Fórum könyvek, szakirodalom régebbi elöl     új hozzászólás


Eladó jogi tankönyvek

Barbi8745 # e-mail 2018.10.30. 11:17

Sziasztok,

Eladóvá váltak a következő könyveim:

Lábady Tamás - A magánjog általános tana Kiadás 2013 és van egy 2014 es is (a 2014-es szövegkiemelőzve van) - 1500 huf/db
Bünetetőjog II. különös rész 2016 - tökéletes állapotban 8000 huf
Munkajog szerk: Gyulavári Tamás 2017 Elte - szövegkiemelve a könyv fele - 2000 huf
Munkajogi jogszabálygyűjtemény 2017 - 200 huf
Munkajogi feladatok és jogesetek ELTE 2017 - 1000 huf
Az Európai Unió jogi fundamentumai - 2017 1500 huf
Új büntetőeljárási jog 2017 - A büntetőeljárásról szóló 2017 XC tv 800 huf
Új polgári perrendtartás 2016 évi CXXX. tv. a polg. perrendtartásról
Nemzetközi magánjog 2017 - 2000 huf
Büntető eljárásjog 2017 - részben szövegkiemelve - 4500 huf
Büntetőjog I. 2012 - részben szövegkiemelve - 5000 huf
Nemzetközi közjog - Kovács Péter 2016 - 3500 huf
Jogesetek a nemzetközi bíróságok gyakorlatából Blasise Tchikaya 1000 huf
Nemzetközi magánjog jogszabály és jogesetgyűjtemény - 2017 - 2500 huf
Kötelmi jog I. (Benke-Csehi-Kemenes-Kenderes-Landi-Nochta-Szilas) 2014 - 1800 huf
Családjog (Barzó-Lábady-Navratyil-Csehi-Kenderes) 2014 - 1800 huf
Dologi jog (Navratyil) 2014 - 1800 huf
A jogi személy (Csehi) - 2014 - 1800 huf
Az emeber mint jogalany (Navratyil) - 1000 huf
A személyek joga a 2013 évi tv. alapján Csehi/Navratyil 2013 - 1000 huf
Az egyház társadalmi tanításának kompendiuma 1500 huf
Természetjog és emberi jogok Frivaldszky János 2010 - 1000 huf
Bevezetés az Alkotmányjogba HVG orac 2012 - 1500 huf
Pénzügyjog I-II. Halustyik Anna 2015 - 2000 huf
Alkotmnyjog Alapjogok 2011 - 1000 huf
Általános közigazgatási jog Patyi András - Varga Zs. András 2012-13 1000 huf
Államelmélet II. (Fekete-Győrfi-H.Szilágyi-Paksy-Péteri) - 1000 huf
kapcsolat: szilagyi.barbara.anna@gmail.com

Barbi8745 # e-mail 2018.10.30. 11:16

Sziasztok,

eladó könyvem:
A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal Szerk. Vékás Lajos Complex 2013 - 5000 huf tökéletes állapotban

szilagyi.barbara.anna@gmail.com

Mxrk # e-mail 2018.09.16. 16:59

Sziasztok! Lenne néhány tankönyvem, szakkönyvem, amiket vagy nem használok már, vagy ismerősöktől, rokonoktól kerültek hozzám. Feltüntetem a listában a könyvek eredeti árát is, irányárat nem szabok, az összes könyvet megegyezés szerinti áron adnám el.

Cím / Szerző / Kiadó / Kiadás éve / eredeti ár

Magyar büntetésvégrehajtási jog / Vókó György / Dialóg Campus Kiadó / 2009 / eredeti ár: 4.980HUF / eladás megegyezés szerinti áron

Magyar büntetőjog – Általános rész / Földvári József / Osiris Kiadó / 2006 / eredeti ár: 3.480HUF / eladás megegyezés szerinti áron

Magyar büntetőjog – Általános rész / Földvári József / Osiris Kiadó / 2003 / eredeti ár: 3.100HUF / eladás megegyezés szerinti áron

Magyar közigazgatási jog – 4., átdolgozott kiadás / Fazekas Marianna – Ficzere Lajos / Osiris Kiadó / 2003 / eredeti ár: 3.980HUF / eladás megegyezés szerinti áron

Magyar közigazgatási jog – Általános rész – 6., átdolgozott kiadás / Fazekas Marianna – Ficzere Lajos / Osiris Kiadó / 2005 / eredeti ár: 4.980HUF / eladás megegyezés szerinti áron

