Fórum büntetőjog régebbi elöl     új hozzászólás


Ez Most Csalásnak Minősíthető? Büntethető?

csokika # e-mail 2006.01.18. 13:44

Sziasztok!

Senkinek sincs javaslata??:((((
Menjek én a bíróságra?
Légyszi segítsetek, mit tegyek?!

csokika # e-mail 2006.01.17. 10:53

Sziasztok!

Bocsánat, hogy megint zavarlak benneteket, de még mindig ugyanaz az ügy van porondon. Volt egy kis szünet, de most újra felvette a kesztyűt.
Változás nem történt, igaz én sem jelentettem fel, és még idáig ő sem, de most megint ezzel fenyegetőzik.
Kaptam egy levelet egy ügyvédjétől az alábbi szöveggel:

"Ügyfelem XY...... szám alatti lakos, mint Hitelező jogi képviselőjeként 2004. szeptember 28. napján visszaigazoltan átvett tértivevényes irattal már felszólítottam Önöket, hogy a 2003. május 27. napján megkötött, Felek által aláírt és Dr. XY ügyvéd által ellenjegyzett, vételi jog alapításával vegyes kölcsönszerződés 7/1 pontja alapján még fennmaradt 6.000.000 Ft, azaz hatmillió forint kölcsöntartozásukat a felszólító levél kézhezvételétől számított 8 napon belül kiegyenlíteni szíveskedjenek.

Ismételten - figyelemmel az időmúlásra - ismertetem a felszólítás tárgyát:

Önök, mint Adósok a hivatkozott szerződés 5. pontjában hamis jognyilatkozatot tettek, mer a ...... hrsz-ú ingatlanra - melyre Hitelező javára vételi jogot engedtek - 2003. április 16. napján a .............. X ellenérték erejéig keretbiztosítéki jelzálogjogot jegyezetetett be, mely terhelés a szerződés aláírása időpontjában és jelenleg is szerepel a ...... Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában. Az ingatlan per-, teher- és igénytől mentességére vonatkozóan hamis jognyilatkozatot tettek, mert ezt a jogi tényt elhallgatták Hitelező előtt.
A hivatkozott szerződés 12. pontjában vállalt kötelezettségüket megszegték, mert harmadik személynek a Hitelező tulajdonszerzését, illetve birtoklását akadályozó jogot engedtek az alábbiak szerint:

 • itt felsorolja a bejegyzéseket....

Mindezekre figyelemmel a valótlan adatszolgáltatással elkövetett hamis nyilatkozattétellel, illetve a hivatkozott ingatlanok megterhelésével Önök, mint vételi jogot engedő Adósok büntetőjogilag is értékelhető módon a kölcsönösszeg vissza nem fizetése esetére biztosított vételi joggal élés lehetőségét vonták el szándékos károkozó magatartással Ügyfelem, mint az Önök hitelezője elől.

Ezen tényekre figyelemmel tájékoztattam Önöket, hogy felszólításom eredménytelensége esetén a követelés érvényesítése érdekében büntető és polgári peres utat, eljárást leszünk kénytelenek igénybe venni.

Levelemhez csatoltam a hivatkozott ingatlanokra vonatkozó és a ....... Földhivatal ingatlan-nyilvántartásából 2004. augusztus 27-én beszerzett tulajdoni lap másolatok fénymásolatait, melyek megerősítik fentebb írtakat és kellő bizonyító erővel bírnak a kölcsöntartozásuk határidőben történő meg nem fizetés esetére kilátásba helyezett és Hitelező által megindítandó eljárásokban.

A felszólító levél átvételét követően felvették ugyan a kapcsolatot Ügyfelemmel, de fizetési kötelezettségüket nem teljesítették.

Mindezen tényekre figyelemmel ismételten és egyben utolsó alkalommal felszólítom Önöket, hogy kölcsöntartozásukat jelen levelem kézhezvételétől számított 8 napon belül rendezni szíveskedjenek, mert Ügyfelem érdekében a polgári peres eljárás megindítása mellett csalás bűntette miatt büntető feljelentést lesz kénytelen tenni az illetékes rendőrkapitányságon, meg fogja indíttani a büntetőeljárást!"

Ennyi......

Mit szóltok?

