Fórum büntetőjog régebbi elöl     új hozzászólás


Gyámügy

rigoz # e-mail 2020.10.28. 16:07
  • Végrehajtást a végrehajtható határozat meghozatalára irányuló eljárásban elsőfokon eljárt bíróságtól, illetve az ilyen határozatot hozó közjegyzőtől lehet kérni. A kérelmet rendszeresített formanyomtatványon (kérelem végrehajtási lap kibocsátása iránt/kérelem fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelésére) kell előterjeszteni.
rigoz # e-mail 2020.10.28. 15:38

Végrehajtást a végrehajtható határozat meghozatalára irányuló eljárás

Meghatározott cselekmény végrehajtásánál a végrehajtó alapvetően teljesítési bírságot szabhat ki folytatólagosan emelkedő összegben egészen addig, amíg a teljesítés meg nem történik.

Bizonyos eljárásokban pedig rendőri közreműködéssel van helye a cselekmény foganatba vételének (lakás kiürítése nemperes eljárásban, lakás kiürítése ítélet alapján, gyermek átadása (ha erre felszólítás ellenére nem került sor).

Jelen esetben utóbbi feltétele szerintem nem áll meg, legalábbis a rendelkezésre álló adatok alapján.

Ha egyszer joga van az iletőnek használni a lakást, Én erre a megállapításra jutottam és nincs a jóváhagyott egyezségben ez kifejezetten megtiltva, nem tilos és így nem is kényszeríthető sehogy sem abban, hogy használja-e valaki vele együtt a lakás.

Ha egyszer oda lett neki ajándékozva vagy használati jogot szerzett rajta, akkor ez van.

A végrehajtási eljárás - ha az eredménnyel zárul - jegyzőkönyvvel zárul, mely ennek tényét megállapítja. Egyúttal a végrehajtó díjjegyzéket állít ki, melyben meghatározza és levezeti a felmerült költségeket és a még meg nem fizetett költségek viselését előírja. A meg nem fizetett költség körében a végrehajtást folytathatja a végrehajtó, míg azok meg nem térülnek, illetve utóbbi elévüléséig.

Új kérdéselem a használat körében keletkezett rezsiszámlák kérdése, melyrőlkorábban nem tett említést.

Azt jogilag annak kell megfizenti

Ha az a gondja, hogy ezt Ön fizeti, de a kedves illető nem téríti meg, ebből származó kárát külön perben

A perbe be kell vonni törvényes képviselőként a gondnokot is.

Ha a követelés összege a 3 millió forintot nem éri el, mindenekelőtt kérnie kell fizetési meghagyás kibocsátását is.

A kérelmet a lakáshasználó ellen kell előterjeszteni, de hivatkozni kell arra, hogy gondnoka van és a gondnok ismert elérhetőségét is rögzíteni kell. A közjegyző valószínűleg kérni fogja a gondnokrendelő határozat
és a jogerős gondnokság alá helyező ítélet csatolását is.

Dzsino3 # e-mail 2020.10.28. 14:06

Mélyen tisztelt rigoz fórumtárs.

kérni kell a végrehajtását?

Végrehajtónál tudja majd gondolom ezt megtenni, ugye?
Mit tud tenni, amennyiben, 1-2 alkalommal, tettenérés, el fogják, küldeni a végrehajtók az illetéktelen személyt, és vagy személyeket, mint ezidáig ezt, a Rendőrök is megtettek. Viszont az illetéktelent, édesapja újra, és újra beengedi, ezzel fiának a nevére átíratott, közműfogyasztások költségét, jogtalanul jelentősen megemelkedve fogyasztanak, melyet fia már így nem is akar, és is nem győz fizetni, ugyanis, nem hogy a havi 40.000 Ft felett fogyasztanak, hanem még a polgári megállapodás okirat, áttanulmányozása szerint, ezen összeg ezen esetben már, nem is járna édesapjának, ameddíg édesapja ezt a megállapodást megszegi. Illetőleg édesapjának az adott hónapban keletkezett többletet, ki kellene fizetnie el kellene kettőjük között számolniuk. Amit persze sem a gondnoka, nem kíván megtenni.
A végrehajtó szolgálata igénybevételét követően, gondolom a végrehajtó kiállít egy hivatalos papírt, a munkájuk elvégeztét követően, és ezen papírból kap Fiú is, és ezzel újabb polgári perben tudja majd érvényesíteni esetlegesen jogait? Tehát ismét egy hosszan tartó pereskedés lenne a vége?

rigoz # e-mail 2020.10.25. 17:45

Erre pofon egyszerű a válasz: ha ezt az egyezséget jóváhagyta a bíróság vagy közjegyző jogerős végzéssel, kérni kell a végrehajtását annak, akinek a javára abban kötelezettség megállapításra került!

Ha nem hagyta jóvá, akkor a gondnokhoz kell fordulni és vele és a gondnokolttal közösen kérni a jóváhagyást!

Ilyen egyszerű a megoldás, ha erről van leírt és aláírt egyezségi megállapodás.

Ha nincs, akkor sajnos perelni kell, bár Én arra következtettem az elég hosszadalmas és kissé zavaros elírásból, hogy jóváhagyott egyezségük van az úrral.

Azzal, hogy kit enged be apuka, kit nem az általa használt lakásba, amire van jogcíme, nem nagyon befolyásolhatja.