Magyar közigazgatási jog – Általános rész – 7., átdolgozott kiadás / Fazekas Marianna – Ficzere Lajos / Osiris Kiadó / 2006 / eredeti ár: 5.180HUF / eladás megegyezés szerinti áron

Öröklési jog / Vékás Lajos / Eötvös József Könyvkiadó / 2008 / eredeti ár: 2.050HUF / eladás megegyezés szerinti áron

Polgári jog – A személyek joga / Kecskés László / Dialóg Campus Kiadó / 2007 / eredeti ár: 6.980HUF / eladás megegyezés szerinti áron

Szellemi alkotások joga / Lontai Endre – Faludi Gábor – Gyertyánfy Péter – Vékás Gusztáv / Eötvös József Könyvkiadó / 2008 / eredeti ár: 2.850HUF / eladás megegyezés szerinti áron

Szembesítés – Szemtől szembe a bűnügyekben / Fenyvesi Csaba / Dialóg Campus Kiadó / 2008 / eredeti ár: 4.680HUF / eladás megegyezés szerinti áron

e-mail: vegh.marki@citromail.hu

Mxrk # e-mail 2018.09.16. 16:58

Sziasztok! Lenne néhány tankönyvem, szakkönyvem, amiket vagy nem használok már, vagy ismerősöktől, rokonoktól kerültek hozzám. Feltüntetem a listában a könyvek eredeti árát is, irányárat nem szabok, az összes könyvet megegyezés szerinti áron adnám el.

Cím / Szerző / Kiadó / Kiadás éve / eredeti ár

EU-jog és jogharmonizáció – Bővített, 3. kiadás / Kecskés László / HVG-ORAC / eredeti ár: 9.800HUF / eladás megegyezés szerinti áron

Európai polgári eljárásjog – 2., átdolgozott kiadás / Kengyel Miklós – Harsági Viktória / Osiris Kiadó / 2009 / eredeti ár: 4.280HUF / eladás megegyezés szerinti áron

Jog- és állambölcselet / Visegrády Antal / Dialóg Campus Kiadó / 2003 / eredeti ár: 5.980HUF / eladás megegyezés szerinti áron

Jogszociológia / Maczonkai Mihály / Dialóg Campus Kiadó / 2003 / eredeti ár: 3.280HUF / eladás megegyezés szerinti áron

Kriminológia – Szakkriminológia / Gönczöl Katalin – Kerezsi Klára – Korinek László – Lévay Miklós (szerk.) / Complex Kiadó / 2006 / eredeti ár: 5.565HUF / eladás megegyezés szerinti áron

Kriminológiai ismeretek – Bűnözés – Bűnözéskontroll / Gönczöl Katalin – Korinek László – Lévay Miklós (szerk.) / Corvina / 1999 / eredeti ár: 3.200 HUF / eladás megegyezés szerinti áron

Magyar alkotmánytörténet – 5., átdolgozott kiadás / Mezey Barna (szerk.) / Osiris Kiadó / 2003 / eredeti ár: 3.980HUF / eladás megegyezés szerinti áron

Magyar alkotmányjog I. / Petrétei József / Dialóg Campus Kiadó / 2002 / eredeti ár: 3.480HUF / eladás megegyezés szerinti áron

Magyar alkotmányjog II. – Államszervezet / Petrétei József / Dialóg Campus Kiadó / 2001 / eredeti ár: 2.980HUF / eladás megegyezés szerinti áron

Magyar alkotmányjog III. / Chronowski Nóra – Drinóczi Tímes – Petrétei József – Tilk Péter – Zeller Judit / Dialóg Campus Kiadó / 2006 / eredeti ár: 4.980HUF / eladás megegyezés szerinti áron

e-mail: vegh.marki@citromail.hu

Mxrk # e-mail 2018.09.16. 16:58

Sziasztok! Lenne néhány tankönyvem, szakkönyvem, amiket vagy nem használok már, vagy ismerősöktől, rokonoktól kerültek hozzám. Feltüntetem a listában a könyvek eredeti árát is, irányárat nem szabok, az összes könyvet megegyezés szerinti áron adnám el.

