Fórum büntetőjog régebbi elöl     új hozzászólás


Roncsautók műszaki vizsgagyára Tiszaújvárosban?

tamas9999 (törölt felhasználó) #   2020.05.09. 18:17

Kicsit visszaolvastam és úgy látom, te ezt a dolgot leginkább kiírni szeretnéd magadból és az érdemi válaszok nem igazán érdekelnek.
Szerintem csinálj egy olyan blog félét, ott elsírhatod az összes búbánatod és még színes képeket is berakhatsz. Például a gyalázatos ítéletről, vagy lerajzolhatnád a csaló alpereseket, - én biztos megnézném, küldhetnél majd vmi linket.

tamas9999 (törölt felhasználó) #   2020.05.09. 14:20

Tök izgalmas a történeted Steno, de nem egyszerűbb lett volna a vásárlást megelőzőleg, vagy (akár) közvetlen utána átvizsgáltatnod az autót és miután kiderül a 15 életveszélyes valami, esetleg visszaviszed, hogy dugják fel maguknak...

Azt írtad kifizettél eddig 137 ezret a jogi képviseletért, ennek a töredékéből megoldható egy állapotfelmérés, persze az nem annyira menő, hisz nem a Transparency International Magyarország csinálja...

tamas9999 (törölt felhasználó) #   2020.05.09. 14:09

Okkal-joggal bízott abban, hogy a friss műszaki vizsga biztos garancia a kifogástalan műszaki állapotra.

Magyarországon?

Steno # e-mail 2020.05.09. 13:04

A felperes jóhiszeműen vásárolta meg 2013-ban a friss műszaki vizsgás kisteherautót.
Okkal-joggal bízott abban, hogy a friss műszaki vizsga biztos garancia a kifogástalan műszaki állapotra.

Röviddel később kiderült, hogy egy olyan roncsot vásárolt, amelyet „csak” 15 életveszélyes műszaki hibával óriási csalással engedtek át a műszaki vizsgán.

A felperesnek közel egymillió forintos kiadása keletkezett, amelyet azért kellett kifizetnie, hogy a roncsot megjavíttassa és az újabb hatósági műszaki vizsgán ne vegyék le róla a rendszámot és ne vonják ki a forgalomból.

A felperes tehát a legteljesebb mértékben eleget tett a kárenyhítési kötelezettségének, ennek ellenére a Debreceni Ítélőtábla gyalázatos ítélete azonban mégis a csaló alpereseket hozta ki 58:42 arányban pernyertesnek!!!

Az indoklásukat 67 pontba foglalták, amelyekben szinte kivétel nélkül a felperest hibáztatják és a csalók érdemeit méltatják…
Olyan várlázító az ítélet, hogy elrettentő példaként kellene oktatni a jogi egyetemeken…

A felperes először a Transparency International Magyarországhoz fordult. Azonban ezek a „jogvédők” munkaerőhiányukra hivatkozva elutasították…

Azután a Reménytelen Ügyek Harca Jogvédő Egyesület következett.
A felperes 137.000.- forintot fizetett nekik a jogi képviseletért.
Az Egyesület elküldött egy beadványt Strasbourgba, amelyet visszaküldtek, mivel minden magyarországi jogorvoslat nem lett kimerítve.

A Debreceni Ítélőtábla gyalázatos ítéletét követően az Egyesület ismét küldött egy beadványt Strasbourgba.

A felperes kérte tőlük a Kúria illetve az Alkotmánybíróság előtti jogi képviselet, amelyre az egyesület elnöke két ügyvéd elérhetőségét adta meg.

Az egyik az irodája túlterheltségére hivatkozva nem vállalta a másik még csak egy sor válaszra sem méltatta.

A felperes ismét kérte az elnök segítségét, bízva abban, hogy valódi jogvédőkkel van dolga, de az elnök közölte, hogy nem vállalják…

Íme, a „NAGY JOGVÉDŐK”…
Ezután okkal-joggal merülhet fel a kérdés: Ki mikor miért és adott engedélyt olyan magát jogvédőként hirdető/nevező egyesületnek, amely egyetlen olyan ügyvéddel sem rendelkezik, amely képes lenne a Kúria/Alkotmánybíróság előtti jogi képviseletre?
Miért és meddig működhetnek még az ilyen a magukat jogvédőnek nevező/hirdető egyesületek???