Főleg nem büntetőjogi úton.

Ugyanis egyrészt ez nem egy bérleti szerződés - tehát erre tekintettel nem keletkezik felmondási jog -, másrészt az ajándékozás jellegénél fogva az ajándékozó rendelkezési joga megszűnik az ajándékozással. Bár, mivel rendszeres ellenszolgáltatást kért cserébe az "ajándékozó", szerintem ez ajándékozásnak nem is lehet tekinteni.

Az ajándékozás lényege ugyanis, hogy ellenszolgáltatás nélkül ad valaki valamit valakinek.

A valótlan tényállításokkal megint csak nem lehet mit kezdeni. Amennyiben azok nem becsület csorbítására alkalmasok objektíve persze.

Dzsino3 # e-mail 2020.10.25. 17:36

A leirt tényállásból következik, hogy ajándékozás címen került fia tulajdonába az ingatlan, de ténylegesen ezért az ingatlanért, a fia kifizetett egy összegben 4 mFt és vállalta, hogy édesapja élete végéig megfizet havi 40.000 Ft teljesítését, a független megállapodás okiratban leirtaknak megfelelőképp. Édesapja vállalása ellenére idegen személyeket enged be, részben valós, részben pedig valótlan dolgokat állít.
Ez utóbbi megállapodást szeretné fia betartatni édesapjával. Erre keresne fia egy törvényes végleges, megoldást.

rigoz # e-mail 2020.10.25. 15:15

Egy újabb megállapodást a gondnok a gondnokolttal együtt kell ellenjegyezzen, annak érvényessége nem függ a gondok személyének időközbeni változásától. A gondnok a gondnokolt törvényes képviselője és mint ilyen a gondnokolt nevében nyilatkozik, nem a sajátjában és nem is a gyámhivatal nevében.

Ingatlannal kapcsolatos ügyekhez egyébként alapvetően a gyámhivatal hozzájárulása is kell az érvényes nyilatkozattételhez.

rigoz # e-mail 2020.10.25. 15:14

@Dzsino3: Tehát nagyon sommásan mert ez iszonyat hosszú és rizsás: kötött egy később gondnokság alá helyezettel egy eltartási szerződést, amit Ő nem tartott be, bíróság előtt megegyeztek, de nem tartja az egyezséget.

A gondnokság alá helyezés tényére is figyelemmel a szerződés és a megállapodás érvénytelenségének megállapítását szeretné kérni, arra hivatkozva, hogy a gondnokolt a szerződést és az egyezséget belátási képessége (pillanatnyi) hiányában kötötte meg?

Ez lenn a szándék, a kérdés lényege, ugye?

Ha igen, meg lehet próbálni, de mivel maga írja azt, hogy az ellenfél manipulál és kijátszik nagyon jól, így éppenséggel ez nem épp abba az irányba mutat, hogy ez sikeres lesz.

De a Ptk. 2:9. § (1) bek.-ére hivatkozva persze meg lehet próbálni.

Mivel ez egy polgári jogi jogvita, így a rendőrségnek semmi köze hozzá. Az, hogy az egyezség ellenére ki van a házba beengedve. Azt peres eljárásban lehet vitatni. Illetve a jogerős egyezség végrehajtását lehet kérni.

A gondnok személyét mindig a gyámhatóság határozza meg.

Bár szerintem a leírtak alapján a gondnok a gondnokolt érdekével összhangban járt el. Neki az a dolga, az, hogy ez másra nézve sérelmes, nem ok a gondnok felmentésére. Bár megtörtént, úgyhogy ezen nincs mit ragozni.

Ha a gondnokkal baj van, azt elsősorban a gondnokolt jelezheti a gyámhivatalnak, amúgy bárki más, aki a felmentésre irányuló eljárást hivatalból folytatja le.

Egy jó tanács: Ennek az egésznek a lényegét három bővített mondatban is le lehetett volna írni, mert az összes többi irreleváns, amit írt ebből.

