltás hatálya alatt nem áll.

drbjozsef #   2020.10.01. 15:07

Díjazás jár, nem kérdés. Munka alól persze felmenthetitek, ha az kérdés.

Aztán az más történet, hogy ha kárt okozott a társasháznak, akkor felelősségre vonható természetesen.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Márti5 #   2020.10.01. 14:53

Ide beillesztem a megbízási szerződés felmondással kapcsolatos szakaszt:
====
6 A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

6.1 Jelen szerződés mindkét részről megszűnhet rendes vagy rendkívüli felmondás gyakorlása, továbbá a felek közös megegyezése útján. A felmondás kizárólag közgyűlési bejelentéssel történhet. A rendes és a rendkívüli felmondás egyaránt a jövőre nézve szünteti meg a felek között a jogviszonyt.

6.2 A rendes felmondás esetén a felmondási idő 30 (harminc) nap. A felek a felmondási időt naptári napban számítják. A felmondási idő alatt a Megbízott részére teljes díjazás jár.

6.3 A rendkívüli, azonnali hatállyal történő felmondás jogát az egyik fél kizárólag a másik szerződő fél szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelességszegése, jogszabálysértése, továbbá szándékosan károkozó magatartása esetén gyakorolhatja. Az összes egyéb esetben a szerződés csak rendes felmondással szüntethető meg. A rendkívüli felmondás az erről szóló jognyilatkozatban foglalt határidőben szűnik meg, ilyen rendelkezés hiányában azonnali hatályú. Rendkívüli felmondás esetén a felek haladéktalanul kötelesek egymással elszámolni.
Súlyos szerződésszegésnek minősül:

  1. Megbízott nem tud elszámolni a rábízott összegekkel.
  2. Megbízott önhibájából nem biztosítja az épület rendeltetésszerű üzemelését (A rendeltetésszerű használat jelenti a közüzemi szolgáltatások, lift, takarítás stb. biztosítását és ellenőrzését, továbbá a közös tulajdonú épületrészek, nyílászárók stb. használatra alkalmas állapotának megőrzését.)
  3. Megbízott túllépi a jelen szerződés által meghatározott jogkörét, és ezzel a Th-nak kárt okoz.
  4. a Megbízott nem vagy csak késve tesz eleget ezen szerződésben vállalt feladatainak és ezzel Megbízónak kárt vagy jelentős hátrányt okoz, ami keletkezhet a Tház rendszeres bejárásának elmulasztásából.
  5. Megbízó a fizetési kötelezettségének több alkalommal nem tesz eleget, Megbízottnak a Társasház közgyűlése által elfogadott munkadíja nem biztosítható

6.4 A Felek a jogviszonyt a jövőre nézve, közös megegyezéssel is megszüntethetik. Ebben az esetben a jogviszony a Felek között azon a napon szűnik meg, amelyben a Felek egymással megállapodnak. A Megbízó részéről megállapodás alatt a közgyűlés erre vonatkozó határozatát kell érteni.

6.5 Legkésőbb a jogviszony megszűnésének napját követő 30. napon a Felek kötelesek egymással a képviseleti díj tekintetében elszámolni, valamint Megbízott köteles a Megbízó iratanyagát (2019. év könyvelési és Társasház fontosabb dokumentumait, pl. SZMSZ, Alapító okirat, stb.) a Megbízó kijelölt képviselője részére átadni. Az átadás-átvételről a felek tételes írásbeli jegyzőkönyvet állítanak ki, az átadás-átvétel helye a Megbízott székhelye.
==

Úgytűnik nekem, hogy a 6/3/c alapján mi is felmondhattunk volna neki (rendkívüli módon) és akkor nem járna neki semmi sem.

A másik kellemetlen dolog, hogy a közgyűlés elején ő vállalta a jegyzőkönyv megírását, ami tudom, hogy egy kapitális szarvas hiba volt (erre nem is kérek kommenteket), és elmenőben még azt is mormogta, hogy kifogja tölteni a 90 nap felmondási idejét, persze előtte ijesztgetett minket azzal is, hogy csak hivatásos közösképviselő veheti át a házat valami új törvény szerint. (amiről idáig nem találtam semmi kézzel foghatót.)

Az is kérdéses, hogyha egyáltalán megírja a jegyzőkönyvet (aminek az egyik hitelesítője én vagyok), akkor abban mennyi lesz abból a témából ahol mi ráolvastuk, hogy milyen hibákat követett el és hogyan szegte meg a megbízási szerződést is. Ugyanis ez a jegyzőkönyv a későbbiekben még fontos dokumentum és bizonyíték lehet egy esetleges fizetési meghagyásos eljárásban (a 200 ezer Forintért amit szerintünk jogtalanul számolt fel a vállalkozó, de a volt kk szerint nem, de ez most nem témája a kérdésemnek.)

Szomorú örökös #   2020.09.30. 19:58

Márti5

Azért mondott le, mert rájött, hogy rájöttünk, hogy hogyan akart átverni minket.

Én laikusként szóltam reggel is hozzá és ez azóta sem változott. Szóval ha ez a közös képviselő kevesebbet akart elkölteni a ház pénzéből úgy, hogy a gázszivárgás megszűnjön - ne felejtsük, ezért szimplán a teljes házat kikapcsolhatják a szolgáltatásból - akkor az szerinted miért is lenne átverés?

Oké, hogy ti nem ezt szavaztátok meg, oké, hogy a szabály szerinti árajánlat kérése nélkül megjavíttatta a gázvezetéket egy brigáddal. Én ezt szimplán úgy értékelném, hogy nem költötte vég nélkül a társasház pénzét.