A felperes győri ügyvédje írásban megígérte, hogy vállalja a Kúria előtti jogi képviseletet és az 502. számú végrehajtás kérési lapot is – mivel az alperes nem fizetett - a kívánalmaknak megfelelően kitölti és eljuttatja az illetékes szerveknek.
Azonban sajnos napok óta elérhetetlenné vált…
Folytatása következik…

Steno # e-mail 2020.05.08. 15:08

Ismertetem a Debreceni Ítélőtábla ítéletét: Megszületett a per hetedik!!! évében a Debreceni Ítélőtábla vérlázító, gyalázatos ítélete:

Az okirathamisító csaló I. r. alperes és a roncsnak mindössze 15 életveszélyes műszaki hibával sikeres „A” minősítéssel műszaki vizsgát adó csaló műszaki vizsgabiztos 58:42 arányban pernyertesek lettek!!!

A csaló vizsgabiztosnak még 30.000.- forintot is megítéltek a felperestől...

A felperes pénzbüntetését 20.900.- forintra mérsékelték.

Magyarországon dicséretes, bíróságilag támogatott az okirathamisítás és a csalás és a roncsautókat időzített bombaként lehet büntetlenül műszaki vizsgáztatni és forgalomba engedni...?

Az ítélet szerint a csaló műszaki vizsgabiztos nem felelős, mert csak alkalmazott, az őt alkalmazó Kft sem felelős, mert nem ők adták csalással a műszaki vizsgát…

Az ítélet ellenére az alperes egyetlen forintot sem fizetett és nem is fog fizetni…

A felperes a gyalázatos ítélet szerint csak mindössze 42%-ban lett pernyertes, a végtelenségig elfogult Debreceni Ítélőtábla az alpereseket 58:42 arányban pernyertesnek ítélte, ezzel őket több százezer forintos jogtalan előnyhöz juttatta…

Valóban ez lenne 2020-ban Magyarország, mint jogállam?

Supervisiter # e-mail 2018.10.21. 08:40

A kedves ügyvéd uraknak akkor is ez lenne a véleménye, ha ez a mindössze tizenöt életveszélyes műszaki hibával a közútra kiengedett roncsautó éppen őket vagy a szeretteik közül valakit gázolt volna el? Ennek következtében még évtizedekig állandó elviselhetetlen fájdalom mellett állandó ápolásra, gondozásra szorulnának...???

Becsületsértés? Börtön? Fegyház?
Bírói eskü: „A bíró a bírósági szervezet tagjaként szolgálatot teljesít.”
„A bíró hivatását esküjéhez - Az eskü szövege az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló 2008. évi XXVII. törvényben foglalt eskü szövegéből ["Én (az eskütevő neve) fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; (a tisztség megnevezése) tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom.”] és az annak zárómondatát (Az eskütevő meggyőződése szerint Isten engem úgy segéljen!) megelőző következő szövegből áll: "Fogadom, hogy a rám bízott ügyeket tisztességes eljárásban, részrehajlás nélkül, lelkiismeretesen, kizárólag a törvényeknek megfelelően bírálom el; hivatásom gyakorlása során az igazságosság és a méltányosság vezérel." - hűen köteles gyakorolni, igazságszolgáltatási feladatainak teljesítését nem tagadhatja meg, a rábízott ügyekben folyamatosan, lelkiismeretesen köteles eljárni.
”A bíró minden ügyben befolyástól mentesen, és részrehajlás nélkül köteles eljárni.”
„A bíró az eljárása során köteles az ügyféllel szemben tisztességes és pártatlan magatartást tanúsítani.”
„A bíró a rábízott ügyet annak munkaigényessége és az eljárás sajátosságai által meghatározott ésszerű határidőn belül köteles elbírálni.”

Milyen becsületsértés? Az bírói eskü, az igazság és a tisztességes eljárás becsületének megsértése...???

takacs j
Köszönöm a hozzászólását, mégsem önmagammal beszélhetek...
Egyébként a per minden iratát elküldtem és folyamatosan küldöm Strasbourgba a kapott ügyszámra, ez a per valószínűleg úgyis ott fog befejeződni...