Dzsino3 # e-mail 2020.10.25. 08:41

Tiszteletem.
Sajnos van egy nagyon összetett ügy, mely 3-év eltelte után még bonyolultabbá vált, illetve válik. Melyhez jogi segítségre lenne szükségem. Röviden felvázolnám.:
Adott egy Idős bácsi, aki sajnálatosan beteg ember jelenleg multiinfaktusos demenciát, és Alcheimer-kort diagnosztizáltak nála. (De mindemellett, nagyon is okos, és folyamatosan trükközik, és a saját fiát, illetve volt feleségét, fia édesannyját, kikészíti idegileg, és anyagilag is tönkre szeretné őket tenni, ehhez minden elképzelhető trükköt, bevetnek privégjeivel.)
A Szóban forgó idős bácsi, fiatalkorában, a születől kapott egy 4 lakásos házban egy házrész kb 80m2 es lakást, hogy tudjon boldogulni az életében, ezt idővel eladta, értékesítette, a pénz kifolyt a kezéből, erre, arra, nőkre, italra, prostituáltakra stb.. Idő közben a szülei elhaláloztak, a családi házat megörökölte tőlük, melyben, innentől kezdve, kissebbségiekkel élt együtt kb 12 éven keresztül, eltartási szerződéseket, kötött, bontott, kötött bontott. Ezt olyképpen tette meg, hogy újabbnál, újabb szponzorokat keresett, aki, akik, az anyagi vonzatát finanszírozták, stb... Itt kezdődik az ügy, 2.-eltartási szerződéséből olyképp lépett ki, hogy egy régi barátját, aki otthonában ápolt egy kerekesszékes idős nénit, aki közben elhalálozott, keressék meg a fiát. Ültessék a bogarat a fülébe, hogy édesapja a családi örökségbe megörökölt házára, eltartási szerződést kötött, és ki szeretne ebből lépni, így is történt, kérték a fiát ismételten, menjen, el hozzá hamarosan meglátogatni, mivel úgyis betegeskedik az édesapja, és vélhetően, 5 évnél tovább nem fogja már bírni, beszélje meg vele a dolgokat. Érveltek azzal, hogy mennyit is érhet ez a régi ház, még fel lehetne újíttatni, de a legjobb benne az, hogy a városban van, és mennyire jó üzlet is lenne, ez a dolog. A fiát az anyagi része hidegen hagyta, de mivel érzelmileg is kötődött a házhoz, és édesapjához is, csak meglátogatta újra, a napokban, ismét azaz bekapta a csalit. (A fia évek óta, édesapja kérésére, csupán telefonos időpont egyeztetést, kérést, követően mehetett édesapjához látogatóba is.) Édesapja sírdogálva, elmesélte, előadta neki, hogy igen sajnos hülyeséget csinált, de már nem lát belőle kiutat mivel nincsen pénze arra, hogy bontsa, az eltartási szerződést, de mostmár, lesz ami lesz, ha meg kell halnia meg fog halni. Ezt követően, több alkalommal felkereste fiát a lakhelyén is szintén, könyörgött neki, a fiával elmentek ügyvédhez, édesapja mindenképpen peren kívül akarta felbontani, megszüntetni, az akkori, eltartási szerződésben álló másik féllel, az eltartási szerződést. Azzal érvelve, hogy –ő a békés peren kívüli megoldással kívánná bontani. Megbeszélték, lenyilatkoztatták, a másik féllel, mennyiért is lenne hajlandó megszüntetni a kettőjük között lévő eltartási szerződést, természetesen peren kívül, bánatpénzel együtt, mondtak egy összeget, a ténylegesen édesapjának kifizetett összeg dupláját kérték. A fiával, fia édesanyjával, édesannyja és a felkért ügyvéd, jelenlétében, megegyeztek. Tehát részben ajándék, részben viszterhes jogügylettel, átkerült a fia nevére 1/1 a családi örökség romos ház. A következőképpen.: Édesapa 2012. ben örökösödési szerződést kötött 2017.-felbontásra került. Elszámolás alapján édesapa másik fél részére 4.mFt fizetett. Édesapa 2017. … kelt ajándékozási szerződéssel az ingatlant fiának ajándékozta, 15.mFt értékben, holtig tartó haszonélvezeti joga fenntartása mellett. A felek között 2017. …. létrejött megállapodásban a felperes kötelezettséget vállalt arra, megfizet alperes részére élete végéig havi 40.000 Ft ot az ingatlan fenntartási és üzemeltetési díjai fedezeteként, míg alperes vállalta, a felperes hozzájárulása nélkül, az ingatlanba nem fogad be senkit, átmeneti szállást nem nyújt, és az ingatlant kizárólag csak saját lakhatása biztosítására veszi igénybe. Ezen kötelezettség megszegése esetén, a fia jogosult a havi juttatás visszatartására, illetve egy hónapot meghaladó, a szerződéssel ellentétes állapot fenntartása esetén a juttatás végleges megvonására.
Ezen okiratok.: 1db eltartási szerződés felbontása,2 db ajándékozási, és 1 db megállapodás megállapodás okirat.
Ez utóbbit, sajnos édesapja folytatólagosan megszegte, fiának, egyes emberek ellen, pl börtönviselt, ember ellen is lakás kiürítési pert is kellett indítania. Idő közben édesapja, fiát folytatólagosan próbálta manipulálni, pszichésen zsarolni, (fenyegette, újságíróval, stb…), később teljesítési segédeket fogadott fel ellene, lemondó nyilatkozatot akartak aláíratni vele, velük, külömböző embereket küldött rá, rájuk, természetesen ezen tettek, nehezen bizonyíthatóak, bár a fiúnak vannak róla biztonsági kamerás felvételei, és fotói is. Mint utólagosan kiderült, édesapa vélhetően az előző szerződött partnerével, hasonló magatartást tanúsított. E-miatt egy fia kénytelen volt beadni a keresetet, azaz egy szerződésszegésből eredő követelést indított, édesapja ellen, itt Egyezség született.: édesapja és közte, melyben az alperes kötelezettséget vállalt arra, hogy az ingatlanba a felperes hozzájárulása nélkül nem fogad be senkit. Mivel édesapja sajnos a Bíróság előtt köttetett egyezséget is figyelmen kívül hagyta, később, Újabb kereset beadásával, édesapját idő közben, részlegesen korlátozott gondnokság alá helyezték. A bíróság az alperes cselekvőképességét korlátozta, a jövedelme X.. %-a, az ingó és ingatlan vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jog tekintetében, lakásbérlettel kapcsolatos jognyilatkozat megtétele, egézségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében, jognyilatkozatok tétele tekintetében. Édesapja, kapcsolatai, és privégjei, ezt is kijátszották, mivel gondnokául, édesapja, az egyik régi, barátját jelöltette, kérte, aki az idős kerekesszékes nénit gondozta, aki idő közben sajnálatosan elhalálozott. Hozzátenném, ezen gondnoknak csupán a szóban forgó fiú, édesapja volt a gondnokoltja, aki édesapja, jogainak védelmét el is látta, sőt, azon túlmenően, is, pl az édesapja cselekedetei miatt, perben beadott, Bíróság által kiküldött leveleket, nem vette át, a gondnok, játszott a Bírósággal hatósággal, tárgyalásokon, külömböző trükkökkel (beteget jelentett, otthonhagyta a szemüvegét, és nem látja elolvasni rendesen az iratokat stb…, nem vették át a leveleket, ) perelhúzásokat csináltak. Fia a kormányhívatalba jelezte, egy kérelemben, hogy szeretné ha egy hivatalaos, pártatlan gondnokot jelölnének ki részére. Ezt követően, le is cserélték a gondnokot, persze ez sem történt oly simán, miért is történt volna, ott például nem csupán, a gondnokot, és édesapját hallgatták, meg a hívatalban, hanem még Kónya Kamilla Rózsa Úrhölgyet is, aki szintén édesapja egyik privégje volt, segétkezett, a jegyzőkönyvben történő valótlan állítások előadásában. Minden esetre jelen helyzetben, már egy hivatalos gondnok van kijelölve a kormányhivatalból, aki megfelelőképpen végzi el feladatkörét, de sajnálatosan, a fiúnak az édesapja, a közöttük lévő megállapodást, és vagy a biróság előtt, köttetett egyezséget sem tartja be. Viszont ezzel párhuzamosan próbálja édesapja a gondnokság alá helyezés megszüntetétését, kérelmezni. Jelen helyzetben a fia próbált a hatóságtól segítséget kérni, mivel jelen pillanatban fia belegyezése nélkül, ismét többen lakják a házat, de sajnos a Rendőrkapitányságon a válaszuk az volt, hogy sem a magánlaksértés, elleni följelentés, sem a birtokháborítás tényét nem állja meg a jelenlegi helyzet. Indoklásuk persze csak szóban, mely ugye, mi mint tudjuk elszállt.: Édesapja állapotának a romlása miatt, (Gondnokság alá helyezése) Így a kettőjük között köttetett megállapodás megkérdőjelezhető, a fia így a jogait, jogát, nem tudják érvényesíteni, ezért egy új megállapodásra lenne szükség, az édesapja gondnokával, azért, hogy tudja érvényesíteni fia a saját jogait. Közben az ingatlant többen, lakják, és fogyasztják a rezsit, ezzel, szándékosan, tartozásokat halmoznak fel, a mérőórák, a fiú nevére lettek átíratva, egyedüli megoldásnak, az előre töltős mérőórák felszereltetése lehetne, a következő lépés, de sajnálatosan, ezt nem minden szolgáltatónál, olyan könnyű, kérelmezni, illetve nem is lehet, még önköltségi alapon sem. Édesapa jelen gondnoka, a rezsiköltség megfizetése alólelzárkózik.

