Fórum könyvek, szakirodalom régebbi elöl     új hozzászólás


Eladó jogi könyvek

kissniki # e-mail 2021.02.15. 11:19

Sziasztok!

Eladóvá váltak az alábbi, szakvizsga felkészüléshez használt könyveim:

 1. Társadalombiztosítási jog 3. átdolgozott kiadás(Patrocinium Kiadó) - néhány helyen kihúzva, ára: 2.200 Ft.
 2. Közigazgatási jog 2. átdolgozott kiadás (Patrocinium Kiadó) - néhány helyen kihúzva, ára: 2.200 Ft

A két könyv egyben 4.000 Ft.
Kérlek e-maiblen érdeklődj:nikiss624@gmail.com

Üdv,
Niki

Judit0314 # e-mail 2021.01.26. 12:05

Sziasztok!

Megválnék az alábbi könyveimtől:

⭕ Tóth J. Zoltán:Állam-és jogelmélet, 2. átdolgozott kiadás.
⭕ BV törvény, hatályos:2019.09.01-től.
⭕ Hajdú József-Homicskó Árpád Olivér:Bevezetés a társadalombiztosítási jogba, 8.átdolgozott kiadás
⭕ Domokos Andrea:Büntető anyagi jog, 2.hatályosított kiadás.
⭕ Czine Ágnes-Domokos Andrea: Büntetőjog Különös rész, 2. hatályosított kiadás.
⭕ Dr.Osztovits András:Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés.

Érdeklődni a judit0314@gmail.com mail címen lehet.

Judit0314 # e-mail 2020.11.18. 20:25

Sziasztok!

Nagy szükségem lenne a legújabb kiadású Belovics Ervin – Molnár Gábor – Sinku Pál: Büntetőjog II. a 2012. évi C törvény alapján. Budapest, HVG-ORAC könyvre.

Ha esetleg lapul egy valakinél amire már nincs szüksége, én szívesen átvenném.

Köszönöm!

photogambi # e-mail 2020.10.21. 09:29

Az előző hirdetésben szereplő büntetőjog tankönyv elkelt.

photogambi # e-mail 2020.10.02. 09:42

Eladó olvasatlan büntetőjogi könyv:

Büntetőjog II. - Különös Rész

2019. decemberi kiadás (Hetedik, hatályosított kiadás)
Szerzők: Belovics Ervin; Molnár Gábor Miklós; Sinku Pál
Szerkesztő: Belovics Ervin
Lektor: Vókó György

Ára: 6.500 Ft (tartalmazza a foxpost költséget)

Érdeklődni: photogambi@gmail.com

veddvidd # e-mail 2020.09.26. 11:39

Sürgősen keresem:

Juhász-Leszkoven-Pusztahelyi: Dologi jog. Novotni Alapítvány, Miskolc, 2014.

cstekla # e-mail 2020.09.15. 11:33

Sziasztok!

Keresem a következő könyveket:

Mezey Barna Magyar Alkotmánytörténet, Osiris Kiadó 2003.
Mezey Barna A Magyar Jogtörténet forrásai – Szemelvénygyűjtemény, Osiris Kiadó 2003.
Szigeti Péter Jogtani és államtani alapvonalak, harmadik bővített kiadás, Rejtjel Kiadó 2011.
Bánóczi Rozália Rihmer Zoltán Latin nyelvkönyv joghallgatók számára

E-mail címem: csupity.tekla@gmail.com

Segítségetek előre is nagyon köszönöm!

jog123 # e-mail 2019.09.06. 09:55

Sziasztok!

Keresek Fuglinszky - Tőkey: Szerződési jog - különös rész könyvet. Akinek van, jelezze!

Betti1993 # e-mail 2019.08.23. 17:44

Sziasztok!

Eladóak az alábbi könyveim, budapesti vagy székesfehérvári átvétellel, postai úton +800 Ft postaköltség.