Azért az több mint elgondolkoztató, hogy egy csaló műszaki vizsgabiztos több százezer forint kár okoz és nincs felelős. Ő a munkaadójára mutogat a munkaadó meg kijelenti, hogy nem ő okozta a kárt...
Amennyiben nem fizettem volna ki a több százezer forintos kárt, akkor a friss műszaki vizsgás roncsról a hatósági felülvizsgálaton azonnal levették volna a rendszámot és kivonták volna a forgalomból.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2018.10.14. 09:04

Hagyd már. Egy ideje magával beszélget két nicken.

www.kbs-ugyved.hu

Dr.Attika # e-mail 2018.10.14. 07:22

Jóindulatú figyelmeztetés.
Ez az út az Ön bebörtönzéséhez is vezethet becsületsértés miatt. Teljességgel kimerítette a büntető törvény becsületsértés minősített tényállását.

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

takacs j # e-mail 2018.10.14. 04:10

Csak gratulálni tudok a kitartásodért, és kíváncsian várom a fejleményeket, sikerül e végül valamit elérni. Apró kérdésem az, hogy mit csinál az akinek nincs 150 meg 30 meg stb. ezer forintja mert annyira szegény? Oké, hogy akkor nincs autója, de egyéb vitás esete lehet és ha nincs még ennyi pénze se jogilag eljárni akkor mi van? Anyagi okok miatti jogfosztottság?

Supervisiter # e-mail 2018.10.13. 14:08

Egyébként sem számítottam másra ettől a Tiszaújvárosi Járásbíróságról a Miskolci Törvényszékre előrelépett bírótól...
Az viszont vérlázító, hogy egy csaló műszaki vizsgabiztos aki mindössze tizenöt életveszélyes műszaki hibával enged egy roncsot a közútra pernyertes legyen, ráadásul még 30.000.- HUF jutalmat is kaphasson...

Supervisiter # e-mail 2018.10.12. 15:10

Kedves Fórumozók!

Közreadom a Miskolci Törvényszék 10.P.20.110/2018/21. számú ítéletét.

Az ítéletet az a Miskolci Törvényszék hozta akivel perben-haragban állok és a Tatabányai Törvényszék előtt - bírósági jogkörben okozott kártérítés miatt -peres eljárás van ellenük folyamatban, miként a Debreceni ítélőtábla ellen is, akikhez fellebbeznem kell...Perbevont bíróságok ítélkeznek...

Az ítélet szerint a pert természetesen elveszítettem, mivel Magyarországon dr. Szrogh Csaba bíró szerint igenis törvényes és bíróságilag támogatott roncsautónak a mindössze tizenöt életveszélyes műszaki hibával sikeres "A" minősítésű műszaki vizsgát adni. Ugyancsak törvényes és bíróságilag támogatott az adásvételi szerződésen olyan időpontot feltüntetni, amikor a roncsnak még a csalással kapott műszaki vizsgája sem volt meg és miként az is, hogy fagerenda darabokat berakni a teljesen szétrohadt alvázkeretbe...

Az ítéletben teljesen figyelmen kívül hagyta a Győri NKH szakembereinek és vizsgabiztosainak egybehangzó tanúvallomásait miszerint ez a roncs a Magyarországon semmiféle körülmények között nem kaphatott volna műszaki vizsgát. A műszaki felülvizsgálaton is csak azután kapott "H" azaz hibás minősítést, hogy több százezer forintot kellett ráköltenem, hogy ne vonják ki a forgalomból.

A II. r. alperes csaló műszaki vizsgabiztosnak 30.000.- HUF a Magyar Államnak pedig mindössze 50.600.- HUF-t kellene fizetnem, amelyeket természetesen megtagadok nem fizetek meg, fellebbezek a végsőkig!

Ez a dr. Szrogh Csaba bíró volt az aki írásba adta, hogy 150.000.- HUF utalása után hogy a Győri ISZKI-t fogja műszaki szakértőként kijelölni, ennek ellenére egy nem az ISZKI állományába tartozó ottani személy került kijelölésre akinek a 35 oldalas irományát 35 oldalon alapos indokokkal megtámadtam. Kirívóan súlyos bírói törvénysértésként egyetlen kérdést sem tehettem fel neki... A fellebbezést a Debreceni Ítélőtábla a mai napig sem bírálta el...

