gondnokság alá helyezés


Dzsino3 # 2021.05.24. 18:59

Tiszteletem.

Ott tart az ügy, hogy ismét bírósági ügy lett belőle, sajnos, be kellett adni. Gondnokság alá helyezés módosítása címszóval, a kereseti kérelmemet, mivel tűrhetelen állapotok alakultak ki ismét oly módon, hogy alperes fenyegetőzései odáig jutottak, (hamis váddal), súlyos testi sértéssel feljelentett a teljesítési segédje, rendőrségi ügy is lett belőle de szerencsére kiderült az igazság, azaz megszüntették az eljárást.

Jelenleg gondnokság alá helyezés módosítása, tárgyalások sorozatát követően. Elmeorvosi szakértői vélemény ismét, elkészült, melyben többek között, leírták Ügyei önnálló életvitelhez szükséges belátási képessége, tartósan nagymértékben csökkent, a következő ügycsoportok tekintetében is, javasolják a korlátozását,

  • Bentlakásos szociális intézetben történő elhelyezéssel, illetve az intézmény elhagyásával kapcsolatos jognyilatkozatok megtétele:
  • A választójog gyakorlásához belátási képessége mentális betegségére tekintettel tartósan nagymértékben csökkent.:

jelenleg, Szeged Kálvária sgt. 47. SZKTT Egyesített Szociális Intézet lakója, de ki szeretne jönni, bezártnak érzi magát, az orvosszakértői véleménnyre alperes érdemi nyilatkozatot tett vitatta az orvosszakértői véleményt, és elfogadni nem tudta ellenezte. Felperes azaz én ügyvédem, észrevételt tett, melynek a végén azt irtuk, írta,
Álláspotom szerint a szakértői vélemény kiegészítésére nincsen szükség az alperes álltal feltett kérdés nem a szakértő kompetenciája, a szakértő nem abba dönt, hogy el kell –e helyezni az alperest szociális otthonba vagy sem, a pernek nem ez a tárgya, a szakértő az alperes mentális állapotáról nyilatkozott, a bíróságnak pedig arról kell döntenie, hogy a cselekvőképességének korlátozását kiterjeszti –e a bentlakásos szociális intézetbe történő elhelyezése, intézmény elhagyásával kapcsolatos jognyilatkozatok, tételére. Álláspontunk szerint nem megalapozott az alperesnek az az állítása, hogy mentális leépülését állapotának romlását az intézmény elhelyezése okozta. A járványhelyzet megszűnése után az intézményt, amennyiben azt fizikai és mentális állapota lehetővé teszi az intézmény dolgozóinak döntése alapján időszakosan nyilván elhagyhatja.

Ezt az ügyvédem írta önnállóan és el is küldte, az ügyvédem, viszont, én szeretném ha kiegészítené, a melyen tisztet elmeorvosi szakértő a szakértői véleményét, és akár a kényszer gyógykezelésre ítéljék, mivel amíg a gyógyszereket szedi, és nem iszik, addíg maradhat meg ez a jelen állapot.
Nem tudom ilyen esteben van –e nekem hozzászólási jogom mivel csupán pártfogó ügyvédemen keresztül elektronikus úton tudok beadni bármit, az ügyvédemmel meg nem szeretnék összeveszni, hiszen jó ha a tárgyalásokon, képvisel valaki, illetve van mellettem egy jogvágzett személy is, nem beszélve arról, hogy az ítélet meghozatalakor ott van az –ő neve is az okiraton. És egyébként is –ő ért ehhez hiszen én nem vagyok jogvégzett személy sajnos. De nem vagyok megelégedve, teljesen ahogyan meghozta a válaszadást a közös áttekintés nélkül.

