Fórum büntetőjog régebbi elöl     új hozzászólás


Gyámügy

Noaemy # e-mail 2021.03.08. 12:37

Kedves Drbjozsef!

Nagyon szépen köszönöm a segítségedet! :)

drbjozsef #   2021.03.07. 08:43

Kiki1101,

Esetetekben ez valóban viszonylag alacsony kockázat.

Ha valaki személyes kapcsolat alapján követel, rokona, ismerőse, szomszédja, barátja az adósa, akinek valamennyire ismerheti a körülményeit, ott könnyű belefutni abba, hogy tudomására jut, hogy örököl/örökölnie kellett volna az illetőnek, és akkor ha utánamegy, szinte biztosan nyeri a fedezetelvonást ilyen esetben.

Ha a hitelező egy bank, vagy mondjuk közműszoláltatónak tartozik valaki, akkor nyilván egy ilyen ügylet kibukására sokkal kisebb az esély, nyilván a rokonságnak az ilyen cégek nem mennek utána, nyilvántartásból ez nem olvasható ki.

Ha banknak tartozol, megpróbálhatod. Saját kockázatra, Btk. 405.§ alapján bűncselekményt követnél el, akár 5 évig terjedő szabadságvesztéssel. És az örökség elúszásával, és egyéb költségekkel persze.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Kiki1101 # e-mail 2021.03.06. 17:03

Nagyjából a Réka által felvetett kérdés is érdekelne.
Honnan tudja meg a bank,hogy örököltem volna?

Jelen esetben a lányom dédapja az örökhagyó,mi nem élünk együtt és a tartozásom 20 évvel ezelőtti.

Kiki1101 # e-mail 2021.03.06. 16:27

drbjozsef

Nem nézem ennyire hülyének a jogot,hanem magamat a jogban,ezért kérdeztem!

Miután a tartozás az enyém,úgy gondoltam ha visszautasítom az örökséget,akkor a gyermekemé lesz.

Erről a fedezetelvonásról ilyen formában nem hallottam,de köszönöm a felvilágosítást.

Réka* (törölt felhasználó) #   2021.03.06. 13:37

Rosszul írtam, nem én vagyok az adós, nekem tartoznak. Honnan tudom meg, hogy az adósom örökölt, és mondjuk sunyi módon kötött egy fedezetelvonó öröklési szerződést?

Réka* (törölt felhasználó) #   2021.03.06. 13:29

OK!

Jogos!
(Egyébiránt..az adós honnan tudja meg, hogy valaki örökölt? Adósként én is érintett vagyok.)

drbjozsef #   2021.03.06. 13:24

Kiki1101,

Ugyan, ugyan, tényleg ennyire hülyének nézed a jogot?
Réka szerint meg minden megoldható. Hát, nem.

Természetesen ezen esetben a hagyatékról való lemondás fedezetelvonó ügyletnek fog minősülni, és ha meg is lépitek, a lányod tűrni lesz köteles, hogy a hitelezők kielégítsék magukat az ingatlanból.

Igen, a tartozás az ilyen : elúszik az örökség.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Réka* (törölt felhasználó) #   2021.03.06. 12:48

Kiki1101!

Minden megoldható, a lényeg, hogy a pénz/föld/ingatlan a leány nevén maradjon és bármit is akarsz ezekkel tenni, vizsgálni fogják, hogy a gyermek érdekét szolgálja-e. Ingatlanvásárlásba bele szoktak egyezni.
(Ha szeretnéd kiadni, az is a kiskorú bevétele lesz, el kell vele számolnod)

Kiki1101 # e-mail 2021.03.06. 12:14

Tisztelt Fórumtagok!
Az alábbi ügy kapcsán szeretnék segítséget kérni.
Sajnos egy nagyobb összegű tartozás miatt behajtás volt kiadva ellenem,majd átmenetileg a behajthatatlanság miatt maradt a fizetés letiltása.
Most örököltem (folyamatban van) földtulajdont,de valószínűleg ez is elúszna emiatt.
Visszautasítva a kiskorú lányomra száll.
A kérdésem arra irányul,hogy a gyámügy közreműködésével ez eladható?
Az érte kapott összegből ha veszünk egy házat a lányomnak,ezt is a gyámügy intézi?
Nem gond,ha megmarad neki a pénz mire nagykorú lesz,de lakásvásárlás miatt jól jönne.
Köszönöm!