Ez Magyarország 2018: Büntetlenül bíróságilag támogatva lehet okiratot hamisítani, csalni és tizenöt életveszélyes hibával roncsautónak műszaki vizsgát adni, azt időzített bombaként a forgalomba engedni és pernyertesnek lenni!

Gratulálok dr. Szrogh Csaba bírónak, remélem, hogy nem gyakran néz a tükörbe...
Nagyon hosszú folytatás következik az út Strasbourgba vezet, ahová előzetesen a tőlük kapott ügyszámra már nagyon sok perbeli dokumentációt megküldtem.

Supervisiter # e-mail 2018.08.01. 11:46

A Miskolci Törvényszék Elnöke 2017.El.III.N.4/2/i. szám 2017. szeptember 8.-i keltezés értelmében, az ügy jelenleg 2 évet meghaladó pertartamú, így a Miskolci Törvényszék Elnöke 2014.El.IV.B.6.01/8. számú intézkedése folytán egyébként is soron kívül kell eljárni.

2018. augusztus 1. napján még azt kell írnom, hogy tárgyalás az ügyben még mindig nincs kitűzve...

Ennyit ér a Miskolci Törvényszék Elnökének intézkedése...
No comment.

ius latratus # e-mail 2018.02.14. 14:19

Jaj.

ius latratus # e-mail 2018.02.14. 10:45

Azért az említett kettő kanális sem annyira kanális (pedig azok), hogy egy sértett ember hülyeségeire vevők legyenek...

Supervisiter # e-mail 2018.02.14. 07:59

Az ötödik évébe lépett a per.
Dr. Molnár Marianna bíró - akit az ügytől előzetesen már jogerősen eltiltottak - ezzel mit sem törődve jogellenesen tárgyalást tartott amelynek során a pert s z ü n e t e l t e t i és többszöri kérésemre sem hajlandó folytatni...

Időközben a sorozatos megalapozott fellebbezéseimet sorozatosan jogellenesen utasították el és illetékbírságok fizetésére köteleztek.

Az illetékbírságok kifizetését megtagadtam, amelynek során akadt egy Ítélőtábla amely megállapította, hogy a fellebbezéseim minden tekintetben jogszerűek a hatályos jogszabályokon alapulóak és minden felhívásnak végzésnek a törvényes határidőkön belül maradéktalanul eleget tettem ezért az illetékbírságok megfizetését mellőzte.

Az okirat hamisítás és csalás valamint egy roncsautó "csak" 15 életveszélyes műszaki hibával történő műszaki vizsgán való átengedése továbbra is megengedett törvényes cselekmény...

Supervisiter # e-mail 2017.09.04. 12:23

Néhány nap múlva lesz NÉGY ÉVE!!!, hogy még mindig nincs első fokú ítélet az ügyben. A Miskolci Törvényszék és a Debreceni Ítélőtábla Petrocellit is megszégyenítve továbbra is biztosítja csaló alperesek védelmét...
A jogszolszolgáltatásuk kiválóan működik...

Supervisiter # e-mail 2017.01.02. 12:53

A negyedik évéhez érkezett a per és első fokú ítélet még mindig nem született.
Az igazságügyi műszaki szakértői vélemény már több mint egy év alatt sem készült el.
A Miskolci Törvényszék két bírája és elnöke mindent megtesznek az alperesek védelme érdekében, már a negyedik éve húzzák indokolatlanul a pert.
Többször kértem "csak" tizenhat megalapozott indokkal a bírónő kizárását, de nem zárták ki.
Kértem soron kívüliséget a bíróság elnökétől de még csak válaszra sem méltatott a mai napig sem.
Így nem maradt más mint feljelenteni a két bírót az elnöknél és az elnököt az OBH-nál és a történéseket folyamatosan küldeni Strasbourgba az EJB-nek.
Itt tartunk most és be kell látni, hogy a csalás és okirat hamisítás illetve a roncsautó műszaki vizsgáztatása a hatályos jogszabályok ellenére is bíróságilag megengedett és támogatott Magyarországon 2017-ben is...

