Fórum könyvek, szakirodalom régebbi elöl     új hozzászólás


ELADÓ TANKÖNYVEK FÉLÁRON!!!

ngyzslt # e-mail 2016.11.21. 15:37

Sziasztok!

Féláron eladó, szinte alig használt könyvek!

Nemzetközi közjog: 2800 Ft

Nemzetközi magánjog: 3400 Ft

Lábady - magánjog: 1900 Ft

Jobbágyi - polgári jog I: 2100 Ft

Bánrévy - gazdasági kapcsolatok: 1200 Ft

Uniós szakpolitikák - 1300 Ft

Természetjog 1000 Ft

Ördögök Ügyvédei: 1500 Ft (könyvenként)

Érd: 06202037537

Budapesti átvétel

Bacsi93 # e-mail 2016.01.06. 14:25

Üdv! Ezt a könyvet keresem: Fekete Mária - Grád András: Pszichológia és pszichopatológia jogászoknak (Második, átdolgozott és bővített kiadás) (HVG-ORAC, 2012). Ha valakinek megvan, normális áron megvásárolnám.

E-mail: bacsapeterpal93@gmail.com

Melcsy_s # e-mail 2014.08.04. 10:13

Sziasztok!
Eladnám a következő könyveimet:

Kecskés László: Polgári jog. A személyek joga ( Dialóg Campus, 2007, átdolgozott és bővített harmadik kiadás) - 2000 Ft

Kecskés László: A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben (Hvg orac Kiadó, Budapest, 2009) - 5000 Ft

Visegrády Antal: Jog- és állambölcselet ( Dialóg Campus, 2003) - 2000 Ft

Csemáné Váradi Erika (szerk.): Bevezetés a bűnügyi tudományokba (Miskolc, 2007) - 2000 Ft

Vékás Lajos: Magyar polgári jog, Öröklési jog (Eötvös József Könyvkiadó, 2010, 6. javított kiadás) - 1000 Ft

Menyhárd Attila: Dologi jog (ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2010, második javított kiadás) - 2800 Ft

Lábady Tamás: A magyar magánjog (polgári jog) általános része (Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 2002, 3. (javított) bővített kiadás) - 4500 Ft

Több könyv vásárlása esetén kedvezményt adok a könyvek árából!
A könyvek átvételére Pécsett van lehetőség!

Melcsy_s # e-mail 2014.01.24. 09:42

Sziasztok!
Eladnám a következő könyveimet:

Burián László - Czigler Dezső Tamás - Kecskés László - Vörös Imre: Európai és magyar nemzetközi kollíziós magánjog (KRIM Bt., Budapest, 2010) - 4500 Ft

Kecskés László: EU-jog és jogharmonizáció, Bővített, negyedik kiadás (HVG Orac Kiadó, Budapest, 2011) - 6000 Ft

Mádl Ferenc - Vékás Lajos: Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga (ELTE Eötvös Kiadó, 2012) - 3900 Ft

Visegrády Antal: Jog- és állambölcselet ( Dialóg Campus, 2003) - 3800 Ft

Kiss György: Munkajog ( Osiris Kiadó, 2005) - 1900 Ft

Csemáné Váradi Erika (szerk.): Bevezetés a bűnügyi tudományokba (Miskolc, 2007) - 2000 Ft

Több könyv vásárlása esetén kedvezményt adok a könyvek árából!
A könyvek átvételére Pécsett van lehetőség!