drbjozsef #   2021.03.05. 14:48

Noaemy,

Szerintem érvényes arra is. Hiába van benne, hogy az "érvényessége 180 nap", ha egyszer a törvény 3 hónapnál nem régebbit ír elő, akkor olyan kell. Vagy ezt, vagy azt, de mindkettő 3 hónapon belüli legyen, szerintem ez így értelmezendő. Kivéve az illetékhivatalt.

Bár logikailag miért jó annak a 6 hónapos is, másfajta meg miért nem, azt én sem értem. Nem logikus, de a jogszabályok nem erről híresek.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Noaemy # e-mail 2021.03.05. 08:57

Kedves Drbjozsef!

Köszönöm a válaszod! :)

A kérdésem lényege, hogy a "3 hónapnál nem régebbi" időmeghatározás az ingatlanközvetítésre feljogosított bármely szerv értékbecslésére is érvényes vagy sem, továbbá, ha az értékbecslés tartalmazza az érvényességét az irányadó?
Az értékbecslés időpontjának elfogadhatóságán van a hangsúly.

Megkérdeztem, és amennyiben egyértelmű választ kaptam volna, nem tettem volna fel itt a kérdésemet. :)

drbjozsef #   2021.03.04. 16:34

Ezek alapján elfogadható a mellékelt értékbecslés?

Ezek alapján ki tudhatja.
Meg mondom őszintén, én nem tudom, pontosan melyik "szerv" lehetfeljogosítva ingatlanközvetítésre, de ebből úgy hangzik, hogy a Duna House, vagy bármilyen ingatlanos nem lesz megfelelő.

A „A jogi képviselő által benyújtott ingatlan forgalmi értékbecslés” pedig nem egy egzakt kategória. Neked, vagy neki kellene ezt tudnia, mi ez. Sőt, neki tudnia kellene, hogy jó-e.

Miért nem kérdezed meg tőle?

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Noaemy # e-mail 2021.03.04. 11:42

Kedves Fórumozók!

Az alábbi esetre vonatkozóan szeretném a véleményetek kikérni:
Adásvétel jogügylet gyámhatósági jóváhagyásáról van szó, melyben eladó kiskorú, vevő önkormányzat.
A jogi képviselő által benyújtott ingatlan forgalmi értékbecslés 2020. 09. 01. napján készült, és azt tartalmazza, hogy az érvényessége 180. nap.
A szerződést febr. 24-én írták alá. A jóváhagyás iránti kérelem márc. 3-án érkezett.
A Gyer. szerint:
153. § (1) A jóváhagyás iránti kérelemhez mellékelni kell

  1. az ingatlanra vonatkozó szerződés egy eredeti és három másolati példányát,
  2. 3 hónapnál nem régebbi adó- és értékbizonyítványt, vagy az ingatlanközvetítésre feljogosított bármely szerv értékbecslését, kivéve, ha az ingatlan értékét az illetékhivatal 6 hónapnál nem régebben már megállapította,

Ezek alapján elfogadható a mellékelt értékbecslés?

Előre is köszönöm a segítséget!

rigoz # e-mail 2020.10.28. 16:07
  • Végrehajtást a végrehajtható határozat meghozatalára irányuló eljárásban elsőfokon eljárt bíróságtól, illetve az ilyen határozatot hozó közjegyzőtől lehet kérni. A kérelmet rendszeresített formanyomtatványon (kérelem végrehajtási lap kibocsátása iránt/kérelem fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelésére) kell előterjeszteni.
rigoz # e-mail 2020.10.28. 15:38

Végrehajtást a végrehajtható határozat meghozatalára irányuló eljárás

Meghatározott cselekmény végrehajtásánál a végrehajtó alapvetően teljesítési bírságot szabhat ki folytatólagosan emelkedő összegben egészen addig, amíg a teljesítés meg nem történik.