Most megint az a kérdés, hogy annak tudatában, hogy ő is tudja, hogy nem tisztességesen járt el velünk szemben, megteszi-e a feljelentést, vagy csak ezzel akar megint ránk ijeszteni. Úgy gondolom, hogy az ügyvéd barátja biztosan felvilágosítta arról, hogy a velünk aláíratott szerződés nem túl legális. Ezek után vállalja ő azt, hogy ezzel őt is meghuzkodják a rendőrségen és bíróságon?

Nem tudom.

Sok időm nincs, nem tudom mit tegyek.

Ha tudtok valami hasznos tanácsot, légyszi segítsetek!

Köszi

Cs.

HE0222 # e-mail 2005.09.24. 12:29

Igen, ezen én is gondolkodtam már sokat, hogy mi értelme van, helyesebben hogy illeszkedik ez a passzus a Ptk., a szerződési jog rendszerébe. Találkoztam néhány esettel, amikor joggal visszaélő, színlelt szerződésekből, mások kisemmizéséből élő emberek milliós pereket nyertek, no, ezekben a szerződésekben mindig szerepelt a másik szerencsétlen fél lemondása a megtámadás jogáról. Elnézve a peres feleket, a szerződés tárgyát, stb. ordított az ügyről, hogy a jogszerűség leple alatt jogtalan haszonszerzésre megy a játék, de a bíróság -miután a törvény betűje szerint minden klappolt- helyt adott a figura kereseti kérelmének.

Sovány vigasz, de kapaszkodónak ilyen esetekre esetleg elő lehet húzni a semmisséget és a létre nem jött szerződés esetét.

bellicus # e-mail 2005.09.24. 02:29

Engem teljesen meglep az, hogy ilyen egyáltalán létezik: lemondás a szerződés megtámadásáról. Ez olyan, mintha azt mondanánk: nem ismerjük el a polgári törvénykönyvet. Hiszen egy szerződést úgyis csak kivételesen szoktak megtámadni: ha valami nagy baj van vele vagy a körülményekkel.
Egy ilyen kikötés nélkül is mindenki tudja, hogy egy szerződést be kell tartani.
Én azt mondom, éppen ez a passzus mutatja, hogy rosszhiszeműen köttették meg Veled a szerződést, Csokika. Ha valaki kölcsönösen előnyös szerződést köt, akkor nem tart attól, hogy bíróság előtt megtámadják.

HE0222 # e-mail 2005.08.12. 19:33

Azt mondod, arra akarta kihegyezni a dolgot, hogy ápr-ban már be volt jegyezve a végreh jog, és te erről nem tájékoztattad?

 1. Kérdem én, ő miért nem tekintette meg a saját szemével a tulajdoni lapot? Kötelessége lett volna. Õ mulasztott.
 2. A bíróságnak tudnia kell a teljes igazságot, hogy ő a tehermentesítéshez adta a kölcsönt, stb...mert csak így kerek a te történeted.

Mondom, keress egy normális ügyvédet, hidd el, megéri, mielőbb!

HE0222 # e-mail 2005.08.12. 19:19

Szia Csokika,

még csak az első részt olvastam el a szerződésből, ehhez írom a véleményemet:

a 10. pont elég aggasztó, abban mondotok le a szerződés megtámadásának jogáról, ez azt jelenti, hogy érvénytelenség megállapítását nem kérhetitek ezután a bíróságtól, DE !!! Mivel ez egy uzsorás, és mint ilyen, SEMMIS szerződés, ez megtámadás nélkül is semmis, magyarul, igaz, hogy lemondtatok a megtámadás jogáról, de nem a bírósághoz fordulás jogáról!!! Érthetőbben: kétféle érvénytelen szerződés van, az egyik típus, ún. relatíve érvénytelen, melynek érvénytelenségét a bíróság kereset, azaz megtámadás esetén állapíthatja meg. A másik típus az ABSZOLÚT ÉRVÉNYTELEN szerződés, ilyen az uzsorás is, azaz, ez eleve érvénytelen, nem kell perben kimondani. Bíró azért kell hozzá mégis, hogy ki legyen mondva az érvénytelenség ténye ítéletben is, így elejét lehessen venni a csalás miatti feljelentgetésnek, érted? Tehát a nagyokos ügyvéd azt hitte, a 10-es ponttal jól bebiztosította magát, de tévedett, mert ugyanúgy indíthatsz keresetet, amit már leírtam, arra hivatkozva.

Aztán: ha Te indítasz pert, lépéselőnyben vagy, és ha igazat ad neked a bíróság, nem cseszegethet tovább ez az alak.

