anya nevén lévő gyermek névváltozása


Earl Grey # 2007.02.23. 08:57

Sziasztok!
Előre is bocsánat, hogy két témát nyitok, de a kettő annyira más, nem tudtam egybe beleilleszteni. A kérdés a következő:
VAn egy ismerős hölgy, akinek van egy gyereke. A kicsi az ő nevére van anyakönyvezve, mert az apa nem akarta elismerni, így apasági per, dns vizsgálat lett a dologból, ezek után a lány nem is akarta, hogy a gyermek az apa nevét viselje. Megítélték neki a kizárólagos szülői felügyeleti jogot, az apa még a kapcsolattartásra sem tart igényt.
Most úgy tűnik, férjhez megy (nem a gyerek apjához). Amennyiben felveszi a férj nevét családi névként, (pl Kiss Erzsébetből Kovács Erzsébet lesz) akkor a gyermek családi neve is megváltozik?

Kovács_Béla_Sándor # 2007.02.23. 09:18

Nem.

Earl Grey # 2007.02.23. 09:38

Köszönöm. Tehát csak úgy lehet megváltoztatni a gyermek családi nevét, ha az új férj örökbefogadja? Vagy lehet kérvényezni a névváltoztatást?

Loren # 2007.02.23. 19:19

A születési név megváltoztatására irányuló kérelem

A születési név megváltoztatása iránti kérelmet személyesen kell benyújtani a lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőnél, a helyben kapott formanyomtatványon, külföldön élő magyar állampolgár esetében az illetékes konzuli tisztviselőnél.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

1. a kérelmező személyi adatait (születési családi és utónevét, házassági nevét, születési helyét, anyja születési nevét), személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét, továbbá családi állapotát, házasságkötésének helyét, idejét, lakóhelyét, értesítési címét, személyazonosságát és magyar állampolgárságát igazoló okiratának számát és érvényességi idejét;
2. amennyiben a kérelmező családi állapota házas, a névváltoztatással érintett házastársa személyi adatait (születési családi és utónevét, házassági nevét, születési helyét, anyja születési nevét), személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét;
3. a kérelmező kiskorú gyermeke(i) személyi adatait (születési családi és utónevét, születési helyét, anyja születési nevét) személyi azonosítóját, annak hiányában születési idejét;
4. a kérelmet, illetve a kérelem indokolását;
5. nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező - születési vagy házassági - nevét az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter korábban megváltoztatta-e ;
6. a születési név megváltoztatására irányuló kérelemben meg kell jelölni azt a családi, illetve utónevet, melyet a kérelmező új névként kíván viselni .

A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező, valamint azon személyek anyakönyvi kivonatát, akiket a névváltozás érinti.

A névváltoztatásról az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter okiratot állít ki, és elrendeli a névváltoztatás anyakönyvi bejegyzését. Akinek a névváltoztatását az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyezte, az új nevet az okirat kézhezvételétől jogosult és köteles viselni.

A névváltoztatás költségei

A házassági név megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 5000 forint, a születési név megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 10 000 forint. Az egy családhoz tartozó nagykorúak közös kérelme esetében az illetéket minden nagykorúnak külön-külön kell megfizetni. Azért, hogy a névváltoztatás iránti kérelem kellő megfontolást követően szülessen meg, az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter által megváltoztatott név ismételt megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 20 000 forint.
FORRÁS: Magyarország.hu