Cím / Szerző / Kiadó / Kiadás éve / eredeti ár

A 19. századi modern magyar állam- és jogrendszer alapjai / Kajtár István / Dialóg Campus Kiadó / 2003 / eredeti ár: 3.980HUF / eladás megegyezés szerinti áron

A magyar magánjog (polgári jog) általános része / Lábady Tamás / Dialóg Campus Kiadó / 2002 / eredeti ár: 5.980 HUF / eladás megegyezés szerinti áron

A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben – Történeti vázlat / Kecskés László / Dialóg Campus Kiadó / 2004 / eredeti ár: 6.500HUF / eladás megegyezés szerinti áron

Alkotmányjogi jogszabályok / - / Dialóg Campus Kiadó / 2003 / eredeti ár: 2.380HUF / eladás megegyezés szerinti áron

Az Európai Unió joga / Várnay Ernő – Papp Mónika / Complex Kiadó / 2006 / eredeti ár: 5.080HUF / eladás megegyezés szerinti áron

Az Európai Unió joga / Karolinay Eszter – Komanovics Adrienne – Mohay Ágoston – Pánovics Attila – Szalayné Sándor Erzsébet / Dialóg Campus Kiadó / 2011 / eredeti ár: 4.980HUF / eladás megegyezés szerinti áron

Az Európai Unió joga a gyakorlatban / Blutman László / HVG-ORAC / 2010 / eredeti ár: 6.800HUF / eladás megegyezés szerinti áron

Bevezetés a szociológiába / Andorka Rudolf / Osiris Kiadó / 2000 / eredeti ár: 2.800 HUF / eladás megegyezés szerinti áron

Bevezetés a szociológiába / Andorka Rudolf / Osiris Kiadó / 2002 / eredeti ár: 3.980HUF / eladás megegyezés szerinti áron

Bizonyítékok a büntetőeljárásban / Tremmel Flórián / Dialóg Campus Kiadó / 2006 / eredeti ár: 4.580HUF / eladás megegyezés szerinti áron

Egyetemes állam- és jogtörténet / Kajtár István / Dialóg Campus Kiadó / 2000 / eredeti ár: 2.280HUF / eladás megegyezés szerinti áron

e-mail: vegh.marki@citromail.hu

procurator007 # e-mail 2017.10.21. 15:10

Sziasztok, eladom alábbi tankönyveimet:

Kiss Daisy – Rónay –Sántha – Szabó: Különleges perek. (Második, átdolgozott kiadás, HVG Orac, 2011). Eredeti ára 4.900 ft. Kínálati ár: 3.000,- ft. Nagyon jó állapotban van.

Belovics – Molnár – Sinku: Büntetőjog Különös rész. Szerk: Busch Béla. (Nyolcadik, átdolgozott kiadás. 2009., HVG Orac) Eredeti ára 8.200,- ft. Kínálati ár: 3.500,- Jó állapotú, kb. a negyede van szövegkiemelőzve.

Belovics – Békés – Busch – Domokos – Gellér – Margitán – Molnár – Sinku, szerk. Busch Béla: Bütetőjog általános rész. 2009. HVG Orac. Eredeti ár: 8.000,- ft. Kínálati ár: 2.500,- ft. Közepes állapotú, szövegkiemelőzött kb. a fele.

Belovics – Tóth: Büntető eljárásjog. 2013. HVG Orac. Eredeti ára: 7.900,- Kínálati ár: 3.500,- ft. Nagyon jó állapotú.

Ha érdekelnek a könyvek írjatok a procurator007@gmail.com címre.

Sheeed # e-mail 2017.09.16. 11:31

Sziasztok!

Eladóak az alábbi új kihúzásmentes könyvek:

Földi András és Hamza Gábor : A Római Jog története és institúciói - 2008-as kiadás - 4000 Ft

Bánóczi Rozália: Latin nyelvkönyv joghallgatók számára - 2006-os kiadás - 2000 Ft

Mezey Barna: Magyar jogtörténet - 2007-es kiadás - 2000 Ft

nagyalexa0202 # e-mail 2017.09.14. 17:09

Sziasztok!
Eladóvá vált Szabó Miklós: Bevezetés a jog- és államtudományokba című könyvem!

