Fórum büntetőjog régebbi elöl     új hozzászólás


Sapkával vagy sapka nélkül?

ludvigvanmozart # e-mail 2004.09.13. 23:08

eGY RENDÕRI INTÉZKEDÉS lehet sok esetben jogszerűtlen itt azonban egészen másról van szó ZSOLT.
Ez a derék elnök asszony-kapitány páros még csak kísérletet se tett arra, hogy jogi keretek között realizálja az egyébként igen sok sebből vérző és kizárólag csókosnak, kebelbelinek kreált bírósági döntést. És ez nem jogszerűtlenség, hanem gazemberség.
Egyébként gondolkodtam azon, hogy ellenállok, de ismerve az erőviszonyokat sok esélyem nem lett volna. Aztán arra is gondoltam, hogy a gyerek számára se lett volna pozitív élmény padlón látni az apját.
De ha tudsz hasonló eseteket, kérlek írd meg.
Szerintem ezek ellen csak a nyilvánossőág segít.

Csontoszs # e-mail 2004.09.13. 20:22

Azért halkan annyit jegyeznék meg, hogy természetesen a rendőrségi intézkedés jogszerűtlenségét általánosságban értettem, amir e a Te általad írtak is ráillenek. természetesen azért lehetnek olyan helyzetek, illetve maga a közig. eljárás olyan szakaszban, ahol már jogszerűen kérhetnek karhatalmi segítséget.

Tehát a rendelkezésre álló adtok szerint...:)

Csontos Zsolt

Csontoszs # e-mail 2004.09.13. 20:19

No comment...

Az én lakásomba ilyen esetben csak rajtam keresztül jött volna be rendőr, vagy bárki más. de ebben azesetben már sokkal súlyosabb jogkövetkezményekkel számoltak volna. persze tudom, hogy ezt az "átlag" állampolgár nem tudja és másként éli meg. ezzel élt és élni is fog mindig minden hatóság, legyen az rendőrség vagy egy közig szerv.

A korsó pedig tényleg addig jár a kútra...

Csontos Zsolt

ludvigvanmozart # e-mail 2004.09.13. 17:56

Ezt illetve ezeket a történeteket senki se mondja másképp, max. eltérőek a következtetések.
L. Sándor se tagadja az alábbiakat:

  • ő telefonált az ÜTI-nek
  • a végzés nem volt náluk
  • a végzés szerint, de a tv. szerint is a gyámhivatal a végrehajtó
  • a rendőrök 55 percig "intézkedtek" a lakásomban
  • L. Sándor végig a helyszínen tartózkodott
  • a gyereket elvitték.

SZÓVAL NEM KELL ITT mindenkit meghallgatni, mert L. Sándor se állítana mást, márha itt megszólalna.
Csak tudod, mindezekre nem kerülhetett volna sor, ha mondjuk akkor megköszönik neki a közreműködést amikor 4 hétre "elidegenítette" lakóingatlanát, pont annyi időre amely alatt felmarkolhatott némi készpénzt a BM-től mint csóró lakással nem rendelkező.
Vizsgálat persze már akkor is volt...

ludvigvanmozart # e-mail 2004.09.13. 17:41

Hát tudod ZSOLT ABBAN NAGYON IGAZAD VAN, HOGY NEM RENDÕRSÉGI HATÁSKÖR.
De ha tegyük fel az lenne, akkor sem ez az eljárás.
Egy valamirevaló kapitány ilyenbe egyszerűen nem mehet bele, egy esetet kivéve: ha biztos lehet benne, hogy hajaszála se görbül.
A szécsényi utcai "intézkedés" szerintem eszébe se jutott volna, ha nem lett volna biztos a dolgában. Mert volt azért neki ezen túlmenően is ügye, de mindegyiket megúszta.

Nick Name # e-mail 2004.09.13. 05:35

Tudod, ezekkel mind az a baj, hogy ahány részttvevője van a történetnek, annyiféleképp mondják el. Így biztosak abban lehetünk, amelyikben jogerős ítélet van. Véleményt meg arról tudunk mondani, ahol már minden felet meghallgattunk.