 1. Bándi Gyula: Környezetjog, 2014. fele kiemelve, 2500 Ft
 2. Schlett András: Államháztartás és szakpolitikák, 2018, kiemelve, 1500 Ft
 3. Katona Klára: A pénzügyi közvetítőrendszer funkciói, 2018. kb. harmada kiemelve, 1800 Ft
 4. Földi András-Hamza Gábor: A római jog története és institúciói, 2016. kiemelve, 2500 Ft
 5. Halustyik Anna: Pénzügyi jog I., 2013. kb. fele kiemelve, 1000 Ft
 6. Halustyik Anna: Pénzügyi jog II. 2018. kb. 40 oldal kiemelve, 1700 Ft
 7. Frivaldszky János-Könczöl Miklós: Dialektika, retorika és jogászi érvelés a klasszikusok nyomán, 2015. kb. fele kiemelve, 1100 Ft

Érdeklődni: bernadett.kato0901@gmail.com

MiraLivia # e-mail 2019.01.24. 18:08

Kedves Fórumozók!

Az alábbi könyveimet szeretném eladni:

Érintetlen, vagy alig használt könyvek:
Halustyik Anna: Pénzügyi jog I, Pénzügyi jog II, 2018. Érintetlen mindkettő. 3000 HUF egyben.
Belovics-Molnár-Sinku Büntetõjog II, 2018. Érintetlen. Ára: 10.000 HUF
Lábady Tamás: A magánjog általános tana. Elsõ 40 oldal kiszínezve. Ára: 2500 HUF
Fridvalszky-Könczöl: Dialektika, retorika és a jogászi érvelés 2015. 19 oldalig pár dolog aláhúzva. 1000 HUF
Gyulavári Tamás:Munkajog, 2018 Érintetlen. Ára: 6500 HUF
Gyulavári Tamás: Munkajogi jogesetek, 2. kiadás 2018. Ára: 2000 HUF
Szabó Miklós: Bevezetés a jog-és államtudományokba. 5. kiadás 2012. Érintetlen. Ára:1500 HUF
Tattay Levente: A közszereplõk személyiségi jogai. 2010. Érintetlen. Ára: 3500 HUF

Több mint félig kiszínezett könyvek:
Belovics-Molnár-Sinku Büntetõjog I, 2015. Kiszínezve. Ára 5000 HUF
Kovács Péter:Nemzetközi közjog 3. kiadás 2016. Elsõ féléves anyag kiszínezve. Ár: 2500 HUF
Ruszoly Józse: Európai jog-és alkotmánytörténelem. Úgy egyharmada kiszínezve. Ára: 4000 HUF
Trócsányi, Schanda: Bevezetés az alkotmányjogba. 2015-ös kiadás, végig kiszínezve. Ára: 1500 HUF
Mezey Barna: Magyar jogtörténet, 2007. Kiszínezve. Ára 2000 HUF
Mezey Barna:MAgyar Alkotmánytörténet, 5. kiadás 2003. Kiszínezve. Ára 2000 HUF
dr Csehi Zoltán:Kötelmi jog 1. 2014. Félig Kiszínezve. Ára: 2000 HUF

A kinga4varga@gmail.com címen tudtok érdeklődni.

KJennifer # e-mail 2019.01.04. 12:50

Kedves Fórumozók!
Eladóak az alábbiak:
Alkotmányos alapok 2016 HVG Orac Kiadó ÚJ
Bevezetés az alkotmányjogba 2016 HVG Orac Kiadó ÚJ
Büntető eljárásjog 2015 HVG Orac Kiadó ÚJ
Büntetőjog I. Általános rész 2012 HVG Orac Kiadó (kevés szövegkiemelés)
Különleges perek 2011 HVG Orac Kiadó ÚJ
Általános közigazgatási rendtartás és közigazgatási perrendtartás 2018 Patrocinium Kiadó ÚJ
Alaptörvény 2016 Patrocinium Kiadó
az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 2011 Patrocinium Kiadó ÚJ
Új polgári perrendtartás 2018 Patrocinium spirál kötés ÚJ
Új büntetőeljárási jog 2018 Patrocinium spirál kötés ÚJ
Közigazgatási hatósági eljárási jogeset- és példatár 2014 ELTE Eötvös Kiadó

Barbi8745 # e-mail 2018.10.30. 11:05

Sziasztok,

Eladóvá váltak a következő könyveim:

 1. Lábady Tamás - A magánjog általános tana Kiadás 2013 és van egy 2014 es is (a 2014-es szövegkiemelőzve van) - 1500 huf/db
 2. Bünetetőjog II. különös rész 2016 - tökéletes állapotban 8000 huf
 3. Munkajog szerk: Gyulavári Tamás 2017 Elte - szövegkiemelve a könyv fele - 2000 huf
 4. Munkajogi jogszabálygyűjtemény 2017 - 200 huf
 5. Munkajogi feladatok és jogesetek ELTE 2017 - 1000 huf
 6. Az Európai Unió jogi fundamentumai - 2017 1500 huf
 7. Új büntetőeljárási jog 2017 - A büntetőeljárásról szóló 2017 XC tv 800 huf
 8. Új polgári perrendtartás 2016 évi CXXX. tv. a polg. perrendtartásról
 9. Nemzetközi magánjog 2017 - 2000 huf
 10. Büntető eljárásjog 2017 - részben szövegkiemelve - 4500 huf
 11. Büntetőjog I. 2012 - részben szövegkiemelve - 5000 huf
 12. Nemzetközi közjog - Kovács Péter 2016 - 3500 huf
 13. Jogesetek a nemzetközi bíróságok gyakorlatából Blasise Tchikaya 1000 huf
 14. Nemzetközi magánjog jogszabály és jogesetgyűjtemény - 2017 - 2500 huf
 15. Kötelmi jog I. (Benke-Csehi-Kemenes-Kenderes-Landi-Nochta-Szilas) 2014 - 1800 huf
 16. Családjog (Barzó-Lábady-Navratyil-Csehi-Kenderes) 2014 - 1800 huf
 17. Dologi jog (Navratyil) 2014 - 1800 huf
 18. A jogi személy (Csehi) - 2014 - 1800 huf
 19. Az emeber mint jogalany (Navratyil) - 1000 huf
 20. A személyek joga a 2013 évi tv. alapján Csehi/Navratyil 2013 - 1000 huf
 21. Az egyház társadalmi tanításának kompendiuma 1500 huf
 22. Természetjog és emberi jogok Frivaldszky János 2010 - 1000 huf
 23. Bevezetés az Alkotmányjogba HVG orac 2012 - 1500 huf
 24. Pénzügyjog I-II. Halustyik Anna 2015 - 2000 huf
 25. Alkotmnyjog Alapjogok 2011 - 1000 huf
 26. Általános közigazgatási jog Patyi András - Varga Zs. András 2012-13 1000 huf
 27. Államelmélet II. (Fekete-Győrfi-H.Szilágyi-Paksy-Péteri) - 1000 huf

kapcsolat: szilagyi.barbara.anna@gmail.com

Mxrk # e-mail 2018.09.16. 16:56

Sziasztok! Lenne néhány tankönyvem, szakkönyvem, amiket vagy nem használok már, vagy ismerősöktől, rokonoktól kerültek hozzám. Feltüntetem a listában a könyvek eredeti árát is, irányárat nem szabok, az összes könyvet megegyezés szerinti áron adnám el.

Cím / Szerző / Kiadó / Kiadás éve / eredeti ár

A 19. századi modern magyar állam- és jogrendszer alapjai / Kajtár István / Dialóg Campus Kiadó / 2003 / eredeti ár: 3.980HUF / eladás megegyezés szerinti áron

A magyar magánjog (polgári jog) általános része / Lábady Tamás / Dialóg Campus Kiadó / 2002 / eredeti ár: 5.980 HUF / eladás megegyezés szerinti áron

A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben – Történeti vázlat / Kecskés László / Dialóg Campus Kiadó / 2004 / eredeti ár: 6.500HUF / eladás megegyezés szerinti áron

Alkotmányjogi jogszabályok / - / Dialóg Campus Kiadó / 2003 / eredeti ár: 2.380HUF / eladás megegyezés szerinti áron

Az Európai Unió joga / Várnay Ernő – Papp Mónika / Complex Kiadó / 2006 / eredeti ár: 5.080HUF / eladás megegyezés szerinti áron

Az Európai Unió joga / Karolinay Eszter – Komanovics Adrienne – Mohay Ágoston – Pánovics Attila – Szalayné Sándor Erzsébet / Dialóg Campus Kiadó / 2011 / eredeti ár: 4.980HUF / eladás megegyezés szerinti áron

Az Európai Unió joga a gyakorlatban / Blutman László / HVG-ORAC / 2010 / eredeti ár: 6.800HUF / eladás megegyezés szerinti áron