Bizonyos eljárásokban pedig rendőri közreműködéssel van helye a cselekmény foganatba vételének (lakás kiürítése nemperes eljárásban, lakás kiürítése ítélet alapján, gyermek átadása (ha erre felszólítás ellenére nem került sor).

Jelen esetben utóbbi feltétele szerintem nem áll meg, legalábbis a rendelkezésre álló adatok alapján.

Ha egyszer joga van az iletőnek használni a lakást, Én erre a megállapításra jutottam és nincs a jóváhagyott egyezségben ez kifejezetten megtiltva, nem tilos és így nem is kényszeríthető sehogy sem abban, hogy használja-e valaki vele együtt a lakás.

Ha egyszer oda lett neki ajándékozva vagy használati jogot szerzett rajta, akkor ez van.

A végrehajtási eljárás - ha az eredménnyel zárul - jegyzőkönyvvel zárul, mely ennek tényét megállapítja. Egyúttal a végrehajtó díjjegyzéket állít ki, melyben meghatározza és levezeti a felmerült költségeket és a még meg nem fizetett költségek viselését előírja. A meg nem fizetett költség körében a végrehajtást folytathatja a végrehajtó, míg azok meg nem térülnek, illetve utóbbi elévüléséig.

Új kérdéselem a használat körében keletkezett rezsiszámlák kérdése, melyrőlkorábban nem tett említést.

Azt jogilag annak kell megfizenti

Ha az a gondja, hogy ezt Ön fizeti, de a kedves illető nem téríti meg, ebből származó kárát külön perben

A perbe be kell vonni törvényes képviselőként a gondnokot is.

Ha a követelés összege a 3 millió forintot nem éri el, mindenekelőtt kérnie kell fizetési meghagyás kibocsátását is.

A kérelmet a lakáshasználó ellen kell előterjeszteni, de hivatkozni kell arra, hogy gondnoka van és a gondnok ismert elérhetőségét is rögzíteni kell. A közjegyző valószínűleg kérni fogja a gondnokrendelő határozat
és a jogerős gondnokság alá helyező ítélet csatolását is.

Dzsino3 # e-mail 2020.10.28. 14:06

Mélyen tisztelt rigoz fórumtárs.

kérni kell a végrehajtását?

Végrehajtónál tudja majd gondolom ezt megtenni, ugye?
Mit tud tenni, amennyiben, 1-2 alkalommal, tettenérés, el fogják, küldeni a végrehajtók az illetéktelen személyt, és vagy személyeket, mint ezidáig ezt, a Rendőrök is megtettek. Viszont az illetéktelent, édesapja újra, és újra beengedi, ezzel fiának a nevére átíratott, közműfogyasztások költségét, jogtalanul jelentősen megemelkedve fogyasztanak, melyet fia már így nem is akar, és is nem győz fizetni, ugyanis, nem hogy a havi 40.000 Ft felett fogyasztanak, hanem még a polgári megállapodás okirat, áttanulmányozása szerint, ezen összeg ezen esetben már, nem is járna édesapjának, ameddíg édesapja ezt a megállapodást megszegi. Illetőleg édesapjának az adott hónapban keletkezett többletet, ki kellene fizetnie el kellene kettőjük között számolniuk. Amit persze sem a gondnoka, nem kíván megtenni.
A végrehajtó szolgálata igénybevételét követően, gondolom a végrehajtó kiállít egy hivatalos papírt, a munkájuk elvégeztét követően, és ezen papírból kap Fiú is, és ezzel újabb polgári perben tudja majd érvényesíteni esetlegesen jogait? Tehát ismét egy hosszan tartó pereskedés lenne a vége?

rigoz # e-mail 2020.10.25. 17:45

Erre pofon egyszerű a válasz: ha ezt az egyezséget jóváhagyta a bíróság vagy közjegyző jogerős végzéssel, kérni kell a végrehajtását annak, akinek a javára abban kötelezettség megállapításra került!