Ilyen esetben mi a helyzet, ki tud rá valami jogi megoldást, mivel a megállapodás még mielőtt édesapja gondnokság alá helyezése megtörtént, Bíróság előtt köttetett, ennek így is érvényesnek kellene, lennie? Vagy mégsem??? Úgy gondolom, egy lakáskiürítési perben el kell, hogy fogadják, a bíróság előtt, és a kettőjük között, köttetett megállapodás okiratot is.
(A jelen gondnokkal, egy új egyezséget kötni, és ha netalántán, újra nem látja el megfelelőképpen, a gondnok, bármi oknál fogva a feladatát, azaz egy újabb gondnokot jelölnek ki részére, akkor ahány gondnok van, annyi egyezség kellene, és így tovább, ez értelmetlen, butaságnak tűnik részemről. Ennyire nem lehet igazságtalan a törvény.) Tudom egy megoldás van a Fia ha több a kettőnél, nyílván, haszonélvezeti joggal terhelten, el tudná bármikor adni a házat, nyilván jelentős veszteséggel, árán alul, de vélhetően, ez az édesapja érdekeit sem jó irányban befolyásolná.

Aki tud, és tanultabb, tapasztaltabb, okosabb, kérem segítsen, ebben az igen szövevényes, és bonyolult egyedi ügyben, mivel sajnos én nem vagyok jogvégzett személy.

Tisztelettel Üdv: Dzsino3 felhasználó fórumtárs.

Barnabás15 # e-mail 2020.04.20. 09:15

Tisztelt Fórumozók!
Szeretném a segítségüket kérni.
Van egy óvodás germekem,aki jelenleg az anyukájával lakik. A kapcsolatuk nem a legjobb, mert rendszeresen bántalmazza a gyereket fizikálisan és verbálisan is. Sajnos el kell hinnem a gyermekem által elmondottakat, mert nálunk a családon belüli erőszak fogalmát az anya merítette ki. Többször bántalmazott engem is és gyakran elővette fenyegető jelleggel a kést is.
Január óta több jelzést tettem a gyámügy és a gyermekjóléti felé, de a mai napig nem történt semmi! Többször felvettem
a kapcsolattartások alkalmával a gyerek által elmesét dolgokat. Ezeket minden alkalommal csatoltam is a jelzéshez.