De tényleg lehet, hogy csak ijesztget a feljelentéssel. Csesztetni azonban továbbra is fog, és ő is indíthat ellened polgári pert, mert van egy szerződése, amire hivatkozhat.

2 verzió közül választhattok:

 1. nem indítasz pert, csak vársz, ő meg 3M Ft-kamattal követeli a pénzét, s ha nem is jelent fel, azaz nem lesz büntetőügy, akkor is lehet, hogy polgári pert indít ellened, ahol szerintem hátrányos pozícióból indulsz, mert tkp csak "védekezésként" adhatod elő, hogy kérnéd az uzsorás jelleg megállapítását, hogy téged kihasználtak, stb. Plusz, lehet, hogy verőlegényeket, maffiát küld a nyakadra, stb.
 2. pert indítasz, a szerződést nem megtámadod, hiszen a megtámadás jogáról a 10.pontban lemondtál, de nem is kell támadni, hanem ahogy írtam, a leplezettség és uzsorás jelleg megállapítását kell kérned. itt felperesi pozícióba kerülsz, ami egyfelől jó, mert te adhatod elő először a verziódat, és csak utánad következik ő. Nehéz annyiban, hogy természetesen neked kell bizonyítanod mindent, amit állítasz, tárgyi eszközökkel lehetőleg, esetleg tanúkkal, lényeg, hogy a bíróság bizonyítva lássa a te verziódat. Nem könnyú, de szerintem az a tény, hogy te vagy a felperes, sejteti, hogy nem te vagy a hunyó. Míg ha ő lenne a felperes, te meg az alperes, te sokkal szavahihetetlenebbnek túnnél bírói szemmel. Szerintem. Mi az, amit bizonyítanod kell: hogy 7M-t kaptál és nem 10-et, hogy a kényszer, a szükség vitt bele ebbe az ál-szerződésbe, nem volt már lehetőséged, mert a tetőt vitték volna el a fejed fölül, rákényszerültél, ezért kénytelen voltál ennek a szélhámosnak és ügyvédjének a feltételeit elfogadni.

Találtam egy érdekes pontot a szerződésben, amire fel kéne hívnotok a bíróság figyelmét, mind a keresetlevélben, mind élőszóban: az a 10-es pont, hogy lemondtok a szerződés megtámadásának jogáról, különösen feltúnő értékaránytalanság címén. Érvnek jó amellett, hogy ez uzsora, hogy ő ezt belevette a szerződésbe. Tisztességes szándékú ember ugyan miért írna bele ilyet? Ebből is látszik, hogy értékaránytalanságot lehet sejteni a szerződésben, és hogy ő félt, hogy esetleg emiatt megtámadják. Érted???

Szóval, két lehetőség van, várni vagy perelni. Az első a nagyobb rossz, a második a kisebb. Ha perelsz, csak akkor nyered meg, ha tudsz bizonyítani, ill a bíróság ezt elfogadja. De megvan az esélye, hogy pozitív lesz. Az első eset mindenképp rosszabb.

csokika # e-mail 2005.08.12. 13:07

Azért ez így elég rosszul néz ki ránk nézve szerintem.:((((

Ráadásul a szerződés kelte május 27., viszont az új hitel bejegyzése április 15. volt, mivel azt már korábban elindítottuk, hogy tudjunk fizetni a régi banknak.
Lehet ez így kicsit bonyolult, de úgy volt, hogy miközben intéztük az új hitelt, menet közben tette rá a régi bank a végrehajtási jogot. És azt ugye csak úgy törölték ha fizettünk, viszont az új hitelt csak úgy folyósították, hogyha kizárólag ők szerepeltek és első helyen a tulajdoni lapon. Ezért kellett az uzsorás pénze......
És ezért nem írta bele a szerződés 4. pontjába hogy még az új hitel is terheli már papíron az ingatlant.

Azt hiszem ő erre akarja higyezni az egészet, hogy megtévesztettük, mert májusban úgy írtuk alá a szerződést, hogy nincs más teher, közben meg már áprilisban bejegyezték a másik bankot is.

Ezek után is azt tanácsolod, hogy indítsak pert a szerződés ellen??

Most hogy újra elolvastam, megint pánikolok:(((((

csokika # e-mail 2005.08.12. 12:59

12. Adósok kötelezik magukat arra, hogy a vételi jog fennállása alatt gondoskodnak az ingatlanok állapotának, állagának a megóvásáról, az ingatlanokra harmadik személynek nem engednek olyan jogot, mely a hitelező tulajdonszerzését, illetve birtoklását akadályozná.