Supervisiter # e-mail 2016.11.02. 18:41

Végzésben fenyegetett meg a bíró, ha nem utalok 150.000.- HUF műszaki szakértői díjelőleget, akkor elutasítják a keresetemet. Utalnom kellett mivel írásbeli bírói végzés van arról, ha utalok akkor a Győri ISZKI-t jelölik ki.

dr. Molnár Marianna egyik végzésében az szerepel, hogy kérdéseket intézhetek a műszaki szakértőhöz. Ezt azonnal meg is tettem, hat kérdés formájában.
Ma jön a végzés: Nem a Győri ISZKI lett kijelölve az írásbeli bírói végzés ellenére sem, hanem egy a Miskolci Törvényszék holdudvarához tartozó miskolci szakértő, akik ellen előzően többször is tiltakoztam. A bírónő további elfogultságára mi sem jellemzőbb mint az, hogy az én hat kérdésemből egyetlen egy sem került fel a szakértőnek.

Itt tartunk a bíró hazudik: Fenyegetéssel kicsalja a műszaki szakértői díjelőleget aztán ez lesz belőle...
Hogy mi lesz a műszaki szakértői vélemény? Azt ugye előre nem kell leírnom...
A miskolci szakértő csak olyan dolgokat fog leírni amilyeneket a bírónő kér tőle...
Hiába kértem semleges megyéből műszaki szakértő kijelölését. Már a bírók is idáig süllyedtek...

Rexor # e-mail 2016.10.18. 12:05

Félek egy nagyon mély kútba dobálod a pénzed teljesen feleslegesen.

Supervisiter # e-mail 2016.10.18. 10:53

A legújabb fejlemények: A kizárási kérelmemet amelyet dr. Molnár Marianna bírónő ellen nyújtottam be, természetesen elutasította dr. Hajkó Zsolt bíró. Sőt írásban meg is fenyegetett, ha még panaszkodni merészelek akkor pénzbírsággal fog sújtani!

A határozat kézbesítése előtt néhány nappal ismételt kizárási kérelmet nyújtottam be, így most jönni fog a pénzbírság, amelyet természetesen nem fogok befizetni.Inkább megyek a börtönbe!

MÉG CSAK TÍZ HÓNAP!!! telt el azóta, hogy a 150.000.- HUF igazságügyi műszaki szakértői díjelőleg a Miskolci Törvényszék elnöki letéti számláján van, de dr. Molnár Marianna az irántam tanúsított személyes bosszúja és gyűlölete által vezérelve TÍZ HÓNAP!!! alatt sem jelölte ki az igazságügyi műszaki szakértőt.
Ennyi idő alatt a műszaki szakértői vélemény már akár tízszer is elkészülhetett volna.

Ilyen az igazságszolgáltatás a Miskolci Törvényszéken 2016 október Magyarország...

Supervisiter # e-mail 2016.09.05. 10:42

Már csaknem kilenc hónap!!! telt el és a bírónő még mindig nem volt képes igazságügyi műszaki szakértő kijelölésére!
Vajon meddig húzhatja még így a pert az alperesek védelme érdekében, míg a végzésében megírja: A per elévült és felperesként többszázezer forint per és illetékköltséggel tartozok…
(Már van ügyszámom Strasbourgban ez a per úgyis ott fog befejeződni…)

Álmomban úgy döntöttem teljességében megváltozok a jövőt illetően. Teljesen felhagyok a tisztességes, törvénytisztelő életmóddal, mert itt a nagy lehetőség! Törvényesített rendőrileg, ügyészileg, bíróságilag támogatott a csalás az okirat hamisítás a roncsautókat szabadon lehet vizsgáztatni itt a gyors és biztos meggazdagodás lehetősége!
Társulni kell Bandival, aki vizsgáztat, Istvánnal a nagyfőnökkel, Lajossal a helyi főrendőrrel. Roncs-Sztár Kft néven futtatni kell a céget és futószalagon az előzetesen kialkudott összegek ellenében ontani a műszaki vizsgákat.
Virágzó és gyors meggazdagodást biztosító üzletág ez! Azzal meg egyáltalán nem kell törődni, hogy az esti híradóban hány ilyen friss műszaki vizsgával a közútra kiengedett időzített bomba okoz családi tragédiákat. A kutya sem nézte eddig és talán soha nem is fogja ezt vizsgálni. Aggódni meg egyáltalán nem kell, nincs lebukásveszély. István, Lajos, Katalin, Péter, Klára, Dávid, Ágota, Marianna és a többiek biztosítják a teljes védelmet…
Rövidesen könnyen megvehető lesz az ötvenmillás luxusmerci a luxuslakás, luxusnyaralás luxusélet lesz…