Hová lehetne még fordulni?

trance75 # e-mail 2020.02.21. 09:13

Tisztelt fórumozók! Az alapvető jogok biztosa ,a panaszbeadványunkban foglaltak alapján vizsgálatot indított. Azokat a dolgokat írtam le,amit ide a fórumba is.

Burn Out # e-mail 2020.02.14. 06:16

"Egy közeli hozzátartozóm lebetegedett nem tudja felvenni több hónapja a nyugdíját, gyámság alá kellett helyezzem", "Én is gyámügyi dolgozó voltam"....

Aha, pont úgy írsz, mint aki gyámügyi dolgozó volt. Max takarították gyámügyön, vagy iktattál, mert legalább a szakkifejezéseket helyesen használnád és nem kevernéd a gyámságot a gondnoksággal, illetve tudnád, hogy a gyámügynek nem dug be senkit se otthonba.

Conan57: Hangulatkeltő, agyatlan írás volt ez ...

Conan57 # e-mail 2020.02.13. 19:52

Tisztelt fórumozók a gyámügy nem a ti érdekeiteket és nem is a hozzátartozótok érdekeit fogja szolgálni,hanem az aljas államét.. Leírom a történetemet..
Egy közeli hozzátartozóm lebetegedett nem tudja felvenni több hónapja a nyugdíját, gyámság alá kellett helyezzem, meg is kaptam az ideiglenes gyámságot ami 2 hónap helyett 6 hónapomba került, 6 hónapig én finanszíroztam a hozzátartozóm költségeit, havi szinten egy 100-as,és még bizonyítási eljárást kezdeményeztek hogy valóban igazam van-e..+2 hónap...sok mindenki hibázott ez ügyben, én azzal hogy a gyámügyhöz fordultam és nem egy normális közjegyzőhöz, voltam a helyi önkormányzat jegyzőjénél lerázott, mondván menjek a gyámügyhöz... Soha többet.
A céljuk az hogy a beteg embereket bedugják egy otthonba ahol nagy ívben tesznek rájuk..
Volt hogy én pelenkáztam az édesanyámat a párommal mert leszarták a kórházban! Neveket és helységneveket direkt nem írok..
Én is gyámügyi dolgozó voltam... De ott hagytam mert tudom mi folyik ott.
Példának okán, egy roma származású egyén embert ölt 10* évet kapott kijött a börtönből, neki ítélték a gyerekét, mert volt pénze meg kapcsolatai, a mai napig árulja a kábszert.. Ez milyen dolog.. És csodálkoznak hogy ez megy az országban, a hivatalokban.. Elkéne gondolkozni dolgokon.
Nem bántani akarok senkit, de a hivatalok az én szememben egy senkik!
Gyilkosok!Az államnak aszisztálnak!
Ja és az utolsó szó jogán, őszinte részvétem minden sértett fórumozónak akit bármely formában megkárosított a gyámügy.
Ígérem többet nem írok ide, nyugodtan törölhetnek az oldalról, de akinek lehet segítek a tanácsaimmal, Üdv minden jót!

maresz75 # e-mail 2019.11.07. 12:36

Tisztelt fórumozók,

Az én véleményem is hasonló a gyámügyről mint Trance75-nek.
Unokahúgom van részben a gyámüggyel harcban. A történet röviden:
Unokahúgomnak született egy kislánya az élettársától, aki most 4 éves. Megromlott kettejük között a kapcsolat szétváltak. A Zalai gyámhatóság az anyának ítélte a gyereket amíg a gyermekelhelyezési per le nem zajlik. Apa vitte láthatásra és előfordult párszor, hogy nem vitte vissza a haza a kislányt. Ilyenkor unokahúgom ment érte. Egyik alkalommal közölték vele, hogy nem adják vissza a kislányt mert feljelentést tettek a rendőrségen szexuális bántalmazás miatt a dédnagyapa ellen (akivel egy házban élt unokahúgom). Akkor hívták a Bács-Kiskun megyei gyámügyet is akik azonnal az apai nagymamához helyezték a kislányt (az apához azért nem mert első házasságából született gyermekek veszélyeztetése miatt kapott 3 év felfüggesztettet) és eltiltották az anyától.
A feljelentést megtudva dédnagyapa ügyvédje önfeljelentést tett a rendőrségen és kérte a poligráfos illetve a szakpszichológusi vizsgálatot, hogy a dédnagyapa bizonyítani tudja, hogy nem követett el semmit.
Az apa és az akkori élettársa vitték a kislányt gyerek orvoshoz, pszichológushoz, nőgyógyászhoz - akik mind leírták, hogy a kislánynak semmi baja.
A Bács-Kiskun megyei gyámhatóság megindította az ideiglenes elhelyezést az apai nagyszülőnél. Az első határozatot megfellebbeztük, jött is a jogszabályi magyarázat mit miért tettek. Unokahúgom jelezte a Bács-Kiskun megyei gyámhatóságnak, hogy addig elköltözik a dédnagyapai házból míg nem születik döntés a feljelentésről, és ezt az elköltözést meg is tette. Az újabb ideiglenes elhelyezési (60 nap) felülvizsgálatkor a Zala megyei gyámügy megfelelőnek találta unokahúgom új lakását a Zala megyei óvoda (amíg a kislány oda járt) pozitív véleményt adott, a gyermekjóléti szolgálat is pozitív véleményt adott az édesanyáról.
Egyszer csak jött a Bács-Kiskun megyei gyámhatóság határozata, amely a 60 napon belüli felülvizsgálatról szólt. Az apai nagymamánál marad a kislány mert,....
Az indoklástól ügyvédeink és a Zala megyei gyámügy is leült.
- Tényként állította több bekezdésben a Bács-Kiskun megyei gyámhatóság, hogy a dédnagyapa több alkalommal szexuálisan bántalmazta a kislányt.
A határozat utolsó oldalán ott szerepelt a rendőrség nyilatkozata: hogy felderítés alatt van az ügy még senkit nem gyanúsítottak meg, még ki sem értesítették a dédnagyapát az eljárásról. A kislány szakpszichológusi vizsgálatát elrendelték de még nincs róla eredmény.
- A Zala Megyei óvodában nem jól érezte magát a kislány mert mikor megkezdte az óvodát többször sírt reggelente.
(ezt nem tudtuk honnan olvasták ki, mert a Zala Megyei óvoda ilyet nem írt le)
- Azt is kifogásolta, hogy unokahúgom dolgozni jár (kismama műszakba jár a kislány miatt 7:30 - 15:30) nincs otthon mindig mint az apai nagyszülő.
- "nem kellő távolságba" költözött el a dédnagyapai háztól, és kifogásolja azt a személyt is akitől unokahúgom bérli a lakást, mert azt a személyt nem ismeri az apa.