13. Adósok a ejeln okirat aláírásával egyidejűleg minden további feltéel és megkeresés nélkül, feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulukat adják ahhoz, hogy a 3. pontban körülírt ingatlanok vonatkozásában a hitelező javára vételi jog kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásban.

14. Szerződő felek kijelentik, hogy magyar állampolgárok és a jelen szrződés megkötése jogszabály korlátozása alá nem esik.

15. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés megkötésével járó, valamint az ingatlanokra való vételi jog bejegyzésével kapcsolatos minden költség az adósokat, az esetleges illetékfizetési kötelezettség pedig a hitelezőt terheli.

16. A szerződő felek megbízzák Dr. .... ügyvédet, hogy a M-i Körzeti Földhivatal előtt helyettük és nevükben a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

17. A jelen szerződésben külön nem érintett kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Szerződő felek 1-3. lapon 1-17. pontig terjedő szerződést elolvasás után értelmezték, s miután az akaratukkal mindenben megegyezik, a jelenlévő, s jelen okiratot szerkesztő és ellenjegyző ügyvéd előtt helybenhagyólag, saját kezűleg aláírták.

2003. május 27.

csokika # e-mail 2005.08.12. 12:41

Bemásolom ide a szerződést:

Vételijog Alapításával Vegyes Kölcsönszerződés

 1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szrződés aláírásával hitelező kölcsönad, adósok kölcsön vesznek hitelezőtől egyszer kamatmentes kölcsönként 10.000.000 Ft készpént 2003. május 27. napjától 2003. július 31. napjáig terjedő, határozott időtartamra. Adósok a kölcsönösszeg maradéktalan átvételé jelen okirat aláírásával elismerik és nyugtázzák. (Már ez a pont sem volt igaz, mert mi pénzt nem láttunk a kezünkben....)
 2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott kölcsönösszeget az adósok a jelen szerződésben meghatározott fizetési ütemterv szerint kötelesek a hitelező részére megfizetni.
 3. Adósok felelősségük tudatában kijelentik, hogy tulajdonukat képezi a M-i Körzeti Földhivatalnál nyilvántartott ........ hrsz. alatt felvett belterületi ingatlan 1/2-1/2 tulajdoni hányadban ......... itt a cím következik, nevek stb.
 4. Adósok kijelentik, hogy az általuk beszerzett hiteles tulajdoni lapokon feltüntetett jogi állapot megfelel a valóságnak:
 • itt felsorolja, hogy milyen terhek szerepelnek bejegyezve a régi hitelekkel kapcsolatosan.

5. Az adósok büntetőjogi felelősségük tudatában szavatolnak az ingatlanok per-, teher-, és igénymentességéért - kivéve a szerződés 4. pontjában bejegyzetteket.

6. Az adósok az 1. pontban meghatározott kölcsönösszeg teljes visszafizetéséen a biztosítékául a 3. pontban körülírt ingatlanra 2003. május 27. napjától a kölcsön összegének maradéktalan visszafizetése napjáig, de legkésőbb 2003. július 31. napjáig terjedő időszakra a Ptk. 375. § (1) bekezdése alapján vételi jogot engednek azzal, hogy az ingatlanok vételára üres, beköltözhető állapotban 10.000.000 Ft, azaz Tíz-millió Ft.

7. A hitelező vételi jogá a fenti vételáron abban az esetben gyakorolhatja, ha az adósok a kölcsönösszeg visszafizetésére vonatkozó kötelezettségeiknek a jelen szerződés 7.1. pontjaiban foglalt határidőkre, vlamint a végső határidőként megadott teljes összegű visszafizetésnek 2003. július 31. napjáig nem teszenek teljes egészében maradéktalanul eleget. A hitelező vételi joga megszűnik, ha az adósok a kölcsönösszetet teljes egészében határidőben, vagy azt megelőzően visszafizetik. A vételi jog gyakorlása esetén az 1. pontban megjelölt kölcsön összege és az ingatlan vételárának összege egymásba beszámításra kerül, azok egymással összegszerűen megegyeznek.