Egyáltalán az mennyire látszott, hogy van-e egyáltalán ennyi pénz a gázvezeték átalakító-javító munkálataira? Valljuk be, ez nem kevés pénz. Mert ha nics rá semmilyen keret, akkor hiába is szavaztátok meg, nem tudja a közös képviselő elvégeztetni. Az meg szerintem már nem az ő dolga, hogy ti megszavaztok bármit, ő meg teremtse elő a semmiből a rávalót.

Szóval én ezt annyira nem nevezném átverésnek, szimplán vészelhárítást végzett jóval kevesebb összegért. Abban pedig az előttem szólónak van igaza, hogy ha felmondotok a közös képviselőnek, akkor a felmondási időre is jár neki a juttatás. De nyilván nem akarok beleszövegelni, magam részéről kiszálltam a témából.

drbjozsef #   2020.09.30. 19:42

Márti5,

Látni kellene azt a szerződést. Ha úgy általában az van, hogy jár az egy hónap felmondási idő, akkor a munkavállaló (megbízott) felmondása esetén legfeljebb ennyit kell dolgoznia, de ettől a megbízó eltekinthet, csak ki kell fizetni az egy hónapot.

Ha van új kk, ő intézhet mindent, de ki kell fizetni az egy hónapot a réginek.

Ha úgy van benne.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Márti5 #   2020.09.30. 16:30

Szomorú örökös: Azért mondott le, mert rájött, hogy rájöttünk, hogy hogyan akart átverni minket. A gázcső szivárgott az egyik lépcsőházban 2 helyen (hegesztési varatoktoknál), kértünk ajánlatot a javításra plusz arra, hogy a csöveket kívül kijjebb vigyék 5-10 cm-er, hogy a szigetelésnél ne legyen probléma, 1,2 mill. Ft-os ajánlatot kaptunk plusz 400 ezer a gázszolgáltató közreműködése, összesen. 1,6 mill..
Közgyűlés megszavazta, a munka nap végén tudtuk meg, hogy a közösképviselő nem az eredeti vállalkozóval csináltatta meg a munkát hanem egy másikkal, nem az eredeti munkát hanem a gázcső kitoldás nélkül, csak 3 szivárgás javítása hegesztéssel potom 520 ezer Ft-ért, úgy, hogy ajánlatot erre a munkára nem kért, közgyűlést nem hívott össze (SZMSZ szerint 500 ezer felett csak közgyűlés dönthet), még az SZVB-t (minket) sem értesített, viszont a munka nap reggelén szerződést kötött a munkára és a végösszegre, tehát utólag még reklamálni sem lehet. Tehát a kk. megbízási szerződést szegett több ponton is.

Viszont a kérdésem arra vonatkozott, hogyha néhány napon belül rendkívüli közgyűlést tartunk és választunk egy új közösképviselőt vagy intézőbizottságot, akkor mi történik a 30 napos felmondási idővel, stb. lásd az eredeti kérdéseket.

drbjozsef #   2020.09.30. 11:06

Márti5,

Lemondás esetén a Tht. szerint 90 napig köteles ügyvezetőként eljárni.

Hívja össze ő a közgyűlést, szvazzatok meg ott egy másikat.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Szomorú örökös #   2020.09.30. 06:18

Márti5

A közgyűlés végén a közösképviselő lemondott és haza is ment (a közgyűlést berekeszteni is elfelejtette)

Szerintem ha jegyzőkönyvbe került a lemondása, az bőségesen elegendő lehet.
De nagyon elege lehet a házatokból, ha ennyire lelépett a közgyűlés végén. :-O

viszont a lemondása után nem is volt alkalmunk felmentést adni neki.

Nem is kell, én azt gondolom. A törvény szerint - én laikusként úgy tudom - az közös képviselő a lemondás után 90 napig - tehát nem 30 napig - még ügyvezetőként közös képviselő marad, ergo a fizetés is jár(hat) neki, viszont nyilván dolgoznia is kell(ene) érte. A feladatait, jogait viszont ti határozhatjátok meg erre az időszakra. Azonban ha lejár az ügyvezetőség, akkor nem kötelezhetitek már semmire, főleg arra nem, hogy továbbra is képviselőként járjon el. Anélkül pedig működésképtelenné válhat a társasház.

Ha viszont a pénzkezelési jogot visszavonjátok tőle már a felmondás idejére is, akkor abszolút nem fog tudni működni a társasház, mert semmilyen számlát nem fogtok tudni kiegyenlíteni.

Márti5 #   2020.09.30. 02:16

A közgyűlés végén a közösképviselő lemondott és haza is ment (a közgyűlést berekeszteni is elfelejtette), viszont a lemondása után nem is volt alkalmunk felmentést adni neki.

Megbízási szerződés szerint 30 nap a felmondási idő.

Ez azt jelenti, hogy ha 3 nap múlva az SZVB elnöke összehív egy rendkívüli közgyűlést,

a felmentésre

a közösképviselőtől visszavonni a pénzkezelési jogot

új közösképviselő (vagy intéző bizottság) választásra

a pénzkezelési jog megadása

stb.

akkor még neki joga van 30 napig ügyintézni és átutalni magának a fizetését

vagy

csak a pénz jár neki még 30 napra

de nem kell két gyufát sem keresztbe tennie főleg ha már van új közösképviselő vagy intézőbizottság?

És ha a megbízási szerződés 30 napja miatt a máre lemondott (de még nem felmentett) közösképviselő még mindig "képben van", ez azt jelenti, hogy még mindig ő köteles összehívni a közgyűlést ha az SZVB erre felkéri (pl. új közösképviselő megválasztására)
vagy az SZVB-nek kell a közgyűlést összehívnia és a közösképviselőnek már csak egy dolga maradt, számlákat kifizetni illetve az online banking rendszerben?