dorotti.nagy # e-mail 2017.04.27. 10:56

Sziasztok!
A szakvizsga B és C részhez eladók az alábbi könyveim:
Dialóg Campus - Büntetőjog I. (2016. január 1.) 4980 Ft helyett 3200 Ft.
kb. az 1/3-a van szövegkiemelővel kihúzva
Dialóg Campus - Büntetőjog II. (2016. augusztus 31.) 6980 Ft helyett 5500 Ft.
4 oldal van szövegkiemelővel kihúzva.
Dialóg Campus - Büntetésvégrehajtási jog (2015. június 20.) 5980 Ft helyett 5000 Ft.
nincs benne kihúzás
Dialóg Campus - Az Európai Unió joga (2015. február 1.) 5980 Ft helyett 3000 Ft.
szövegkiemelővel kihúzva
Novissima - Az Európai Unió joga (2015) 4500 Ft helyett 3500 Ft.
kb. 20 oldal van szövegkiemelővel kihúzva
Patrocinium - Közigazgatási jog (2016. május 17.) 4300 Ft helyett 2500 Ft.
kb. az 1/3-a van szövegkiemelővel kihúzva
Patrocinium - Alkotmányjog (2015. október 1.) 4200 Ft helyett 2000 Ft.
szövegkiemelővel kihúzva
Novissima - Munkajog (2013) 4200 Ft helyett 2500 Ft.
kb. 50 oldal kihúzva
Érdeklődni a dorotti.nagy@gmail.com e-mail címen.

jogitankönyvek # e-mail 2017.02.20. 11:05

Eladóvá váltak könyveim. Érdeklődni: jakabreka148@gmail.com
• Benedek Ferenc: Római magánjog
• Bessenyő András: Római magánjog
• Herger Csabáné: A nővételtől az állami anyakönyvvezetésig
• Ivancsics Imre: Önkormányzati közigazgatás
• Kecskés László: Polgári jogi fejlődés az angol és a skót jogban
• Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog
• Kengyel Miklós - Harsági Viktória: Európai polgári eljárásjog
• Lábady Tamás: A magyar magánjog (polgári jog) általános része
• Maczonkai Mihály: Jogszociológia
• Meleg Csilla: Általános szociológiai szöveggyűjtemény jogászoknak
• Nochta Tibor - Kovács Bálint - Nemmessányi Zoltán: Magyar polgári jog
• Petrétei József: Magyar alkotmányjog 1.

hlilla13 # e-mail 2017.02.06. 23:47

Eladó:

 • Mádl Ferenc - Vékás Lajos: Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga (2015) aláhúzott
 • Varga István - A polgári nemperes eljárások joga (2013) kb 5 oldal aláhúzott

ÉRD: hrabovszki.lilla@gmail.com

Zsani96 # e-mail 2016.12.06. 16:05

Eladó hibátlan Bevezetés a nemzetkozi jogi es diplomaciai gyakorlatba cimu konyv!
500ft

ngyzslt # e-mail 2016.11.21. 15:49

Sziasztok!

Féláron eladó Pázmány, ELTE tankönyvek:

Féláron eladó, szinte alig használt könyvek!

Kovács Pézer - Nemzetközi közjog: 2800 Ft

Mádl-Vékás - Nemzetközi magánjog: 3400 Ft

Lábady - magánjog: 1900 Ft

Jobbágyi - polgári jog I: 2100 Ft

Bánrévy - gazdasági kapcsolatok: 1200 Ft

Uniós szakpolitikák - 1300 Ft

Természetjog 1000 Ft

Ördögök Ügyvédei: 1500 Ft (könyvenként)

Érd: 06202037537

Budapesti átvétel.

Pom-Pom # e-mail 2016.09.29. 14:04

Bokorné Szeghő Hanna Nemzetközi Jog tankönyv eladó féláron.
Eredeti ára 6240 Ft volt.

Blahó András Európai Integrációs Alapismeretek tankönyv eladó féláron.
Eredeti ára 7440 Ft volt.

Szentes Tamás Világgazdaságtan tankönyv eladó féláron.
Eredeti ára 6479 Ft volt.

dettydemp@freemail.hu

mmariannka88 # e-mail 2016.06.29. 16:41

Sziasztok!

Eladóvá váltak az alábbi
Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés (Dialóg Campus Kiadó; 2010. október 10.)

Lóránt Károly: Au Európai Unió jövője és Magyarország mozgástere (2015.)

Prugberger-Nádas: Európai és magyar összehasonlító kollektív munkajog (Wolters Kluwer, 2015. június 19).