Dzsino3 # 2021.01.28. 21:58

Tiszteletem.
A korlátozottan cselekvőképes gondnokolt, részlegesen korlátozott gondnokság alatt álló személy.:

  1. társadalombiztosítási, szociális és munkanélküli ellátás igénylése, illetve az azzal, valamint a munkaviszonyból és munkaviszony jellegű jogviszonyból származó, jövedelem 80% ával történő rendelkezés tekintetében.
  2. ingó és ingatlan vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jog;
  3. Lakásbérlettel kapcsolatos jognyilatkozat megtétele (a szerződés megkötése, illetve felbontása);
  4. Az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása;
  5. jognyilatkozatok (közigazgatási eljárásban, büntető eljárásban, polgári ügyekben, adóhatóság előtti eljárásban, bank és hitelviszonyokkal , kölcsönszerződésekkel kapcsolatos kötelezttségvállalásnál, biztosítással kapcsolatos jognyilatkoztokban, munkaviszonnyal kapcsolatos jogügyletekben, egyéb szerződéskötések) tétele tekintetében.
  6. A bíróság választójog gyakorlásából nem zárta ki.

3 éve gondnokság alatt áll, első gondnokaként, az egyik legjobb barátját kérte a gyámhivataltól kirendelésre, mely személynek 1 csupán édesapám volt a gondnokoltja.
Megkérvényezve és Kb 1 éve Gyámhívatal hivatalos gondnokra lecserélte.
Gondnokoltnál sajnos türhetetlen állapotok uralkodtak, pl.: Rendkívülien nagy mértékű koszosság, rendetlenség, fertőzésveszély, különböző lakcím nélküli és egyéb embertársaknak nyújtott éjszakai menedéket, idéglenesen szállást biztosítva azok részére. Környezettenulmányban is több alkalommal rögzítették az ott tapasztaltakat.
Szociális otthonban történő elhelyezése megtörtént, mivel Kazán elromlott, villany vezetékrendszert leégették, (elektromos hősugárzókkal túlterhelték azt kb 3 db 2000 W os).:
Gondnokolt lakhatása, nem biztosított, illetve olyan körülmények vannak, gondnokolt volt lakhelyén, amelyek a gondnokolt egézségét és testi épségét veszélyeszteti, (megfázás, kihülés, áram ütés, egyéb baleset veszély).
így SBO ra került 1 nap, majd onnak pszichiátriára 1 nap, ahol a viszgálatok során, nem állapítottak meg, különössebb problémát nála. Onnan szociális otthonban szállították át, helyezték el. Szociális otthonban a gondnokolt, összeférhetetlen, és ellentmondásos viselkedési formát tanúsít, mindig mást okol mindenért, mint otthonában is tette, -ő soha nem ismeri el, hibáit.
Az otthonból mindenképpen, távozni szeretne, kérdés ilyen esetben kiengedhetik, -e ha igen hol kell, lehet majd a felelőtlenségért, bejelentést tenni, amelynek súlya is lenne!!

Közben a gondnokság alá helyezés módosítása el lett indítva, akként hogy a bentlakásos szociális intézetben történő elhelyezéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételében is helyezze gondnokság alá a bíróság.
Ezen felül a választójog, gyakorlásának kizárását is kértem. (Gondolom esetleges pernyertesség esetén, ezzel, teljes kizáró gondnokság alá helyeznék, és nem tudna különböző újabb butaságokat, problémákat okozni, a családtagjainak, és közvetlen környezetének. Persze ehhez rengeteg bizonyíték be lett adva, az 1 ső adatfelvételi, tárgyalás is, a mélyen tisztelt bíróság részéről, már ki is lett tűzve.) Kérdésem.: Jelen kínos és igen bonyolult helyzetben, milyen ügycsoportban volna érdemes kérni a a gondnokság alá helyezés módosítását még esetlegesen a tartózkodási hely meghatározása, tekintetében???

Válaszukat előre is nagyonszépen köszönöm.
További szép sikeres napot kívánok önöknek.