Persze ezekhez a kifogásokhoz már nem írt a Bács-Kiskun megyei gyámhatóság paragrafusokat. Mire alapozza az állításait.

Természetesen ezt is megfellebbeztük, kíváncsian várva a válaszukat.

trance75 # e-mail 2019.11.07. 10:24

Vége van a rémálomnak!

519 napja történt...

2018. május 29-én, 13 órakkor dörömböltek a bejárati ajtón. Öten álltak az ajtóban,két rendőr,3 civil. 2 perc volt az egész,fel se fogtam,ami történik. A kislányunkért jöttek,elmondták,mi a helyzet,pakoljak Neki pár ruhát,mert Ők most elviszik ideiglenes hatályú elhelyezésbe,zártan kezelt jelzés miatt. Egy feltételezett gyanú miatt hozták a döntést,mert nem mérlegelhetnek,ez a törvény. Szegénykém némán viselte,csak annyit mondott,hogy szeretlek Apa. El se tudtunk búcsúzni igazán egymástól. Amit éreztem,nem lehet szavakba foglalni,azt sem,ahogyan elmondtam a kedvesemnek,anyukámnak,mi történt.
Másnap a gyámhivatal ügyintézője ezt mondta: "Nem javasolja a fellebbezést,mert annak 60 nap az elbírálási ideje,egy szakember 2 perc alatt megálapítja,ha csak fantáziált a gyermek. Ne menjünk sehova,ne beszéljünk senkivel,nézzük a posta ládát,és tartsunk össze,amíg folyik a vizsgálat. "

Nevelőszülőkhöz került a kislányunk,akik "megbüntettek,mert rossz vagyok,sarokba állítottak" "A gyerekek tüskés vesszővel kergettek,Én meg csak szaladtam,szaladtam,meg sírtam..." mondta a kisdrágánk már a nagymamánál,Ő lett később a gyám,oda került. Ezt is 40 nap alatt intézte el a hivatal,a nagyszülő nyilatkozata után.

13 hónapig nem láttuk egymást,nem is beszélhettünk,telefonon sem. Sem születésnapkor,sem karácsonykor,sem semmikor. Akkor sem lehettünk vele,mikor kórházba került,infúziót is kapott,de csak az orvosi papírokat írni mentünk a kórházba,bujkálni kellett,nehogy meglásson minket. 13 hónap után a bíróság,ideiglenes intézkedéssel szabályozta, 2 hetente felügyelet mellett találkozhattunk, 2 órát. 17 hónap kellett,hogy felülvizsgálják a zártan kezelt jelzést,amit a gyámügyi hivatal kapott. Soha nem voltunk meggyanúsítva nyomozó hatóság által,sehova nem kellett mennünk hetekig,hónapokig,csak a várakozás. Soha nem hívtak be sem,a rendőrségre,sem a gyámhivatalba (hiába voltunk többször,semmi értelme nem volt) sem a családsegítőhöz. 3 alkalommal voltunk igazságügyi orvosszakértői vizsgálaton,a kislányunk is. A gyámhivatal 8 hónap után végeztette el a szakértői vizsgálatot,amit 30 napon belül kellett volna,mivel az ideiglenes hatályú elhelyezés időtartama max. 30 nap. De a gyermekelhelyezésre a pert azt elindította,szakértői vizsgálat nélkül is.