Az árak tekintetében rugalmas vagyok, minden alapvetően megegyezés tárgya :)

Üdv,

Mariann

Érdeklődés: mmariannka88@gmail.com
Átvétel: Budapest vagy Debrecen

kekazivett # e-mail 2016.06.27. 17:55

Sziasztok!
Eladóvá váltak (kiváló) állapotú könyveim:
Kengyel Miklós- Harsági Viktória : Európai polgári eljárásjog, Osiris Kiadó, 2009, / 2500,-
Mádl Ferenc- Vékás Lajos : Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga. 2012. , ELTE Eötvös Kiadó // 2000,-
Gláser Szilvia-Horváth E. Irisz. : Polgári eljárásjogi feladatgyűjtemény, Általános rész, 2008. IN LIMINE LlTlS / (érintetlen) 2000,-
Kecskés László: A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben, HVG-ORAC, 2009. / 3000,-
Érdeklődni: kekazivett@gmail.com

jogitankönyvek # e-mail 2016.03.31. 15:23

Eladóvá vált könyveim. Érdeklődni: jakabreka148@gmail.com
• Benedek Ferenc: Római magánjog
• Bessenyő András: Római magánjog
• Herger Csabáné: A nővételtől az állami anyakönyvvezetésig
• Ivancsics Imre: Önkormányzati közigazgatás
• Kecskés László: Polgári jogi fejlődés az angol és a skót jogban
• Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog
• Kengyel Miklós - Harsági Viktória: Európai polgári eljárásjog
• Lábady Tamás: A magyar magánjog (polgári jog) általános része
• Maczonkai Mihály: Jogszociológia
• Meleg Csilla: Általános szociológiai szöveggyűjtemény jogászoknak
• Nochta Tibor: Társasági jog
• Nochta Tibor - Kovács Bálint - Nemmessányi Zoltán: Magyar polgári jog
• Petrétei József: Magyar alkotmányjog 1.

Petya007 # e-mail 2016.01.27. 11:04

Sziasztok!
Eladók az alábbi kiváló állapotban lévő tankönyveim!
(A tankönyvek aláhúzás mentesek!)
Kengyel M.: Magyar polgári eljárásjog (2014); 5000 Ft
Szabó Marcel- Láncos Petra: Az Európai Unió jogi fundamentumai (2015) 2000 Ft
Bánrévy Gábor: Nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga (2015) 2000 Ft
Navratyil Zoltán: Dologi jog: 1500 Ft
Csehi Zoltán: Kötelmi jog I 2014 3000 Ft
Érdeklődni az alábbi e-mail címen lehet:
peter.kovacs2106@gmail.com

Sheeed # e-mail 2016.01.16. 22:03

Sziasztok!

Eladóak az alábbi könyvek:

Földi András és Hamza Gábor : A Római Jog története és institúciói - 2008-as kiadás - 4000 Ft

Bánóczi Rozália: Latin nyelvkönyv joghallgatók számára - 2006-os kiadás - 2000 Ft

Mezey Barna: Magyar jogtörténet - 2007-es kiadás - 2000 Ft
3 könyv vásárlása esetén kedvezmény.

Érdeklődni: sheedelado@gmail.com

Bacsi93 # e-mail 2016.01.06. 14:27

Üdv! Ezt a könyvet keresem: Fekete Mária - Grád András: Pszichológia és pszichopatológia jogászoknak (Második, átdolgozott és bővített kiadás) (HVG-ORAC, 2012). Ha valakinek megvan, normális áron megvásárolnám.

E-mail: bacsapeterpal93@gmail.com

twipsy # e-mail 2016.01.03. 12:47

Kedves Fórumozók!

Az alábbi könyvek váltak eladóvá, teljesen megkímélt állapotban vannak.

 1. Politológia (Bihari Mihály, Pokol Béla; 2004. Nemzeti Tankönyvkiadó) 1.800 Ft.
 2. A világ gazdaság és Magyarország a XXI. század elején (Práger László; 2003.Unió Kiadó) 1.500 Ft.
 3. Pénzügyi jog I. (Simon István; 2007. Osiris Kiadó) 3.500 Ft.
 4. Jogszociológiai vizsgálódások (Pokol Béla; 2003. Rejtjel Kiadó) 500 Ft.
 5. Igazságügyi statisztika (Kovacsicsné Nagy Katalin; 2001. Rejtjel Kiadó) 1.000 Ft.
 6. Bevezetés a gazdaságstatisztikába (dr. Nyitrai Ferencné; 1997. KSH) 1.000 Ft.
 7. Közigazgatás-tudományi antológia I. kötet (Lőrincz Lajos; 2003.Unió Lap-és Könyvkiadó) 1.500 Ft.
 8. Magyar nemzetközi kollíziós magánjog (Burián-Kecskés-Vörös; 2006. Krim Bt.) 2.000 Ft.
 9. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga I-III. (Vörös Imre; 2004. krim Bt.) 5.500 Ft.