Viszont, ha te vagy a férj, akkor megnyugodhatsz: minden korsó addig jár a kútra, amíg el nem törik, lám kaptitány úr is - egyelőre elsőfokon - egyszer már elhasalt.

Nick Name

ludvigvanmozart # e-mail 2004.09.12. 22:35

Említettem, hogy még szólok az ideiglenes intézkedésről.
SZÓVAL az elnökasszony stb., mikor elvált volt férjétől, nagy sietségében ottfelejtette gyermekét az apjánál. Aztán erről a bontóperben egyezséget is kötöttek, amelyet a bíróság jóvá is hagyott.
Az elnökasszony persze hamar kapcsolt: nincs ez jól így, nosza pert indított.
Na a LB. kijelölte az eljárás lefolytatására Heves megyét, ezen belül Hatvant.
Na most figyeljetek!
március 4. megérkezik az akta HATVAnba.
március12. felperesi édesanya, elnökasszony beadványt intéz a bírósághoz Tőzsér Lajos tanácsvez. bíróhoz címezve, hogy ugyan tessék már mielőbb tárgyalási határnapot kitűzni, mert közeleg a tavaszi szünet én ezt az édesanya elnökasszony már szeretné a gyermekével tölteni.
március 13. Tőzsér Lajos nem tűz ki határnapot, hanem ideiglenes intézkedéssel a tavaszi aszünet időtartamára előzetesen végrehajtandóan odaadja a gyermeket az elnökasszony édesanya felperesnek.
Na ebből az ideiglenes intézkedésből származtak aztán a bonyodalmak.

ludvigvanmozart # e-mail 2004.09.12. 22:17

Szóval az eset lement simán, de az a hülye volt férj feljelentette a kapitány "urat" és derék szolgáit. Ez az ökör ugyanis úgy gondolkodott azzal a madárnyi agyával, hogy ilyesmi mindennapos lehet Kolumbiában vagy Guatemalában, de nem lenne szabad előfordulnia a rendszerváltáson 7 évvel odébblevő Magyarországon.
Meg is indult az eljárás, de valamilyen megmagyarázhatatlan ok miatt gyaúsítottat már csak feddhetetlen jellemű kapitányunkból csináltak. AZ intézkedőkből meg természetesen tanúk lettek.
Aztán egy szép napon az addig elszántan nyomozó ügyészség agya is megvilágosodott. ITT szó se lehet bűncselekményről, hiszen az édesanya, hitves és bírósági elnök jogosan vihette el gyermekét. Arról meg aztán nem is beszélve, hogy nem bizonyítható a kapitányi parancsadás. AZÉRT NEM, MERT EZT CSUPÁN egy ember állította, maga az ÜTI. Igenám, de ezzel szemben a kapitány és a bírósági elnökasszony egybehangzóan vallották, hogy itt nem történt más, mint egy afféle kis bejelentés. Annyi vér azért az ügyész pucájában is volt, hogy odaírta a végére: azért határozott így mert így döntött a LÜ. Nyomfel. Főoszt. Merthát azért az igazán szakértők mégiscsak ott ülnek.
De hogy az a megátalkodott volt férj ne érezze magát olyan nagy biztonságban, fel kellett őt jelenteni, méghozzá az édesanya, hitves és büntetőbíró elnök asszony által. Ez a semmirekellő elkövette ugyanis gyermeke sérelmére a személyi szabadság megsértését.
Na ez az ügy zárult nemrégiben bűncselekményhiányos felmentéssel.
Igaz, hogy a büntető eljárás 6 évig és 1 hónapig tartott, de kit érdekel ez? AZ egészben az volt a legszörnyűbb, hogy végig mindenki komolyan vette a munkáját, még csak el se mosolyogta magát senki .
Gondolom, kiderült, hogy a volt férj én volnék.