Ha nem hagyta jóvá, akkor a gondnokhoz kell fordulni és vele és a gondnokolttal közösen kérni a jóváhagyást!

Ilyen egyszerű a megoldás, ha erről van leírt és aláírt egyezségi megállapodás.

Ha nincs, akkor sajnos perelni kell, bár Én arra következtettem az elég hosszadalmas és kissé zavaros elírásból, hogy jóváhagyott egyezségük van az úrral.

Azzal, hogy kit enged be apuka, kit nem az általa használt lakásba, amire van jogcíme, nem nagyon befolyásolhatja.

Főleg nem büntetőjogi úton.

Ugyanis egyrészt ez nem egy bérleti szerződés - tehát erre tekintettel nem keletkezik felmondási jog -, másrészt az ajándékozás jellegénél fogva az ajándékozó rendelkezési joga megszűnik az ajándékozással. Bár, mivel rendszeres ellenszolgáltatást kért cserébe az "ajándékozó", szerintem ez ajándékozásnak nem is lehet tekinteni.

Az ajándékozás lényege ugyanis, hogy ellenszolgáltatás nélkül ad valaki valamit valakinek.

A valótlan tényállításokkal megint csak nem lehet mit kezdeni. Amennyiben azok nem becsület csorbítására alkalmasok objektíve persze.

Dzsino3 # e-mail 2020.10.25. 17:36

A leirt tényállásból következik, hogy ajándékozás címen került fia tulajdonába az ingatlan, de ténylegesen ezért az ingatlanért, a fia kifizetett egy összegben 4 mFt és vállalta, hogy édesapja élete végéig megfizet havi 40.000 Ft teljesítését, a független megállapodás okiratban leirtaknak megfelelőképp. Édesapja vállalása ellenére idegen személyeket enged be, részben valós, részben pedig valótlan dolgokat állít.
Ez utóbbi megállapodást szeretné fia betartatni édesapjával. Erre keresne fia egy törvényes végleges, megoldást.

rigoz # e-mail 2020.10.25. 15:15

Egy újabb megállapodást a gondnok a gondnokolttal együtt kell ellenjegyezzen, annak érvényessége nem függ a gondok személyének időközbeni változásától. A gondnok a gondnokolt törvényes képviselője és mint ilyen a gondnokolt nevében nyilatkozik, nem a sajátjában és nem is a gyámhivatal nevében.

Ingatlannal kapcsolatos ügyekhez egyébként alapvetően a gyámhivatal hozzájárulása is kell az érvényes nyilatkozattételhez.

rigoz # e-mail 2020.10.25. 15:14

@Dzsino3: Tehát nagyon sommásan mert ez iszonyat hosszú és rizsás: kötött egy később gondnokság alá helyezettel egy eltartási szerződést, amit Ő nem tartott be, bíróság előtt megegyeztek, de nem tartja az egyezséget.

A gondnokság alá helyezés tényére is figyelemmel a szerződés és a megállapodás érvénytelenségének megállapítását szeretné kérni, arra hivatkozva, hogy a gondnokolt a szerződést és az egyezséget belátási képessége (pillanatnyi) hiányában kötötte meg?

Ez lenn a szándék, a kérdés lényege, ugye?

Ha igen, meg lehet próbálni, de mivel maga írja azt, hogy az ellenfél manipulál és kijátszik nagyon jól, így éppenséggel ez nem épp abba az irányba mutat, hogy ez sikeres lesz.

De a Ptk. 2:9. § (1) bek.-ére hivatkozva persze meg lehet próbálni.

Mivel ez egy polgári jogi jogvita, így a rendőrségnek semmi köze hozzá. Az, hogy az egyezség ellenére ki van a házba beengedve. Azt peres eljárásban lehet vitatni. Illetve a jogerős egyezség végrehajtását lehet kérni.