Azonban ha már egy-két olyan ember akad, aki minden létező jogi fórumot megjár – az európaiakat is - az ilyen gyalázatos bűnözők és támogatóik ellen, akkor megtörténhet, hogy a névtáblák sokkal hamarabb lekerülnek a hivatali ajtókról, mint az valaha is gondolták volna…

Aztán felébredtem és látom a szomorú magyar valóságot: Bandi, István, Lajos, Katalin, Péter, Klára, Dávid, Ágota, Marianna erejüket megfeszítve küzdenek a hatályos magyar jogszabályok ellen és hivatalból biztosítják a csalók számára a teljes büntetlenséget…
150,000.- HUF-t kényszerültem letétbe helyezni a Miskolci Törvényszék Elnöki letéti számláján műszaki szakértői díjelőlegként. Az összeg már csaknem kilenc hónapja!!! a számlán van, de a Győri Igazságügyi Műszaki Szakértői Intézet kijelölése/felkérése az óta sem történt meg. A Tisztelt Bírónő az óta is mindent megtesz a per indokolatlan elhúzódtatására...
A roncsautónak az óta már a harmadik tulajdonosa van, aki műszaki vizsga nélkül vásárolta meg, levizsgáztatni azóta sem tudták. Talán azért mert nem találtak egy újabb csaló műszaki vizsgabiztost…...
Ez Magyarország a jogállam 2016-ban?
Ez a magyar igazságszolgáltatás?

Avagy csak a bűnözők nyílt határozatokkal és végzésekkel is megerősített/bizonyított védelme magas rangú bűnpártoló hivatali hatalmukkal visszaélő rendőrök és győri ügyészek által bírósági jóváhagyással???
Azok, akik magas rangú rendőri és ügyészi beosztásukból eredően többször is írásba merészelik adni, hogy a mai Magyarországon 15 azaz tizenöt életveszélyes műszaki hibával a közútra kiengedett roncsautónak adott sikeres „A” minősítésű műszaki vizsga és az adásvételi szerződés meghamisítása nem bűncselekmény, miért és meddig mentesülhetnek még a felelősségre vonás alól?
Miért tehetik ezt még büntetlenül?
És meddig?

Supervisiter # e-mail 2016.07.15. 23:18

Még mindig nem történt meg az igazságügyi műszaki szakértő kijelölése. Csaknem hét hónapja húzza az időt a bírónő...
Igazságszolgáltatásra még csak ne is gondoljunk, viszont az időhúzással az okirat hamisítónak és a csaló műszaki vizsgabiztosnak a bírónő által biztosított védelmi jogszolgáltatás kiválóan működik...

Supervisiter # e-mail 2016.03.23. 16:29

Már több mint négy hónap telt el azóta, hogy a bírónő 8 napon belüli 150.000.- HUF igazságügyi műszaki szakértői díjelőleg befizetésére kötelezett a Miskolci Törvényszék Elnöki letéti számlájára. Ez az összeg másnap már a számlán volt és már több mint négy hónapja ott pihen!

Igazságügyi műszaki szakértő kijelölésére többszöri írásbeli kéréseim ellenére a mai napig sem került sor.

Keményen sarkantyúzza a döglött ló már több mint két évtizede mumifikálódott csontvázát a bírónő, amikor igazságügyi műszaki szakértő bevonását tartja szükségesnek. Ez a roncs már vagy húsz éve szétrohadt állapotban volt, úgy tudom, hogy vagy tíz évig állt, nem volt forgalomban.

"Csak 16 megalapozott, megindokolt pontban nyújtottam be kifogást a bírónő ellen a tisztességes eljáráshoz való jogaim sorozatos megsértései miatt akinek a kizárását kértem, de sem a Törvényszék sem az Ítélőtábla még csak válaszra sem hajlandóak méltatni.