Sanos ez egy rendkívül összetett és bonyolult ügy.:
A gondnokolt, és barátai, prbibégjei, mind a mai napig, mindent, megtesznek pszichésen zsarolnak, hazudoznak össze vissza, lehordanak mindennek, fenyegetnek, és idő közben még büntető ügyet, hamis váddal is, indítottak ellenem, (nagyon remélem, végülis, győzni fog az igazság végre) mindezt azért teszik, hogy elérjék céljukat. Azaz idő közben feladjam, és a részben ajándék, részben viszterhes jogügylettel a nevemre került ingtlant, vissza zsarolják, kizsarolják, tőlem, azaz visszaadjam nekik. Számtalan alkalommal, hangoztatta, említette már, édesapám, azaz a gondnokolt, az eredeti állapot visszaállítását szeretné, persze azt a pénz, amelyet én már belefektettem, édesanyémmal, az ingatlanba és édesapámnak ajándékoztam, soha de soha nem kapnám vissza nekik jelenleg az a céljuk, hogy büntetőüggyel, ügyekkel, eltávolítsonak az utukból, végleg gusztustalan módszerekkel dolgoznak. Csupán remélni merem, hogy a hivatalos, gondnoka ettől teljesen független.

rigoz # 2021.01.11. 13:48

@maya_: Gondnokság alá helyezést volt élettárs nem kérheti a bíróságtól keresetet. A gyámhatósághoz tehet bejelentést. Ez esetben a perindítás és az ideiglenes gondnok kirendelésének szükségességét a gyámhatóság hivatalból indított, közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálja. Amennyiben nem indokolt, az eljárást végzéssel megszünteti.

A cselekvőképességet részlegesen vagy teljes korlátozó gondnokság alá helyezéshez azonban a hivatkozott tényállás nem elégséges.

A bíróság cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alá azt a nagykorút helyezi, aki ügyei viteléhez való belátási képessége, mentális zavara folytán tartósan vagy visszatérően nagymértékben csökkent és személyi körülményeire, családi kapcsolataira is figyelemmel, károsodástól való megóvása érdekében ez szükséges (Ptk. 2:19. § (1) bek.) Ha az érintett jogainak védelme bármely más, a cselekvőképességet érintő módon biztosítható, gondnokság alá helyezésnek nincs helye (Ptk. 2:19. § (4) bek.-e).

A bíróság cselekvőképességet teljesen kizáró gondnokság alá azt a nagykorút helyezi, aki ügyei viteléhez szükséges beleátási képessége, mentális zavara folytán teljesen hiányzik (Ptk. 2:22. § (1) bek.).

A gondnokság alá helyezéshez tehát mentális zavar, annak az ügyek vitelére való hátrányos kihatása, a belátási képesség mentális zavarból eredő nagymértékű csökkenése kell, hogy fennálljon és még további feltétel az önmagára káros viselkedés, melytől csak a gondnoksággal óvható meg...

maya_ # 2021.01.11. 12:11

Sziasztok! Egyik volt pasim rászoktatott drogokra, és amikor elhagytam, a drogozást abbahagytam, de kicsit károsodott lettem (enyhén antiszociális viselkedés), gondnokságot kért, nehogy másik férfivel összejöjjek. Családot szeretnék, de így nem tudom hogyan. A hivatal meghatározza mit csinálhatok és ellenőrzi a férfi ismerőseimet is, hogy mikor mit csinálunk. Ebből hogy jövök ki?

Kovács_Béla_Sándor # 2020.07.01. 09:15

A törvényes képviselő ugyan gyakorolhatja az ellátás visszautasításának a jogát, de ez - érhető okokból - annyira körbe van véve korlátozásokkal, hogy inkább csak elvi lehetőség.

AzmatOndi # 2020.06.30. 20:52

Tisztelettel egy kérdést intéznék a fórum szakértőihez.