7.1. Adósok és hitelező megállapodnak abban, hogy adósok a kölcsön összegét az alábbi ütemezés szerint kötelesek megfizetni:
2003. június 15. napjáig 4.000.000 Ft
2003. július 31. napjáig 6.000.000 Ft

8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a fenti fizetési ütemtervben szereplő időpontokban esedékes összegek bármelyikének fizetési határidejével az adósok késedelembe esnek, hitelező jogosult a kölcsön teljes összegének visszafizetésére kötelezni adósokat, azzal, hogy amennyiben az általa erre irányuló írásbeli fizetési felszólításban foglalt meghatározott időpontig adósok a kölcsön visszafizetésének maradéktlanul nem tesznek eleget, úgy hitelező jogosult a vételi jogát a fent megjelölt ingatlanok vonatkozásában egyoldalú nyilatkozatával gyakorolni.

9. Felek kijelentik, és a jelen szerződésben rögzítik, hogy az opciós, azaz a vételi jog jogi intézményével tisztában vannak, annak jogkövetkezményeit ismerik. Az eljáró ügyvéd erre vonatkozó jogi tájékoztatását meghallgatták, azt tudomásul vették.

10. A szerződő felek egyező akaratnyilvánítással kölcsönösen kizárják jelen szerződés megtámadásának a jogát, különös tekintettel a szolgáltatás és ellenszolgáltatás feltűnő értékaránytalansásának a jogcímére - ezen jogukról végérvényesen és visszavonhatatlanul lemondanak.

11. A hitelező vételi joga alapján a 3. pontban megjelölt ingatlanokat - adósok mulasztása estén - minden további fizetési felszólítás nélkül, egyoldalú nyilatkozatával megvásárolhatja. Ezen esetben adósok - végrehajtás terhe mellett- haladéktlanul kötelesek a lakást kiüríteni, beköltözhető állapotban a hitelező birtokába bocsátani.

Mindjárt folytatom....

csokika # e-mail 2005.08.12. 11:41

Szia He0222!

Köszönöm a válaszodat, egy kicsit megerősített abban a véleményemben, hogy ebben az ügyben azért "kedves" uzsorás barátunk sem annyira tiszta, mint azt állítja magáról. Azt viszont nem tudom eldönteni, hogy vajon be meri-e vállalni ennek tükrében a pereskedést, hiszen így neki is van vesztenivalója ha jól értem. Tehát ha feljelent és rendőrségi, bírósági ügyet csinál a dologból, akkor nem egészen egyértelmű, hogy ő jól jön ki belőle. VAGY TÉVEDEK???
Lehet hogy csak meg akar ijeszteni azzal hogy lecsukat, azért hogy mielőbb fizessünk neki. Érdekes körökben mozog egyébként, sok ügyvéd barátja van, többek között egy volt rendőrkapitányból lett ügyvéd volt akivel ki akart lakoltatni bennünket tavaly. El nem tudom képzelni, hogy tőle nem tudhatja, hogy saját magára nézve milyen kellemetlenségek érhetik ezzel a színlelt szerződéssel kapcsolatban. Emelett viszont ún. "alvilági" ismeretsége is van.
A lényeg, hogy nem tudom merjek-e én kezdeményezni egy pert, és ezzel mégjobban felbőszíteni őt, mert még ki tudja hogy akkor mire vetemednek a barátai. (Sajnos tapasztalatból mondom, mert volt már hogy a páromat üldözőbe vették az emberei, fenyegették és addig nem hagyták békén míg nem fizetett nekik 200.000 Ft-ot). Persze ezt tagadja, hogy ez nem az ő kezdeményezése volt, és hogy neki nincsenek ilyen módszerei, ő csakis törvényes keretek között követeli a pénzét. Szóval még félnünk is kell tőle.

Egyébként nem pesti vagyok, de gondolom itt is a megyei bíróságon foglalkoznak az ilyen ügyekkel.

Ha viszont én nem indítok ellene pert, ő viszont mégis igen, akkor mindenképpen én járok rosszul? Akkor nem derül fény az ő nem tisztességes szerződésére?

HE0222 # e-mail 2005.08.12. 10:24

Szia Csokika,

a Földhivatal, azaz az ingatlannyilvántartás többek közt azért van, mert közhitelességi funkciót is betölt, azaz, a bejegyzett jogokat és tényeket közhitelesen tanúsítja. A Ti esetetekben, ha jól értem, az ingatlant terhelő jelzáloghitelről van szó, amit állítólag eltitkoltatok az illető elől, ez lenne a csalás. Szerencsére ez nem így müködik. A közhitelességből következik, hogy bárki, aki adott ingatlannal kapcsolatban ügyletet köt, vagy hitelt ad, stb, maga köteles saját szemével meggyőződni, kikérni a tulajdoni lapot, ill. ha még nincs bejegyezve, az okirattárban megtekinteni, hogy terheli-e más teher az ingatlant. Persze, Te is kell, hogy tájékoztasd őt esetleges terhekről, de tőle is elvárja a jog, hogy tekintse meg ezt a közhiteles nyilvántartásban, hogy valóban így van-e. Ha ő ezt elmulasztja, akkor nem minősül jóhiszemünek, azaz jogot sem alapíthat erre a magatartására.