Kukucsi4 # e-mail 2014.01.20. 00:05

Eladó jogi könyvek (nem voltak használva):

Erdő Péter: Egyházjog 2000 Ft

Gönczi-Horváth-Révész-Stipta-Zlinszky: Egyetemes jogtörténet Nemzeti Tankönyvkiadó Ár: 1500 Ft

Mezey Barna: Magyar Alkotmánytörténet Ár: 2000 Ft

Mezey Barna: Magyar Jogtörténet Ár: 2000 Ft

Földi András - Hamza Gábor: Római jog története és instrukciói Ár: 2000 Ft

Szabó Miklós: Bevezetés a jog- és Alkotmánytudományokba

Ár: 1000 Ft

Gönczi-Horváth-Révész: Egyetemes jogtörténet

Ár: 1500 Ft

Kocsis Tibor 06313271443 nyomtatas@lajt.hu

Melcsy_s # e-mail 2013.08.03. 13:39

Sziasztok!
Az alábbi - kivétel nélkül jó állapotú - könyveimet eladnám:

Herke - Fenyvesi - Tremmel: A büntető eljárásjog elmélete (Dialóg Campus, 2012) - 2800 Ft

Nochta Tibor: A magánjogi felelősség útjai a társasági jogban (Dialóg Campus, 2005) - 500 Ft

Bruhács János: Nemzetközi jog I. - Általános rész (Dialóg Campus, 2008,2009) - 2200 Ft

Bruhács János: Nemzetközi jog II. - Különös rész (Dialóg Campus, 2010) - 2500 Ft

Mádl Ferenc - Vékás Lajos: Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga (ELTE Eötvös Kiadó, 2012) - 4200 Ft

Visegrády Antal: Jog- és állambölcselet ( Dialóg Campus, 2003) - 3800 Ft

Kiss György: Munkajog ( Osiris Kiadó, 2005) - 1700 Ft

Dr. Filó Erika - Dr. Katonáné dr. Pehr Erika: Gyermeki jogok, gyermekvédelem /Harmadik, hatályosított, bővített kiadás/ (HVG ORAC Kiadó, 2009) - 3000 Ft (A könyv teljesen új, nem lett használva!)

Kengyel Miklós: Magyar polgári eljárásjog (Osiris Kiadó, 2010) - 1000 Ft

Csemáné Váradi Erika (szerk.): Bevezetés a bűnügyi tudományokba (Miskolc, 2007) - 2000 Ft

kitti8511 # e-mail 2012.09.24. 10:46

Frissítve!

Aláhúzásmentes, nagyon jó állapotban.

Ficzere: Magyar Közigjog - Ált. rész (2006)szinte új! 2500 Ft
Kajtár: A 19.századi modern magyar állam-és jogrendszer alapjai (2003) 1600 Ft
Válogatott fejezetek a rendszeres alkotmánytan köréből (1996) 1000 Ft
Maczonkai: Jogszociológia (2005) - 2000 Ft (néhány szövegrész aláhúzva tollal)
Ádám Antal: Bevezetés a közjogtanba (1999) - 1600 Ft

Érdeklődni: kitti8511@indamail.hu

kitti8511 # e-mail 2012.09.20. 19:25

Eladó könyvek!

Aláhúzásmentes, nagyon jó állapotban.

Mezey B.: Magyar Jogtörténet (2007)2000 Ft
Ficzere: Magyar Közigjog - Ált. rész (2006) 3500 Ft
Kajtár: A 19.századi modern magyar állam-és jogrendszer alapjai (2003) 1600 Ft
Válogatott fejezetek a rendszeres alkotmánytan köréből (1996) 1000 Ft
Maczonkai: Jogszociológia (2005) - 3000 Ft (néhány szövegrész aláhúzva tollal)
Ádám Antal: Bevezetés a közjogtanba (1999) - 1600 Ft
Bánóczi: Latin Nyelvkönyv joghallgatók számára (új)- 2500 Ft
Érdeklődni: kitti8511@indamail.hu

Lilkoo # e-mail 2012.09.14. 14:21

Eladó könyvek:

Büntetőjog általános rész 5. kiadás HVG orac kiadó,

Szilágyi Péter: Jogi alaptan 2006,

Menyhárd Attila: Dologi jog,

Vékás Lajos: Öröklési jog ( fénymásolat)

a könyvek nagyon jó állapotúak, az árak(nem fix semmi,azért nem is írtam ki, megegyezhetünk) és más kérdés iránt

érdeklődni: hedi.szerenke@gmail.com

Sztupi # e-mail 2011.09.13. 09:01

Eladók az alábbi első éves tankönyvek!
Megkímélt, újszerű állapotban. Némelyikben szövegkiemelővel van kiemelve egy-egy rész.