Bevezetés a szociológiába / Andorka Rudolf / Osiris Kiadó / 2000 / eredeti ár: 2.800 HUF / eladás megegyezés szerinti áron

Bevezetés a szociológiába / Andorka Rudolf / Osiris Kiadó / 2002 / eredeti ár: 3.980HUF / eladás megegyezés szerinti áron

Bizonyítékok a büntetőeljárásban / Tremmel Flórián / Dialóg Campus Kiadó / 2006 / eredeti ár: 4.580HUF / eladás megegyezés szerinti áron

Egyetemes állam- és jogtörténet / Kajtár István / Dialóg Campus Kiadó / 2000 / eredeti ár: 2.280HUF / eladás megegyezés szerinti áron

e-mail: vegh.marki@citromail.hu

MesePesti (törölt felhasználó) #   2018.04.20. 13:10

Sziasztok!

Sikeres vizsgát követően eladó könyvek!

Blutmann László - Az európai unió joga a gyakorlatban hvgorac kiadó, teljesen új, nincs kihúzva 3800 forint
Osztovits András - EU-JOG második, aktualizált kiadás, hvgorac kiadó, teljesen új, nincs kihúzva 2800 forint
Alkotmányjogi jogszabálygyűjtemény, Patrocinium Kiadó 1000 forint
Chronowski Nóra: Alkotmányjog, negyedik kiadás, Dialóg Campus 2480 forint
Rózsás Eszter Közigazgatás jog és alkotmányjog, ötödik kiadás, Dialóg Campus 2880 forint
Ha valakit érdekel, a mesepesti@gmail.com címen elér.

jogitankönyvek # e-mail 2017.02.20. 11:04

Eladóvá váltak könyveim. Érdeklődni: jakabreka148@gmail.com
• Benedek Ferenc: Római magánjog
• Bessenyő András: Római magánjog
• Herger Csabáné: A nővételtől az állami anyakönyvvezetésig
• Ivancsics Imre: Önkormányzati közigazgatás
• Kecskés László: Polgári jogi fejlődés az angol és a skót jogban
• Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog
• Kengyel Miklós - Harsági Viktória: Európai polgári eljárásjog
• Lábady Tamás: A magyar magánjog (polgári jog) általános része
• Maczonkai Mihály: Jogszociológia
• Meleg Csilla: Általános szociológiai szöveggyűjtemény jogászoknak
• Nochta Tibor - Kovács Bálint - Nemmessányi Zoltán: Magyar polgári jog
• Petrétei József: Magyar alkotmányjog 1.

hlilla13 # e-mail 2017.02.06. 23:47

Eladó:

 • Mádl Ferenc - Vékás Lajos: Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga (2015) aláhúzott
 • Varga István - A polgári nemperes eljárások joga (2013) kb 5 oldal aláhúzott

ÉRD: hrabovszki.lilla@gmail.com

Provence # e-mail 2016.10.13. 19:56

Sziasztok!
Az alábbi könyvet keresem (budapesti vagy váci átvétellel):

Gönczi-Horváth-Révész-Stipta-Zlinszky: Egyetemes ​jogtörténet II. (2009-es vagy későbbi kiadás)

Ha esetleg valaki megválna tőle, kérem írjon az egyudbori@gmail.com címre. Köszönöm! :)

Sheeed # e-mail 2016.09.05. 18:46

Sziasztok!

Eladóak az alábbi teljesen új könyvek:

Földi András és Hamza Gábor : A Római Jog története és institúciói - 2008-as kiadás - 4000 Ft

Bánóczi Rozália: Latin nyelvkönyv joghallgatók számára - 2006-os kiadás - 2000 Ft

Mezey Barna: Magyar jogtörténet - 2007-es kiadás - 2000 Ft
3 könyv vásárlása esetén kedvezmény.