A jelzálogról (=felvett hitel)annyit, hogy amíg nincs bejegyezve az ingatlannyilvántartásba, addig nincs is, azaz nem létezik, ugyanis jogilag a jelzálogjogot az oda történő bejegyzés keletkezteti! Tehát, Te nem csalhattál, meglátásom szerint, ha az ingatlan lapja "szúz" volt, teher nélküli!

Aztán: nagyon jó, hogy van papír a törlesztésről, vigyázz rá.

Szerintem ez az egész ügy egyszerúb, mint ahogy látszik. A bankot ne keverjük ide, lényeg, hogy a bankkal szemben már nincs az a régi tartozás, ill a végrehajtási jogot törölték, miután fizettetek, az ő kölcsönéből, ha jól értem. Az ügy lényege, hogy ő UZSORAKÖLCSÖNT adott nektek, ami egy tiltott szerződés, és ezt leplezte egy másikkal (vételi jog).

Kérdés: pontosan milyen papír van a törlesztésről, szó szerint mi van rajta, hogyan , ki írta és ki írta alá??? Ez lényeges.

Elküldheted nekem a szerződést, de szerintem s.o.s. lépni kéne, ÜGYVÉDET FOGADNI, polgári pert kéne indítani=keresetlevelet beadni, A SZERZÕDÉS LEPLEZETT ÉS UZSORÁS MIVOLTÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT!Ha nagyon nincs pénzetek ÜGYVÉDRE, van egy másik út, javaslom bemenni a bíróságra, ha pesti vagy, a PKKB-ra, Markó utca, és jegyzőkönyvbe diktálni a keresetlevelet. Ha betelefonálsz, elmondják a részleteket. Amiket itt leírtál, add elő ott is, mondd el az egész sztorit úgy, ahogy volt, szóról szóra! MIELÕBB LÉPNED KÉNE!!!

csokika # e-mail 2005.08.11. 22:39

Szia He0222!

A csalást (vagy inkább hamisítást) ő arra gondolja, hogy én úgy írtam alá a szerződést, hogy az ingatlan amire ő vételi jogot alapít (de ezt nem tette meg a Földhivatalban, pedig benne van a szerződésben ez is hogy bejegyeztetik!) tehermentes, de közben akkor már be volt jegyezve széljegyként, hogy hitelt fogunk felvenni. Csak addig nem kaptuk meg a hitelt míg a tulajdoni lapon szerepelt a végrehajtási jog az előző hitelből. Szóval ezt törtöltetni kellett, aztán aláírni a másik szerződést és a végleges közjegyzői okirat alapján jegyezték be az új hitelt, amiből őt kifizettük részben. De ő ezt tudta, hiszen ez volt a biztosíték, hogy megkapja a pénzt. Neki nem az ingatlan kell.
Természetesen minden átadott összegről papírunk van. Pár hónapig fizetgettünk neki havi 100.000 Ft-ot, de arra azt mondja, hogy az nem kerül levonásra a tartozásból, mert az a kamat volt pluszban. Tehát szerinte még mindig 6M a tartozás, pedig összesen adott 7-et, és mi visszafizettünk a százezrekkel együtt kb. 4,5 Milliót.

Az még továbbra is érdekelne, hogy kezdhet-e egyáltalán valamit egy olyan szerződéssel, ami igazából nem is lett bejegyezve sehova, csak aláírtuk mintha, de mindenki tudta, hogy mi a valódi helyzet. Tavaly megmutattam egy ügyvédnek ezt a szerződést mikor elkezdte a fegyegetőzést és ő azt mondta, hogy mivel a fizetési határidők lejártak és a bejegyzés nem történt meg ezen határidőn belül így nem is érvényes ez a szerződés. Ezzel ő akkor nem követett el valamit? Mivel magyarázhatja meg azt, hogy nem adta tovább a Földhivatalba, ahogy kellett volna hivatalosan. Ez nem csalás? Mert szerintem ez bizonyítja, hogy részéről nem volt tisztességes ez az egész ügylet.
De holnap beírom majd és elküldöm neked e-mailben. Megnéznéd, hogy akkor valójában mit is tud kezdeni ezzel az egésszel?