Störig: A filozófia világtörténete 2500Ft
Karácsonyi András: Filozófia-társadalomelmélet 500Ft
Szilágyi Péter: Jogi alaptan 2000Ft
Völgyesi: Bevezetés a magyar alkotmány- és jogtörténet tanulmányozásába 1000Ft
Solt Katalin. Makroökonómia 1500
Egyetemes állam- és jogtörténet: Ókor-feudális kor 1000Ft
Egyetemes állam- és jogtörténet: Polgári kor 1500Ft
Kormányzás és kodifikáció tk. 1500 Ft
Mezey Barna: Magyar Alkotmánytörténet 2500Ft
Mezey Barna: Magyar jogtörténet 2000Ft
Földi András, Hamza Gábor: A római jog 4000 Ft
Kukorelli István Alkotmánytan I. 3500

Érdeklődni: sztupjar_timi@freemail.hu, Budapesten személyesen átvehetőek

sdobk88@gmail.com # e-mail 2011.08.05. 11:31

Ezek a könyvek érdekelnének:

 • Szabó Miklós: Bevezetés a jog és államtudományokba (Bíbor kiadó) Miskolc 2006
 • Göncz-Horváth (szerk.)-Sápai-Zlinszky: Egyetemes jogtörténet I (Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest 2002- vagy későbbi kiadás
 • dr Szilányi Dezsőné: Közgazdaságtan alapjai I. (jegyzet) Me- 2006
 • Samuelson- Nordhaus: Közgazdaságtan II. Akadémia Kiadó 2005. Budapest
 • Latin nyelvi segédanyag (joghallgatók számára). Miskolc 2009-2010.
 • Magyar Alkotmánytörténet (szerk: Mezey- Barna) 5. átdolgozott kiadás Osiris kiadó Bp. 2003.
 • Schram Ferenc: Magyarországi boszorkányperek 1529-1768. III. kötet
 • Brósz-Pólay: Római jog c. tankönyv Földi András és Hamza Gábor által átdolgozott változata ( A római jog története és institúciói címen)
 • Hoóz István: Bevezetés az általános és igazságügyi statisztikába (Pécs,1996.)
 • Statisztikai Kiadványok

Erre az email címre várom a válaszokat:
sdobk88@gmail.com vagy a 06707742771 mobil számon.

Köszönettel: Joghallgató

JD91 # e-mail 2011.08.05. 10:50

Első éves jogi tankönyvek (ELTE-ÁJK) kitűnő állapotban eladók!

 • A magyar jogtörténet forrásai szemelvénygyűjtemény (szerk: Mezey Barna) 4000,- (eredeti ár: 5500,-)
 • Samuelson-Nordhaus: Közgazdaságtan 5000,- (eredeti ár: 7455,-)
 • Egyetemes állam- és jogtörténet Ókor-feudális kor (hvgorac) 1200,- (eredeti ár: 2240,-) +ingyen nyomtatott jegyzetek!

érdeklődni: j.dorottya91@gmail.com

csillaaa_pteajk # e-mail 2011.06.17. 18:51

ELADÓ TANKÖNYVEK!!! Féláron!

Andrássy: Filozófia és jogi etika - 1500.-
Béli: Magyar jogtörténet - 2500.-
Benedek: Római magánjog - 800.-
Bruhács: Nemzetközi jog - 2100.-
Petrétei: Magyar alkotmányjog 1. - 2500.-
Petrétei: Az alkotmányos demokrácia alapintézményei - 3000.-
Magyar büntetőjog Általános rész - 2200.-

Eredeti, boltban vásárolt, kemény borítós könyvek!
NEM fénymásolt példányok! :)

Érd.: vagnercsilla@gmail.com