A gondnok személyét mindig a gyámhatóság határozza meg.

Bár szerintem a leírtak alapján a gondnok a gondnokolt érdekével összhangban járt el. Neki az a dolga, az, hogy ez másra nézve sérelmes, nem ok a gondnok felmentésére. Bár megtörtént, úgyhogy ezen nincs mit ragozni.

Ha a gondnokkal baj van, azt elsősorban a gondnokolt jelezheti a gyámhivatalnak, amúgy bárki más, aki a felmentésre irányuló eljárást hivatalból folytatja le.

Egy jó tanács: Ennek az egésznek a lényegét három bővített mondatban is le lehetett volna írni, mert az összes többi irreleváns, amit írt ebből.

Dzsino3 # e-mail 2020.10.25. 08:41

Tiszteletem.
Sajnos van egy nagyon összetett ügy, mely 3-év eltelte után még bonyolultabbá vált, illetve válik. Melyhez jogi segítségre lenne szükségem. Röviden felvázolnám.:
Adott egy Idős bácsi, aki sajnálatosan beteg ember jelenleg multiinfaktusos demenciát, és Alcheimer-kort diagnosztizáltak nála. (De mindemellett, nagyon is okos, és folyamatosan trükközik, és a saját fiát, illetve volt feleségét, fia édesannyját, kikészíti idegileg, és anyagilag is tönkre szeretné őket tenni, ehhez minden elképzelhető trükköt, bevetnek privégjeivel.)
A Szóban forgó idős bácsi, fiatalkorában, a születől kapott egy 4 lakásos házban egy házrész kb 80m2 es lakást, hogy tudjon boldogulni az életében, ezt idővel eladta, értékesítette, a pénz kifolyt a kezéből, erre, arra, nőkre, italra, prostituáltakra stb.. Idő közben a szülei elhaláloztak, a családi házat megörökölte tőlük, melyben, innentől kezdve, kissebbségiekkel élt együtt kb 12 éven keresztül, eltartási szerződéseket, kötött, bontott, kötött bontott. Ezt olyképpen tette meg, hogy újabbnál, újabb szponzorokat keresett, aki, akik, az anyagi vonzatát finanszírozták, stb... Itt kezdődik az ügy, 2.-eltartási szerződéséből olyképp lépett ki, hogy egy régi barátját, aki otthonában ápolt egy kerekesszékes idős nénit, aki közben elhalálozott, keressék meg a fiát. Ültessék a bogarat a fülébe, hogy édesapja a családi örökségbe megörökölt házára, eltartási szerződést kötött, és ki szeretne ebből lépni, így is történt, kérték a fiát ismételten, menjen, el hozzá hamarosan meglátogatni, mivel úgyis betegeskedik az édesapja, és vélhetően, 5 évnél tovább nem fogja már bírni, beszélje meg vele a dolgokat. Érveltek azzal, hogy mennyit is érhet ez a régi ház, még fel lehetne újíttatni, de a legjobb benne az, hogy a városban van, és mennyire jó üzlet is lenne, ez a dolog. A fiát az anyagi része hidegen hagyta, de mivel érzelmileg is kötődött a házhoz, és édesapjához is, csak meglátogatta újra, a napokban, ismét azaz bekapta a csalit. (A fia évek óta, édesapja kérésére, csupán telefonos időpont egyeztetést, kérést, követően mehetett édesapjához látogatóba is.) Édesapja sírdogálva, elmesélte, előadta neki, hogy igen sajnos hülyeséget csinált, de már nem lát belőle kiutat mivel nincsen pénze arra, hogy bontsa, az eltartási szerződést, de mostmár, lesz ami lesz, ha meg kell halnia meg fog halni. Ezt követően, több alkalommal felkereste fiát a lakhelyén is szintén, könyörgött neki, a fiával elmentek ügyvédhez, édesapja mindenképpen peren kívül akarta felbontani, megszüntetni, az akkori, eltartási szerződésben álló másik féllel, az eltartási szerződést. Azzal érvelve, hogy –ő a békés peren kívüli megoldással kívánná bontani. Megbeszélték, lenyilatkoztatták, a másik féllel, mennyiért is lenne hajlandó megszüntetni a kettőjük között lévő eltartási szerződést, természetesen peren kívül, bánatpénzel együtt, mondtak egy összeget, a ténylegesen édesapjának kifizetett összeg dupláját kérték. A fiával, fia édesanyjával, édesannyja és a felkért ügyvéd, jelenlétében, megegyeztek. Tehát részben ajándék, részben viszterhes jogügylettel, átkerült a fia nevére 1/1 a családi örökség romos ház. A következőképpen.: Édesapa 2012. ben örökösödési szerződést kötött 2017.-felbontásra került. Elszámolás alapján édesapa másik fél részére 4.mFt fizetett. Édesapa 2017. … kelt ajándékozási szerződéssel az ingatlant fiának ajándékozta, 15.mFt értékben, holtig tartó haszonélvezeti joga fenntartása mellett. A felek között 2017. …. létrejött megállapodásban a felperes kötelezettséget vállalt arra, megfizet alperes részére élete végéig havi 40.000 Ft ot az ingatlan fenntartási és üzemeltetési díjai fedezeteként, míg alperes vállalta, a felperes hozzájárulása nélkül, az ingatlanba nem fogad be senkit, átmeneti szállást nem nyújt, és az ingatlant kizárólag csak saját lakhatása biztosítására veszi igénybe. Ezen kötelezettség megszegése esetén, a fia jogosult a havi juttatás visszatartására, illetve egy hónapot meghaladó, a szerződéssel ellentétes állapot fenntartása esetén a juttatás végleges megvonására.