Előre is köszi.

HE0222 # e-mail 2005.08.11. 21:13

A csalásról : A Btk 318.§ szerint: "Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt vagy tévedésben tart és ezzel kárt okoz, csalást követ el."
Tehát szerinte Te ejtetted őt tévedésbe, azaz a valóságot hamis színben tüntetted fel, gondolom, itt arra gondolnak az ügyvéddel, hogy felnyaláboltad a 10 milliót tőlük, most pedig nem akarod a lakást rendelkzésükre bocsátani? Látni kéne a szerződést, amit aláírtál, akkor többet lehetne mondani. Mindenesetre, bármi is álljon a szerződésben, én s.o.s. keresetlevelet írnék, és polgári pert indítanék az illető ellen, kérném a bíróságtól, hogy állapítsa meg a szerződés leplezett és uzsorás mivoltát. Ezt majd bizonyítanotok is kell valahogy, ezért kéne az ügyvéd. Azért kéne azonnal lépnetek, hogy megelőzzétek, mielőtt esetleg feljelentést tesz csalás miatt, ami már büntetőügy, ahol gyanúsítottá válnod nem egy kellemes pozíció. Ellenben ha a polgári pert már megindítottad, lépéselőnyben vagy, és ha ne adj isten, tényleg feljelent, lesz alap, ami miatt fel lehet majd függeszteni a büntetőeljárást, azaz, míg a polgári per el nem dől. Sokkal jobb ez a verzió, mintha ő feljelent, és gyanúsítottként akarnál utólagosan polgári pert indítani. Remélem érthető voltam. Én ezt tenném. De mondom, kell egy ügyvéd, mielőbb!

HE0222 # e-mail 2005.08.11. 21:02

Szia csokika,

ez egy uzsorás szerződés, amit vételi jog alapítással leplezett az illető.

 1. A Ptk szerint uzsorás szerződés az, ha az egyik szerződő fél , a szerződés megkötésekor a másik fél helyzetének kihasználásával, feltünően aránytalan előnyt köt ki. Ez a szerződés semmis. (Ptk. 202.§)
 2. Ezt az uzsorás szerződést leplezte az illető egy másikkal, azaza vételi jog alapításával, erről ezt mondja a Ptk: ha a szerződés egy más szerződést leplez, a szerződést a leplezett szerződés alapján kell magítélni. (Ptk. 207.§ (5) bekezdés.)
 3. A feltünően aránytalan előny, hogy 7M Ft-ot adott kölcsön 3M Ft-os kamattal, ha jól emlékszem. A szorult helyzetetek kihasználása is stimmel.
 4. Amit tehettek, hogy polgári pert indítotok ellene, legalábbis kilátásba helyezitek ezt. Amire itt számítani lehet, ha a bíróság megállapítja a leplezettséget+ az uzsorát, hogy maximum azt kell visszafizetnetek, amivel ténylegesen tartoztok+normális kamatait. Van valami papír arról, hogy adtatok már neki pénzt? Vagy papír nélkül adtátok?
 5. Kéne egy ügyvédet szereznetek, mert nem úgy néz ki az illető, mint aki tréfál. Valószínüleg egy szélhámossal van dolgotok, aki az ügyvédjével ilyen és hasonló akciókból keresi a kenyerét.
csokika # e-mail 2005.08.11. 15:21

Sziasztok!