Egy cselekvőképes embernek joga van visszautasítani orvosi ellátást. Hacsak nem értelmezem félre, ezt azt jelenti, hogy joga van nem szedni pl. az antipszichotikum gyógyszereket. ("egészségügyi önrendelkezési jog")

Cselekvőképtelenné válása (minősítése) után, mi lesz ezzel a joggal?

  1. Megszűnik? (Senki nem gyakorolja. A gyógyszert [alkérdés lehet, hogy milyen gyógyszert, ki által felírtat] mindig kötelező szedni és szedetni.)
  2. Nem szűnik meg, csak másvalaki fogja gyakorolni, éspedig

b1) A ... valamilyen illetékes járási orvos (vagy egy akármilyen, megyei SZTK-s pszichiáter?) (ezt, ha igaz, úgy fogalmazzák, hogy az orvos dönti el, hogy a gyógyszer-nemszedés a gondnokolt egyén egészségi állapotában várhatóan súlyos vagy maradandó károsodást okozna-e. Ha igen, az jelenti, hogy kötelező szednie a gyógyszert, azaz a gondnoknak akár mentőhívással, kényszer alkalmazásával, de be kell adatnia a gyógyszert vagy injekciót.)

b2) A gyámhatóság fogja gyakorolni, azaz ő dönti el, hogy kell-e kényszerű gyógyszerszedetés.

b3) A gondnok fogja gyakorolni a jogot. (Úgy értve, hogy akár a gyámhatóság véleménye ellenében is. Kérdés lehet, hogy a gyámhatóság, ha konkrétan ez ügyben nem is utasíthatja a gondnokot, de pl. (emiatt) leválthatja-e a gondnokot.)

b4) Esetleg a bíróság dönt erről is, a gondnokság alá helyezéskor;

b5) .. vagy másvalaki fogja gyakorolni, éspedig .. (ki?)

drbjozsef # 2019.10.01. 05:10

... és ha az utóbbi, akkor nesze itt a kulcsok, és vesződjön a bérlővel az, aki azt szeretné.

lajcsó # 2019.09.30. 18:43

Szerintem föl kellene tenni a kérdést a gyámhatóságnak, hogy mi jobb? Egy szívességi lakáshasználó, aki fizeti a rezsit, esetleg még az ingatlan állagának megóvásáról is gondoskodik vagy egy olyan bérlő aki lelakja a lakást és talán rezsit meg lakbért sem fizet?


Dr. Szücs Lajos
Ügyvéd

Kovács_Béla_Sándor # 2019.09.30. 09:16

Bocs, az "anélkül" nekem kimaradt. :) Ilyen a gyorsolvasás aztán. :D

drbjozsef # 2019.09.30. 08:43

Szerintem vagy kötik az ebet a karóhoz, hogy felelős gazdálkodás meg blabla, és akkor úgyse veszik be ezt a hülyeséget, vagy megértik, nem keménykednek, akkor meg minek ez a szemmel láthatóan a kijátszásra menő cécó? Akkor hunyjanak szemet és kész.

wers # 2019.09.30. 07:26

:))) még gondolni sem mernék rá

Attól még egyet érthetek a családdal, hogy nem szívesen engednek be a lakásba idegeneket.

drbjozsef # 2019.09.30. 07:12

wers,

Szerinted a gyámügy hülye?

wers # 2019.09.30. 07:10

Na, én kötnék bérleti szerződést vele, mondjuk ha kb. 50.000 a rezsi átlagban, akkor 52.000 Ft-ról amiben a rezsi is benne van.
Így jól lakik a kecske is.

drbjozsef # 2019.09.30. 07:03

Biztosan én maradtam le egy brossúrával, de se VOLT élettársat, se fizetési szándékot nem olvasok. Hol olvassátok?