Ezen okiratok.: 1db eltartási szerződés felbontása,2 db ajándékozási, és 1 db megállapodás megállapodás okirat.
Ez utóbbit, sajnos édesapja folytatólagosan megszegte, fiának, egyes emberek ellen, pl börtönviselt, ember ellen is lakás kiürítési pert is kellett indítania. Idő közben édesapja, fiát folytatólagosan próbálta manipulálni, pszichésen zsarolni, (fenyegette, újságíróval, stb…), később teljesítési segédeket fogadott fel ellene, lemondó nyilatkozatot akartak aláíratni vele, velük, külömböző embereket küldött rá, rájuk, természetesen ezen tettek, nehezen bizonyíthatóak, bár a fiúnak vannak róla biztonsági kamerás felvételei, és fotói is. Mint utólagosan kiderült, édesapa vélhetően az előző szerződött partnerével, hasonló magatartást tanúsított. E-miatt egy fia kénytelen volt beadni a keresetet, azaz egy szerződésszegésből eredő követelést indított, édesapja ellen, itt Egyezség született.: édesapja és közte, melyben az alperes kötelezettséget vállalt arra, hogy az ingatlanba a felperes hozzájárulása nélkül nem fogad be senkit. Mivel édesapja sajnos a Bíróság előtt köttetett egyezséget is figyelmen kívül hagyta, később, Újabb kereset beadásával, édesapját idő közben, részlegesen korlátozott gondnokság alá helyezték. A bíróság az alperes cselekvőképességét korlátozta, a jövedelme X.. %-a, az ingó és ingatlan vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jog tekintetében, lakásbérlettel kapcsolatos jognyilatkozat megtétele, egézségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében, jognyilatkozatok tétele tekintetében. Édesapja, kapcsolatai, és privégjei, ezt is kijátszották, mivel gondnokául, édesapja, az egyik régi, barátját jelöltette, kérte, aki az idős kerekesszékes nénit gondozta, aki idő közben sajnálatosan elhalálozott. Hozzátenném, ezen gondnoknak csupán a szóban forgó fiú, édesapja volt a gondnokoltja, aki édesapja, jogainak védelmét el is látta, sőt, azon túlmenően, is, pl az édesapja cselekedetei miatt, perben beadott, Bíróság által kiküldött leveleket, nem vette át, a gondnok, játszott a Bírósággal hatósággal, tárgyalásokon, külömböző trükkökkel (beteget jelentett, otthonhagyta a szemüvegét, és nem látja elolvasni rendesen az iratokat stb…, nem vették át a leveleket, ) perelhúzásokat csináltak. Fia a kormányhívatalba jelezte, egy kérelemben, hogy szeretné ha egy hivatalaos, pártatlan gondnokot jelölnének ki részére. Ezt követően, le is cserélték a gondnokot, persze ez sem történt oly simán, miért is történt volna, ott például nem csupán, a gondnokot, és édesapját hallgatták, meg a hívatalban, hanem még Kónya Kamilla Rózsa Úrhölgyet is, aki szintén édesapja egyik privégje volt, segétkezett, a jegyzőkönyvben történő valótlan állítások előadásában. Minden esetre jelen helyzetben, már egy hivatalos gondnok van kijelölve a kormányhivatalból, aki megfelelőképpen végzi el feladatkörét, de sajnálatosan, a fiúnak az édesapja, a közöttük lévő megállapodást, és vagy a biróság előtt, köttetett egyezséget sem tartja be. Viszont ezzel párhuzamosan próbálja édesapja a gondnokság alá helyezés megszüntetétését, kérelmezni. Jelen helyzetben a fia próbált a hatóságtól segítséget kérni, mivel jelen pillanatban fia belegyezése nélkül, ismét többen lakják a házat, de sajnos a Rendőrkapitányságon a válaszuk az volt, hogy sem a magánlaksértés, elleni följelentés, sem a birtokháborítás tényét nem állja meg a jelenlegi helyzet. Indoklásuk persze csak szóban, mely ugye, mi mint tudjuk elszállt.: Édesapja állapotának a romlása miatt, (Gondnokság alá helyezése) Így a kettőjük között köttetett megállapodás megkérdőjelezhető, a fia így a jogait, jogát, nem tudják érvényesíteni, ezért egy új megállapodásra lenne szükség, az édesapja gondnokával, azért, hogy tudja érvényesíteni fia a saját jogait. Közben az ingatlant többen, lakják, és fogyasztják a rezsit, ezzel, szándékosan, tartozásokat halmoznak fel, a mérőórák, a fiú nevére lettek átíratva, egyedüli megoldásnak, az előre töltős mérőórák felszereltetése lehetne, a következő lépés, de sajnálatosan, ezt nem minden szolgáltatónál, olyan könnyű, kérelmezni, illetve nem is lehet, még önköltségi alapon sem. Édesapa jelen gondnoka, a rezsiköltség megfizetése alólelzárkózik.