Csontoszs # e-mail 2004.09.12. 21:54

Tisztelettel:

Várom a folyt köv-t, de azért egy biztos. EZ ha egyéb dolog nem valósul meg, NEM rendőrségi hatáskör. SEMMI közünk hozzá. Adott esetben csak, és csakis arra lehet "jó" ilyen helyzetben rendőrt hívni, hogy egy későbbi családjogi perben az adottszituációt kellően bizonyítani lehssen, de a rendőrség ekkor is köszönhet, és elmehet.

A kapitány magánemberként kint, míg beosztottjai bent... érdekes. Ezt nem is kívánom kommentálni, semmiylen bűncselekményről nincs szó - mármint az intézkedés szempontjából - halaszthatatlan intézkedést nem igényel. A szerv vezetője nyilvánvalóan elfogult, etc.

Istenem. ha mesélni kezdenék hasonlókat...

Csontos Zsolt

ludvigvanmozart # e-mail 2004.09.12. 21:43

AZ úgy volt, hogy derék kapitányunk, elkísérte hitvesét, a városi bíróság elnökét a volt férj lakásához, amikor egy aszolút pártatlan ideiglenes intézkedést realizálandó el akarta vinni gyermekét. Mivel sem a volt férj, sem a gyerek nem hajlott a kérlelő szóra, kapitányunk fejében kolosszális ötlet fogalmazódott: beszólt az ÜTI-nek. Két járőr azonnal be a volt férj lakásába, 55 perc "intézkedés" és a folyt. köv.gyermeket diadalmasan vihette az édesanya. Na most amikor a rendőrök bementek a lakásba, még az abszolút pártatlan ideiglenes intézkedés se volt meg, a hitves és bírósági elnöknek kellett hazamenni érte. Addig a két rendőr természetesen benn a lakásban, a kapitány "úr" magától értetődően a legkevésbé sem parancsnoki minőségében az utcán. Hitves és bírósági elnök 10 perc múlva érkezik a teljesen pártatlan, egyébként előzetesen végrehajtható id. intézkedéssel, amelyet rendőreink gondosan tanulmányoztak. A volt férj felhívja ugyan figyelmüket, hogy a végrehajtás a gyámhivatalra tartozik, na de kit érdekel ez akkor amikor a kapitány "úr" magánemberi minőségében az utcán tartózkodik. A volt férj meg mintha csak a lónak imádkozna, mikor ilyeneket hangoztat, hogy hiszen a gyámhivatalra utalás még a végzésben is benne van. folyt.köv.

Csontoszs # e-mail 2004.09.12. 21:25

Azt mindannyin tudjuk, hogy a fórumon felmerült ügyekkel kapcsolatban SOHA nem látjuk az ügy részleteit, így nem mondunk kétséget kizáró vélemény. Véleményt és nem ítéletet!!!

Ebben Nick sem tesz másképp.

Azért: halkan jegyezzük meg, hogy a bizonyítási probléma egy dolog, de egy adott ügy vizsgálatában _ ha jól csinálják - és ítéletében is nagy szerepet játszik a logika.

Tegyük a szivünkre a kezünket, és mikor megy ki egy kapitány egy helysuínbírságopláshoz? ugyan már... Minden nélkül: amikor egy kapitány BÁRMILYEN ügyben információt kér, annak oka van. Nos ez nem egy 20 milliós csalás, kiemelt erőszakos bcs. Kimegy azért, hogy megnézze a rendőr aláírta-e a nyomtatványt, és a sapkája rajta van-e? Mert mint tudjuk a rendőr a sapkája nélkül a bűnözők játékszere.

Azért próbáljunk meg objektívek maradni.

Csontos Zsolt

Nick Name # e-mail 2004.09.11. 21:25

Akkor a helyedben nem titokzatoskodnék, hanem előállnék vele. Egyben megnyugodtam. :)

Nick Name

ludvigvanmozart # e-mail 2004.09.11. 21:03

ÚGy látom, könnyen feladod, pedig szívesen megbeszéltem volna még egy-két ügyét ennek a végtelenül derék embernek.

