Magántulajdonról felvétel


drbjozsef # 2023.02.08. 09:23

Pani,

Felszólíthatod, hogy a fényképeket távolítsa el az oldaról, és mindenhonnan, ahova felkerült, valamint a fotó teljes törlését, a saját adathordozójáról is. Ha ezt nem teszi meg, a 2018. évi LIII. törvény 10.§ és a 12.§-13.§ alapján perben kérheted a jogsértés megállapítását, attól az elkövető eltiltását, a fénykép törlését, valamint akár sérelemdíj vagy a károd érvényesítését is, ha van ilyen.

groszfater@gmail.com # 2023.02.08. 07:34

Pani!

  1. Célok és alapelvek
  2. § Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását (a továbbiakban együtt: magánélethez való jog) tiszteletben tartsák.
  3. § (1) A magánélethez való jog a személyiség szabad kibontakoztatásához való jog része, amelynek értelmében az egyént szabadság illeti meg élete felelősségteljes, önálló alakítására, család, otthon és emberi kapcsolatok létesítésére és megóvására.

(2) A magánszféra fokozott védelmét szolgáló alapvető szabályokat törvény állapítja meg. E jog csak más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, a magánélethez való jog lényeges tartalmának és az emberi méltóságnak a tiszteletben tartásával korlátozható.

(3) A magánélethez való jog lényege, hogy azt - külön törvényben meghatározott kivételekkel - az egyén akarata ellenére mások ne sérthessék meg.

(4) A magánélethez való jog gyakorlása során mindenki köteles mások jogait tiszteletben tartani.

Szomorú örökös # 2023.02.08. 05:24

Pani

Úgy érzem, hogy többek között a magánélet védelme is csorbát szenvedett.

Szerintem az csakis akkor szenvedett volna csorbát, ha te is rajta vagy a fotókon.

Lehet remélni bármilyen számonkérést az engedély nélkül ingatlanra besétálóval és fényképeket megosztóval szemben?

Utólag már szerintem semmit! Ha ez zavar téged, akkor a helyszínen kell(ett volna) felszólítani.
Egyébként gyanítom, hogy semmilyen szabályt nem sértett vele. Megvan hozzá a jogosítványa.

Pani # 2023.02.07. 23:25

Üdvözlök mindenkit! Kérdésem lenne, hogy tűrnöm kell-e azt, hogy miközben a magántulajdonomon a tűzoltók dolgoznak, egy újságíró besétál a tájékoztatásom és engedélyem nélkül az ingatlanomra, fényképet készít a magántulajdonban lévő családi házunk hátsó részéről, majd ezt leközli egy nagy látogatottsággal rendelkező hírportálon? Úgy érzem, hogy többek között a magánélet védelme is csorbát szenvedett. Én nem osztom meg facebookon az ismerőseimmel sem az ingatlanomról készült fényképeket, ellenben megoszthatja ezt. egy idegen az engedélyem nélkül mindenkivel? Lehet remélni bármilyen számonkérést az engedély nélkül ingatlanra besétálóval és fényképeket megosztóval szemben? Mi ennek a menete? Vagy úgysem fog történni semmi, hagynom kell ezt?? Köszönöm a válaszokat.