Ilyen esetben mi a helyzet, ki tud rá valami jogi megoldást, mivel a megállapodás még mielőtt édesapja gondnokság alá helyezése megtörtént, Bíróság előtt köttetett, ennek így is érvényesnek kellene, lennie? Vagy mégsem??? Úgy gondolom, egy lakáskiürítési perben el kell, hogy fogadják, a bíróság előtt, és a kettőjük között, köttetett megállapodás okiratot is.
(A jelen gondnokkal, egy új egyezséget kötni, és ha netalántán, újra nem látja el megfelelőképpen, a gondnok, bármi oknál fogva a feladatát, azaz egy újabb gondnokot jelölnek ki részére, akkor ahány gondnok van, annyi egyezség kellene, és így tovább, ez értelmetlen, butaságnak tűnik részemről. Ennyire nem lehet igazságtalan a törvény.) Tudom egy megoldás van a Fia ha több a kettőnél, nyílván, haszonélvezeti joggal terhelten, el tudná bármikor adni a házat, nyilván jelentős veszteséggel, árán alul, de vélhetően, ez az édesapja érdekeit sem jó irányban befolyásolná.

Aki tud, és tanultabb, tapasztaltabb, okosabb, kérem segítsen, ebben az igen szövevényes, és bonyolult egyedi ügyben, mivel sajnos én nem vagyok jogvégzett személy.