Szeretném a segítségeteket kérni a következő ügy miatt:
Az eset már régebben történt, nem akarom túl hosszan leírni, de ahhoz hogy a kérdést fel tudjam tenni ismerni kell az előzményket is.
Szóval pár évvel ezelőtt nehéz anyagi körülményeink miatt nem tudtuk fizetni a lakásunkra a törlesztéseket, ezért a bank felmondta a szerződést. Következett ami ilyenkor szokott, végrehajtó, kompromisszum, stb. Aztán a végső megoldás az lett, hogy egy ismerősünk ismerőse kemény szerződés mellett kölcsönt adott nekünk úgy, hogy ő kifizette a fennálló tartozást, ami 7M Ft volt mindennel együtt. A szerződés persze nem erről szólt, hanem egy vételi jogot alapító adás-vételit iratott alá velünk, melyben megszabta a határidőket, hogy mikorra kéri vissza a pénzt. Ezt annak tudatában tette, hogy úgy tudtunk csak másik jelzáloghitelt felvenni egy másik banktól, ha ő kifizette az előző tartozást és így minden bejegyzést töröltek a tulajdoni lapról. Tehát ezt a szerződést nem jegyeztette be, mert tudta, hogy akkor nem fogunk tudni felvenni pénzt a házra. Persze a kifizetett 7M helyett 10M-ról írta a szerződést, ennyit követelt volna vissza a "jótettéért". Annyira nem volt választásunk, hogy belementünk, illetve nem is hagyott más megoldást. A fizetési ütemezés 2. részletének viszont nem tudtunk eleget tenni, mert nem kaptunk annyi hitelt így megkezdődött a kálváriánk. 4M Ft-ot kifizettünk neki, a maradék 6M-ból pedig csak 4-et tudtunk volna, de ő akkor azt mondta, ha fél millióval kevesebb a pénz, akkor is elviszi a házunkat. Persze megijesztett és gondoltuk, akkor a meglévőt megpróbáljuk szaporítani, de az üzlet nem jött be és buktuk a pénzt. Most itt állunk hogy neki 6M-val tartozunk, de nem tudunk fizetni.
Viszont a pasi azzal fenyegetőzik, hogy feljelent és lecsukat csalásért, mert olyan szerződést írtunk alá, amiben az volt, hogy az ingatlan tehermentes, de közben mi felvettük rá a hitelt. De ő ezt akkor is tudta, hiszen neki így lett volna meg a pénze, de most ellenünk akarja fordítani és börtönbe juttatni a családot.
Szerintetek mit tud kezdeni ezzel a szerződéssel, ami igazából fizetési határidők szemponjából is lejárt és a meghatározott határidőn belül nem is lett bejegyeztetve a földhivatalban. Szerintem akkor ő ugyanúgy csalást követett el vagy nem?
Tényleg lecsukathat ezért bennünket?

Légyszi segítsetek, mert már minden nap zaklat bennünket és egyszer már valami ügyvéd haverjával küldetett egy levelet, hogy 5 napon belül adjuk át a lakás kulcsait és költözzünk ki.

Az még hozzátartozik, hogy mi szerettük volna rendezni a tartozást, de egyszerűen nincs miből. Még megbízást is adtam neki, hogy eladhatja a házamat (mert ingatlanokkal is foglalkozik) és ha talál vevőt, akkor abból kifizettük volna őt is.

De ő csak a 6M akarja és azt hogy mi börtönbe menjünk.

Légszi segítsetek valami tanáccsal, mit lehet tenni ilyen esetben?

Előre is köszi:

csoki

ObudaFan # e-mail 2005.08.09. 12:48

Ez lehet csalás, persze az 5e Ft még a bűncselekményi értékhatár alatt van, de ha több megtévesztett személy van, az üzletszerűség elképzelhető, úgy meg már bűncselekmény. Feljelentés tételén kívül a megtévesztettnek semmiféle egyéb teendője nincs, arra való a rendőrség, hogy a többit intézze.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

bung # e-mail 2005.08.08. 17:45

Üdvözletem!
A következő problémával fordulok a témában szakértőkhöz :

Egy szolgáltatást szerettem volna igénybevenni, amiért fizetni kell az interneten.

Egy munkatársamtól kaptam is egy nevet egy mailcímmel és semmi más jellegű elérhetőség nélkül illetve egy bankszámlaszámot ahová a szolgáltatás díját kérték befizetni.

A Szolgáltatást nyujtó személy nem rendelkezik semmiféle jegyzett céggel tudomásom szerint.

Az összeg amely nem haladja meg az 5 ezer ft-ot át lett utalva az illető számlájára, azonban a szolgáltatás nem teljesült a mai napig sem és a kapcsolat is megszakadt az illető személlyel.

email kommunikációnk fejlécében az ő részéről a "Nincs Feladó" felirat Látható az emailcímnél.

Kérdéseim:

Ez Csalásnak minősíthető?
Kezdeméynezhető eljárás az állszolgáltató ellen? Ha igen, mi módon?
Mire számíthat a csalást elkövető?(büntetés, eljárás, birság, bármi egyéb)
Felfedhető e bármi módon az illető tartózkodási helye, kiléte?

Mik lennének az elsődleges teendőim, ha ezt már több személlyel is elkövették rajtam kívül?

Válaszukat Köszönöm!