Az ügyészség,kivizsgálva a panaszunkat,megállapította,hogy minden rendben van,ez normális,hogy hónapokig nem történik semmi. Millió kérdésünk van,amire nem kaptunk választ! Mindössze egy határozat,amit ma kaptunk (okt. 18), hogy feléled a felügyeleti jogunk,vegyük át a gyermeket a nagyszülőtől,a gyámtól. Mindenféle kikötés nélkül,azonnal végrehajtható határozatban. (Felszólítottak,hogy kezdjük el a szülői felügyeleti jogunk gyakorlását) Legalább behívtak volna a gyámügyi hivatalba, elnézést,tévedés volt... Nem,csak egy nyomorult ajánlott levél,ennyire tellett!

Ez most történt,itt,Magyarországon,igen,ez ugyanaz az ország,ahol Te is élsz... Igen,ezek ugyanazok a törvények,amik Rád is vonatkoznak... Mindez egy bejelentés,egy gyanú miatt. Nem tudjuk,miért történt,miért így történt,miért ennyi ideig tartott,nem tudunk semmit. Nem vádoltak semmivel,nem mondták,mit kellett volna másképp csinálnunk,ez egy átlagos ügymenet,a gyermekvédelem nevében elkövetve. Nem tudom,hogyan fogjuk feldolgozni a történteket. Az egész család ki van borulva,a történtek miatt. Az ellenségemnek se kívánom,amit átéltünk! Soha nem leszek,leszünk ugyanazok az emberek,akik voltunk. Mérhetetlen fájdalom van a lelkünkben,az bánt a legjobban,hogy senki nem akarta igazán,hogy kiderüljön minél hamarabb az igazság. Miért tartott 17 hónapig??? Annyit tudunk,egy félreértés miatt történt az egész,egy pszichológiai vizsgálatkor tévedett egy "szakember". Az egyik tárgyaláson az egyik tanú ellenkezőjét vallotta,több dologban is,mint ahogy mi,szülők emlékszünk. Próbált néhány tényt letagadni,hogy tudomása volt róla. Beigazolódott,amit korábban is írtam,amire mi gondoltunk: igen,a nagymama szembesítéskor megmutatta,hogyan,hova oltja magát,belövővel, utána kezdett a tanú magyarázkodni, tényeket letagadni,amit pedig elmondtunk neki.

  • Ő nem tudta,hogy beteg a nagymama,nem mondtuk, nem tudta,hogy találkozik a mama kislányunkkal, mert azt mondták a szülők, egyáltalán nem tartják a kapcsolatot a nagyszülőkkel. Természetesen ez nem igaz, elmondtuk neki,hogy a betegsége miatt, mindig mi megyünk hozzá,kerekesszékes,nálunk nincs lift,soha nem volt még nálunk. (Ez tárgyalás jegyzőkönyvben szerepel,még a bíró is figyelmeztette,hogy nem kell itt védekeznie,nem vádolja senki, csak tanúként van jelen.) Magától kezdett magyarázkodásba,nem kérdésre válaszolt,miután a nagymama megtette a vallomását,és meg is mutatta a dolgot.

Tudni akarjuk,ki a felelős mindezért! Ki a felelős,hogy egy jelzést, ennyi ideig tart kivizsgálni! Ez bárkivel megtörténhet újra,akár Veled is! Remélhetőleg,történik valami változás a gyermekvédelemben,mert ami most folyik,az embertelen,alapvető emberi jogokat sért!

U.I.: Sohasem gondoltam volna,hogy ilyen dolog,és ilyen módon megtörténhet. Csalódtam a magyar hatóságokban,a hatályos törvényekben,soha,soha többé nem fogok tudni megbízni senkiben!

trance75 # e-mail 2019.02.13. 08:15

Sziasztok! Hivatalosan is megszüntette az eljárást a rendőrség,mivel a cselekmény,nem bűncselekmény. Gyanusítás nem volt. Sőt,semmi nem volt,az ügyvéd alig talált vmit,nagy nehezen az ügyészségen iktatószám alapján találtak vmit. Érdekes,erről semmit nem kaptunk,a gyermekünk gyámja kapott végzést. Nem elég nekik,a saját szakértőjükkel is megvizsgáltatja a gyámügy,még annak a vonatkozásában is,hogy a rendőrség szakértője jól járt-e el. Ha ezt tuddták előre,tudniuk kellett,mi a menetrend náluk,akkor mi a * nem rendelték el ezt a vizsgálatot korábban? Tudták,hogy az ő szakértőjük,még a rendőrség igazságügyi szakértőjét is felül bírálhatja,akkor miért tettek feljelentést,a helyett inkább végeztették volna el a vizsgálatot! 8 hónapja nem láttuk a gyereket,és a rendőrség nem nyomoz tovább (el se kezdett)és még csak a láthatást se engedélyezik! Most próbálnak vmit találni a szülők nevelési módszerében,ami nem bűncselekmény, (ott a végzésben,mit nézzen meg a szakértő a gyermeken,semmi olyan nincs a listán,amivel korábban vádoltak: szülők súlyosan bántalmazó magatartása) de ahhoz elég,hogy a saját felelősség mértékét csökkentsék,mivel nem mérlegelhetnek,a legkissebb gyanú esetén is így kell eljárniuk. Szégyen!!!! Mindenki a törvény szerint járt el,senki nem hibázott,és mégis rendőrök vitték el a gyerekem,a szomszédok szeme láttára, 8 hónappal ezelőtt. Azóta nem láttuk,nem beszéltünk vele, és az egyik legsúlyosabb bűncselekménnyel vádoltak meg! Nincs jogi diplomám,de ez így nagyon nincs rendben,bárkivel,bármikor megtörténhet ugyanez! Amit az ovónők láttak,vagy ahhoz hasonló dolgot,nem tapasztalt se a nagymama,se a nevelőszülő. A jegyzőkönyv részleteit még mindig nem tudjuk,ügyvédnek se mondanak semmit, az se biztos,hogy azt mutatta a gyerek,amit gondoltak.Mi,az anyukával, 1000% pontossággal meg fogjuk tudni határozni,hogy amit mutatott,mondot,az mit jelenthet,azt hallotta-e mástól,vagy az ő saját szóhasználata esetleg stb. Szerintünk,a gyerekek közösen,játék közben,innen-onnan elcsípett információ darabkákat illesztették össze,fantáziálhattak. Itt az eredménye,hogy mindent szexuálisan túlfűtött módon próbálnak eladni,ez megy a tv-ben éjjel nappal.Ha további részleteket megtudunk,jelezni fogom. A kislányunk már idegenektől is az utcán,boltban,bárhol azt kérdezi: "mikor mehetek haza az igazi anyukámhoz,meg az igazi apukámhoz..."