Tisztelettel Üdv: Dzsino3 felhasználó fórumtárs.

Barnabás15 # e-mail 2020.04.20. 09:15

Tisztelt Fórumozók!
Szeretném a segítségüket kérni.
Van egy óvodás germekem,aki jelenleg az anyukájával lakik. A kapcsolatuk nem a legjobb, mert rendszeresen bántalmazza a gyereket fizikálisan és verbálisan is. Sajnos el kell hinnem a gyermekem által elmondottakat, mert nálunk a családon belüli erőszak fogalmát az anya merítette ki. Többször bántalmazott engem is és gyakran elővette fenyegető jelleggel a kést is.
Január óta több jelzést tettem a gyámügy és a gyermekjóléti felé, de a mai napig nem történt semmi! Többször felvettem
a kapcsolattartások alkalmával a gyerek által elmesét dolgokat. Ezeket minden alkalommal csatoltam is a jelzéshez.

Hová lehetne még fordulni?

trance75 # e-mail 2020.02.21. 09:13

Tisztelt fórumozók! Az alapvető jogok biztosa ,a panaszbeadványunkban foglaltak alapján vizsgálatot indított. Azokat a dolgokat írtam le,amit ide a fórumba is.

Burn Out # e-mail 2020.02.14. 06:16

"Egy közeli hozzátartozóm lebetegedett nem tudja felvenni több hónapja a nyugdíját, gyámság alá kellett helyezzem", "Én is gyámügyi dolgozó voltam"....

Aha, pont úgy írsz, mint aki gyámügyi dolgozó volt. Max takarították gyámügyön, vagy iktattál, mert legalább a szakkifejezéseket helyesen használnád és nem kevernéd a gyámságot a gondnoksággal, illetve tudnád, hogy a gyámügynek nem dug be senkit se otthonba.

Conan57: Hangulatkeltő, agyatlan írás volt ez ...

Conan57 # e-mail 2020.02.13. 19:52

Tisztelt fórumozók a gyámügy nem a ti érdekeiteket és nem is a hozzátartozótok érdekeit fogja szolgálni,hanem az aljas államét.. Leírom a történetemet..
Egy közeli hozzátartozóm lebetegedett nem tudja felvenni több hónapja a nyugdíját, gyámság alá kellett helyezzem, meg is kaptam az ideiglenes gyámságot ami 2 hónap helyett 6 hónapomba került, 6 hónapig én finanszíroztam a hozzátartozóm költségeit, havi szinten egy 100-as,és még bizonyítási eljárást kezdeményeztek hogy valóban igazam van-e..+2 hónap...sok mindenki hibázott ez ügyben, én azzal hogy a gyámügyhöz fordultam és nem egy normális közjegyzőhöz, voltam a helyi önkormányzat jegyzőjénél lerázott, mondván menjek a gyámügyhöz... Soha többet.
A céljuk az hogy a beteg embereket bedugják egy otthonba ahol nagy ívben tesznek rájuk..
Volt hogy én pelenkáztam az édesanyámat a párommal mert leszarták a kórházban! Neveket és helységneveket direkt nem írok..
Én is gyámügyi dolgozó voltam... De ott hagytam mert tudom mi folyik ott.
Példának okán, egy roma származású egyén embert ölt 10* évet kapott kijött a börtönből, neki ítélték a gyerekét, mert volt pénze meg kapcsolatai, a mai napig árulja a kábszert.. Ez milyen dolog.. És csodálkoznak hogy ez megy az országban, a hivatalokban.. Elkéne gondolkozni dolgokon.
Nem bántani akarok senkit, de a hivatalok az én szememben egy senkik!
Gyilkosok!Az államnak aszisztálnak!
Ja és az utolsó szó jogán, őszinte részvétem minden sértett fórumozónak akit bármely formában megkárosított a gyámügy.
Ígérem többet nem írok ide, nyugodtan törölhetnek az oldalról, de akinek lehet segítek a tanácsaimmal, Üdv minden jót!