Az ügyet amúgy előzetesként elküldtem Strasbourgba is az EJB-nek. Példás gyorsasággal egy hét alatt válaszoltak egy nagy sárga borítékban megküldték a szükséges nyomtatványokat és természetesen már ügyszámot is kaptam. Ez az ügy úgyis Strasbourgban fog befejeződni.

Supervisiter # e-mail 2016.01.18. 14:40

Mi változott a legutóbbi jelentkezésem óta?
Mindössze annyi, hogy 150,000.- HUF-t kényszerültem letétbe helyezni a Miskolci Törvényszék Elnöki letéti számláján. Az összeg már két hónapja a számlán van, de a Győri Igazságügyi Műszaki Szakértői Intézet kijelölése/felkérése azóta sem történt meg. A Tisztelt Bírónő azóta is mindent megtesz a per indokolatlan elhúzódtatására...
A roncsautónak azóta már a harmadik tulajdonosa van aki műszaki vizsga nélkül vásárolta meg...
A Miskolci Törvényszék pedig már két hónapja nem volt hajlandó megkeresni/felkérni a Győri Igazságügyi Műszaki Szakértői Intézetet, annak ellenére, hogy az igazságügyi műszaki szakértői díjelőleg már két hónapja a Miskolci Törvényszék Elnöki letéti számláján van.
Ez Magyarország a jogállam 2016-ban?
Ez a magyar igazságszolgáltatás?
Avagy csak a bűnözők nyílt határozatokkal és végzésekkel is megerősített/bizonyított védelme magas rangú bűnpártoló hivatali hatalmukkal visszaélő rendőrök és győri ügyészek által bírósági jóváhagyással???

Időközben az interneten meghirdetett műszaki vizsga nélküli roncsautót újra eladták. Az információim szerint Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe Miskolc közelébe került… Most megismétlődhet a történelem: A II. r. alperes Csóré András műszaki vizsgabiztos ismét büntetlenül sikeres „A” minősítésű műszaki vizsgát adhat neki és a sikeres műszaki vizsgás roncsautó lehet, hogy a sors kifürkészhetetlen akaratából éppen dr. Molnár Marianna bírónővel vagy valakivel a szerettei közül fog akár végzetes közlekedési helyzetben találkozni… Azonban ez a találkozás akár tragikus beláthatatlan következményekkel is járhat…

A sors egyik legnagyobb igazságtalansága, hogy nem tudhatjuk a jövőt…

Az igazi sorsunk az, hogy küzdeni tudjunk az igazságért, de ezt nagyon sokszor éppen azok ellen kell megtenni, akik egykoron az igazságra esküdtek.

Supervisiter # e-mail 2015.10.13. 09:10

A nyomozást megszüntető rendőrségi határozat ellen a következő szerveknél tettem ajánlott –tértivevényes-elsőbbségi küldeményben a bizonyítékaimat mellékelve bejelentést: 1.: Központi Ügyészségi Nyomozó Hivatal 1067 Budapest, Zichy Jenő utca 14.2.: Legfőbb Ügyészség Nyomozás Felügyeleti és Vád előkészítési Főosztály 1055 Budapest, Markó u. 16.
3.: Független Rendészeti Panasztestület 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19. 4.: Nemzeti Védelmi Szolgálat 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49. 5.: Győri Járási Ügyészség 9021 Győr, Szent István u. 15.

Az eredmény: Független Rendészeti Panasztestület és a Nemzeti Védelmi Szolgálat arról értesítettek, hogy a rendőrök által elkövetett bűncselekmények vizsgálatára semmiféle jogkörrel nem rendelkeznek. Tehát a rendőrök ellen nincs olyan szervezet, aki vizsgálatot merészelne indítani vagy ehhez jogkörrel rendelkezne.
Hivatalból is megkapta az ügyet a Győri Katonai Ügyészség, ahol azt elsüllyesztették a mai napig sem történt az ügyben vizsgálat...
Itt tartunk: Hivatalos okiratok magas rangú rendőrök és a Győri Járási Ügyészség ügyészei által bizonyítják, hogy Magyarországon a roncsautó műszaki vizsgáztatása és az okirat hamisítás - a hatályos jogszabályok ellenére - megengedett és rendőrileg, ügyészileg támogatott bűncselekmény...