A lakásban jelenleg édesanyám nem regisztrált és oda be nem jelentett élettársa él, aki a rezsit (anyukám nevén) fizeti.
Szeretnénk, ha édesanyám élettársa maradhatna ott, anélkül, hogy a rezsin felül neki fizetnie kellene bérleti díjat.

wers # 2019.09.30. 06:22

Igen, én is erre gondoltam. Legyen ő a bérlő. Csak, hogy a gyámügyes is tudjon nyugodtan aludni.

Kovács_Béla_Sándor # 2019.09.30. 06:13

Mintha azt írta, hogy a volt élettárs fizetne. Az úgy teljesen rendben lenne.

wers # 2019.09.30. 05:54

Van egy olyan sejtésem, ez a gyámügyes nem látott még bérlő(k) által szétamortizált lakást és felhalmozott, ki nem fizetett rezsit.

Emrezi, gondolom találtok valami köztes megoldást, ahol a káposzta is megmarad.

Kovács_Béla_Sándor # 2019.09.29. 17:34

Ha jól látom, ő már csak volt élettárs.

drbjozsef # 2019.09.29. 15:50

Az ÉLETTÁRSNAK?

Ne már. Akkor a gyerekei ott lakása sem felel meg a "gondnokolt érdekeinek", ki lehet őket tenni az utcára, a lakást meg bérbeadni.

Kovács_Béla_Sándor # 2019.09.29. 08:02

A gondnokolt érdekében kell kezelni a vagyonát, az ingyenes használat engedése nemigen felel meg az érdekeinek.

drbjozsef # 2019.09.28. 18:55

De hát az a lakás lakott. Az élettárs lakik benne. Csak nem teteti a ki az utcára a gyámhivatal...

lajcsó # 2019.09.28. 16:30

"Valóban kötelezhetnek a lakás kiadására?"
Konkrétan nem, de a vagyonkezelés során a gondnokolt érdekei szerint kell (majd) eljárnod!


Dr. Szücs Lajos
Ügyvéd

Emrezi # 2019.09.27. 07:15

Tisztelt Fórumozók!
Édesanyám egy évvel ezelőtt balesetet követően a műtét után delíriumba került, melyet később - mivel nem történt javulás - demenciává minősítették (a baleset előtt voltak már jelek erre). Azóta kórházban van, az idősek otthonába való bekerülése folyamatban van.
Megkezdtük gondnokság alá vételét is, ahol a gyámügyes jelezte, hogy az édesanyám nevén lévő ingatlant, melynek 100%-ban tulajdonosa, ki kell adnunk. Elmondása szerint, hiába vállalnám én, mint gondnok az ingatlan fenntartását, az nem elegendő.
A lakásban jelenleg édesanyám nem regisztrált és oda be nem jelentett élettársa él, aki a rezsit (anyukám nevén) fizeti.
Szeretnénk, ha édesanyám élettársa maradhatna ott, anélkül, hogy a rezsin felül neki fizetnie kellene bérleti díjat. Nem szeretnénk kiadni a lakást, a bérlővel járó minden gondot a nyakunkba venni. A gyámügyes szerint "ez nem fog átmenni".
Valóban kötelezhetnek a lakás kiadására?
Segítségüket előre is megköszönve.

Szabofamily # 2019.08.14. 15:54

Köszönöm szépen a válaszokat.
Természetesen a mostoha apámmal megbeszéltük a dolgot, hajlik az idősek otthonába menetelre.
Én nem igazán szeretnék helyette dönteni, bár tisztába vagyok vele, hogy nem képes rendesen ellátni magát.

Kovács_Béla_Sándor # 2019.08.08. 06:42

Ha valamely ügycsoportban korlátozták a cselekvőképességét, akkor a gondnok dönt helyette. (Vagy legalábbis a gyámhatóság. De nem ő saját maga.) Az ügycsoport lehet például az egészségügyi ellátás igénybevétele, lakóhely megválasztása stb.

Ismerek olyan esetet, amikor csak és kizárólag a polgári per indítása illetve magánvádas büntetőeljárás indítása tekintetében helyezték gondnokság alá az alperest.