Érdeklődni: jogitankonyv@gmail.com

Napraforgo85 #   2014.10.02. 15:02

Eladók az alábbi jogi szakvizsga könyvek:
• Belovics Ervin-Gellér Balázs-Nagy Ferenc-Tóth Mihály: Büntetőjog I. Általános rész, HVG-ORAC , 2012.

• Belovics Ervin-Molnár Gábor Miklós-Sinku Pál: Büntető jog II. Különös rész, HVG-ORAC, 2012
A két könyv együttes ára: 17.000 Ft.

• Belovics Ervin-Tóth Mihály: Büntető eljárásjog HVG-ORAC , 2013.
Ár: 6.500 Ft

• Vókó György: Büntetés-végrehajtási jog és szabálysértési tételek c. könyve. (Dialog Campus, 2013.)
Ár: 4.000 Ft

A könyvek teljesen új állapotúak, nincsenek kihúzva, megtörve!

Személyes átvétel Budapesten a V. VI. és VII. kerületekben a nagyobb csomópontokban lehetséges a késő délutáni órákban.

érdeklődni: napraforgo85@indamail.hu

Anett_D # e-mail 2014.09.04. 20:20

Sziasztok!

Eladóvá váltak az alábbi, Pázmányon használt jogi tankönyveim:

 • > Takács Péter - H. Szilágyi István - Fekete Balázs: Államelmélet 4500.-Ft
 • > Kisteleki - Lővétei - Nagyné - Rácz - Schweitzer - Tóth: Egyetemes állam-és jogtörténet; Ókor - feudális kor 2000.-Ft
 • > Hársfai Katalin: Képviselők és ügyvédek a kánoni eljárásban 2000.-Ft
 • > Sinku Pál: Kriminalisztikai alapfogalmak 1500.-Ft (ceruzás aláhúzások az első 15 oldalon)
 • > Botos - Kőrösi: Az Európai Unió a XXI. század elején 2000.-Ft
 • > Botos - Kőrösi: Nemzetközi Gazdasági Ismeretek 3500.-Ft
 • > Erdő Péter: Egyházjog 3500.-Ft (főleg a könyv elején néhány helyen aláhúzások, jegyzetek)

A legtöbb könyv szinte érintetlen, vadiúj, kivéve azt a kettőt, ahol jeleztem is, hogy szerepelnek bennük aláhúzások, de azok is nagyon szép állapotban vannak.

Érdeklődni lehet: daranyi.anett@gmail.com

Személyes átvétel Budapesten.

horvasz # e-mail 2014.08.06. 11:30

Sziasztok,
buntetjog szakvizsgahoz eladok a kovetkezo uj konyvek:
Belovics Ervin- Toth Mihaly: Bunteto Eljarasjog, a 2013. novemberi Novellaval
(HVG ORAC 2013. november)
Ara:6000 Ft (bolti ara:7900 Ft)
Toth Mihaly- Nagy Zoltan: Magyar buntetojog, kulonos resz
(Osiris, 2014)
Ara: 4500 Ft (bolti ara: 5480 Ft)
erdeklodni lehet emailen: horvathszabolcs@hotmail.com
telefonon: 06209253556
Udv,
Horvath Szabolcs

Melcsy_s # e-mail 2014.08.04. 10:13

Sziasztok!
Eladnám a következő könyveimet:

Kecskés László: Polgári jog. A személyek joga ( Dialóg Campus, 2007, átdolgozott és bővített harmadik kiadás) - 2000 Ft

Kecskés László: A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben (Hvg orac Kiadó, Budapest, 2009) - 5000 Ft

Visegrády Antal: Jog- és állambölcselet ( Dialóg Campus, 2003) - 2000 Ft

Csemáné Váradi Erika (szerk.): Bevezetés a bűnügyi tudományokba (Miskolc, 2007) - 2000 Ft

Vékás Lajos: Magyar polgári jog, Öröklési jog (Eötvös József Könyvkiadó, 2010, 6. javított kiadás) - 1000 Ft

Menyhárd Attila: Dologi jog (ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2010, második javított kiadás) - 2800 Ft

Lábady Tamás: A magyar magánjog (polgári jog) általános része (Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2002, 3. (javított) bővített kiadás) - 4500 Ft

Több könyv vásárlása esetén kedvezményt adok a könyvek árából!
A könyvek átvételére Pécsett van lehetőség!