Garbo78 # e-mail 2019.02.05. 13:32

Sziasztok! Tanácstalanságban szenvedek. Szeretném a segítségeteket kérni, kérlek mihamarabb válaszoljatok, mert égető a dolog. Nemrég adtam be a válókeresetet, sajnos a házasságunk már régen megromlott. Most éreztem elérkezettnek az időt arra, hogy rendezzük az életünket. Viszont abból a szempontból nem a legkedvezőbb a helyzet, hogy a kisfiam szeptemberben kezdhetné meg az iskolai éveit. Az óvónők intelligensnek, ügyesnek és alkalmasnak találják őt arra, hogy ebbe az új életszakaszba lépjen. Viszont azt is kiemelték, hogy túlzott játékosságából adódóan és lelkileg még nem biztos, hogy el kellene kezdenie az iskolát. A döntést ránk, szülőkre bízták. A férjem teljes meggyőződése, hogy a gyerkőcnek el kell kezdenie a sulit, talán ebből még presztízs kérdést is csinál. Anyaként azt látom, hogy az elkövetkező időszak nagyon meg fogja őt viselni, mert nagyon érzékeny. Másrészt a válás tekintetében sem a gyermekelhelyezésben, sem az anyagiak tekintetében nem tudtunk megegyezni,így nem könnyű válásra számítok. Szeretném védeni a gyermekemet azzal, hogy a következő évet még az óvodában töltse, magyarán egy évet visszafognám, hogy ne abban az iskolaévben érjék a legnagyobb traumák, amelyben a tanulmányait tekintve az alapokat kellene lerakni.

Mit tudok tenni abban az esetben, ha nem tudunk szülőként egymással megegyezni? Kihez fordulhatok?

Előre is nagyon köszönöm a válaszotokat!

wers # e-mail 2019.01.09. 10:52

A hó jogi sorsa az olvadás.

:)) kerdes32 elolvadt, és el is párolgott a fórumról.

wers # e-mail 2019.01.08. 17:30

remélem mosza nem olvassa

wers # e-mail 2019.01.08. 17:29

nem engedi be az anya az apát a 11 hónapos beteg gyermekhez

Nem is elvinni akarta, csak látni, akkor is (vagy főleg) ha beteg. A gyereknek joga van az apjához. Milyen anya akarja megfosztani tőle?

Burn Out # e-mail 2019.01.08. 17:15

Az ideiglenes döntésben lehet így szabályozta, de majd nézd meg mi lesz az ítéletben. Azt meg ne gondold, hogy majd 18éves koráig nem viheti el, vagy nem alhat nála.

Ha még nem viheti el, akkor megérdemled a büntetést, mert teljesen korlátozta a kapcsolattartást jogát. Hivatkozhatsz betegségre, de a gyereket látogatni ettől függetlenül lehet. Van fertőtlenítő, száj elé tehető maszk, illetve kesztyű is.

Burn Out # e-mail 2019.01.08. 16:22

Három év alatt is el lehet vinni. :)

Valószínű drogos volt már akkor is, amikor a lábaidat széttetted neki.

Burn Out # e-mail 2019.01.08. 15:13

Csak szólok, hogy gyámhivatal pert indíthat gyermekelhelyezés megváltoztatására is.

Burn Out # e-mail 2019.01.08. 15:12

Egy elidegenítő szülő vagy. És igen firtatom az orvosi igazolást, mert hiába van igazolásod, a másik szülő attól még elvihette volna a gyermeket.

Remélem büszke vagy magadra....

wers # e-mail 2019.01.08. 14:14

Jelen esetben az apának vajmi kevés joga lesz a gyermekhez (hál' Isten nem a Gyámhivatalon múlik a dolog!) és valószínű, hogy a Gyámhivatalnak sem lesz semmilyen beleszólása a gyermek jövőjébe.

Te jó ég!!!!

Burn Out # e-mail 2019.01.08. 12:45

Milyen vírusfertőzés?