Nick Name # e-mail 2004.09.11. 20:40

Ja, jó.

Nick Name

ludvigvanmozart # e-mail 2004.09.11. 20:17

Vedd tudomásul Nick, hogy megsértettél, bár ezt a K. nevű 25-szörös urat nem ismerem. Egyébként sem lehet mindenki annyira kiművelt jogilag mint te.
Azt pedig azt hiszem joggal kérhetem ki a kapitány(már nem az) "úr" nevében is, hogy ocsmány balkáni módon korruptként aposztrofáld, mert bár a leírtak nagyon-nagyon igazak, jogerős ítélet azért még nincs. Ami eddig történt, az csupán egy első félidő, teli megalapozatlansággal, tévedéssel.
Én például nagyon bízom abban, hogy a másodfokú, felmentő ítélet után még a kapitányi székébe is visszahelyezik, mert nem érdemli meg, hogy egy sikerekkel teli, nagyívű pályafutás ilyen csúfosan érjen véget.
Arra pedig egyszerűen nincs magyarázat, hogy a Heves megyei sajtó pofánköpve az ártatlanság vélelmének szentséges elvét ilyen bulvárosan prejudikál. Mintha valami köze is lenne neki a Nógrádban történtekhez. Söpörjenek ők csak a saját portájukon. Neféljcsak Nógrádban ilyen tendenciózus, sugallmazó cikkek nem jelenhetnének meg.
Iróniáról pedig szó se essék. A felháborodásom pedig legalább olyan őszinte, mint Dobó István hazaszeretete.

Nick Name # e-mail 2004.09.11. 18:34

A színvonallal az a bajom, hogy ilyen stílusú hozzászólás még K. Gusztáv 25-szörös többszörös visszaesőtől is szégyellni való lenne.

Ezek szerint nem is az a baj, hogy a T. kapitány úr - ha a leírtak igazak - akkor valami ocsmány balkáni módon korrupt, hanem az, hogy ha egyszer már sikerült megúszni, akkor miért nem sikerül mindig?

Illetve mintha némi kis iróniát éreznék a hozzászólásodból. Legalábbis remélem.

Nick Name

ludvigvanmozart # e-mail 2004.09.11. 15:09

MI bajod a színvonallal?
Egy rendőr már nem várhatja el, hogy ugyanaz a bíróság mindig ugyanolyan szemüveget viseljen?
Szerintem joggal remélhette, hogy ezt az apró kis botlást ( a többihez képest!) humánusan bírálják el. Vagy nem?

Nick Name # e-mail 2004.09.11. 14:10

Mivel érdekelt a dolog, rákerestem:

http://www.hevesmegyeihirlap.hu/index.php?…

Ezek után a normális jogkövető állampolgárok meg csak abban tudnak reménykedni, nem az érintett szólt hozzá ilyen színvonalon.

Nick Name

ludvigvanmozart # e-mail 2004.09.11. 13:48

Súlyos bírósági túlkapás történt a minap Heves megyében. Az egykori szécsényi kapitány jóhiszeműen figyelmeztette rendőreit a helyes intézkedés szabályaira, többek között arra, hogy sapkát kell viselniük, ezen túlmenően meg is határozta nekik az intézkedési magatartási szabályokat és a megyei bíróság nem átallotta 10 hónap felfüggesztett szabadságvesztéssel sújtani. A napnál világosabb ugyanis, hogy derék kapitányunk jót akart.

A bíróság álláspontja megmagyarázhatatlan, annak fényében különösen, hogy ugyanez a bíróság ugyanezt a kapitányt felmentette, amikor saját céljaira használta az általa akkor irányított balassagyarmati kapitányság épületét.
Az ítélet hál\'istennek nem jogerős, a tábla bölcsességében még bízhatunk.
LE A BÍRÓI ÖNKÉNNYEL!
HEVES MEGYEI HÍRLAP SZEPT. 6. Nem volt rajtuk sapka
szept. 10. Elítélték a rendőrkapitányt