Érdeklődni: sheedelado@gmail.com

hlilla13 # e-mail 2016.09.05. 13:59

Sziasztok!
Eladóak a következő könyvek:

Gönczöl Katalin – Kerezsi Klára – Korinek László – Lévay Miklós: Kriminológia – Szakkriminológia (2006) minimálisan kihúzott

Simon István: Pénzügyi jog I. (2007) kihúzott
Simon István: Pénzügyi jog II. (2012.) kihúzott

Gyulavári Tamás: Munkajog (2014) kb. 20 oldal kihúzott

Kende Tamás – Nagy Boldizsár – Sonnevend Pál – Valki László: Nemzetközi jog (2014) kb. 50 oldal kihúzott

Kiss Daisy – A polgári per titkai(2014) kb. 50 oldal kihúzott

email címem: hrabovszki.lilla@gmail.com

Detti0303 # e-mail 2016.04.29. 19:53

ELADÓ!
Belovics-Nagy-Tóth: Büntetőjog I. Ált. rész 6000 ft
Deres -Domokos: Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő 2000 ft
Szabó-Lánczos-Gyeney: Az Európai Unió jogi fundamentumai 1500 ft
Bp-en átvehető vagy posta
érd: detti0303@gmail.com

zsolt173 # e-mail 2016.04.27. 22:29

Sziasztok!

Nagyon jó állapotban eladók az alábbi könyveim (egyszer, ha kinyitottam őket):

Balázs István, Balogh Zsolt Péter.....A magyarországi helyi önkormányzatokról szóló törvény magyarázata 3500 Ft
Belovics Ervin, Nagy Ferenc-Büntetőjog I. 5000 Ft
Szeibert Orsolya-A családjogi harmonizáció kérdései és lehetőségei Európában 2000 Ft
Verebics János-Kötelmek, szerződések joga az új Ptk-ban 2000 Ft
Bacher Gusztáv, Csóti Tamás.....A védjegytörvény magyarázata 3000 Ft
Belovics Ervin, Vókó György-A büntetés-végrehajtási törvény magyarázata 3000 Ft
Kozma Anna, Lőrincz György...A munka törvénykönyvének magyarázata 4000 Ft

elérhetőségem: zsolt.nagy173@gmail.com

vanii1995 # e-mail 2016.02.11. 13:18

Sziasztok!
Eladó:
Belovics-Nagy-Tóth: Büntetőjog 1. - Általános rész 2014-es kiadás - 5000 Ft
Érdeklődni: ruzsicsvanessza@gmail.com

Petya007 # e-mail 2016.01.27. 11:05

Sziasztok!
Eladók az alábbi kiváló állapotban lévő tankönyveim!
(A tankönyvek aláhúzás mentesek!)
Kengyel M.: Magyar polgári eljárásjog (2014); 5000 Ft
Szabó Marcel- Láncos Petra: Az Európai Unió jogi fundamentumai (2015) 2000 Ft
Bánrévy Gábor: Nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga (2015) 2000 Ft
Navratyil Zoltán: Dologi jog: 1500 Ft
Csehi Zoltán: Kötelmi jog I 2014 3000 Ft
Érdeklődni az alábbi e-mail címen lehet:
peter.kovacs2106@gmail.com

Bacsi93 # e-mail 2016.01.06. 14:26

Üdv! Ezt a könyvet keresem: Fekete Mária - Grád András: Pszichológia és pszichopatológia jogászoknak (Második, átdolgozott és bővített kiadás) (HVG-ORAC, 2012). Ha valakinek megvan, normális áron megvásárolnám.

E-mail: bacsapeterpal93@gmail.com

Napraforgo85 #   2014.10.02. 15:04

Eladók az alábbi jogi szakvizsga könyvek:
• Belovics Ervin-Gellér Balázs-Nagy Ferenc-Tóth Mihály: Büntetőjog I. Általános rész, HVG-ORAC , 2012.

• Belovics Ervin-Molnár Gábor Miklós-Sinku Pál: Büntető jog II. Különös rész, HVG-ORAC, 2012
A két könyv együttes ára: 17.000 Ft.

• Belovics Ervin-Tóth Mihály: Büntető eljárásjog HVG-ORAC , 2013.
Ár: 6.500 Ft

• Vókó György: Büntetés-végrehajtási jog és szabálysértési tételek c. könyve. (Dialog Campus, 2013.)
Ár: 4.000 Ft

A könyvek teljesen új állapotúak, nincsenek kihúzva, megtörve!

Személyes átvétel Budapesten a V. VI. és VII. kerületekben a nagyobb csomópontokban lehetséges a késő délutáni órákban.

érdeklődni: napraforgo85@indamail.hu